Επιλογή Σελίδας

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Είναι ευρέως γνωστό για τις εξαιρετικές οικονομικές πολιτικές που προσελκύουν επιχειρηματίες και επενδυτές στο εξωτερικό. Με την ελκυστική τοποθεσία του στο χάρτη, την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα και τα υπέροχα επιχειρηματικά κίνητρα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές ξεκινούν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους στη μικρή και ευημερούσα χώρα του Λουξεμβούργου.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε το πρώτο βήμα εάν επιθυμείτε να ανοίξετε μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο.

Η ίδρυση εταιρείας στο Λουξεμβούργο είναι μια απλή και απλή διαδικασία, όπως και η ίδρυση εταιρείας σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Κύπρος. Σε αυτήν την ολοκληρωμένη ανάρτηση, θα ανακαλύψετε ότι είναι αδιαμφισβήτητα εύκολο και γρήγορο να δημιουργήσετε μια επιχείρηση στο Λουξεμβούργο. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η διαδικασία σύστασης της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις δέκα ημέρες.

Βήμα 1 – Επιλέξτε τη νομική φόρμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φύση της επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε στο Λουξεμβούργο, είναι πάντα καλύτερο να ξεκινήσετε τη διαδικασία καθορίζοντας τη νομική μορφή με την οποία θα είναι γνωστή. Η νομική μορφή του Λουξεμβούργου από την οποία μπορούν να επιλέξουν οι ξένοι επιχειρηματίες είναι η ακόλουθη:

 • Ατομική ιδιοκτησία

Η σύσταση μιας ατομικής εταιρείας απαιτεί τη δημιουργία της επιχείρησης ως ιδιώτη και όχι τη δημιουργία μιας εντελώς ξεχωριστής νομικής οντότητας. Η ατομική ιδιοκτησία είναι μια πιο ευέλικτη εγκατάσταση και απαιτεί ελάχιστες διοικητικές διαδικασίες και ελάχιστες αισθήσεις για την επιτυχή εγκατάσταση. Κατά συνέπεια, φέρει επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση μεταξύ ιδιωτικών και εμπορικών ακινήτων του επιχειρηματία.

 • Εταιρία

Η πλειοψηφία των ξένων επιχειρηματιών επιλέγει την επιχείρησή τους για να εγγραφεί ως εταιρεία, καθώς αυτό εξασφαλίζει έναν ξεχωριστό διαχωρισμό μεταξύ ιδιωτικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευθύνη ενός επιχειρηματία περιορίζεται μόνο στις εισφορές ή τις μετοχές του. Η απρόσωπη φύση των κεφαλαιουχικών εταιρειών σημαίνει ότι εξαρτώνται κυρίως από το κεφάλαιο που παρέχουν οι εταίροι. Οι τρεις πιο συνηθισμένες μορφές εταιρείας στο Λουξεμβούργο είναι οι εξής:

 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Αυτό το νομικό έντυπο εταιρείας δημιουργείται με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο κεφάλαιο 30.000 ευρώ που πρέπει να είναι πλήρως εγγεγραμμένο ή τουλάχιστον το 25% να εξοφλείται (7.500 ευρώ) κατά τη στιγμή της ενσωμάτωσης. Μια Ανώνυμη Εταιρεία είναι γενικά ανοικτή στην άφιξη νέων μετόχων και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL)

Ιδρύεται επίσης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης. Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 12.000 € και πληρώνεται πλήρως κατά τη στιγμή της ίδρυσής του. Ένα σημαντικό σημείο πώλησης της ίδρυσης μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι ότι στους αρχικούς μετόχους χορηγείται πιο ουσιαστικός έλεγχος της ιδιοκτησίας των μετοχών καθώς αυτές οι μετοχές γενικά δεν διαπραγματεύονται ελεύθερα.

 • Απλοποιημένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL-S)

Αυτή είναι μια νομική μορφή που μπορεί να θεσπιστεί μόνο από ένα άτομο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Οικονομίας. Η σύσταση Απλοποιημένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης επηρεάζεται από ιδιωτική πράξη. Όσον αφορά το ελάχιστο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι ένα πραγματικό πρόσωπο πρέπει να έχει μεταξύ 1 και 12.000 ευρώ, με το 100% του ποσού να εξοφλείται εξ ολοκλήρου κατά την ίδρυση.

Υπάρχουν και άλλες νομικές μορφές εταιρειών που μπορούν να συσταθούν στο Λουξεμβούργο, αλλά αυτές που αναφέρονται παραπάνω είναι οι πιο συνηθισμένες εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες στο μητρώο επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι τράπεζες και τα επαγγελματικά ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα (PFS) υποχρεούνται να λάβουν άδεια από τον Υπουργό. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα ή του CSSF που χειρίζεται όλη την προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων που περιμένουν την πλήρη έγκριση.

Οι βασικοί όροι που επιβάλλονται στις τράπεζες είναι οι εξής:

 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένες νομικές μορφές εγκατάστασης
 • Θα πρέπει να υπάρχει γνωστή κεντρική παρουσία και διοίκηση που σημαίνει διοικητική, κανόνες διακυβέρνησης, λογιστική οργάνωση, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, υποδομή πληροφορικής, εξωτερική ανάθεση και πρέπει να θεσπιστούν πολιτικές
 • Προδιαγράφεται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο ποσό μετοχών κεφαλαίου
 • Η παρουσία δομής μετόχων και η ικανότητα της δομής του ομίλου στην οποία ανήκει η τράπεζα
 • Υπέροχη φήμη διοικητικών υπαλλήλων, μελών εποπτικού συμβουλίου, διοικητικών οργάνων και μετόχων
 • Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας των υπευθύνων της καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας
 • Η παρουσία εξωτερικού ελεγκτικού φορέα
 • Ένα πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να είναι μέλος του Σχεδίου Αποζημίωσης Επενδυτών Λουξεμβούργο και Fonds de Garantie des Dépôts

Οι κύριες κατηγορίες PFS:

 • Επενδυτικές εταιρείες
 • Ειδικά FPS, όπως επενδυτικοί σύμβουλοι, χρηματιστές, χρηματοπιστωτικά μέσα, πράκτορες καταχωρητών, διαχειριστές ιδιωτικών χαρτοφυλακίων, αντιπρόσωποι εταιρικής κατοικίας και οικογενειακά γραφεία.
 • Παραδείγματα υποστήριξης PFS περιλαμβάνουν παράγοντες επικοινωνίας πελατών, κύριους χειριστές συστημάτων πληροφορικής και διοικητικούς διαχειριστές στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι όροι που επιβάλλονται στο PFS είναι σχεδόν ίδιοι για τις τράπεζες, με τη μόνη διαφορά ότι η ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου για FPS είναι χαμηλότερη. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις PFS, μπορείτε να δείτε τις φόρμες στους ακόλουθους συνδέσμους: επενδυτικές εταιρείες , ειδικό PFS , και υποστήριξη PFS Το Για να λάβουν έγκριση για άδεια, οι τράπεζες και το PFS πρέπει να περάσουν τις νομικές απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Μια τράπεζα ή μια εταιρεία επενδύσεων θα πρέπει να εγκρίνεται και να καθοδηγείται από αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ που μπορούν να ιδρύσουν υποκατάστημα ή να προσφέρουν υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρχές του Λουξεμβούργου. Αυτό ισχύει μόνο όταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν εγκριθεί από τη χώρα καταγωγής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη μιας επιχείρησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Λουξεμβούργο για τα οικονομικά Το

Βήμα 2 – Estδρυση Εγγεγραμμένου Γραφείου

Αφού αποφασίσετε τη νομική μορφή της επιχείρησής σας, μπορείτε τώρα να προχωρήσετε στη δημιουργία έδρας στο Λουξεμβούργο. Ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, πρέπει να έχετε φυσική διεύθυνση στο Λουξεμβούργο. Η απόκτηση μίσθωσης για έναν χώρο γραφείου είναι απλή και απλή. ο House of Startups στην πόλη του Λουξεμβούργου είναι μόνο ένας από τους κόμβους ή τις θερμοκοιτίδες της Μαΐου που προσφέρουν τους λειτουργικούς χώρους γραφείων τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εταιρεία για κατοικία (μόνο για νομικές μορφές εταιρειών) ή να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας στο σπίτι σας. Από φορολογικούς σκοπούς, είναι επιτακτική ανάγκη να αποδειχθεί ότι η πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Αυτή η απαίτηση βοηθά επίσης στον περιορισμό του αριθμού των εταιρειών γραμματοκιβωτίων. Ως εκ τούτου, η κατοίκηση παρουσιάζει κάποιο φορολογικό κίνδυνο. Εάν επιλέξετε να εγγράψετε την επιχείρησή σας σε διεύθυνση κατοικίας ή ενοικιαζόμενο ακίνητο, βεβαιωθείτε ότι η σύμβαση μίσθωσης αναφέρει ρητά ότι επιτρέπει την πραγματοποίηση εμπορικών δραστηριοτήτων στο εν λόγω ακίνητο.

Βήμα 3: Εξασφάλιση επιχειρηματικής άδειας

Στο Λουξεμβούργο, απαιτείται για κάθε είδους επιχειρηματική και αυτοαπασχολούμενη εργασία να λάβουν επιχειρηματική άδεια για να διασφαλίσουν την ομαλή και νόμιμη λειτουργία. Η νεοσύστατη επιχείρησή σας θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Οικονομίας προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εμπορική, φιλελεύθερη, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

Μια επιχειρηματική άδεια είναι προσωπικού χαρακτήρα, με την έγκρισή της να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ακεραιότητα, τη φήμη και τα επαγγελματικά προσόντα ενός αιτούντος. Η επαγγελματική ακεραιότητα ενός ατόμου ενισχύει τη συνολική ακεραιότητα του επαγγελματία και χρησιμεύει ως ασφάλεια για τους μελλοντικούς συνεργάτες και πελάτες. Το Υπουργείο Οικονομίας διενεργεί ενδελεχή αξιολόγηση της επαγγελματικής ακεραιότητας του αιτούντος με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ποινικό μητρώο και ένορκη δήλωση που δηλώνει διευθυντικές θέσεις που βοηθούν μια αίτηση τα τελευταία τρία χρόνια. Για τα άτομα που διαμένουν στο Λουξεμβούργο τα τελευταία πέντε χρόνια, απαιτείται επίσης η δήλωση μη πτώχευσης από συμβολαιογράφο. Επιπλέον, ο αιτών άδεια λειτουργίας πρέπει να κατέχει πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό που συμπίπτει με τη φύση της επιχείρησης.

Τουλάχιστον, ο αιτών πρέπει να έχει εργαστεί σε συναφείς ή σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες για τουλάχιστον τρία χρόνια σε κράτος μέλος της ΕΕ. Or ένας υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει περάσει μια τελική εξέταση που ολοκληρώνει το μάθημα για πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες όπως φιλοξενείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο μέσω του House of Training ή παρόμοια μαθήματα κατάρτισης που προσφέρονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε περίπτωση εταιρείας, ο διαχειριστής θα λάβει το αίτημα για έγκριση άδειας λειτουργίας. Δεν υπάρχουν κανόνες που να ορίζουν ότι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας πρέπει να είναι κάτοικος Λουξεμβούργου. Τουλάχιστον, ο αιτών δεν πρέπει να διαμένει σε πόλη ή χώρα πολύ μακριά από το Λουξεμβούργο για να εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση στον τόπο των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Κατά κανόνα, το Υπουργείο επιτρέπει απόσταση 200χλμ. Για τις χώρες με ταχεία μέσα μεταφοράς, η απαίτηση απόστασης αυξάνεται.

Εκτός από τη σφραγίδα των 24 ευρώ, η εξασφάλιση επιχειρηματικής άδειας στο Λουξεμβούργο είναι δωρεάν. Το Damalion θα σας καθοδηγήσει εξειδικευμένα σε όλη τη διαδικασία ενσωμάτωσης μέσω Luxtrust , MyGuichet , ή να στείλετε την αίτησή σας με τυπική αλληλογραφία ή email στο Γενική Διεύθυνση- ΜΜΕ, Επιχειρηματικότητα και Εσωτερική Αγορά Το

Εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση άδειας για την επιχείρησή σας μαζί με την αίτησή σας για διαμονή ως ελεύθερος επαγγελματίας και να τα στείλετε ως ενιαίο έγγραφο στο Υπουργείο Μετανάστευσης.

Βήμα 4: Συμμόρφωση με πρόσθετες διατυπώσεις

Μετά την έγκριση και τη λήψη της επιχειρηματικής σας άδειας, πρέπει στη συνέχεια να διαχειριστείτε πρόσθετες διατυπώσεις με άλλα διοικητικά γραφεία του Λουξεμβούργου. Εάν επιθυμείτε να προσλάβετε υπαλλήλους, θα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε σχέση με το Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης ως εργοδότης ή α ελεύθερος επαγγελματίας Το

Θα πρέπει επίσης να εγγραφείτε για φόρος εισοδήματος με τα εσωτερικά έσοδα του Λουξεμβούργου. Από την άλλη πλευρά, για ΔΕΞΑΜΕΝΗ , πρέπει να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Καταχώρησης, στα ακίνητα και στην αρχή ΦΠΑ.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις σωστές μορφές επιχείρησης κατά τη δημιουργία της επιχείρησής σας ή χρειάζεστε επαγγελματική βοήθεια για την απόκτηση ενός Άδεια και εγγραφή επιχείρησης στο Λουξεμβούργο με διοικητικά όργανα, οι ειδικοί της Damalion μπορεί να σας βοηθήσουν.

Κόστος φόρου και κοινωνικής ασφάλισης

 • Εγγραφή ΦΠΑ

Για δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, πρέπει να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας στο γραφείο διοίκησης ΦΠΑ (administration de l’enregistrement et des domaines). Είστε κατάλληλοι για απαλλαγή εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών σας είναι κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό.

 • Εγγραφή Κοινωνικής Ασφάλισης

Η εγγραφή για κοινωνική ασφάλιση αποτελεί αυτόματη διατύπωση για ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς θα πρέπει να υποβάλετε την άδεια επιχείρησής σας στο γραφείο κοινωνικής ασφάλισης. Για διευθυντές εταιρειών με ποσοστό άνω του 25%, θα θεωρηθείτε αυτόματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης κοινωνικής ασφάλισης. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ελάχιστο μηνιαίο τέλος κοινωνικής εισφοράς που πρέπει να πληρώσετε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε απαλλαγή εάν το ετήσιο εισόδημά σας είναι κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό.

Η Damalion σας προσφέρει υποστήριξη για να εκτελέσετε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να προετοιμάσετε την εταιρεία σας να ξεκινήσει για επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής Το

Ενσωματώστε τη δομή του Λουξεμβούργου

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον οδηγό βήμα προς βήμα με τον Damalion;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.