Valitse sivu

Maaliskuun 22. päivänä 2004 annettu laki, joka tunnetaan myös nimellä arvopaperistamislaki, lisää Luxemburgin arvostusta ulkomaisten sijoittajien suosimana kotipaikkana arvopaperistamistransaktioiden järjestämiseen. Se on luonut luotettavan oikeudellisen ja verotuksellisen kehyksen, joka mahdollistaa vahvan lokeroinnin arvopaperistamisvälineissä. Maksukyvyttömyyden sattuessa alarahastojen sijoittajille tarjotaan takaisinmaksu, koska yksittäiset varat ja velat ovat erillään muista alarahastoista.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.