Lüksemburq Soparfi və Ticarət Şirkəti Strukturları Arasında Müqayisə - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Lüksemburq holdinq şirkəti (Soparfi) ticarət şirkətləri strukturuna bənzər şəkildə rəftar edilsə də, onun əsas funksiyası həm yerli, həm də xarici şirkətlər üzərində nəzarəti saxlamaqdır. Lüksemburqdakı holdinq şirkəti (Soparfi) heç bir kommersiya fəaliyyəti həyata keçirmək niyyəti olmadan səhmlərin alınması ilə məşğul olur. Bir Soparfi kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qərarına gəldiyi təqdirdə, Orta Siniflər Nazirliyindən icazə almağı tələb edəcəkdir. İcazə onun sahiblərinin və/səhmdarlarının peşəkar nüfuzu və ixtisasları kimi amillər əsasında veriləcək.

Lüksemburq holdinqi və ya Lüksemburq kommersiya ticarət şirkətinin yaradılması

Müxtəlif nizamnamə kapitalları əsasında yaradılmış, Soparfi və Lüksemburq ticarət şirkəti üçün minimum nizamnamə kapitalı aşağıdakılardır:

 • Soparfi – SARL (Özəl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət) kimi yaradılarsa, 12,500 Avro
 • Lüksemburq Ticarət Şirkəti – SA (İctimai Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət) kimi yaradılarsa, 31,000 Avro

Həm Lüksemburq holdinqi, həm də ticarət şirkətləri strukturları notarius və Məhkəmə Dairəsinin Reyestrinin qarşısında tərtib edilmiş müvafiq Nizamnamələri ilə tənzimlənir.

Lüksemburq Holdinq Şirkətlərinin Növləri

Lüksemburqda yaradılmış holdinq şirkətləri ixtisaslaşdırılmış rejimə riayət edir. Müxtəlif tipli holdinq şirkətləri dörd əsas kateqoriyaya bölünür:

 • Operativ holdinq şirkəti (Baş ofis)
 • Maliyyə holdinq şirkəti (Soparfi)
 • İdarəetmə holdinq şirkəti (Strategy Holding)
 • Təşkilati holdinq şirkəti (Struktur Holdinq)

Lüksemburqdakı bütün müxtəlif holdinq şirkətləri arasında Soparfi xüsusi vergi rejiminə çıxışı sayəsində ən çox üstünlüklərə sahib hesab edilir. 2007-ci ildə, Lüksemburq Kommersiya Qanununa əsasən, idarəetmə holdinq şirkətləri eyni vergi rejimi altında hesab olunurdu, eləcə də ailə biznesləri indi də holdinq şirkətləri (Soparfi) kimi strukturlaşdırıla bilər.

Xarici investorların Lüksemburqda holdinq yaratmaq üçün əsas motivasiyalarından biri açıq şirkətin qeydiyyata alınmasının tək mülkiyyətə icazə verməsidir. Məsələn, SA ən azı bir səhmdarla, istər ticarət, istərsə də holdinq şirkəti şəklində yaradıla bilər.

Lüksemburq Ticarət Şirkəti Növləri

Lüksemburq Ticarət Qanununa əsasən, ticarət şirkətləri iki kateqoriyaya bölünür, yəni:

 • 1915-ci il Ticarət Şirkəti Qanunu ilə idarə olunan Ticarət və Xidmət şirkəti.
 • Lüksemburq Kommersiya Assosiasiyası

Ticarət və xidmət şirkəti kommersiya, ticarət və bacarıqla bağlı əməliyyatlar həyata keçirmək istəyən müəssisələr üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Digər tərəfdən, kommersiya birlikləri təbiətinə görə hüquqi şəxs hesab edilmir. Lüksemburq ticarət şirkəti istənilən strukturda yaradıla bilər. O, həmçinin tərəfdaşlıqlar, kooperativ cəmiyyətləri və Avropa şirkətləri kimi digər hüquqi formalardan da istifadə edə bilər.

Lüksemburqda ticarət şirkətinin yaradılmasının ən böyük üstünlüklərindən biri qeydiyyat prosesinin özünün səmərəliliyidir. Tipik olaraq, Lüksemburq Parlamenti ticarət və xidmət şirkətinin birləşməsinə üstünlük verir. Bu hüquqi forma təkcə Lüksemburqda deyil, digər Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdə də geniş şəkildə tanınır. Qaydaya görə, Lüksemburq ticarət şirkətləri Lüksemburq EORI nömrəsini almalıdırlar.

Lüksemburq Holdinqinə qarşı Ticarət Şirkətini idarə etmək

Lüksemburqdakı holdinq və ticarət şirkətlərində idarəetmə strukturu və sistemləri eynidir. Lüksemburq Soparfiticarət şirkətində əsas fəaliyyətlərdən biri mühüm qərarların və müddəaların ratifikasiya olunduğu səhmdarların müvafiq ümumi yığıncağıdır. Səhmdarların ümumi yığıncağı ildə ən azı bir dəfə keçirilməlidir. Ümumi yığıncaqla bağlı bütün məlumatlar onların Nizamnaməsində qeyd olunur.

Lüksemburq ticarət və ya holdinq şirkəti SA-larda (ictimai məhdud məsuliyyətli cəmiyyət) ən azı üç üzvü və SARL-lərdə (özəl məhdud məsuliyyətli cəmiyyət) ən azı bir üzvü olan direktorlar şurası tərəfindən idarə edilməlidir. Təyin edilmiş direktorlar müəyyən müddətə idarəetmə üçün məsuliyyət daşıyacaqlar, lakin altı ildən çox ola bilməzlər. Bundan əlavə, Lüksemburqda holdinq və ya ticarət şirkəti idarə və müşahidə şurasının alt bölmələrindən ibarət şura tərəfindən idarə olunmalıdır. Holdinqin və ya ticarət şirkətinin ölçüsündən və əhatə dairəsindən asılı olaraq, səhmdarların ümumi yığıncağı müəyyən müddətə, lakin altı ildən çox olmamaq şərti ilə maliyyə hesabatlarının auditinə cavabdeh olan auditorun təyin edilməsinə şərait yaratmalıdır.

Lüksemburqda həm ticarət, həm də holdinq şirkətləri üçün illik hesabların hesabatı hər il səhmdarlara təqdim edilməli və sonra Rayon Məhkəməsinin Qeydiyyatçısına təqdim edilməlidir. İllik hesabların verilməsi ilə bağlı bildiriş Lüksemburq Böyük Hersoqluğu Qəzetində dərc olunur.

Ticarət şirkətlərindən fərqli olaraq, Soparfi aşağıdakı hallarda illik hesablar üzrə konsolidə edilmiş hesabat təqdim etməlidir:

 • Başqa bir şirkətdə böyük bir səsvermə hüququna sahibdir
 • Bir şirkətdə kiçik paylara sahibdir, lakin səhmdarlarla razılaşmaya əsasən başqa bir şirkətə nəzarət edir
 • Başqa bir şirkətdə idarə heyətinin əksəriyyətini təyin etmək və vəzifədən azad etmək hüququna malikdir

Lüksemburq Holdinq və Ticarət Vergi Rejimi

 • Soparfi qeydiyyatının əsas üstünlüklərindən biri bu formada olan şirkətlərin müəyyən vergilərdən azad olması və ya Lüksemburqun digər dövlətlərlə imzaladığı müxtəlif ikiqat vergi müqavilələrindən istifadə etməsidir.
 • Qaydaya görə, Lüksemburq şirkəti tərəfindən bölüşdürülmüş bütün dividendlər 15% vergi tutulmasına tabedir, lakin Lüksemburq ikiqat vergi müqavilələrinin müddəalarına əsasən azaldıla bilər.

İştirak azadlığı rejiminə əsasən, Lüksemburq şirkəti tərəfindən ödənilən bütün dividendlər aşağıdakı şərtlər daxilində vergi tutulmur :

 • Soparfi törəmə şirkətin kapitalının ən azı 10%-nə sahibdir
 • Ən azı 12 ay müddətinə alış qiyməti ən azı 1,2 milyon avrodur
 • Dividend alan Lüksemburqda və Böyük Hersoqluqla ikiqat vergi müqaviləsi bağlamış dövlətlərdə tam vergiyə cəlb olunan qurumdur.
 • Lüksemburq korporativ gəlir vergisi ilə müqayisə oluna bilən rezidentlik ölkəsində gəlir vergisinə cəlb olunan müəssisələr

Lüksemburqda ticarət və ya holdinq şirkəti haqqında ətraflı öyrənmək üçün onun əsas xüsusiyyətlərini və hər birinin təklif etdiyi üstünlükləri başa düşmək üçün Damalion-a etibar edə bilərsiniz. Müstəqil konsaltinq şirkəti olaraq, biz bank hesabının açılması ilə bağlı yardımla Lüksemburqda öz varlığını qurmaq istəyən xarici və institusional investorlara hərtərəfli xidmətlər dəsti təklif edirik. Bu gün bir Damalion mütəxəssisi ilə əlaqə saxlayın və ya daha çox məlumat əldə edin.

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Xüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı bir vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə müzakirə etməyi təklif edirik.