Selecteer een pagina

Initiatiefnemers en beleggers die in Luxemburg een fonds willen oprichten, vragen zich af welk beleggingsinstrument een betere optie is: een Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) of een Specialized Investment Fund (SIF). Er zijn vele factoren die van invloed kunnen zijn op uw keuze tussen deze twee vehikels, zoals het profiel en de herkomst van de investeerders, het beste moment om de markt te betreden, het beoogde kapitaalbedrag, de rechtsvorm, het beheer, de marketinginspanningen, en nog veel meer.

Deze twee beleggingsinstrumenten kunnen op het eerste gezicht op elkaar lijken.

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds of Gespecialiseerd Beleggingsfonds ?

Zowel het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) als het Gespecialiseerd Beleggingsfonds (SIF) kunnen in alle soorten activa beleggen, bieden een ruime keuze aan rechtsvormen en de mogelijkheid om als beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal (SICAV) te worden opgericht.

Doorgaans kunnen gespecialiseerde beleggingsfondsen (SIF’s) worden gecategoriseerd als alternatief beleggingsfonds (AIF), terwijl een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds in wezen een alternatief beleggingsfonds (AIF) is. Beide beleggingsinstrumenten genieten in Luxemburg dezelfde fiscale behandeling.

Nu over hun verschillen. Een gespecialiseerd beleggingsfonds (Specialized Investment Fund – SIF) is een gereglementeerd vehikel waarvoor voorafgaande toestemming van de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) vereist is om succesvol te kunnen worden opgericht. Daarom is voor de oprichting van een gespecialiseerd beleggingsfonds (SIF) een langere procedure vereist dan voor de oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF). De snelle en eenvoudige oprichting van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RABV) is een van de redenen waarom dit fonds in het Luxemburgse rechtsstelsel is opgenomen.

VoorbehoudenAlternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) vereist als beleggingsinstrument geen vergunning van, noch rechtstreeks toezicht door de Commissie van toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Dit kenmerk van een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) biedt flexibiliteit gedurende de gehele levenscyclus van het fonds. Wijzigingen in de documenten behoeven geen goedkeuring van de Commissie voor het toezicht op de financiële sector (CSSF).

Een ander cruciaal verschil tussen deze twee vehikels dat de meeste beleggers ertoe aanzet te kiezen voor een Gespecialiseerd Beleggingsfonds (SIF) is dat dit extern of intern kan worden beheerd door een Alternatief Beleggingsfonds, terwijl een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (Reserved Alternative Investment Fund – RAIF) alleen kan worden beheerd door een externe beheerder van Alternatieve Beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Manager – AIFM), met uitzondering van Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen die het algemeen belang voor ogen hebben en beheerd worden door supranationale organisaties. Intern beheerde beleggingsfondsen zijn op de lange termijn wellicht niet zo gunstig voor beleggers omdat de fondsbeheerders geen paspoortrechten krijgen krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD).

Tenslotte wordt een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds gekozen als beleggingsinstrument om te kunnen profiteren van het ideale moment om op de markt te komen. Op een bepaald moment worden de meeste Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen omgevormd tot Gespecialiseerde Beleggingsfondsen omdat dit op lange termijn meer voordelen biedt voor zowel de initiatiefnemer als de beleggers. De structuur van het Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds fungeert ook als co-investeringsvehikel naast het Gespecialiseerd Beleggingsfonds wegens de grotere flexibiliteitskenmerken.

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds (RAIF) en Gespecialiseerd Beleggingsfonds (SIF) Vergelijkingstabel

SIF (Gespecialiseerd Beleggingsfonds) RAIF (Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds
Toepasselijk recht Wet van 13 februari 2007 Wet van 27 november 2015
Toezicht door de CSSF

Ja

Niet als een product, maar een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds moet worden beheerd door een beheerder van een Alternatief Beleggingsfonds die in Luxemburg of in een andere EU-lidstaat is gevestigd overeenkomstig hoofdstuk II van EU 2011/6.
Europees Paspoort Ja, indien krachtens de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen Ja, aangezien het onderworpen is aan de wet op de alternatieve beleggingsfondsen
Beschikbare juridische formulieren
 • Gemeenschappelijk Fonds (FCP)
 • Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
 • Beleggingsmaatschappij in Vast kapitaal (SICAF)
 • Gemeenschappelijk Fonds (FCP)
 • Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK)
 • Beleggingsmaatschappij in Vast kapitaal (SICAF)
Bedrijfsformulieren beschikbaar
 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Vennootschap op aandelen (SCA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Vennootschap op aandelen (SCS)
 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Vennootschap op aandelen (SCA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Vennootschap op aandelen (SCS)
 • Speciale commanditaire vennootschap (SCSp)
Eisen voor de bewaarder Ja, indien gevestigd in Luxemburg Ja, indien gevestigd in Luxemburg
Centraal beheer Ja, indien gevestigd in Luxemburg Ja, indien gevestigd in Luxemburg
Risicospreiding

Ja, met kwantitatieve beperkingen

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds dat investeert in risicokapitaal: Geen

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds dat niet belegt in risicokapitaal, Ja, maar geen minimumniveau van diversificatie.

In aanmerking komende activa

Onbeperkt

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds dat belegt in risicokapitaal: Beperkt

Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds dat niet belegt in risicokapitaal: Onbeperkt

In aanmerking komende investeerders Beperkt tot goed geïnformeerde beleggers Beperkt tot goed geïnformeerde beleggers
Vereist afgiftedocument Afgevend document Afgevend document
Compartimenten Ja Ja
Maximum aantal aandeelhouders Geen limiet Geen limiet
Minimum aantal aandeelhouders Geen minimum Geen minimum
Minimum aandelenkapitaal/netto activa Ja, 1.250.000 euro, te voldoen binnen 12 maanden na goedkeuring door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ja, 1.250.000 euro, te voldoen binnen 12 maanden na oprichting.

Meerdere aandelenklassen Ja Ja
Berekening van de netto-inventariswaarde (NAV) Netto-inventariswaarde Vereist voor verslaggevingsdoeleinden, eenmaal per jaar. Netto-inventariswaarde Vereist voor verslaggevingsdoeleinden, eenmaal per jaar.
Terugbetaling op verzoek van beleggers Bij besluit Bij besluit
Beperkingen op het opnemen van leningen Ja Ja
Lijst Ja, maar met specifieke beperkingen ten aanzien van de toelaatbaarheid van investeerders. Ja, maar met specifieke beperkingen ten aanzien van de toelaatbaarheid van investeerders.
Audit Ja, door een Luxemburgse accountant Ja, door een Luxemburgse accountant
Vennootschapsbelasting Geen In de regel niet, tenzij een Voorbehouden Alternatief Beleggingsfonds belegt in risicokapitaal
Dubbelbelastingverdragen Afhankelijk van het rechtsgebied van de doelondernemingen. Afhankelijk van het rechtsgebied van de doelondernemingen.
Abonnementsbelasting Geen In principe, ja
Vermogenswinstbelasting Geen Geen
Vermogensbelasting Geen Geen
Roerende voorheffing op winstuitkering Geen Geen
Roerende voorheffing op rente Geen Nee, behalve in toepassingen van de EU-spaarrichtlijn
BTW (17%) Ja, met vrijstelling Ja, met vrijstelling

Damalion is een onafhankelijk adviesbureau dat deskundige begeleiding biedt aan investeerders die een investeringsvehikel in Luxemburg willen oprichten. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie over de regelingen voor Voorbehouden Alternatieve Beleggingsfondsen en Gespecialiseerde Beleggingsfondsen.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.