Lüksemburq Soparfi altında dividendlərin vergiyə cəlb edilməsi - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Lüksemburq Soparfi öz məqsədlərinə əsasən korporativ formada deyil, texniki cəhətdən kommersiya xarakteri daşıyır. O, adətən, əsas fəaliyyəti Lüksemburqda və digər xarici şirkətlərdə iştirakdan ibarət investisiya vasitəsi kimi istifadə olunur.

Strateji korporativ strukturlaşmanı nəzərə alaraq, Lüksemburq Soparfi şirkətlərə müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi şərti ilə dividendlər və kapital gəlirləri üzrə vergidən azadolma imtiyazları ilə bağlı Aİ-nin Törəmə Direktivindən faydalanmağa imkan verir.

Lüksemburq Soparfi üçün Vergi Prinsipləri

 • Lüksemburq Soparfi şirkətinin təsis edilməsi, nizamnaməsinə edilən bütün düzəlişləri ilə birlikdə 75 Avro qeydiyyat vergisinə tabedir.
 • Lüksemburqlu Soparfi korporativ gəlir vergisinə, bələdiyyə biznes vergisinə məruz qalır, həmçinin işsizlik fonduna töhfə verir, nəticədə ümumi gəlir vergisi 24,94% olur .
 • Lüksemburq Soparfi də şirkətin xalis aktiv dəyərinə 0,5% nisbətində xalis sərvət vergisi ilə qiymətləndirilir.
 • 500 milyon avrodan çox xalis sərvət vergisi 0,05% dərəcəsi ilə xalis sərvət vergisi ilə hesablanır.
 • Nəzərə alın ki, iştirakdan azad olmaq hüququ qazanan iştiraklar xalis sərvət vergisindən də azaddırlar.
 • Xalis sərvət vergisindən azad edilmiş iştirakları maliyyələşdirən öhdəliklər xalis sərvət vergisi bazasından çıxılmır.
 • Lüksemburq Soparfi balansı 90% əsas vəsaitlərdən ibarət olduqda, onun balansındakı ümumi aktivlər 350,000 avro təşkil etdikdə, hər il 4,815 Avro minimum xalis sərvət vergisi tutulacaq; əks halda minimum xalis sərvət vergisi balans hesabatının cəmindən asılı olacaq və 535 avro ilə 32,100 avro arasında dəyişəcək.

Lüksemburq Soparfisinin İştirakdan İstifadəsi

 • Xarici gəlir vergisi, Lüksemburqa oxşar vergi əsasında ən azı 8,5% dərəcəsi ilə tutulduqda müqayisə edilə bilər.
 • Soparfi tərəfindən paylanan dividendlər 15% vergi tutulmaqla hesablanacaq.
 • Tutma vergisi tətbiq olunan vergi müqaviləsinin müddəasına əsasən azaldıla bilər və ya daxili ödəmə vergisinə əsasən azad edilə bilər, tətbiq olunan vergi müqaviləsinin müddəalarına uyğun olaraq azaldıla və ya ölkədaxili ödəmə vergisi azadlığına əsasən azad edilə bilər.
 • Düzgün strukturlaşma ilə vergidən yayınmaq olar.
 • Luxembourg Soparf i şirkətinin qeyri-rezident səhmdarı öz səhmlərinin satışı zamanı kapital artımından vergiyə cəlb edilmir.
 • Rezident ana şirkət tam vergiyə cəlb olunacaq.
 • Prinsipcə, Soparfi bütün vergilərə tabedir, lakin investisiyaların satışından əldə edilən dividendlər və gəlirlər müəyyən şərtlərə riayət olunmaqla vergidən azad edilir.
 • Vergidən azad olma şərtləri Lüksemburq Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir (maddə 166 LIR)

Xalis sərvət vergisinə gəldikdə isə, hüquqi şəxslərin gəlirlərinin və mənfəətdən bələdiyyə vergisinin tutulmasına yol verilir. Əsas şirkətin mənşə ölkəsində aşağıdakılar istisna olunur:

 • Törəmə müəssisədən alınan dividendlər
 • Törəmə müəssisənin ləğvi nəticəsində əldə edilmiş qalıq aktivlər
 • Törəmə müəssisənin satışından əldə edilən kapital gəlirləri

Lüksemburq Soparfi, həmçinin törəmə müəssisəyə yatırılan məbləği onun ümumi vergi tutulan aktivlərindən çıxa bilər.

 • Səhmdarlara ödənilən dividendlərdən vergi tutulması baxımından, Soparfi səhmdarlara verilmiş ləğvetmə zamanı ödənilməmiş aktivlər üzrə heç bir vergi tutulmaması olmadan bu öhdəliklərdən azad ola bilər.

Dividendlərin və ya kapital gəlirlərinin alınması üzrə vergidən azad olma şərtləri

Filial və ya törəmə müəssisə üçün şərtlər

 • İştirak əhəmiyyətli olmalıdır; törəmə şirkətin ümumi nizamnamə kapitalının ən azı 10%-i və ya investisiyanın əldə edilməsinin ümumi qiyməti kapital mənfəətindən azad olmaq üçün ən azı 1,2 milyon avro və ya 6 milyon avro olmalıdır.
 • Əgər iştirak oxşar qiymətli kağızlara malikdirsə, lakin müxtəlif qiymətlərlə əldə edilirsə, alış qiyməti orta çəkili dəyər metodu əsasında hesablana bilər.
 • İştirak ən azı on iki ay ərzində keçirilməlidir.
 • Filial Lüksemburqda tam vergiyə cəlb olunan rezident şirkət olmalı və ya tam vergiyə cəlb olunan, korporativ gəlir vergisinə uyğun gələn Lüksemburqdan kənar nizamnamə kapitalına malik şirkət olmalı və ya Avropa İttifaqının rezident üzvü dövlət olmalıdır.
 • İştirak həqiqətən sahib olmalıdır, yəni satınalma öhdəliyi kifayət etməyəcəkdir. Bu, hətta əvvəlki sahibin qiymətli kağızları üçüncü şəxsə depozit qoyduğu halda belə tətbiq edilir.

Lüksemburq Soparfi Holdinq Vergilərinin Nəticələri

Dividendlərdən Vergi İstifadəsi

 • İştiraklardan əldə edilən gəlirlər və ya alınan dividendlər tamamilə vergidən azaddır.
 • İl ərzində mənfəət əldə etmiş vergi ödəyicisi azaldılmış vergi tutulan gəlirdən faydalanacaq. Digər tərəfdən, əgər maliyyə ili zərərlə başa çatarsa, güzəşt həmin il üçün vergi itkisini artırır.
 • Dividendlərin bölüşdürülməsi Lüksemburqla vergi müqaviləsi imzalamış şirkətə mənfəət gətirmir.

Vergiyə cəlb edilməyən kapital qazancı

 • 21 dekabr 2001-ci il tarixli Qaydaya əsasən, Soparfi tərəfindən əldə edilən kapital gəlirləri vergiyə cəlb edilmir.
 • İstisna bütün əməliyyatları, o cümlədən əmlakın təhvil verilməsini, xüsusilə qiymətli kağızların satışı, qəbulu və mübadiləsini əhatə edir.
 • Əgər iştirak qiymətli kağızların mübadiləsi yolu ilə əldə edilirsə, yalnız mübadilə dəyərindən çox kapital qazancının məbləği azad ediləcək.

Xərclərin çıxılmasından azadolma

 • Azad edilmiş iştiraklarla birbaşa əlaqəli əməliyyat xərcləri çıxılır.
 • Kapital gəlirləri və ya dividendlər bu məbləğə qədər vergiyə cəlb edilir.

Kommersiya fəaliyyətlərinə vergi tutulması

 • Soparfinin bütün kommersiya fəaliyyətləri ümumi qanun vergisinə tabedir.
 • Proqram təminatı, brendlər və patentlərdən əldə edilən gəlir kimi müəyyən gəlir növləri vergi güzəştlərindən faydalana bilər.

Lüksemburq Soparfi investisiya vasitəsi beynəlxalq vergi planlaşdırması üçün aydın çərçivə təklif edir, çünki ona müxtəlif beynəlxalq vergi müqavilələri və Avropa direktivləri əsasında icazə verilir. Bu unikal xüsusiyyət, tətbiqi baxımından yumşaqlığına görə onu özəl sərvətlərin idarə edilməsi fondundan daha çox üstünlük təşkil edən holdinq strukturuna çevirir.

Damalion, Lüksemburq kimi əsas maliyyə mərkəzində investisiya fondu açmaq istəyən xarici investorlar və institusional investorlar üçün hərtərəfli konsaltinq təklif edir. Təcrübəli xidmət təminatçılarından ibarət qlobal xidmət şəbəkəmizdən istifadə edərək, biz Lüksemburq Soparfi-nin qeydiyyatını və birləşdirilməsini hamar və əngəlsiz bir prosesə çeviririk. Damalion mütəxəssislərimiz həmçinin bank hesabı açmaq , mühasibatlıq, mühasibat uçotu, idarəetmə və vergi məsləhətləri daxil olmaqla müxtəlif fəaliyyətlərdə yardım təklif edir. Ətraflı öyrənmək üçün bu gün Damalion mütəxəssisi ilə əlaqə saxlayın .

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Biz sizə disku təklif edirikXüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə ss.