Meer dan 4,7 biljoen euro wordt thans beheerd in Luxemburg als centrum voor wereldwijde fondsen, het op één na grootste centrum voor beleggingsfondsen qua beheerd vermogen na de Verenigde Staten en het grootste domicilie voor fondsen in Europa.

Het succes van dit verhaal is in de eerste plaats gebaseerd op het wereldwijde succes van ICBE’s, of instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Het land is lid van de Europese Unie en heeft een AAA-kredietrating. In Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen zijn gemakkelijker verspreid over de hele Europese Unie. Zij hebben ook wereldwijd de aandacht getrokken wegens hun gemakkelijke grensoverschrijdende distributie als gevolg van de status van Luxemburg als domicilie van de Europese Unie.

De voornaamste voordelen van Luxemburg als domicilie voor fondsen zijn de volgende:

1. Stabiliteit

Door zijn centrale ligging in Europa is Luxemburg ideaal gelegen om gebruik te maken van EU-passportingrechten voor de distributie van het fonds onder Europese en wereldwijde beleggers.

2. Leiderschap op wereldschaal

Volgens een recent rapport is Luxemburg ‘s werelds belangrijkste centrum voor de distributie van icbe’s en grensoverschrijdende fondsen. Luxemburg is de thuishaven van de belangrijkste dienstverleners in de sector vermogensbeheer, die allemaal icbe-diensten aanbieden. Op het gebied van vermogensbeheer is het land in de hele wereld vermaard, en zijn fondsen zijn wijdverspreid en bekend.

3. One-stop-shop

Het oprichten van een ICBE met een Europees paspoort, het werken met leiders in de sector, het naar de beurs gaan op een gerenommeerde effectenmarkt, en het teruggeven van bepaalde functies aan het land waar ze oorspronkelijk werden uitgeoefend. Wat het beheer en de distributie van beleggingsgeld betreft, biedt Luxemburg de flexibiliteit om een one-stop shop aan te bieden.

Onconventionele collectieve financiële instrumenten

Fondsen kunnen overal in de EU vrij opereren met één enkele vergunning van een lidstaat dankzij de regeling voor collectieve belegging in ICBE’s, die is gebaseerd op een verkorte EU-regelgeving voor de Europese retailmarkt. Als een van de eerste landen die de ICBE-richtlijn ten uitvoer legden, heeft Luxemburg zich ontpopt tot een pionier in deze sector: meer dan 35% van alle ICBE’s is er gevestigd. Vandaag de dag zijn icbe’s de meest verspreide beleggingsfondsen ter wereld, goed voor meer dan 62% van de fondsen die grensoverschrijdend worden gedistribueerd.

Wat is het beleggingsbeleid van een icbe?

Beleggingen in beursgenoteerde aandelen, obligaties, indexcomponenten en gelijkgestelde activa zijn toegestaan voor ICBE’s, maar zij moeten zich houden aan een strikte reeks voorschriften. Financiële derivaten, contanten en gespecialiseerde geldmarktinstrumenten vallen onder deze paraplu. De aankoop van edele metalen of certificaten die deze weerspiegelen, alsook niet-openbaar gemaakte short sales en leningen zijn strikt verboden.

Welke organisatie heeft de leiding over de U.S. Tax-Exempt Investment Trusts (ICBE’s)?

Een in Luxemburg gevestigde beheermaatschappij (ManCo) of een in een andere EU-lidstaat gevestigde ManCo mag toezicht houden op icbe’s. In tegenstelling tot een GBF, dat door een ManCo moet worden beheerd, kunnen BEVEK’s en SICAF’s zelf worden beheerd of aan een ManCo worden gedelegeerd. Het is belangrijk te weten wat de belangrijkste voordelen van de ICBE’s zijn.

De voornaamste voordelen van de ICBE’s zijn de volgende:

 • Als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) of als beleggingsmaatschappij met vast kapitaal kan de ICBE worden opgericht(SICAF). Zonder rechtspersoonlijkheid kan een ICBE ook worden opgezet als een contractueel fonds of fonds commun de placement (FCP).
 • U kunt een paraplufonds met vele compartimenten en subcompartimenten die uit afzonderlijke compartimenten bestaan, oprichten als één ICBE of los daarvan. De compartimenten kunnen ook een oneindig aantal aandelen of klassen van deelnemingsrechten bevatten, afhankelijk van de behoeften van de aandeelhouders.
 • Indien de statutaire zetel van de ICBE zich in een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt, moet u de activa overdragen aan een bewaarnemende bank met een bijkantoor in Luxemburg of een statutaire zetel in Luxemburg.
 • De ICBE’s moeten door de Luxemburgse financiële toezichthouder (CSSF) worden erkend voordat zij met hun activiteiten kunnen beginnen, en zij moeten onderworpen blijven aan hun toezicht en bescherming. Beleggers profiteren van dit extra niveau van beheer.

Welke leveranciers zijn nodig voor ICBE’s?

Alle volgende dienstverleners moeten door de icbe worden ingehuurd:

 1. Een bewaarder of depositobank in Luxemburg
 2. Een door de CSSF erkende centrale administratie

Indien voor een in Luxemburg gevestigde ManCo wordt gekozen, zal de centrale administrateur in Luxemburg gevestigd zijn.

 • Portefeuillebeheerders (beleggingsadviseurs), administrateurs,
 • transfer agenten,
 • distributeurs, en
 • betalingsgemachtigden
 • een door de CSSF erkende onafhankelijke bedrijfsrevisor zijn enkele van de andere dienstverleners.

Is het EU-PASSPORT beschikbaar voor icbe’s voor de distributie van fondsen?

ICBE’s hebben een Europees paspoort, wat betekent dat zij na goedkeuring door de CSSF in Luxemburg op basis van een welbepaalde aanvraagprocedure aan beleggers in alle andere lidstaten van de EU kunnen worden aangeboden. Dit is te danken aan haar wereldwijde reputatie als Europees retailfonds; ICBE’s zijn ‘s werelds meest verspreide fondstype geworden.

Waar in Luxemburg duurt het het langst om een icbe op te richten?

De ingewikkeldheid van de structuur van het fonds en het beleggingsbeleid zijn bepalend voor de tijd die nodig is om een icbe op te richten. De oprichting van een ICBE neemt doorgaans drie tot vier maanden in beslag.

Hoeveel kost het om een icbe op te richten en hoe lang duurt dat?

Naar gelang van de dienstverlener en het beleggingsbeleid kunnen de kosten voor de oprichting van een EU-icbe sterk uiteenlopen.

Voor elke SICAR-aanvraag zal de CSSF een eenmalige vergoeding vragen voor de evaluatie van de aanvraag. Momenteel zijn de examenkosten:

 • 4.000 euro voor een conventionele ICBE.
 • Achtduizend euro voor paraplufondsen van ICBE’s.

Bovendien moet elke SICAR de CSSF jaarlijks een forfaitair bedrag betalen:

 • De kosten van de standaard-icbe bedragen 4.000 euro.
 • 8.000 euro voor de overkoepelende ICBE voor één tot vijf compartimenten.
 • Voor de overkoepelende ICBE voor zes tot twintig compartimenten bedraagt de vergoeding 15 000 EUR
 • Voor de overkoepelende ICBE voor 21-50 compartimenten bedragen de kosten 24.000 EUR
 • Onder de paraplu van ICBE’s voor meer dan 50 compartimenten, 35.000 EUR

Om een idee te krijgen van de kosten, hoeft u niet vanaf nul te beginnen en kunt u in plaats daarvan een bestaand ICBE-subfonds huren.

Damalion koppelt zijn interne competenties aan een lokaal netwerk van geaccrediteerde professionals. Wij vergemakkelijken de keuze van de juiste beleggingsfondsen om uw doelstellingen te bereiken op een zeer onafhankelijke manier. Als u van plan bent uw Luxemburgse icbe te lanceren, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert.