Επιλογή Σελίδας

ΟιΗνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως η μεγαλύτερη οικονομία, χαρακτηρίζονται επίσης ως το σπίτι των καινοτόμων ιδεών και της δημιουργίας νέων τεχνολογιών, που έχουν φέρει επανάσταση στον κόσμο στους τεχνολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Οφείλεται στους ευνοϊκούς νόμους και στις ατελείωτες ευκαιρίες που δίνονται στους νέους επιχειρηματίες για να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιχειρηματικότητας. Στη Φλόριντα, το Μαϊάμι έχει εξαιρετική φήμη για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Είναι η προτιμώμενη δικαιοδοσία για παράδειγμα για τους επιχειρηματίες της Λατινικής Αμερικής.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν πολλαπλά επιχειρηματικά κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.

Μία από αυτές είναι η έννοια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η σύσταση της οποίας, κάθε πολιτεία των ΗΠΑ προσφέρει διαφορετικά οφέλη και προνόμια. Οι LLC είναι διάσημες λόγω της δομής τους, με την οποία τα μέλη απαλλάσσονται από την ευθύνη τους για χρέη και αγωγές- ως εκ τούτου είναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών και των νεοεισερχόμενων.

Όλες συνοδεύονται από ορισμένα προνόμια, αλλά η Πολιτεία της Φλόριντα προσφέρει ευέλικτη, λογική και προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις επιλογή για τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης- συγκεκριμένα, την απαλλαγή από τους κρατικούς φόρους εισοδήματος, η οποία βοηθά τους επιχειρηματίες να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα από πλευράς φόρων σε σύγκριση με άλλες πολιτείες. Καθώς η Φλόριντα φιλοξενεί περίπου 2,5 μικρούς επιχειρηματίες και προσφέρει ευέλικτο φορολογικό καθεστώς και απαλλαγές, είναι ευνοϊκή και καλύτερη επιλογή για τους επιχειρηματίες.

ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΦΛΌΡΙΝΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΑΣ

ΤοΚΕΦΑΛΑΙΟ 605 ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ασχολείται κυρίως με τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Πρόκειται για ένα βασικό καταστατικό που ασχολείται με όλες τις νομικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόβλεψη του καταστατικού, τον διορισμό αντιπροσώπου, την επίδοση ειδοποιήσεων, τις απαιτήσεις συμπλήρωσης, τις τροποποιήσεις του καταστατικού, το κλείσιμο της LLC και θέματα σχετικά με τους φόρους.

Η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας της LLC στο Μαϊάμι Φλόριντα περιγράφεται παρακάτω λεπτομερώς.

ΒΉΜΑ ΠΡΟΣ ΒΉΜΑ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΣΤΑΣΗ LLC ΣΤΗ ΦΛΌΡΙΝΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΠΩΝΥΜΊΑΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Το πρώτο βήμα πριν από τη σύσταση της LLC στη Φλόριντα είναι η επιλογή μιας μοναδικής επωνυμίας που να διαφέρει από άλλες επωνυμίες και να προσφέρει μια μοναδική προσέγγιση στην επιχείρησή σας. Η επιλεγμένη επωνυμία πρέπει να τελειώνει με “Limited Liability Company“.

ΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Πριν προχωρήσει, κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Φλόριντα πρέπει να έχει εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο για την αλληλογραφία της αποδοχής εγγράφων. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι κάτοικος Φλόριντα. Ακόμη και αν το μέλος/ιδρυτής επιθυμεί να ενεργεί ο ίδιος ως αντιπρόσωπος, μπορεί να το πράξει.

ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Το επόμενο βήμα είναι η απόκτηση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις, π.χ. κτηματομεσιτικές, γεωργικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις χρειάζονται άδεια. Κάθε μία έχει διαφορετική αρχή αδειοδότησης. Περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρήσεις που πωλούν φορολογητέα αγαθά. Έτσι, τα μέλη/χρηματοδότες υποχρεούνται να αποκτήσουν σχετική άδεια για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αν και ο σχηματισμός της LLC δεν εμποδίζεται εάν η άδεια δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αλλά είναι επιθυμητό και βολικό να ληφθεί άδεια πριν προχωρήσετε στην υποβολή της LLC.

ΈΝΤΥΠΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί στη Φλόριντα είτε με τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης (άρθρα σύστασης/οργάνωσης) είτε με την ηλεκτρονική συμπλήρωση μέσω του λογαριασμού Sunbiz μετά την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους σύστασης. Σε περίπτωση, έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και εκτυπωμένο, το ίδιο θα πρέπει να ταχυδρομηθεί στο Τμήμα Εταιρειών της Φλόριντα.

Οι απαιτήσεις είναι:

  • Επωνυμία της LLC μαζί με τον τόπο της επιχείρησης
  • Όνομα, υπογραφή και διεύθυνση του καταχωρημένου αντιπροσώπου
  • Εάν απαιτείται, το όνομα και η διεύθυνση του διαχειριστή
  • Ημερομηνία έναρξης ισχύος, εάν διαφέρει από την ημερομηνία πλήρωσης
  • Υπογραφή του μέλους που συμπληρώνει το έντυπο
  • Τέλη $125 που θα καταβληθούν με επιταγές υπέρ του Florida Department ofState και με πιστωτικές κάρτες.
  • Η LLC που έχει ήδη συσταθεί σε άλλη πολιτεία, μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση στη Φλόριντα συμπληρώνοντας το έντυπο Qualification of Foreign LLC, με, Εάν η αίτηση υποβάλλεται από αιτούντα από διαφορετική πολιτεία, απαιτείται επίσης πιστοποιητικό καλής κατάστασης από την πολιτεία προέλευσης.

ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ;

Στην πολιτεία της Φλόριντα, δεν απαιτείται επιχειρησιακή συμφωνία. Ωστόσο, για την ευκολία λειτουργίας της LLC και της επιχείρησής σας, μπορεί να κατατεθεί και μια συμφωνία μαζί της.

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΌΤΑΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΆΝΕΤΕ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΣΤΗΝ LLC ΣΑΣ;

Όταν προσλαμβάνεται οποιοσδήποτε εργοδότης για να συνεργαστεί με την LLC σας, οι πληροφορίες για την πρόσληψη πρέπει να αναφέρονται στο Τμήμα Εσόδων της Φλόριντα. Και μαζί με, επίσης απαιτείται να έχουν και ασφάλιση εργαζομένου.

ΦΌΡΟΙ ΣΤΗ ΦΛΌΡΙΝΤΑ

Υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής των φόρων που μπορούν να επιλέξουν οι ιδρυτές. Είτε η LLC μπορεί να φορολογηθεί μέσω:

  • Περαστική οντότητα ή
  • Εταιρεία.

Σε περίπτωση Pass Through Entity, κάθε μέλος της LLC θα υποβάλει φόρους βάσει των κερδών και των απωλειών στις προσωπικές του φορολογικές δηλώσεις. Οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν χωριστά φορολογικά έντυπα.

Ενώ, σε περίπτωση εταιρείας, η LLC θα υπόκειται σε ομοσπονδιακούς εταιρικούς φόρους και θα υποβάλλει ξεχωριστούς επιχειρηματικούς φόρους ως εταιρεία.

Υπάρχει ολοκληρωμένο καθεστώς εταιρικού εισοδήματος για τις εταιρείες και τις LLC που ασκούν επιχειρήσεις και αποκτούν εισόδημα από αυτές. Είτε πρόκειται για μονοπρόσωπη LLC είτε για Partnership, η Corporation/LLC υποβάλλει ετήσιες εταιρικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος μέσω του εντύπου F-1120ES.

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος στην Πολιτεία της Φλόριντα υπολογίζεται με βάση το ομοσπονδιακό φορολογητέο εισόδημα, και αφού τροποποιηθούν και γίνουν ορισμένες προσαρμογές, προσθήκες και απαλλαγές. Ο βασικός συντελεστής βρίσκεται στο Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών της Φλόριντα πηγαίνει στο 3,535 τοις εκατό, από 5,5 τοις εκατό. Και οι φορολογικές απαλλαγές χορηγούνται με τη μορφή πιστώσεων στους φορολογούμενους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή μισθών κ.λπ.

Η Φλόριντα είναι μία από τις λίγες πολιτείες που απαιτεί μόνο ομοσπονδιακούς φόρους και απαλλαγές από τους πολιτειακούς φόρους εισοδήματος. Οι ομοσπονδιακοί φόροι περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Για τους κρατικούς φόρους εισοδήματος, τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική ετήσια έκθεση.

Σκοπός είναι η ενημέρωση των επιχειρηματικών πληροφοριών της LLC. Η έκθεση καθίσταται απαιτητή από τον Ιανουάριο και την 1η Μαΐου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης έως την τρίτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, η LLC παύει να υφίσταται. Παρόλο που δεν υπάρχουν κρατικοί φόροι, υπάρχει όμως ετήσιο τέλος ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της έκθεσης ύψους 138,75 δολαρίων.

Οι LLC υπόκεινται επίσης στην καταβολή 15,3% σε φόρους αυτοαπασχόλησης για την κάλυψη των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και Medicare. Οι φόροι θα αφαιρούνται από την LLC και το μερίδιό τους θα κατατίθεται.

Για την κάλυψη της κρατικής ασφάλισης ανεργίας, οι νέοι εργοδότες της Φλόριντα πρέπει να καταβάλλουν φόρο μισθοδοσίας 2,7 τοις εκατό, ο οποίος ισχύει για τα πρώτα 7.000 δολάρια αποδοχών. Ανάλογα με το ύψος των παροχών που διεκδικούν οι υπάλληλοί τους και το συνολικό μισθό τους, οι καθιερωμένες επιχειρήσεις θα καταβάλλουν χαμηλότερο ή υψηλότερο ποσοστό.

EIN (ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ)

Η EIN θα πρέπει να αποκτηθεί, διότι θα απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας επιχείρησης, για την υποβολή αίτησης για επιχειρηματικά δάνεια και για τη συμπλήρωση ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

Μόλις συσταθεί η LLC, ο αριθμός EIN μπορεί να ληφθεί με τη συμπλήρωση του εντύπου SS4 και την υποβολή του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις, η υπηρεσία IRS θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε και να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας κάτω από την κουκούλα της LLC.

Η Damalion σας βοηθά να καταχωρίσετε την LLC σας και να ανοίξετε την επιχείρησή σας στο Μαϊάμι. Εάν ενδιαφέρεστε να αρχίσετε να πουλάτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στις ΗΠΑ, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.