בחרו עמוד

ישראל היא מדינה השוכנת בחופו המזרחי של הים התיכון. היא הוכרה כאחת המדינות המתפתחות במהירות בעולם. זה נובע משיטות חדשניות וסטנדרטים מודרניים שמוקפדים עליהם.

חקיקת התאגידים הישראלית לוקחת את מערכת המשפט המקובל כגורם. זה מאפשר רישום מהיר של חברות עם מספר קטן יחסית של רשמיות. יחד עם זאת, החברה עשויה להיות מעורבת בכל צורה של הליך משפטי. בשל גורמים אלו, משקיע ירצה להקים חברה בישראל .

יתרונות רישום חברה בישראל

 • מתקנים מודרניים – ישראל מציעה תשתית ברמה עולמית וצורות שונות של מתקנים להפעלת חברות.
 • מרכזי טכנולוגיה- רוב החברות מקימות סניפים בישראל בשל הטכנולוגיה המגוונת שלה.
 • קלות עשיית עסקים עם ישראל – ניתן להקים חברות מסוגים שונים לביצוע עסקים בישראל .
 • כוח אדם מוכשר – בישראל יש כוח אדם מוכשר ופרודוקטיבי המציע לתאגידים הזדמנות למנות עובדים משכילים ומיומנים הממלאים תפקידים חשובים בהצלחת החברה לטווח ארוך.

מבנים עסקיים להקמת חברה בישראל

 • סניף – סניף הוא גוף שהוקם תחת חברת האם. אין ישות משפטית מגוונת לסניף, שכן מדובר בהרחבה של חברת האם וחבותם של בעלי המניות והדירקטורים בחברה זו מוגבלת במידה מסוימת.
 • נציגות – נציגות תושק תחת חברת האם הזרה. הנציגות יכולה לבצע רק פעולות הכוללות חקר שוק והיותה איש קשר של חברת האם.
 • חברה מוגבלת – לסוג זה של ארגון יש מעמד של אחריות מוגבלת. לדירקטורים ולבעלי המניות של החברה יש אחריות מוגבלת. עמידה שנתית חייבת להיות מוגשת על ידי סוג זה של ישות והמנהל הכללי של החברה יידרש לבצע את פעולות העסק.
 • שותפות באחריות מוגבלת – החברים בצורת ישות זו ידועים כשותפים, ולשותפים יש אחריות מוגבלת. הרווחים וההפסדים של צורת ישות זו צריכים להיות משותפים לשותפים. שותפים יצטרכו גם לשלם מיסים אישיים.

דרישות עיקריות להקמת חברה בישראל

 • אין הון מינימלי המוצע להקמת כל סוג של ישות בישראל .
 • לפחות, נדרש דירקטור ובעל מניות.
 • בעל מניות ודירקטור לא צריכים להיות בהכרח תושבי ישראל.
 • המסמכים המייסדים מורשים להירשם באנגלית אך אמנת החברה חייבת להיות בעברית.
 • יש לבחור את שם החברה בעברית, אולם ניתן לרשום גם תרגום לאנגלית. אסור שהכותרת תכיל מילים כמו מלכות, ממשלתי, קואופרטיב, עירוני, לשכת מסחר, אגודה להתאגדות ואחרים.
 • שם החברה של LLC בישראל צריך לכלול בעצם את הקיצור, LTD.
 • הליך הרישום מחייב אישור עורך דין על חתימת הרושם.

אם יש לחברה בעלים או דירקטורים תושבי חוץ, הרישום שלה מתבצע תחילה מטעם מתאגדים מקומיים, ורק לאחר מכן יבוצעו כל השינויים המהותיים.

מסמכים הנדרשים לרישום חברה בישראל

על מנת לרשום חברה בישראל כדין, יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • רשימת מנהלי החברה, כולל מספרי הדרכונים שלהם.
 • טופס ייפוי כוח המעניק לנציג ישראלי את האחריות לייצוג רשמי של החברה.
 • שם, כתובת וזיהוי לאומי של הנציג הישראלי שהוסמך לקבל הודעות משפטיות מטעם החברה.
 • התקנון ותרגומו לעברית באישור נוטריון.
 • נתונים על בעלי המניות של החברה.
 • פרטים על שם החברה וכתובת העסק.

נוהל רישום חברה בישראל

 1. שם החברה – ראשית יש להחליט על שם החברה. שם החברה חייב להיות ייחודי וייחודי. זה חייב להיות בשפה המקומית, עברית, ובנוסף, זה חייב להיות מתורגם לאנגלית.
 2. עמידה בקריטריונים לזכאות – החברה צפויה לספק כתובת פיזית לתהליך ההתאגדות. כדי להקים חברה פרטית בע”מ בישראל, על המבקש למנות לפחות בעל מניות אחד ודירקטור אחד.
 3. הגשת בקשה והגשת מסמכים – השלב הבא כולל הגשת הבקשה והגשת מסמכים. שמות הדירקטורים ובעלי המניות חייבים להיות נוכחים יחד עם חתימותיהם לרישום החברה. אם הדירקטורים ובעלי המניות אינם תושבי ישראל, יש לספק עותק של הדרכונים שלהם. המסמכים יחד עם טופס הבקשה יוגשו באופן מקוון להקמת חברה בישראל. לאחר ביצוע הדבר, הרשות תאמת את הבקשה בצירוף המסמכים.
 4. תעודת התאגדות – לאחר שהרשות המתאימה תאשר את בקשתכם, תקבלו תעודת התאגדות לחברה. יחד עם תעודת ההתאגדות, הייתם מקבלים גם חותמת אימות.

ציות לאחר רישום לחברה בישראל

לאחר הקמת החברה, יהיו תאימות מתמשכות שיש לעקוב אחריהם. ציות כאמור חייבות להתבצע בהתאם לדרישת הרשות:

 • יש לשלם מס חברות על ההכנסה שהחברה מייצרת.
 • האסיפה הכללית השנתית תצטרך להתקיים מדי שנה. הוראות אסיפות אלו יישקלו בתקנון החברה.
 • יש להגיש דוחות מס שנתיים.
 • על כל החברות הנוכחות בישראל להגיש רישום עסקים לפי דרישה של עיריית היישוב הספציפי.
 • יש להגיש דוחות שנתיים לרשם החברות הישראלי.
 • אם יש שינויים כלשהם עם החברה, יש להגיש אותם ל-ROC באופן רציף.
 • מזכיר תאגיד נדרש לחברה זרה שיש לה נציגות וסניף.

ישראל היא מדינה קטנה אך מציעה הזדמנויות עצומות בתחומים הקשורים לפיתוח טכנולוגי ומחקר. אם אתה רוצה לנצל את ההזדמנויות ולשלב את החברה שלך בישראל, צור קשר עכשיו עם המומחה שלך בדמליון כדי להתחיל.