Zaznacz stronę

Meksyk jest drugą co do wielkości gospodarką Ameryki, dzięki swojemu strategicznemu położeniu geograficznemu. Znajduje się on pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ameryką Środkową, co czyni go pomostem operacyjnym pomiędzy tymi dwoma potęgami. Założenie firmy w Meksyku jest rozsądne ze względu na jego niedawny sukces handlowy, który jest uważany za długoterminowy.

Rząd meksykański zdecydowanie popiera globalizację, więc obcokrajowcy, którzy zakładają firmę w Meksyku, uważają, że proces ten jest prosty.

Korzyści z założenia firmy w Meksyku

Zakładając firmę w Meksyku, można osiągnąć następujące korzyści, niezależnie od tego, jak mała lub duża jest firma:

 • Pełna własność zagraniczna
 • Brak kontroli kapitałowych dla repatriacji zysków
 • Korzyści i odliczenia podatkowe
 • Cudzoziemcy mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)
 • Silne prawa własności i ochrona
 • Nie trzeba mieć zaufania do banku
 • Uzyskanie wizy pracowniczej
 • Absolutna kontrola nad Twoją inwestycją.

Czynniki do rozważenia przy zakładaniu firmy w Meksyku

Zakładając firmę warto wziąć pod uwagę te czynniki:

 • Czynniki biznesowe – Atmosfera biznesowa Meksyku jest dość łatwa do prowadzenia dla firm zagranicznych, gdzie podjęto inicjatywy mające na celu ułatwienie procesu inkorporacji dla firm, takie jak punkty kompleksowej obsługi i wprowadzenie bardziej łagodnych wymogów dotyczących minimalnego kapitału. Należy zauważyć, że historycznie podwyższony poziom korupcji i wysoki poziom przestępczości w Meksyku budzi obawy zagranicznych firm dotyczące bezpieczeństwa, co stanowi problem przy zakładaniu firmy. Czynniki te muszą być brane pod uwagę, oprócz branży i rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona, narodowości siedziby lub osób fizycznych oraz obecności istniejących umów lub stosunków handlowych
 • Lokalizacja – Odrębne miasta i regiony mogą mieć różne zasady, koszty i dostępność. Zawsze zaleca się zasięgnąć porady dotyczącej lokalizacji u pokrewnych specjalistów, takich jak doradcy biznesowi lub prawni, księgowi i inni, w zależności od potrzeb.
 • Język – międzynarodowe bariery językowe mogą stanowić poważne wyzwanie dla firm chcących rozszerzyć działalność na nowe rynki. Nawet doświadczone firmy mogą napotkać trudności z dostawcami lub partnerami, gdy różnice językowe mogą spowodować nieporozumienia, które mogą zagrozić ich planom biznesowym w Meksyku.

Jak zarejestrować firmę w Meksyku

Czy zdecydowali się Państwo na rozszerzenie swojej działalności na Meksyk lub założenie nowej firmy? – Jeśli tak, zebraliśmy w tym przewodniku, kroki do udanego założenia firmy w Meksyku.

Znajdź właściwy rodzaj struktury biznesowej

Określenie odpowiedniego typu organizacji biznesowej dla Twojej firmy jest podstawą do założenia firmy w Meksyku i jest niezbędne do przeprowadzenia dodatkowego procesu rejestracji. Najpopularniejsze prawne podmioty gospodarcze w Meksyku to:

 • Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, S.A.) – najczęściej wykorzystywana przez inwestorów krajowych i zagranicznych
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.) – również często stosowana

Obie osoby prawne przyznają ograniczoną odpowiedzialność wspólnikom, gdzie odpowiedzialność jest ograniczona do ich inwestycji kapitałowych.

Rejestracja nazwy firmy

Po wybraniu rodzaju firmy, którą chcesz inkorporować w Meksyku, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Ministerstwa Stosunków Zagranicznych, gdzie należy podać w kolejności pięć możliwych nazw firmy. Ma to na celu zagwarantowanie, że w kraju nie ma już zarejestrowanej firmy o tej samej nazwie.

Zdefiniuj kapitał swojej firmy

Przed rozpoczęciem działalności w Meksyku należy określić zarówno kwotę, jak i strukturę firmy poprzez kapitał zakładowy lub udziały. Minimalny kapitał każdego udziałowca/partnera musi wynosić 1 Peso.

Sporządzenie i zatwierdzenie aktu założycielskiego

Dokument założycielski będzie zawierał m.in. regulamin spółki, cel korporacyjny, lokalizację społeczną, a także nazwę inwestorów oraz budowę kapitału. Wszystkie wymagane dokumenty wymagają prawnego, urzędowego potwierdzenia i apostille. Po uzyskaniu dokumentów należy je przetłumaczyć u oficjalnego tłumacza meksykańskiego.

Uzyskaj swój identyfikator podatkowy (RFC) z meksykańskiej agencji podatkowej

Kolejnym krokiem w tworzeniu firmy w Meksyku jest uzyskanie identyfikatora podatkowego firmy, znanego jako Registro Federal de Contribuyentes (RFC) w języku hiszpańskim.

Aby zakończyć ten etap, trzeba będzie odwiedzić biura Servicio de Administración Tributaria (SAT), czyli meksykańskiego urzędu podatkowego. Zajmie się tym jeden z naszych partnerskich prawników.

Deklaracje podatkowe

Kolejnym krokiem jest deklaracja podatkowa. Podmiot będzie odpowiedzialny za miesięczne deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym SAT (Servicio de administracion tributaria). Należy pamiętać, że do deklaracji podatkowych wymagane jest pełnomocnictwo.

Rejestracja pracowników

Dla procesów zatrudniania pracowników niezbędna jest rejestracja firmy w ZUS i Kasy Chorych.

Należy pamiętać, że istnieje specjalne pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemców, które nazywa się Constancia de empleador. Upoważnienie to musi być odnawiane corocznie po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub w przypadku zmiany przedstawiciela prawnego lub miejsca siedziby firmy.

Rejestracja inwestycji zagranicznej

Rejestracja zagranicznego kapitału inwestycyjnego ma zastosowanie w przypadku, gdy narodowość jednego z właścicieli firmy może być inna niż meksykańska. Rejestracja w Ministerstwie Inwestycji Zagranicznych musi nastąpić w ciągu 40 dni od daty założenia firmy.

Otwórz firmowy rachunek bankowy

Jako ostatni krok można przystąpić do otwarcia firmowego rachunku bankowego. Przedstawiciel prawny Twojej firmy może wykonać ten krok, bank będzie wymagał RFC firmy i informacji o Twojej firmie. Wybierz lokalny bank, który oferuje najlepsze struktury cenowe dotyczące transakcji międzynarodowych i innych procesów, które uważasz za istotne. Zaleca się skontaktowanie z lokalnym profesjonalistą, który zna się na tym procesie.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Gratulacje! Możesz rozpocząć działalność gospodarczą w Meksyku.

Skontaktuj się z Damalion, jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu firmy w Meksyku. Cieszymy się na współpracę z Państwem!