Bir Sayfa Seçin

Birçok Avrupa ekonomisi bireysel ve bütünsel olarak gelişmekte ve yeni fırsatlar yaratmaktadır. Avrupa’da iş yapan şirketlerin sürekli değişen siyasi, ekonomik ve düzenleyici ortamdan haberdar olmaları gerekir.

İster yeni satış yapıyor olun, ister faaliyetlerinizi sahada geliştiriyor olun, Avrupa’da iş planlarken veya yaparken aklınızda bulundurmanız gereken başlıca konular şunlardır.

Avrupa’da iş yaparken ticari anlaşmalar

Bazı ticari anlaşmaların Avrupa Birliği düzeyinde düzenlendiğini ve bazı Üye Devletlerin mevzuatının bu tür distribütörler için savunma kuralları içerdiğini unutmayın. AB antitröst yasaları kendine özgü olduğundan, rekabet yasasındaki bir ihlali değerlendirme kriterleri diğer ülkelerin antitröst konularına yaklaşımlarından farklı olabileceğinden, Avrupa anlaşmanızın uyumlu olup olmadığını da göz önünde bulundurmalısınız.

Negatif Faiz Oranı Ortamı

Negatif faiz oranları Avro Bölgesi genelinde yaygındır ve geçici olarak hareket ediyor gibi görünmemektedir. Bu nedenle, çoğu banka artık bu para birimlerinde bakiye tutan müşterilerine ücret yansıtıyor. Müşterilerden operasyonel olmayan fonlarını banka dışına çıkarmaları isteniyor veya kendilerine uymaları gereken belirli bir eşik veriliyor. Buna karşılık, müşteriler fazla nakitleri için kullanım alanları buluyorlar.

Nerede fazla nakdiniz olduğunu anlamak ve bu bakiyeleri bilgi raporlama gösterge tablolarınıza entegre etmek giderek daha önemli hale geliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa para birimlerinde önemli miktarda dalgalanma yaşandığı için riskten korunma stratejilerinizi de gözden geçirmelisiniz.

İhtilaflar – hukuk seçimi ve forum

Hukuk seçimi, müzakere etmekte olduğunuz anlaşmanın önemli bir yönüdür. Örneğin İngiliz hukuku, kullanılan kelimelerin tam olarak ne anlama geldiğini daha gerçekçi bir şekilde yorumlama eğilimindeyken, diğer bazı yargı sistemleri sözleşmeye dayalı sağduyuya daha fazla ağırlık vermektedir. Yargı sistemleri arasında farklılık gösteren diğer kavramlar arasında tarafların ne ölçüde iyi niyet yükümlülüğüne tabi olacağı ve sözleşmeye dayalı bazı çözüm yollarının ‘ceza’ olarak kabul edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla uygulanamaz olup olmayacağı yer almaktadır.

Yargı yetkisine bağlı olarak, örneğin tüketicinin korunması veya kişisel yaralanma ile ilgili olarak, sözleşmeye kanunla başka hükümler de getirilecektir.

Bu nedenle, diğer tarafların konumu, hizmetlerin tedariki veya malların teslimi veya işiniz için daha geçerli yasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak belirli bir yargı alanının yasasını uygulamak isteyebilirsiniz.

Sınır ötesi sözleşmelerde, uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası tahkimin dava yoluna tercih edilip edilemeyeceğini de düşünmek isteyebilirsiniz.

Bankacılık Yapısı

Avrupa bankaları, sermaye ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli borçlanmaya diğer bankalardan daha fazla bağımlıdır.

Mevduat ve borçlanma bankalar için iki temel fon kaynağıdır; mevduat için rekabetin olduğu durumlarda bankalar borçlanmaya ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, birçok Avrupa bankası yüksek kredi-mevduat oranlarına sahiptir.

Düzenleyici eylemlerden bazıları bazı Avrupa ülkelerinde büyümenin durmasına ve bazı bankaların kredi vermesinin azalmasına neden olabilir. Bu, Avrupa’da nerede faaliyet göstereceğinizi ve kaynaklarınızı nereye odaklayacağınızı belirlemek açısından izlenmesi gereken bir konudur.

Mevzuat değişiklikleri

İşletmeniz için geçerli olan düzenleyici ortamın anlaşılması kritik bir husustur.

Avrupa’da iş yaparken aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkat edilmesi gereken çok sayıda mevzuat değişikliği vardır.

  • Birleşik Krallık’ta Ringfencing

Bu durum, bankaların perakende ve ticari mevduat toplayan tarafının, bu kurum tarafından üstlenilebilecek öngörülemeyen faaliyetlerden yapısal olarak ayrıştığını göstermektedir.

Ringfencing kurallarına uyum sağlamak için bazı bankalar ve diğer mevduat kurumları yapılarını ve muhtemelen bazı bankacılık işlevlerini yeniden düzenlemek zorunda kalabilirler.

  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR).

AB’de faaliyet gösteren tüm banka ve işletmelerin veri güvenliğine ilişkin yeni kurallara uyması gerekecek.

GDPR ‘nin 3. Maddesi, bir AB ülkesindeki bir kişiden özel veri veya davranışsal bilgi toplamanız halinde şirketinizin GDPR’nin gerekliliklerine tabi olacağını belirtmektedir.

Yasanın geniş kapsamının devreye girmesi için finansal işlemin gerçekleşmesi gerekmez. Kuruluş kişisel verileri yalnızca pazarlama analizinin bir parçası olarak topluyorsa, verilerin GDPR gereklilikleri tarafından korunması gerekecektir.

Yeni GDPR kurallarının uygulanması, sizin ve bankacılık ortaklarınızın uyum içinde olmasını sağlamak için önemlidir.

İstihdam

Genel olarak, AB’deki iş hukuku bazı ülkelere kıyasla daha az işveren dostudur; irade dışı fesih hükümlerine genellikle izin verilmez ve bazı ülkelerde toplu iş sözleşmeleri yaygındır.

Personelin istihdam koşulları, iş sözleşmelerinde yapılan değişiklikler ve personele bildirimde bulunma ve danışma konularında AB yasaları tarafından belirlenen düzenlemeleri öğrenin.

Göçmenlik

Çok sayıda şirket diğer AB ülkelerinden veya üçüncü taraf ülkelerden çalışan kabul ettiği için iş göçü AB’de hayati bir konudur. AB’ye göndermek istediğiniz çalışanlar için seçeneklerin neler olduğunu düşünmeli ve personeliniz ile ailelerine sağlamak istediğiniz strateji ve destek türünü netleştirmelisiniz.

IP kayıtları

Fikri mülkiyetinizi denizaşırı yargı bölgelerinde kaydettirdiğinizden emin olun ve tesciller ve son kullanma tarihleriyle güncel olmasını sağlamak için fikri mülkiyet portföyünüzü gözden geçirin.

Ticari markalar, tasarımlar ve patentler yerel ve AB düzeyinde tescil yoluyla korunurken, her bir hakkın süresinin benzersiz olduğunu ve bunların kullanımının veya lisanslanmasının belirli Üye Devlet mevzuatı tarafından yasaklanabileceğini unutmayın. Ayrıca, mevcut lisans sözleşmelerinizi gözden geçirin.

Finansal Hizmetler ve Pasaportlama

AB’de iş yapan bir finansal hizmetler şirketi olarak pasaport sistemi, bir AB ülkesinden alınan düzenleyici lisansın tüm AB’de kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Finansal hizmetler lisanslarınızı ulusal düzenleyici kurumlardan birinden aldığınızda, aynı hizmetleri diğer AB ülkelerinde sunmak için başka bir lisansa gerek kalmaz ve bu da diğer AB ülkelerindeki ekstra düzenleyici onayların yükünü ve maliyetini ortadan kaldırır.

AB bölgesinin olumlu görünümüne rağmen, dikkatli bir stratejik planlama, diğer tüm pazarlara girişlerde olduğu gibi tamamlanması gereken kaçınılmaz bir süreçtir.

Şirketinizi Avrupa’da kaydettirmek ve Avrupa’da iş yapmaya başlamak için şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin. Lüksemburg’da iş yapmak harika bir başlangıç olacaktır.