Επιλογή Σελίδας

Ένα υποκατάστημα είναι μια λογική επιλογή όταν παγκόσμιες εταιρείες επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Βραζιλία. Στόχος ενός υποκαταστήματος είναι η προώθηση της λειτουργίας και η δημιουργία εσόδων στη Βραζιλία για λογαριασμό της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας.

Το άνοιγμα τοπικών υποκαταστημάτων είναι επωφελές για τις ξένες εταιρείες που πρέπει να δημιουργήσουν μια ειλικρινή παρουσία στη Βραζιλία, χωρίς να ενσωματώσουν μια επιπλέον και ανεξάρτητη οντότητα.

Άνοιγμα υποκαταστήματος στη Βραζιλία

Η ίδρυση υποκαταστημάτων στη Βραζιλία θεωρείται περίπλοκη, καθώς εκτός από ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά το ξένο κεφάλαιο, υπάρχει επίσης η ανάγκη λήψης προηγούμενης άδειας από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση για την ίδρυση υποκαταστήματος. Αλλά τώρα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει ενθαρρύνει το άνοιγμα υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών στη Βραζιλία.

Για την απλούστευση των διαδικασιών εγκατάστασης υποκαταστημάτων στη Βραζιλία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα σε ξένες εταιρείες να ζητήσουν το άνοιγμα υποκαταστημάτων μέσω του ιστότοπου gov.br.

Ο κανονιστικός κανόνας αριθ. 77/2020 του Εθνικού Τμήματος Εταιρικού Μητρώου και Ολοκλήρωσης(Departamento De Registro Empresarial e Integração), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2020, επιτρέπει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για αλλαγές στη σύμβαση ή στον εσωτερικό κανονισμό της μητρικής εταιρείας. Η νέα οδηγία συγκέντρωσε τους κανόνες για τη λειτουργία υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών στη χώρα, καταργώντας τους προηγούμενους κανονισμούς σχετικά με το θέμα.

Μέσω του δικτυακού τόπου gov.br η ξένη εταιρεία μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος στη Βραζιλία. Απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Ειδική άδεια για το υποκατάστημα,
  • το καταστατικό της μητρικής εταιρείας,
  • κατάλογος μετόχων,
  • απόδειξη εγγραφής στη χώρα καταγωγής του
  • οικονομικές πληροφορίες και
  • Πράξη σύσκεψης για την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου στη Βραζιλία, συνοδευόμενη από πληρεξούσιο που του αναθέτει να αποδεχθεί τους όρους υπό τους οποίους δίνεται η εξουσιοδότηση και τις πλήρεις εξουσίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την επίλυσή τους.

Το μέτρο αυτό θεωρήθηκε τεράστιο βήμα για την ενίσχυση της διαδικασίας ίδρυσης νέων εταιρειών στη Βραζιλία και, ως εκ τούτου, για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Όταν ιδρύετε ένα υποκατάστημα στη Βραζιλία, απολαμβάνετε την άνεση να μπορείτε να προσφέρετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχει ήδη εδραιωθεί αλλού.

Εάν θέλετε να καταχωρήσετε το υποκατάστημά σας στη Βραζιλία, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.