Επιλογή Σελίδας

Η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Ως μέλος της Νότιας Κοινής Αγοράς και των εμπορικών ομάδων BRICS(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), η Βραζιλία παρέχει εμπορικές και εμπορικές ευκαιρίες.

Μια βραζιλιάνικη εταιρεία είναι το ιδανικό όχημα για να ξεκινήσετε την επέκταση της επιχείρησής σας στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική και η σύσταση μιας εταιρείας στη Βραζιλία μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και χωρίς να επισκεφθείτε τη χώρα. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω πληρεξουσίου.

Τόσο οι αλλοδαποί όσο και οι εταιρείες μπορούν να ιδρύσουν επιχείρηση στη Βραζιλία και ο γενικός κανόνας είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Εάν θέλετε να γίνετε κάτοικος Βραζιλίας, πρέπει να αποκτήσετε βίζα για να ξεκινήσετε την τοπική επιχείρησή σας στη Βραζιλία.

Οι πολίτες των περισσότερων χωρών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και συγκεκριμένων άλλων χωρών, δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στη Βραζιλία για επαγγελματικές επισκέψεις έως 90 ημέρες και ένας αλλοδαπός δεν χρειάζεται βραζιλιάνικη βίζα για να γίνει μέτοχος σε μια βραζιλιάνικη εταιρεία. Ο ξένος επενδυτής θα μπορούσε να αναθέσει σε κάτοικο Βραζιλίας τη διαχείριση της εταιρείας και να έρχεται συχνά στη Βραζιλία μόνο για να επιβλέπει την επένδυση. Ο ξένος επενδυτής μπορεί να το κάνει με τουριστική ή περιορισμένη επιχειρηματική θεώρηση.

Απαιτείται όμως ο αλλοδαπός να υποβάλει αίτηση για μόνιμη βίζα εάν σκοπεύει να μετακομίσει στη Βραζιλία για να επιβλέπει προσωπικά την εταιρεία. Για να αποκτήσει μόνιμη βίζα στη Βραζιλία, ένας αλλοδαπός πρέπει να αποδείξει ότι έχει επενδύσει τουλάχιστον 600.000 R$ στη βραζιλιάνικη εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους επενδυτές που σκοπεύουν να επισκεφθούν τη Βραζιλία να ενημερωθούν από το προξενείο της Βραζιλίας στη χώρα τους για το αν χρειάζονται βίζα πριν οριστικοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Τύποι εταιρειών στη Βραζιλία

Υπάρχουν πολλές επιλογές για όσους ενδιαφέρονται να ανοίξουν μια εταιρεία στη Βραζιλία, οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι οι εξής,

 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limitada/LTDA.): LTDA είναι η πιο δημοφιλής μορφή εταιρείας στη Βραζιλία. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που θεωρείται ξεχωριστή νομική οντότητα από τις αρχές της Βραζιλίας, όπου οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν ευθύνονται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση 2 μετόχων και 1 διευθυντή οποιασδήποτε εθνικότητας. Και ο νόμιμος εκπρόσωπος που ορίζεται πρέπει να είναι κάτοικος Βραζιλίας, εάν δεν έχει διοριστεί διευθυντής κάτοικος Βραζιλίας. Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται.
 • Εταιρεία (Sociedade Anônima/ SA): αυτή η μορφή εταιρείας δεν είναι τόσο προσαρμόσιμη όσο η LTDA και προτείνεται για μεγαλύτερες εταιρείες που επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια από το ευρύ κοινό, καθώς είναι μάλλον πιο δαπανηρή στη λειτουργία της και πιο διαφανής, δεδομένου ότι όλες οι εταιρικές διατάξεις και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρέπει να δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Διοικείται από Εσωτερικό Κανονισμό (Estatutos) και το κεφάλαιό της διαιρείται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση 2 μετόχων και 3 διευθυντών οποιασδήποτε εθνικότητας, και ο νόμιμος εκπρόσωπος που ορίζεται πρέπει να είναι κάτοικος Βραζιλίας, εάν δεν ορίζεται κάτοικος διευθυντής. Εάν μια ΑΕ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, πρέπει επίσης να διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από μετόχους.
 • EIRELI: Η Βραζιλία έχει ξεκινήσει μια νεότερη εταιρική επιλογή που ονομάζεται “EIRELI”, η οποία είναι ένας τύπος εταιρείας με χαμηλότερες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου και περιλαμβάνει μόνο έναν μέτοχο. Η ευθύνη του διευθυντή της εταιρείας είναι περιορισμένη υπό την έννοια ότι τα οικονομικά της εταιρείας διαφέρουν από τα προσωπικά οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία. Οι διευθυντές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δεν ευθύνονται για τυχόν χρέη της επιχείρησης, αν και οι διευθυντές ενδέχεται να χρειαστεί να διασφαλίσουν τα δάνεια ή τις πιστώσεις που έχουν ληφθεί στο όνομα της εταιρείας.

Η φορολογική μεταχείριση των Limitadas και των SA στη Βραζιλία είναι παρόμοια.

Ίδρυση της εταιρείας σας στη Βραζιλία

Μόλις αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στη Βραζιλία ως αλλοδαπός, μπορείτε να προχωρήσετε στα ακόλουθα βήματα:

 • Σχεδιασμός της επιχειρηματικής σας ιδέας

Πρέπει να σκεφτείτε μια επιχειρηματική ιδέα που να είναι μοναδική και λογική, και η διεύθυνση που θα επιλεγεί για τη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να είναι παρόμοια με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 • Επιλογή της ιδανικής εταιρικής οντότητας

Η SA και η LTDA είναι οι δύο κύριοι τύποι εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βραζιλία. Η σύσταση μιας LTDA είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή από τη σύσταση μιας ΑΕ και συνιστάται συχνά για την πρώτη εγκατάσταση. Η εταιρεία μπορεί αργότερα να μετατραπεί σε εταιρεία. Υπάρχει επίσης μια εναλλακτική λύση για τη δημιουργία υποκαταστήματος στη Βραζιλία, ωστόσο, η διαδικασία είναι γραφειοκρατική και χρονοβόρα σε σύγκριση με την ΑΕ ή την LTDA, και επίσης δαπανηρή. Συνεπώς, ένα υποκατάστημα προτείνεται μόνο υπό μοναδικές συνθήκες.

 • Κράτηση της επωνυμίας της εταιρείας στην Junta Commercial της Βραζιλίας

Η εταιρική επωνυμία που θα οριστεί για την επιχείρησή σας πρέπει να είναι μοναδική και να περιλαμβάνει επίσης το είδος της δραστηριότητας που θα ασκεί η επιχείρησή σας. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μπορεί να ελέγξει την επωνυμία της εταιρείας στο κρατικό γραφείο εμπορικού μητρώου(Brazil Junta Comercial) για να βεβαιωθεί ότι η επωνυμία που έχει επιλεγεί δεν έχει ήδη καταχωριστεί.

 • Εγγραφή στο Board of Trade

Η υποβολή του πιστοποιητικού σύστασης, του μνημονίου και του καταστατικού είναι το επόμενο βήμα. Μόλις ολοκληρώσετε την κράτηση της επωνυμίας της εταιρείας με την Junta Comerciais της Βραζιλίας, θα πρέπει να προετοιμάσετε όλες τις βασικές πληροφορίες στο καταστατικό της εταιρείας. Και μόλις τα καταστατικά είναι έτοιμα, μπορείτε να τα καταχωρήσετε μέσω του Εμπορικού Συμβουλίου. Το καταστατικό σας πρέπει να περιέχει την επωνυμία της οντότητας, τη διεύθυνση της επιχείρησης, τα στοιχεία των μετόχων, τις δραστηριότητες και το κεφάλαιο της εταιρείας, την επωνυμία της εταιρείας και τα στοιχεία του διαχειριστή της εταιρείας (ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Βραζιλίας).

Η όλη διαδικασία σύστασης μιας νέας οντότητας στη Βραζιλία μπορεί να διαρκέσει 60-90 ημέρες.

 • Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού

Συνιστάται ένας εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός για μια επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται τα έγγραφα των μετόχων, το καταστατικό και η ταυτότητα του φορολογούμενου.

 • Φορολογική εγγραφή

Αίτηση για αριθμό CNPJ(Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), στο Τμήμα Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εσόδων.

 • Απόκτηση άδειας λειτουργίας και άδειας λειτουργίας επιχείρησης

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές στις οποίες δεν απαιτούνται άδειες επιχειρήσεων, αλλά τις περισσότερες φορές απαιτείται. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • πιστοποιητικό εκκαθάρισης ακινήτων,
 • επίσημο αίτημα για εγγραφή για άδεια λειτουργίας επιχείρησης,
 • δήλωση ευθύνης,
 • εγκεκριμένο καταστατικό,
 • επιβεβαίωση της εγγραφής στο Cadastro Nacional de Pessoa Juridica,
 • αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας και
 • την καταβολή του τέλους εγγραφής για την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης.

Εάν ο αλλοδαπός δεν σκοπεύει να είναι φυσικά παρών στη Βραζιλία κατά την υπογραφή των εγγράφων σύστασης, μπορεί να δώσει στον Βραζιλιάνο δικηγόρο του ένα πληρεξούσιο που να περιλαμβάνει εξουσίες για την ίδρυση της εταιρείας στο όνομά του. Αυτό αφορά είτε αλλοδαπούς είτε εταιρείες.

Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι στη Βραζιλία

Τα άτομα που επιθυμούν να εγκατασταθούν ως αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ένα Cadastro de Contribuintes Mobiliarios, το οποίο είναι ο αριθμός αναφοράς του φορολογούμενου για ένα άτομο που ασκεί αυτοαπασχολούμενη εργασία χωρίς καμία σχέση με μισθωτή θέση. Οι αιτήσεις για το Cadastro de Contribuintes Mobiliarios υποβάλλονται στη Secretaria de Financas do Municipio de São Paulo (τοπική αρχή). Οι αυτοαπασχολούμενοι αναφέρονται ως profissionais Autônomos στη Βραζιλία.

Οι εξαιρετικές επιχειρηματικές υποδομές και οι τεράστιες καταναλωτικές αγορές της Βραζιλίας την καθιστούν ένα εξαιρετικά επιθυμητό σημείο για τους επιχειρηματίες. Εάν θέλετε να καταχωρίσετε την εταιρεία σας στη Βραζιλία, ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τους ειδικούς της Damalion.