Select Page

Brasiilia on Ladina-Ameerika suurim majandus. Lõuna-Euroopa ühisturu ja BRICS-riikide(Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika) kaubandusgruppide osana võimaldab Brasiilia kaubandus- ja kaubandusvõimalusi.

Brasiilia ettevõte on ideaalne vahend oma äri laiendamiseks ülejäänud Ladina-Ameerikas ning ettevõtte asutamine Brasiilias on võimalik lõpule viia isegi ilma riiki füüsiliselt külastamata. Protsessi saab teostada eemalt volikirja abil.

Brasiilias võivad äri asutada nii välismaalased kui ka äriühingud ning üldreegel on, et selline äri võib hõlmata mis tahes seaduslikku ärieesmärki.

Kui soovite saada Brasiilia residendiks, peate saama viisa, et alustada oma kohalikku äri Brasiilias.

Enamiku Euroopa ja Ladina-Ameerika riikide ning teatavate teiste riikide kodanikud ei vaja viisat Brasiiliasse sisenemiseks kuni 90-päevaste ärivisiitide puhul ning välismaalane ei vaja Brasiilia viisat, et olla aktsionäriks Brasiilia äriühingus. Välisinvestor võib määrata ettevõtte juhiks Brasiilia elaniku ja tulla Brasiiliasse vaid investeeringu järelevalveks. Välisinvestor võib seda teha turistiviisa või piiratud äriviisa alusel.

Välismaalane peab aga taotlema alalist viisat, kui ta kavatseb kolida Brasiiliasse, et isiklikult ettevõtte üle järelevalvet teostada. Alalise viisa saamiseks Brasiilias peab välismaalane tõendama, et ta on investeerinud Brasiilia ettevõttesse vähemalt 600 000 R$.

Igal juhul soovitatakse Brasiiliat külastada kavatsevatel investoritel enne reisiplaanide lõpuleviimist kontrollida Brasiilia konsulaadist oma riigis, kas nad vajavad viisat.

Brasiilia ettevõtete tüübid

Brasiilias ettevõtte avamisest huvitatud isikute jaoks on palju võimalusi, kõige levinumad on järgmised;

 • Piiratud vastutusega äriühing (Limitada/LTDA.): LTDA on kõige populaarsem äriühingu vorm Brasiilias. See on eraõiguslik aktsiaselts, mida Brasiilia ametiasutused peavad eraldi juriidiliseks isikuks, mille omanikud ei vastuta ettevõtte võlgade ja kohustuste eest. Seda reguleerib põhikiri (Contrato Social) ja selle kapital on jagatud aktsiateks. Minimaalne nõue on 2 aktsionäri ja 1 mis tahes kodakondsusega direktor. Kui residendist juhti ei ole määratud, peab määratud seaduslik esindaja olema Brasiilia resident. Miinimumkapitali nõuded ja piirangud äritegevuse tüübile puuduvad.
 • Aktsiaselts (Sociedade Anônima/ SA): see äriühingu vorm ei ole nii kohandatav kui LTDA ja seda soovitatakse suurematele ettevõtetele, kes soovivad üldsuselt vahendeid kaasata, kuna selle haldamine on suhteliselt kallim ja läbipaistvam, kuna kõik äriühingu määrused ja aastaaruanded tuleb avaldada ajalehtedes. Seda reguleerib põhikiri (Estatutos) ja selle kapital on jagatud ühte või mitmesse aktsiakategooriasse. Minimaalne nõue on 2 aktsionäri ja 3 mis tahes kodakondsusega juhti ning määratud seaduslik esindaja peab olema Brasiilia resident, kui ei ole määratud residentidest juhti. Kui aktsiaselts on börsil noteeritud, peab tal olema ka aktsionäridest koosnev juhatus.
 • EIRELI: Brasiilia on algatanud uuema ettevõtte variandi nimega “EIRELI”, mis on väiksema aktsiakapitali nõudega ettevõtte liik, mis koosneb ainult ühest aktsionärist. Ettevõtte juhi vastutus on piiratud selles mõttes, et ettevõtte rahalised vahendid on erinevad isiklikest rahalistest vahenditest ja varadest. Osaühingu juhid ei vastuta ettevõtte võlgade eest, kuigi juhid võivad olla kohustatud tagama ettevõtte nimel võetud laenud või krediidid.

Limitadade ja SA-de maksustamine Brasiilias on sarnane.

Ettevõtte asutamine Brasiilias

Kui olete otsustanud alustada Brasiilias ettevõtlusega välismaalasena, võite jätkata järgmiste sammudega:

 • Oma äriidee planeerimine

Peate välja mõtlema äriidee, mis on ainulaadne ja mõistlik, ning ettevõtte jaoks valitud aadress peab olema sarnane ettevõtte tegevusega.

 • Ideaalse ettevõtte valimine

SA ja LTDA on kaks peamist liiki äriühinguid, mida kasutatakse Brasiilias enamiku äritegevuse puhul. LTDA asutamine on lihtsam ja odavam kui SA asutamine ning seda soovitatakse sageli esimese ettevõtte asutamiseks. Hiljem võib ettevõtte muuta äriühinguks. On ka võimalus asutada filiaal Brasiilias, kuid see menetlus on bürokraatlik ja aeganõudev võrreldes SA või LTDAga ning ka kallis. Seega tehakse ettepanek filiaali asutamise kohta ainult ainulaadsetel asjaoludel.

 • Ettevõtte nime reserveerimine koos Brasiilia Junta Commercialiga

Teie ettevõttele määratud ärinimi peab olema ainulaadne ja sisaldama ka teie ettevõtte tegevusala. Ettevõtte omanik võib kontrollida ettevõtte nime riigi äriregistriametis(Brasiilia Junta Comercial), et veenduda, et valitud nimi ei ole juba registreeritud.

 • Registreerimine ameti juures

Asutamisdokumendi, põhikirja ja põhikirja esitamine on järgmine samm. Kui olete lõpetanud ettevõtte nime reserveerimise Brasiilia Junta Comerciais, peaksite koostama kõik põhikirja olulised andmed. Ja kui põhikiri on valmis, saate selle registreerida kaubandusameti kaudu. Teie põhikiri peab sisaldama ettevõtte nime, tegevuskoha aadressi, aktsionäride andmeid, ettevõtte tegevust ja kapitali, ettevõtte nime ning ettevõtte halduri andmeid (kes peab olema Brasiilia resident).

Kogu uue ettevõtte asutamine Brasiilias võib võtta 60-90 päeva.

 • Ettevõtte pangakonto avamine

Ettevõtte jaoks on soovitatav kasutada ettevõtte pangakontot. Selleks on vaja aktsionäride dokumente, põhikirja ja maksumaksja isikut tõendavat dokumenti.

 • Maksude registreerimine

Taotlus CNPJ(Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) numbri saamiseks föderaalses maksuametis.

 • Äriloa ja tegevusloa saamine

On mõned võimalused, mille puhul ärilitsentse ei ole vaja, kuid enamasti on see nõutav. Nõutavad dokumendid on järgmised:

 • kinnisvarasertifikaat,
 • ametlik taotlus äriloa registreerimiseks,
 • vastutuse avaldus,
 • heakskiidetud põhikiri,
 • kinnitus Cadastro Nacional de Pessoa Juridica registreerimise kohta,
 • äriühingu halduri isikut tõendava dokumendi koopia ja
 • registreerimistasu maksmine äriloa taotluse eest.

Kui välismaalane ei kavatse asutamisdokumentide allkirjastamise ajal füüsiliselt Brasiilias viibida, võib ta anda oma Brasiilia advokaadile volikirja, mis sisaldab volitusi ettevõtte asutamiseks tema nimel. See puudutab kas välisriikide inimesi või ettevõtteid.

Füüsilisest isikust ettevõtjad Brasiilias

Isikud, kes soovivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, peavad taotlema Cadastro de Contribuintes Mobiliarios’e, mis on maksumaksja viitenumber füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale isikule, kes ei ole seotud palgatööga. Cadastro de Contribuintes Mobiliarios’e taotlused esitatakse Secretaria de Financas do Municipio de São Paulo (kohalikule omavalitsusele). Brasiilias nimetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid profissionais Autônomos.

Brasiilia suurepärane ettevõtlusinfrastruktuur ja tohutud tarbijaturud muudavad selle ettevõtjatele väga ihaldusväärseks kohaks. Kui soovite oma ettevõtet Brasiilias registreerida, siis võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega.