Επιλογή Σελίδας

Περιτριγυρισμένη από θάλασσα, η Δομινικανή Δημοκρατία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη τουριστική εισροή και είναι γνωστή παγκοσμίως ως ιδανικός προορισμός για ταξίδια και τουρισμό. Ωστόσο, η χώρα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει.

Η Δομινικανή Δημοκρατία αποτελεί ιδανική αγορά για επενδυτές και επιχειρηματίες για τους ακόλουθους λόγους:

 • Πολιτική και οικονομική κοινωνική σταθερότητα
 • Κυβερνητική στήριξη
 • Ελκυστικά φορολογικά κίνητρα
 • Στρατηγική τοποθεσία
 • Έχει συνεχώς τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική.
 • είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης ξένων επενδύσεων στην Καραϊβική
 • έχει το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στη Λατινική Αμερική και
 • διαθέτει ανταγωνιστικό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Γενικά, η Δομινικανή Δημοκρατία προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές και διεθνείς επιχειρήσεις που αναζητούν νέες ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική.

Τύποι επιχειρήσεων στη Δομινικανή Δημοκρατία

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων που μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρηματίες για τις επιχειρήσεις τους, αλλά οι πιο δημοφιλείς είναι οι εξής:

 • Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sociedad de Responsabilidad Limitada ή SRL): η SRL μπορεί να συσταθεί με τουλάχιστον 2 μετόχους και το πολύ 50. Η διοίκησή της είναι ευκολότερη, καθώς μπορεί να διοικείται από έναν διαχειριστή, ο οποίος θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για μια εξαετή θητεία.
 • Ατομική επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ή EIRL): πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που μπορεί να συσταθεί μόνο από ένα άτομο. Δεν υπάρχουν επίσης ελάχιστες ή μέγιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Sociedad Anónima ή SA): η SA είναι μια εμπορική εταιρεία, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί με τουλάχιστον 2 ή περισσότερους μετόχους. Η ΑΕ διευθύνεται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη που διορίζονται για θητεία 6 ετών.
 • Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία (Sociedad Anónima Simplificada, ή SAS): αυτή η εταιρική δομή απαιτεί τουλάχιστον δύο μετόχους και η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο.
 • Ξένο υποκατάστημα: μια ξένη εταιρεία μπορεί επίσης να εισέλθει στη Δομινικανή Δημοκρατία ιδρύοντας υποκατάστημα.

Βήματα για την εγγραφή μιας εταιρείας στη Δομινικανή Δημοκρατία

Αποφασίστε τη δομή της εταιρείας που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Όταν επεκτείνετε την επιχείρησή σας στη Δομινικανή Δημοκρατία, είναι ζωτικής σημασίας να επιλέξετε τον τύπο επιχειρηματικής δομής που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για να αποφασίσετε για τον καλύτερο τύπο εταιρείας, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας τον αριθμό των μελών ή των μετόχων, το διαθέσιμο κεφάλαιο και το μέγεθος της εταιρείας.

Ορισμός νομικού εκπροσώπου

Εάν οι μέτοχοι της εταιρείας δεν είναι παρόντες στη Δομινικανή Δημοκρατία, θα απαιτηθεί πληρεξούσιο που θα επιτρέπει σε νόμιμο αντιπρόσωπο να εκτελεί τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας σε τοπικό επίπεδο. Το παρόν πληρεξούσιο πρέπει να υπογραφεί από το αντίστοιχο μέρος.

Επιλέξτε ένα όνομα και ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του ονόματος

Είναι σημαντικό η εταιρεία να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της, οπότε οι ιδρυτές πρέπει να επιλέξουν ένα μοναδικό όνομα για την εταιρεία.

Το όνομα πρέπει να είναι διαφορετικό από άλλα εμπορικά σήματα που φέρουν το όνομα καθιερωμένων εταιρειών στη Δομινικανή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό, είναι προτιμότερο να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της επωνυμίας της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο ή Registro Mercantil.

Σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας

Αφού αποφασίσετε την κατάλληλη επιχειρηματική δομή και επωνυμία, θα πρέπει στη συνέχεια να καταρτίσετε τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας, γνωστό ως καταστατικό. Το καταστατικό θα παρέχει ένα νομικό πλαίσιο στους εταίρους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την αναδιάρθρωση της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της.

Υποβάλετε τα έγγραφα εγγραφής της εταιρείας στο Εθνικό Μητρώο Φορολογουμένων.

Η εταιρεία πρέπει επίσης να εγγραφεί ως φοροεισπράκτορας. Αυτό πρέπει να γίνει στη Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Η DGII θα ορίσει ένα αναγνωριστικό φορολογούμενου με τη μορφή ενός προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, που ονομάζεται Registro Nacional de Contribuyentes (RNC ) για την εταιρεία ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης.

Καταβολή των τελών σύστασης

Για την υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στο εμπορικό μητρώο, η εταιρεία πρέπει να καταβάλει ορισμένα τέλη και φόρους. Το τέλος αυτό πρέπει να καταβληθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων (DGII) και στην Banco de Reservas de la República Dominicana.

Εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Κάθε εταιρεία στη Δομινικανή Δημοκρατία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο στο Εμπορικό Μητρώο. Η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του κυβερνητικού ιστότοπου. Το ακόλουθο σύνολο εγγράφων θα πρέπει να κατατεθεί πριν προχωρήσει η διαδικασία σύστασης εταιρείας στη Δομινικανή Δημοκρατία:

 • Υπογεγραμμένο καταστατικό της εταιρείας
 • Γενική Καταστατική Συνέλευση με τον σχετικό κατάλογο των Συνεργατών της
 • Κατάλογος διανομής της επένδυσης κάθε εταίρου στην εταιρεία και τα αντίστοιχα ποσά εταιρικών μεριδίων
 • Έντυπο αίτησης για την εγγραφή εταιρείας που έχει οριστικοποιηθεί και υπογραφεί δεόντως από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή,
 • Παραλαβή της πληρωμής του φόρου σύστασης
 • Φωτοαντίγραφα ταυτότητας των μετόχων
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης της επωνυμίας της επιχείρησης

Είναι σημαντικό να προετοιμάζει και να εξετάζει όλα τα έγγραφα ένας δικηγόρος, ώστε να μπορούν να εγκριθούν γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Μόλις εγκριθεί, η εταιρεία θα υπάρχει επίσημα.

Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού

Τέλος, θα πρέπει να ανοίξετε έναν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό για την επιχείρηση για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η διαδικασία εγγραφής εταιρείας στη Δομινικανή Δημοκρατία μπορεί να φαίνεται απαιτητική, αλλά με τον εμπειρογνώμονα Damalion στο πλευρό σας, θα είναι μια ομαλή διαδικασία.

Επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion για να εγγράψετε την εταιρεία σας στη Δομινικανή Δημοκρατία.