Επιλογή Σελίδας

Η Κόστα Ρίκα είναι γνωστή ως μια χώρα φιλική προς τις επιχειρήσεις για τους ξένους επενδυτές και τους τουρίστες και αποτελεί μια από τις ιδανικότερες χώρες για επενδυτές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.

Η πολιτική σταθερότητα, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου, είναι τα κύρια κίνητρα που προσελκύουν διεθνείς επενδυτές και επιχειρηματίες στην Κόστα Ρίκα.

Επίσης, οι πολλές ευέλικτες πρακτικές στον επιχειρηματικό τομέα, τα φορολογικά πλεονεκτήματα και η καλή προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι περισσότεροι λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες επιλέγουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Κόστα Ρίκα.

Επιλέξτε τον σωστό τύπο εταιρίας στην Κόστα Ρίκα

Το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας επιχείρησης στην Κόστα Ρίκα είναι να αποφασίσετε για τη σωστή εταιρική δομή της επιχείρησης. Η Κόστα Ρίκα διαθέτει διαφορετικές επιχειρηματικές δομές που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα, τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων και την προστασία της ευθύνης. Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι, αλλά εδώ είναι οι πιο συνηθισμένοι.

  1. Sociedad Anonima (Ανώνυμη Εταιρεία/S.A.): αυτή η επιχειρηματική δομή είναι παρόμοια με μια εταιρεία στις ΗΠΑ. Για να συσταθεί μια S.A. στην Κόστα Ρίκα, απαιτούνται πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο μετόχων, τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου και ενός αντιπροσώπου.
  2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης/S.R.L.): αυτή η επιχειρηματική δομή είναι παρόμοια με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις ΗΠΑ. Κόστα Ρίκα είναι πολύ απλούστερη, δεδομένου ότι απαιτούνται μόνο δύο άτομα για να είναι μέτοχοι, επίσης δεν απαιτείται διοικητικό συμβούλιο και συνήθως δεν επιβάλλεται αντιπρόσωπος κάτοικος.

Οι επιχειρηματίες μπορούν επίσης να επιλέξουν να ιδρύσουν υποκατάστημα στην Κόστα Ρίκα.

Αποφασίστε ένα νόμιμο όνομα

Στην Κόστα Ρίκα, πρέπει να δοθεί νομική επωνυμία στη νέα εταιρεία και η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να είναι μοναδική και να εγκριθεί από το μητρώο πριν από τη σύσταση. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να είναι στα αγγλικά, εφόσον συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισπανική μετάφραση. Μπορείτε να ελέγξετε την προτεινόμενη εταιρική επωνυμία στο Εθνικό Μητρώο ( Registro de Personas Jurídicas) για να επαληθεύσετε τη διαθεσιμότητα της επωνυμίας και (εάν είναι διαθέσιμη) να την καταχωρίσετε.

Επιλέξτε καταστατική έδρα/νομική διεύθυνση

Όλες οι εταιρείες στην Κόστα Ρίκα πρέπει να έχουν έδρα στην Κόστα Ρίκα. Πρόκειται για μια θέση όπου μπορούν να επιδοθούν όλα τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας και οι ανταποκριτές.

Προετοιμάστε και υπογράψτε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

Μεταξύ των απαιτούμενων εγγράφων είναι το καταστατικό της εταιρείας.

Το καταστατικό επιτρέπει τη σύσταση της εταιρείας στην Κόστα Ρίκα. Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση της επιχείρησης, καθώς πρόκειται να λειτουργήσει ως η ραχοκοκαλιά της εταιρείας και να υπαγορεύσει τον τρόπο λειτουργίας της.

Το έγγραφο αυτό απαιτεί τη νομική συμβουλή και υπογραφή δικηγόρου στην Κόστα Ρίκα για να βεβαιωθείτε ότι καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές πτυχές. Το καταστατικό πρέπει επίσης να υπογραφεί από όλους τους μετόχους και οι υπογραφές πρέπει να επικυρωθούν.

Η Κόστα Ρίκα διαθέτει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν το καταστατικό τους ηλεκτρονικά. Ονομάζεται “Crear Empresa” και στόχος του είναι να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την εξέταση και την έγκριση της τεκμηρίωσης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και κατάθεση μετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό στην Κόστα Ρίκα

Ως προϋπόθεση για την εγγραφή εταιρείας στην Κόστα Ρίκα, οι αιτούντες πρέπει να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και να καταθέσουν το 25% του αρχικού κεφαλαίου στην τράπεζα.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να πληρώνουν τα τέλη εγγραφής, τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα σχετικά έξοδα από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.

Στην Κόστα Ρίκα, κάθε τράπεζα παρέχει διαφορετικούς τύπους λογαριασμών με πολλά πλεονεκτήματα ανάλογα με τη συμφωνία και τους στόχους της εταιρείας. Συνιστάται η τράπεζα που θα επιλεγεί να προσφέρει καλές δομές τιμολόγησης για πολυεθνικές συναλλαγές.

Εγγραφή της εταιρείας ως φορολογούμενου

Για το βήμα αυτό, όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών της Κόστα Ρίκα για την έκδοση αριθμού αναγνώρισης φορολογουμένου ή Número de Identificación del Contribuyente (TIN).

Εγγραφείτε ως εργοδότης στην Κοινωνική Ασφάλιση της Κόστα Ρίκα

Η εταιρεία πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένη ως εργοδότης στην Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, το CCSS θα εκδώσει ένα έντυπο εγγραφής που θα επιτρέψει στην εταιρεία να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της.

Αποκτήστε τις απαιτούμενες επιχειρηματικές άδειες

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για διάφορες άδειες και εγκρίσεις.

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Κόστα Ρίκα είναι απλή. Δεν απαιτείται η παρουσία του ιδιοκτήτη στη χώρα, αρκεί να διαθέτει πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο για την ενσωμάτωση.

Ενδιαφέρεστε για την εγγραφή εταιρείας στην Κόστα Ρίκα; – Ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τον εμπειρογνώμονα Damalion.