Selecteer een pagina

Volgens een onlangs gepubliceerd arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) een bepaling van de vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, die het publiek toegang garandeert tot gegevens over de werkelijke eigenaars van bedrijven, ingetrokken.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 22 november een bestaande antiwitwasregel ongeldig verklaard, waardoor het gebruik van een van de meest dominante instrumenten (register van begunstigden – RBE) tegen het financiële geheim wordt beperkt.

In een verklaring van het ministerie van Justitie, over een “voorlopige opschorting”, werd verklaard dat het niet langer mogelijk is dit register (de RBE) online te raadplegen.

Het ministerie voegde daaraan toe dat het momenteel werkt aan een oplossing om ervoor te zorgen dat degenen die voor professionele doeleinden toegang willen tot in de RBE opgeslagen gegevens, dat kunnen blijven doen, zoals bepaald in artikel 2 van de gewijzigde wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De ongeldigheid van het register van aandeelhouders (RBE)

Het duurde slechts een paar uur om in Luxemburg kennis te nemen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) over de ongeldigheid van zijn Register van Beneficial Owners (RBE).

Met betrekking tot het doel van de richtlijn, namelijk de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (het systeem dat het Groothertogdom op 1 maart 2019 heeft ingevoerd), is het Hof van Justitie, dat in Luxemburg is gevestigd, van oordeel dat de toegang van het publiek tot informatie over uiteindelijk gerechtigden niet bijdraagt tot de verwezenlijking van dit doel.

Slechts enkele uren na het arrest van het HvJEU werd het “beginsel van vrije toegang tot de RBE” opgeheven.

De zaak (reeks klachten die in het Groothertogdom zijn ingediend door uiteindelijk gerechtigden tegen het veronderstelde indringende karakter van het register in hun privéleven), en de conclusie ervan.

Deze zaak werd door een Luxemburgse rechtbank naar het HvJEU verwezen na een confrontatie met de Luxemburgse ondernemingsregisters.

Een van de advocaten van de aanklagers benadrukte dat de RBE zoals die in Luxemburg is georganiseerd, het Europees Handvest van de grondrechten schendt. Ook de advocaat-generaal van het HvJEU heeft in zijn conclusies de regeling inzake de toegang van het publiek tot informatie over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen gelegitimeerd.

De conclusies overtuigden het Hof nauwelijks, zodat het fundamentele privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens werden bevoordeeld ten koste van de transparantie.

In het algemeen heeft het ministerie van Justitie besloten het onlineportaal (Register van Beneficial Owners – RBE), waar de verzamelde informatie vrij kon worden geraadpleegd, op te heffen.

Als u de Luxemburgse markt overweegt, is het belangrijk een ervaren bondgenoot te hebben met kennis van de plaatselijke vereisten. Met onze ervaring levert Damalion de kennis en informatie die u nodig heeft om zaken te doen in Luxemburg(SPF, SOPARFI, Securitization vehicles, Reserved Alternative Investment Funds). Neem nu contact op met uw Damalion expert.