Valitse sivu

Hiljattain julkaistun tuomion mukaan Euroopan unionin tuomioistuin (EUT ) kumosi Euroopan unionin viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin säännöksen, jolla taataan yleisön oikeus saada tietoja yritysten todellisista omistajista.

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) päätös

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) kumosi 22. marraskuuta voimassa olevan rahanpesun vastaisen säännön, jolla rajoitetaan yhden hallitsevimman keinon (edunsaajarekisteri) käyttöä rahoitussalaisuuden torjunnassa.

Oikeusministeriön lausunnossa, joka koski “väliaikaista keskeyttämistä”, ilmoitettiin, että kyseistä rekisteriä (RBE) ei ole enää mahdollista tarkastella verkossa.

Ministeriö lisäsi, että se pyrkii parhaillaan löytämään ratkaisun, jolla varmistetaan, että ne, jotka haluavat päästä käsiksi RBE:hen tallennettuihin tietoihin ammatillisiin tarkoituksiin, voivat jatkossakin tehdä niin, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 12. marraskuuta 2004 annetun muutetun lain 2 pykälässä määritellään.

Edunsaajarekisterin (RBE) pätemättömyys.

Luxemburgissa kesti vain muutama tunti, ennen kuin se sai tietoonsa Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tuomion, joka koski sen edunsaajarekisterin (RBE) pätemättömyyttä.

Mitä tulee direktiivin tarkoitukseen, joka on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta (suurherttuakunnan 1. maaliskuuta 2019 käynnistämä järjestelmä), Luxemburgiin sijoittautunut tuomioistuin katsoo, että tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen julkinen saatavuus ei edistä tämän tavoitteen saavuttamista.

Vain muutama tunti EU:n tuomioistuimen tuomion jälkeen “vapaan pääsyn periaate alueelliseen viralliseen rautatiejärjestelmään” lakkautettiin.

Tapaus (sarja valituksia, jotka tosiasialliset edunsaajat ovat jättäneet suurherttuakunnassa rekisterin oletettua yksityiselämään puuttumista vastaan) ja sen lopputulos.

Tämä tapaus lähetettiin Euroopan unionin tuomioistuimeen luxemburgilaisesta tuomioistuimesta sen jälkeen, kun se oli joutunut tekemisiin Luxemburgin yritysrekisterin kanssa.

Yksi kantajien asianajajista korosti, että Luxemburgissa järjestetty RBE rikkoo Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Myös EU:n julkisasiamies on esittänyt johtopäätöksiä, joilla on pyritty oikeuttamaan järjestelmä, jonka mukaan yleisöllä on oikeus saada tietoja yritysten tosiasiallisista edunsaajista.

Johtopäätökset tuskin vakuuttivat tuomioistuinta, joten yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa suosittiin avoimuuden kustannuksella.

Oikeusministeriö on yleisesti ottaen päättänyt lakkauttaa verkkoportaalin (Register of Beneficial Owners – RBE), jossa kerättyihin tietoihin oli mahdollista tutustua vapaasti.

Jos harkitset Luxemburgin markkinoita, on tärkeää, että sinulla on kokenut liittolainen, joka tuntee paikalliset vaatimukset. Kokemuksemme ansiosta Damalion tarjoaa sinulle tietoa ja tietoa, jota tarvitset liiketoimintaa varten Luxemburgissa(SPF, SOPARFI, arvopaperistamisvälineet, varatut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot). Ota yhteyttä Damalionin asiantuntijaan nyt.