Select Page

Zema pamatnodokļa likme, dāsni nodokļu atbrīvojumi un virkne citu nodokļu shēmu un atvieglojumu ir daži no iemesliem, kāpēc dibināt uzņēmumu Singapūrā.

Turklāt Singapūras valdības centieni parakstīt nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgumus ar vairākām citām valstīm ir ļāvuši reģistrēt uzņēmumu Singapūrā un izvērst globālo darbību, nemaksājot papildu nodokļus par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem.

Lai padarītu Singapūru pievilcīgāku investīcijām, ienākuma nodokļa likmes šajā valstī pastāvīgi samazinās.

Pašlaik uzņēmumu ienākumiem Singapūrā tiek piemērota vienota 17% likme (faktiskā nodokļa likme bieži vien ir zemāka, jo Singapūrā ir pieejami vairāki nodokļu atvieglojumi un atbrīvojumi no nodokļiem). Tas attiecas gan uz vietējiem, gan ārvalstu uzņēmumiem Singapūrā.

Vienlīmeņu ienākuma nodokļa sistēma Singapūrā

Lai padarītu valsti pievilcīgāku investoriem, Singapūra ir ieviesusi vienpakāpes nodokļu sistēmu, saskaņā ar kuru visas Singapūrā rezidējošu uzņēmumu izmaksātās dividendes akcionāru rokās ir atbrīvotas no nodokļiem.

Vispārējie nodokļu atvieglojumi Singapūrā

Pēc tam, kad apliekamajam ienākumam tiks piemēroti turpmāk minētie nodokļu atbrīvojumi, ienākuma nodokļa likme lielākajai daļai Singapūras uzņēmumu ievērojami samazināsies.

Nodokļu atbrīvojuma shēma jaunuzņēmumiem Singapūrā

Singapūrā ir pieejams daļējs atbrīvojums no nodokļa un trīs gadu atbrīvojums no nodokļa par darbības uzsākšanu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām.

Atbilstošie nosacījumi ir, ka uzņēmumam jābūt reģistrētam kā Singapūras nodokļu rezidentam. Turklāt uzņēmumam nedrīkst būt vairāk par 20 akcionāriem, no kuriem vismaz viens ir individuāls akcionārs, kam pieder vismaz 10 % parasto akciju.

Ņemiet vērā, ka šis atbrīvojums no nodokļa par uzņēmējdarbības uzsākšanu nav pieejams nekustamā īpašuma attīstības un ieguldījumu kontrolakciju sabiedrībām Singapūrā.

Daļēja atbrīvojuma no nodokļiem (PTE) shēma Singapūras uzņēmumiem

Visi Singapūras uzņēmumi var pretendēt uz PTE, ja vien uzņēmums jau nepiesakās uz atbrīvojumu no nodokļiem jaunuzņēmumiem. Saskaņā ar Singapūras PTE likumu uzņēmumiem ir 75% atbrīvojums no nodokļa par pirmajiem 10 000 ASV dolāru parasto apliekamo ienākumu un 50% atbrīvojums no nodokļa par nākamajiem 190 000 ASV dolāru parasto apliekamo ienākumu.

Nodokļu atbrīvojums no nodokļiem ārvalstīs gūtiem ienākumiem Singapūrā

Atsevišķi ārvalstīs gūto ienākumu veidi ir atbrīvoti no nodokļiem. Tie ietver ārvalstu izcelsmes dividendes, ārvalstu filiāļu peļņu un ārvalstu izcelsmes pakalpojumu ienākumus.

Ieturējuma nodoklis Singapūrā

Ieturējuma nodoklis neattiecas uz Singapūras rezidentu uzņēmumiem vai privātpersonām.

Papildus iepriekš uzskaitītajiem vispārējiem nodokļu atvieglojumiem saskaņā ar Singapūras Ienākuma nodokļa likumu tiek piedāvāti arī īpaši nozaru un īpašiem mērķiem paredzēti ienākuma nodokļa atvieglojumi un atvieglotas nodokļu likmes.

Nodokļu deklarāciju iesniegšana Singapūrā

Uzņēmuma apliekamie ienākumi tiek norādīti uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijās (Aplēstie apliekamie ienākumi (ECI) un C veidlapā). Singapūras uzņēmumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 30. novembris, ja veidlapas jāiesniedz papīra formātā, un 15. decembris, ja veidlapas jāiesniedz elektroniski.

Lai pabeigtu uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju sagatavošanu, uzņēmumam ir jāiesniedz dokumenti Singapūras Iekšzemes ieņēmumu dienestā (IRAS).

Singapūrā uzņēmumu ienākumus novērtē, pamatojoties uz iepriekšējo gadu.

Nodokļu rezidences vieta Singapūrā

Singapūrā reģistrēts uzņēmums netiek automātiski uzskatīts par Singapūras nodokļu rezidentu. Lai uzņēmumu uzskatītu par Singapūras nodokļu rezidentu, tam jābūt kontrolētam un pārvaldītam no Singapūras.

Uzņēmums tiek uzskatīts par Singapūras nerezidentu arī tad, ja valdes sanāksmes un galvenie vadības darbinieki atrodas ārpus Singapūras.

Singapūras nodokļu rezidenta priekšrocības

Uzņēmumi ar Singapūras nodokļu rezidences statusu var izmantot priekšrocības, ko paredz nolīgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTA), atbrīvojumu no nodokļa par ārvalstīs gūtajām dividendēm un pakalpojumu ienākumiem, kā arī ārvalstu filiāļu peļņu. Turklāt Singapūras nodokļu rezidence ir atbrīvota no nodokļiem kā jauns jaunuzņēmums.

Singapūras nodokļu nolīgumi

Singapūra ir parakstījusi nolīgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTA) ar vairāk nekā 80 jurisdikcijām. Šie DTA samazina vai likvidē nodokļus par ārvalstu ienākumiem, kas jau ir aplikti ar nodokļiem ārvalstu jurisdikcijā. Tas ir vēl vairāk nostiprinājis Singapūru kā vienu no ideālākajām valstīm pasaulē uzņēmējdarbības veikšanai.

Savukārt valstīm, kas nav noslēgušas līgumu, tiek piešķirta vienpusēja nodokļu atlaide attiecībā uz ārvalstīs samaksāto nodokli par visiem ārvalstīs gūtajiem ienākumiem. Saskaņā ar jauno politiku visiem Singapūras uzņēmumiem, kas guvuši ienākumus no valstīm, kurām ar Singapūru nav noslēgts nolīgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, tiks atļauts saņemt nodokļu atlaidi par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem no šīm valstīm.

Vai vēlaties dibināt uzņēmumu Singapūrā un izmantot šos nodokļu atvieglojumus? – Sazinieties ar Damalion ekspertiem.