Επιλογή Σελίδας

Το μητρώο αεροσκαφών της Νήσου Μαν ιδρύθηκε το 2007 κυρίως για να φέρει μεγαλύτερη οικονομική ευημερία στον ιδιωτικό τομέα της Νήσου Μαν και να παρέχει υπηρεσίες για την καταχώριση υψηλής ποιότητας ιδιωτικών και εταιρικών τζετ και ελικοπτέρων με στροβιλοκινητήρες, για τους πελάτες.

Επί του παρόντος, το νηολόγιο αεροσκαφών της Νήσου Μαν συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του. Το μητρώο διαθέτει πλέον και διάφορους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές αξιοπλοΐας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Όσον αφορά την καταχώριση αεροσκαφών, η Νήσος Μαν είναι μία από τις καλύτερες δικαιοδοσίες στην Ευρώπη για την καταχώριση αεροσκαφών.

Πλεονεκτήματα της νηολόγησης αεροσκάφους στη Νήσο Μαν

Το κύριο πλεονέκτημα του νηολογίου αεροσκαφών της Νήσου Μαν είναι ότι είναι ένας εμπορικός νηογνώμονας, που αναγνωρίζει υψηλά ρυθμιστικά πρότυπα, με μια πολύ υποστηρικτική κυβέρνηση.

Επιπλέον, η Νήσος Μαν παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα όσον αφορά την καταχώριση αεροσκαφών:

 • Υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και ποιοτική παγκόσμια φήμη
 • Ανταγωνιστικό σύστημα επιβαρύνσεων και ασφαλές μητρώο υποθηκών
 • Ουδέτερο πρόθεμα καταχώρισης εθνικότητας “M”. Το πρόθεμα Μ μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ιδιωτικό τζετ κατά την αγορά ενός νέου αεροσκάφους.
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας για τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο νησί.
 • Ικανή υποδομή με εμπειρία στη χρηματοδότηση της αεροπορίας
 • Αποτελεσματικές και έγκυρες επαγγελματικές υπηρεσίες από τις αρχές της Νήσου Μαν για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει κατά την καταχώριση αεροσκαφών
 • Ευρωπαϊκή ζώνη ώρας. Η Νήσος Μαν βρίσκεται στην ίδια ζώνη ώρας με το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν διαφέρει ποτέ περισσότερο από μία ώρα από την Ευρώπη.
 • Πολύ αποτελεσματική και ιδιαίτερα προσωπική εξυπηρέτηση από ένα παγκοσμίως σεβαστό μητρώο που είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.
 • Η Νήσος Μαν απολαμβάνει ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός εταιρειών διαχείρισης και διοίκησης αεροσκαφών στη Νήσο Μαν για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες αεροσκαφών.

Φορολογία

Η Νήσος Μαν είναι μία από τις καλύτερες δικαιοδοσίες για την εγγραφή αεροσκάφους χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Η Νήσος Μαν περιλαμβάνεται στον “λευκό κατάλογο” του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) των χωρών που αναγνωρίζουν το παγκόσμιο πρότυπο για τη φορολογική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Οι εταιρείες στη Νήσο του Μαν υπόκεινται σε εταιρικό φορολογικό συντελεστή 0%.
 • Δεν υπάρχει φόρος ασφαλίστρων στη Νήσο Μαν
 • Η Νήσος Μαν έχει χαμηλότερους φόρους ΦΠΑ και κληρονομιάς σε σύγκριση με την Ευρώπη.
 • Στη Νήσο Μαν δεν υπάρχουν φόροι επί των κεφαλαιακών κερδών ή του πλούτου.
 • Δεν υπάρχει ασφαλιστικός φόρος, σε αντίθεση με το 6% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Νήσος του Μαν θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα νηολόγια αεροσκαφών επαγγελματικών τζετ στην Ευρώπη, με εκατοντάδες αεροσκάφη ήδη εγγεγραμμένα.

Για να καταχωρίσετε το αεροσκάφος σας στη Νήσο Μαν, επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion.