Επιλογή Σελίδας

Για έναν επενδυτή ή επιχειρηματία που αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ ) είναι ο ιδανικός προορισμός. Τα ΗΑΕ προσφέρουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, γεγονός που τα καθιστά δημοφιλή επιλογή για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Για τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να περάσουν σημαντικό χρονικό διάστημα στη χώρα, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ είναι απαραίτητο.

Λόγοι για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ

Τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος προσωπικού ή επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ παρέχει εύκολη πρόσβαση σε διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, βοηθούν τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές να πραγματοποιούν με ευκολία διασυνοριακές συναλλαγές.
 • Το Ντουμπάι έχει αφορολόγητο περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών μπορούν να απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ.
 • Η χώρα διαθέτει ένα βελτιωμένο και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα με σύγχρονη τεχνολογία και υποδομές που καθιστούν τις τραπεζικές συναλλαγές πιο συμφέρουσες για τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές.
 • Οι τράπεζες στο Ντουμπάι προσφέρουν μερικά από τα υψηλότερα επιτόκια στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις.
 • Εκτός από τη σταθερή φήμη τους, οι τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέχουν διάφορα πιστωτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών τους.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ ως μη κάτοικος

Αν και οι περισσότερες τράπεζες στα ΗΑΕ προσφέρουν ατομικούς και επιχειρηματικούς λογαριασμούς για μη κατοίκους, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί δεν επιτρέπονται για τους μη κατοίκους, μόνο οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου. Επιπλέον, ορισμένες τράπεζες ενδέχεται να μην επιτρέπουν στους μη κατοίκους να αποκτήσουν βιβλιάριο επιταγών, αλλά θα τους δοθεί χρεωστική κάρτα για να κάνουν αναλήψεις μετρητών.

Οι μη κάτοικοι υπόκεινται επίσης σε απαιτήσεις ελάχιστου ή μέγιστου υπολοίπου.

Απαιτήσεις εγγράφων

Ως μη κάτοικος, για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

 • διαβατήριο
 • σελίδα θεώρησης και σφραγίδας εισόδου ή κάρτα e-gate
 • Ταυτότητα Emirates
 • απόδειξη διεύθυνσης, και
 • προσωπικές τραπεζικές καταστάσεις των τελευταίων 3-6 μηνών.

Εκτός από αυτά τα έγγραφα, μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν συστατική επιστολή από τον εργοδότη τους, συστατική επιστολή από την τράπεζα στην οποία έχουν λογαριασμό, καθώς και βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία για το προσωπικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο.

Για εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ, τα πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται είναι:

Έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ για κατοίκους και μη κατοίκους

 • επισκόπηση της εταιρικής δομής,
 • Υφιστάμενες συμβάσεις
 • έγγραφα ταυτότητας
 • Έγγραφα σύστασης εταιρείας
 • Μνημόνιο και καταστατικό της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Μητρώο μετόχων
 • Πρόβλεψη μελλοντικών κερδών και συναλλαγών για την εταιρεία.
 • Πιστοποιητικό καλής θέσης

Η εταιρεία πρέπει επίσης να πληροί συγκεκριμένα πρότυπα επιλεξιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται από την τράπεζα, για να ανοίξει έναν από τους καλύτερους επιχειρηματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στα ΗΑΕ.

Η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ ως μη κάτοικος

Τα γενικά βήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ως μη κάτοικος των ΗΑΕ αρχίζουν με την επιλογή της κατάλληλης τράπεζας, ακολουθούμενη από τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και τη συμπλήρωση της αίτησης στην τράπεζα.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και την εκπλήρωση των πρόσθετων απαιτήσεων της τράπεζας, όπως η συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη γνώση του πελάτη σας (KYC), ο λογαριασμός μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Σημειώστε ότι η νομοθεσία των ΗΑΕ απαιτεί από τους κατόχους λογαριασμών να είναι φυσικά παρόντες στην τράπεζα για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους και να υπογράψουν έγγραφα, και αυτό καθιστά αρκετά δύσκολο το άνοιγμα λογαριασμού μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να ανοίξετε έναν λογαριασμό εξ αποστάσεως εξουσιοδοτώντας έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο να ενεργήσει για λογαριασμό σας. Το Damalion μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την πτυχή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν αποδέχονται όλες οι τράπεζες αυτή τη λύση, οπότε είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε πρώτα με το ίδρυμα που έχετε επιλέξει.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ, είτε για τον εαυτό σας είτε για την εταιρεία σας, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.