Selecteer een pagina

De Franse regering heeft een fonds van 2 miljard euro aangekondigd voor de financiering van de productie van kritieke metalen, die essentieel zijn voor de vervaardiging van batterijen voor elektrische voertuigen (EV), windturbines en zonnepanelen. In Frankrijk komt de aankondiging op een moment dat de wereldwijde vraag naar deze metalen snel toeneemt als gevolg van de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en de elektrificatie van het vervoer.

Bevordering van de productie van kritieke metalen

De Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen tot een “Europese soevereiniteit” over de productie van kritieke metalen en heeft beloofd het continent minder afhankelijk te maken van China, dat momenteel meer dan 60% van de zeldzame aardmetalen ter wereld produceert. Het fonds zal onderzoek en ontwikkeling, exploratie en de bouw van nieuwe mijnen en recyclinginstallaties in Frankrijk, Europa en Afrika financieren.

Een veilige voorzieningsketen creëren voor de energietransitie

Het doel van het Franse fonds is een veilige bevoorradingsketen voor de energietransitie te creëren en de ontwikkeling van de circulaire economie te ondersteunen. De productie van kritieke metalen gaat vaak gepaard met milieu- en sociale risico’s, zoals waterverontreiniging, bodemaantasting en mensenrechtenschendingen. De Franse regering heeft benadrukt dat het fonds prioriteit zal geven aan duurzame en verantwoorde productie, met de nadruk op het verminderen van de milieu- en sociale gevolgen van mijnbouw- en recyclingactiviteiten.

De EV-revolutie aanpakken

Het fonds is vooral gericht op de snelle groei van de EV-markt. Frankrijk wil tegen 2030 11 miljoen EV op de weg hebben, tegenover ongeveer 330.000 in 2020. Voor de productie van EV-batterijen is een reeks kritieke metalen nodig, waaronder lithium, kobalt, nikkel en mangaan. Frankrijk wil tegen 2025 60% van de kritische metalen voor zijn EV-batterijen produceren, tegenover ongeveer 30% nu.

Samenwerking met de buurlanden

De Franse regering wil ook samenwerken met buurlanden om de productie van kritieke metalen in Europa te bevorderen. In maart hebben Duitsland, Frankrijk en Polen een project gelanceerd om een veilige aanvoer van zeldzame aardmetalen binnen de EU te ontwikkelen, als onderdeel van een bredere strategie om het blok minder afhankelijk van China te maken.

Het fonds van 2 miljard euro voor kritieke metalen is een belangrijke stap in de richting van een veilige bevoorradingsketen voor de energietransitie en het verminderen van Europa’s afhankelijkheid van China. De focus van het fonds op duurzame en verantwoorde productie is ook essentieel voor het aanpakken van de sociale en milieurisico’s die gepaard gaan met de productie van kritieke metalen. Aangezien de EV-revolutie steeds sneller gaat, zal het fonds een cruciale rol spelen bij de ondersteuning van de groei van de industrie en de bevordering van de overgang naar een koolstofarme economie.

Deze mededeling is louter informatief. Damalion-experts ondersteunen investeringen in hernieuwbare energie en mijnbouwbedrijven door langetermijninvesteerders en serieuze investeringsmogelijkheden in de mijnbouw te identificeren. Neem nu contact op met uw Damalion experts.