Zaznacz stronę

Wyspa Man, uznawana za wybitne międzynarodowe centrum biznesowe, oferuje wyjątkowe środowisko biznesowe dla firm rozpoczynających działalność, firm o ugruntowanej pozycji na rynku oraz organizacji chcących przenieść swoją działalność.

Jakie są korzyści z założenia firmy na Wyspie Man?

Korzystny system podatkowy:

 • na Wyspie Man obowiązuje progresywny system podatku dochodowego, a najwyższa stawka dla osób fizycznych wynosi obecnie 20%.
 • podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w kraju wynosi 0%.
 • Wyspa Man znana jest z tego, że jest jurysdykcją o niskich podatkach i nie nakłada podatku od zysków kapitałowych, opłaty skarbowej, podatku od majątku ani podatku od spadków.
 • również standardowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) na Wyspie Man wynosi 20%.
 • kraj ten aktywnie rozbudowuje również sieć umów podatkowych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Stabilność polityczna

Isle of Man jest samorządną dependencją Korony Brytyjskiej o stabilnym systemie politycznym i prawnym, co zapewnia niezawodne środowisko biznesowe.

Regulacje przyjazne dla biznesu

Wyspa Man posiada elastyczne i przyjazne dla biznesu ramy prawne, które ułatwiają założenie i prowadzenie firmy.

Prywatność i poufność

Kraj ten szanuje również prywatność i poufność, aprobując dyskretne działania biznesowe i chroniąc tożsamość właścicieli i udziałowców firm.

Dostęp do rynków UE

Chociaż nie jest członkiem UE, Wyspa Man jest objęta unią celną z UE, co zapewnia firmom potencjalny dostęp do rynków europejskich. Ma też korzystne porozumienie celne z Wielką Brytanią, co z kolei ułatwia wymianę handlową.

Zakładanie spółek na Wyspie Man dla nierezydentów

Nierezydenci mogą założyć spółkę na Wyspie Man. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w jej granicach, czy nie, wymagania i proces tworzenia firmy na Wyspie Man są dość proste.

Jednak niezależnie od aktualnej lokalizacji, istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu nowej firmy na Wyspie Man.

Ważne względy przy zakładaniu firmy na Wyspie Man

 • Stworzyć biznesplan i wybrać odpowiednią strukturę biznesową

Przed rozpoczęciem procesu zakładania firmy ważne jest opracowanie przemyślanego biznesplanu. Chociaż może to wymagać czasu i wysiłku, służy jako fundament dla firmy.

Gdy biznesplan jest już gotowy, kolejnym etapem jest określenie odpowiedniej struktury firmy.

Wyspa Man oferuje dwie odrębne kategorie podmiotów korporacyjnych:

 • Spółki utworzone na mocy ustawy z 1931 r.
 • Spółki utworzone na mocy ustawy z 2006 r.

Zarówno ustawy o spółkach z 1931 r., jak i z 2006 r. przewidują kilka wariantów typów spółek, w tym:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Nieograniczona liczba przedsiębiorstw
 • Wybierz unikalną nazwę firmy

Każda firma, także ta, która ma powstać na Wyspie Man wymaga unikalnej i innej nazwy. Należy więc zachować ostrożność przy wyborze nazwy, aby uniknąć podobieństw do istniejących przedsiębiorstw lub nazw handlowych. Tak więc przed wejściem zbyt daleko w proces tworzenia spółki, warto sprawdzić w rejestrze spółek. Ten krok zapewnia, że wybrana nazwa jest dostępna, zgodna ze wszystkimi przepisami i może uzyskać zatwierdzenie w rejestrze spółek.

 • Wybierz adres siedziby

Decydując się na adres siedziby firmy, należy pamiętać o pewnych wymogach. Adres musi być fizyczną lokalizacją znajdującą się na Wyspie Man.

Alternatywnie, właściciel firmy z Manx może zdecydować się na skorzystanie z usług licencjonowanego dostawcy usług korporacyjnych z siedzibą na Wyspie Man. Dostawcy ci mogą zapewnić obiekt zarejestrowanej siedziby i korzystać z jej adresu w imieniu firmy.

 • Wymogi dotyczące dyrektorstwa

W zależności od tego, na podstawie której ustawy o spółkach założono firmę, musi być minimum jedna osoba fizyczna, mająca co najmniej 18 lat, która będzie nadzorować firmę. Jednak w przypadku spółki z 1931 roku minimalnym wymogiem są dwie osoby fizyczne. Osoba ta nie musi być rezydentem Wyspy Man.

Alternatywnie, zgodnie z ustawą z 2006 r., możliwe jest powołanie Dyrektora Korporacyjnego, pod warunkiem, że powołanie to nastąpi zgodnie z przepisami posiadacza Licencji Wyspy Man.

 • Wymóg dotyczący zarejestrowanego agenta i sekretarza spółki

W zależności od wybranej Ustawy o Spółkach do inkorporacji, może być konieczne wyznaczenie Sekretarza Spółki lub licencjonowanego Agenta Rezydenta dla biznesu, na Wyspie Man.

Konkretna rola i obowiązki tych osób będą się odpowiednio różnić, ale ich głównym celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednimi ramami prawnymi.

 • Emisja akcji

Jeśli wybrana struktura biznesowa to “Company Limited by Shares”, musi istnieć minimum jeden udziałowiec.

Ponadto właściciel może określić wartość początkową udziałów w firmie.

 • Sporządzenie aktu założycielskiego i umowy spółki

Są to ważne dokumenty prawne wymagane przy zakładaniu firmy na Wyspie Man. Umowa spółki” jest formalnym oświadczeniem podpisanym przez wszystkich początkowych Wspólników, zwanych również Członkami, które oznacza ich zgodę na utworzenie spółki.

Druga, “umowa spółki”, przedstawia strukturę zarządzania, kierowania i własności spółki, zgodnie z ustaleniami Wspólników i Dyrektorów. Obejmuje ona prawa, obowiązki i uprawnienia Dyrektorów, a także środki, za pomocą których Członkowie mogą sprawować kontrolę nad Radą Dyrektorów.

 • Rejestracja dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Przestrzeganie obowiązków podatkowych jest ważnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspie Man. Tak więc po założeniu spółki konieczne jest zarejestrowanie się na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych w odpowiednich organach na Wyspie Man.

 • Składanie deklaracji podatkowych

Firma jest zobowiązana do przygotowania i złożenia w określonym terminie rocznej deklaracji podatkowej dla firm.

Ogólnie rzecz biorąc, termin złożenia zeznania podatkowego firmy na Wyspie Man ustalony jest na jeden rok i jeden dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego firmy.

W zestawieniu tych informacji z reguły pomoże księgowy. I ten obowiązek dotyczy tego, czy spółka generuje zysk, czy nie.

 • Otwarcie rachunku bankowego

Zakładając firmę na Wyspie Man, prawdopodobnie będziesz potrzebował konta bankowego. Chociaż proces ten może być stresujący, my (Damalion) możemy zapewnić cenną pomoc w tym aspekcie .

Założenie spółki może być czasochłonnym i czasami skomplikowanym procesem, ale z Damalion po Twojej stronie, może to być prosty proces. Skontaktuj się z Damalion teraz, aby założyć swoją firmę na Wyspie Man.