Välj en sida

Ledande globala företag inom halvledarutrustning tar tillfället i akt att bygga tillverkningsanläggningar och forsknings- och utvecklingsanläggningar (FoU) i Sydkorea. Dessa strategiska åtgärder syftar till att minska riskerna med att bedriva verksamhet i Kina och samtidigt stärka partnerskapen med Samsung Electronics och SK hynix, enligt branschföreträdare. Med Samsung Electronics och SK hynix etablering av storskaliga halvledarfabriker i sina respektive länder, blir den koreanska marknaden alltmer attraktiv för komponentleverantörer. Den kraftiga ökningen av investeringar från framstående aktörer som ASM, Applied Materials (AMAT), KLA, Lam Research, ASML och japanska utrustningsföretag innebär en betydande förändring av det globala halvledarlandskapet.

ASM utökar forsknings- och innovationscentret för tillverkning

ASM, ett nederländskt företag som tillverkar halvledarutrustning, höll en ceremoni där man tog det första spadtaget till sitt andra forsknings- och innovationscenter för tillverkning i Dongtan, Gyeonggi-provinsen. ASM är världsledande inom ALD-utrustning (atomic layer deposition) som används vid avancerad halvledartillverkning och ser Korea som ett viktigt nav för forskning och produktion av PEALD-utrustning (plasma-enhanced atomic layer deposition). Vid en presskonferens i Korea den 23 maj betonade företaget den framträdande positionen för Koreas halvledarindustri och den ökande efterfrågan på PEALD. ASM:s expansionsplaner omfattar investeringar i produktionskapacitet och ett fortsatt nära samarbete med Samsung Electronics och SK hynix.

Amerikanska företag riktar in sig på Dongtan och Yongin för inhemska investeringar

Särskilt USA-baserade företag som Applied Materials (AMAT), KLA, Lam Research och det nederländska företaget ASML riktar sin uppmärksamhet mot inhemska investeringar i Dongtan och Yongin i Gyeonggi-provinsen. Tillsammans har dessa företag över 60 procent av den globala marknadsandelen för halvledarutrustning. Beslutet att öka de inhemska investeringarna beror inte bara på den koreanska halvledarindustrins tillväxtpotential och investeringsvärde, utan också på en önskan att minska den börda som är förknippad med att bedriva verksamhet och investera i Kina. Den amerikanska regeringens bestämmelser om förbud mot export till Kina av utrustning som är nödvändig för avancerad halvledartillverkning, vilka tillkännagavs i oktober föregående år, motiverar dessa företag ytterligare att diversifiera sin verksamhet.

AMAT ledande med FoU-center för minnesutrustning

AMAT, som är världsledande inom front-end-utrustning, har påbörjat byggandet av ett FoU-center för minnesutrustning i Gyeonggi-provinsen. Detta strategiska steg understryker AMAT:s åtagande att utöka sin närvaro på den koreanska marknaden. På samma sätt öppnade Lam Research, världens främsta tillverkare av etsningsutrustning för halvledare, en FoU-anläggning i Goksan Industrial Complex i Yongin i april förra året. Företaget etablerade dessutom en tredje fabrik i Hwaseong 2021 och stärkte därmed sitt fotfäste i Korea. Dessutom utökar USA-baserade KLA aktivt sin FoU-kapacitet och organisatoriska närvaro i Korea, vilket ytterligare förstärker den växande trenden av utländska investeringar i landet.

Japanska utrustningsföretag ökar investeringarna i Korea

Japanska utrustningsföretag tar också vara på de möjligheter som den koreanska halvledarindustrin erbjuder. Tokyo Electron (TEL), världsledande inom spårutrustning för litografiprocesser, investerade förra året 200 miljarder won (150,8 miljoner dollar) för att bygga ut sina befintliga FoU-anläggningar i Korea. Dessutom har Kokusai Electric, som specialiserat sig på utrustning för termisk bearbetning av halvledare, och Hitachi High-Tech, som är känt för att tillverka utrustning för etsning och metrologi, presenterat planer på att bygga ut sina koreanska fabriker och FoU-anläggningar. De japanska företagens aktiva engagemang i Koreas halvledarindustri understryker ytterligare landets position som ett globalt nav för spjutspetsteknologi och innovation.

ASML gör betydande investeringar i Korea

ASML, en dominerande aktör inom tillverkning av utrustning för litografi i extremt ultraviolett ljus (EUV ), investerar kraftigt i Korea. Företaget avsätter 240 miljarder won för att etablera ett nytt campus på 16 000 kvadratmeter i Dongtan. Det planerade campuset kommer att innehålla ett återtillverkningscenter för EUV-relaterade komponenter och ett utbildningscenter, med planerat färdigställande i december året därpå. ASML har också nyligen öppnat ett globalt utbildningscenter utrustat med en EUV live-modul i Surplus Global Semiconductor Equipment Cluster i Yongin. Under ett besök i Korea i november förra året tillkännagav ASML investeringsplanen för det nya campuset och betonade det stärkta samarbetet med Samsung Electronics, SK hynix och andra. Företaget är öppet för möjligheten att ytterligare utöka investeringarna i framtiden.

Bidrag till den inhemska halvledarindustrins tillväxt

De inhemska investeringarna från dessa globala företag som tillverkar halvledarutrustning förväntas ha en positiv inverkan på tillväxten inom Koreas halvledarindustri. Den förbättrade forsknings- och produktionskapaciteten, nya arbetstillfällen, tillväxt genom samarbete med partnerföretag och regional utveckling kommer att driva industrin framåt. Genom att dra nytta av Koreas avancerade tillverkningsprocesser och nära samarbeten med nyckelaktörer som Samsung Electronics och SK hynix positionerar sig dessa företag i framkant på den snabbt föränderliga halvledarmarknaden.

Detta meddelande är endast avsett som information. Damalion hjälper företag som vill etablera sig i Sydkorea för att dra nytta av en stabil investeringsmiljö. Kontakta din Damalion-expert nu.