Обрати сторінку

Люксембурзька Société de Participations Financières, відома як SOPARFI, є унікальною корпоративною структурою, яка пропонує безліч фінансових переваг. SOPARFI – це холдингова та фінансова компанія, яка використовується інвесторами для структурування своїх інвестицій. Хоча SOPARFI не регулюється окремим законом, вона діє як компанія з капіталом, що базується в Люксембурзі і підлягає прямому та непрямому оподаткуванню, як і будь-яка інша компанія з капіталом. Цей посібник заглиблюється в тонкощі SOPARFI, проливаючи світло на його податкові пільги, правила та умови, яких необхідно дотримуватися для отримання оптимальних фіскальних вигод.

Розуміння SOPARFI: Оподаткування та правила

SOPARFI працює відповідно до податкового режиму Люксембургу, який передбачає сплату податку на прибуток громад, муніципального податку на бізнес, податку на багатство, трансфертного мита та податку на додану вартість (ПДВ). Однак SOPARFI може значно зменшити своє податкове навантаження, зосередившись на володінні акціями та дотриманні певних правил:

1. Дивіденди: Розблокування податкових пільг

A. 100% звільнення від оподаткування валових сум отриманих дивідендів

Щоб отримати право на повне звільнення від оподаткування доходу від участі, SOPARFI повинен відповідати наступним критеріям:

 • Материнська компанія повинна бути резидентом Люксембургу і повністю оподатковуватися.
 • Дистриб’юторська компанія повинна бути або резидентом Люксембургу і повністю оподатковуватися, або резидентом країни Європейського Співтовариства, на яку поширюється дія статті 2 Директиви про материнські та дочірні компанії, або резидентом іншої країни, яка сплачує податок на прибуток, подібний до податку на прибуток підприємств у Люксембурзі (щонайменше 10,5%).
 • Бенефіціар повинен безпосередньо володіти або зобов’язатися володіти часткою, що становить щонайменше 10% статутного капіталу, або придбати її на суму не менше 1 200 000 євро.

Примітка: Умова про ставку податку в розмірі 10,5% не застосовується до компаній Європейського Співтовариства, на які поширюється дія статті 2 Директиви про материнські та дочірні компанії. Це означає, що дивіденди від компаній, які не відповідають цій умові, таких як ірландські або мадейрські компанії з більш сприятливим податковим режимом, як правило, повинні бути звільнені від оподаткування в Люксембурзі, якщо не буде доведено зловживання правом.

 • Оновлення: Більше немає вимоги тримати участь до кінця року, в якому розподіляються дивіденди.
 • Оновлення: умова володіння більше не застосовується до окремих акцій. Відтепер можна регулювати відсоток участі до певного рівня, не впливаючи на звільнення від сплати податку на прибуток.

З 2001 року звільнення від сплати дивідендів було поширено на прозорі компанії, такі як люксембурзькі товариства з обмеженою відповідальністю. Для інвестицій, що належать іноземним асоціаціям, необхідний ретельний аналіз, щоб визначити, чи підпадають вони під звільнення і чи є вони, з точки зору Податкової адміністрації Люксембургу, фінансово прозорими. Часткова або повна ліквідація вважається доходом від участі і звільняється від оподаткування так само, як і дивіденди.

B. 50% звільнення від сплати податку на валову суму отриманих дивідендів

Якщо умови для повного звільнення від оподаткування отриманих дивідендів не виконуються, 50% валового дивіденду може бути звільнено від оподаткування за умови, що дохід у вигляді дивідендів походить з України:

 • Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, що повністю оподатковується в Люксембурзі.
 • Компанія-резидент країни Європейського Співтовариства, на яку поширюється дія статті 2 Директиви про материнські та дочірні компанії.
 • Компанія, яка є резидентом країни, з якою Люксембург підписав угоду про уникнення подвійного оподаткування, і яка підлягає оподаткуванню податком на прибуток, подібним до податку на прибуток підприємств у Люксембурзі.

2. Приріст капіталу: Звільнення від оподаткування при відчуженні часток

Звільнення від оподаткування приросту капіталу, отриманого від продажу часток, надається, якщо:

 • Компанія є резидентом Люксембургу і повністю оподатковується.
 • Афілійоване публічне акціонерне товариство є резидентом Люксембургу і повністю оподатковується (або нерезидентом, який сплачує податок на прибуток, подібний до податку на прибуток підприємств у Люксембурзі – мінімум 10,5%), або компанією-резидентом країни Європейського Співтовариства, на яку поширюється дія статті 2 Директиви про материнські та дочірні компанії (незалежно від її податкової системи).
 • Участь становить щонайменше 10% капіталу (або ціна придбання становить щонайменше 6 млн. євро).
 • Компанія-бенефіціар володіє або зобов’язується володіти участю безпосередньо і безперервно протягом щонайменше 12 місяців, і протягом цього періоду частка участі не опускається нижче 10% (або ціна придбання не опускається нижче 6 млн. євро).

Примітка: Звільнення від податку на приріст капіталу від продажу також можливе, якщо інвестиції належать прозорим суб’єктам, таким як люксембурзькі товариства з обмеженою відповідальністю. Таким чином, навіть якщо умова періоду володіння (12 місяців) не виконується, прибуток від продажу певної частки участі звільняється від оподаткування, якщо компанія зобов’язується утримувати частку, що залишилася, протягом щонайменше 12 місяців, не зменшуючи частку участі нижче 10% і не знижуючи ціну придбання нижче 6,000,000 євро.

У разі знецінення участі, резерв може бути вирахуваний з оподатковуваного прибутку. Однак, якщо частка згодом продається з прибутком, він підлягає оподаткуванню в тій мірі, в якій не перевищує раніше створений резерв.

3. Виплата дивідендів: Врахування податку на репатріацію

Дивіденди, що розподіляються SOPARFI на користь нерезидентів або резидентів, які не сплачують податок на прибуток, підлягають оподаткуванню податком на репатріацію за ставкою 15%. Цього податку у джерела виплати можна уникнути, якщо материнська компанія є такою:

 • Люксембурзька компанія з обмеженою відповідальністю за законодавством Люксембургу, резидент і повністю оподатковується.
 • Член Європейського Співтовариства, на якого поширюється дія статті 2 Директиви Ради Європейських Співтовариств від 23 липня 1990 року (Директива про материнські та дочірні компанії).
 • Філія такої компанії або компанія, що є резидентом країни, з якою Люксембург підписав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.

Note: The receiving companies can benefit from a withholding tax exemption if, on the date of dividend distribution, the parent company holds or commits to holding its participation for at least 12 months, which meets one of the following conditions:

 • участь, ціна придбання якої становить щонайменше 1 200 000 євро,
 • або участь, що становить щонайменше 10% статутного капіталу компанії-дистриб’ютора. Варто зазначити, що двосторонні угоди, підписані Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування, можуть значно покращити ці умови.

4. Європейська Директива про материнські та дочірні компанії 90/435/ЄЕС

При виплаті дивідендів податок на репатріацію не стягується:

 • Якщо материнська компанія зобов’язується утримувати свою частку (>10%) в дочірньому підприємстві протягом щонайменше 24 місяців.
 • Якщо обидві ці компанії є частиною Європейського співтовариства.

Таким чином, Люксембург вийшов за рамки вимог Директиви у визначенні прийнятних компаній-бенефіціарів.

SOPARFI, з її податковими пільгами та сприятливим регулюванням, пропонує привабливу пропозицію для інвесторів та підприємств, які прагнуть оптимізувати свої фінансові операції. Розуміння умов і критеріїв, викладених у цьому вичерпному посібнику, може допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення при розгляді SOPARFI як частини вашої фінансової стратегії. Незалежно від того, чи вигідно використовувати податкові пільги на дивіденди або приріст капіталу, чи керуватися міркуваннями щодо податку на репатріацію, SOPARFI пропонує безліч можливостей у світі корпоративних фінансів у Люксембурзі.

Щоб зареєструвати люксембурзьку фінансову та холдингову компанію або SOPARFI, будь ласка, зв’яжіться з вашим експертом Damalion прямо зараз.