Οι οικογενειακές επιχειρήσεις χρησιμεύουν ως βασικοί λίθοι για διάφορους κλάδους, ειδικά στην Ευρώπη. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι περισσότερο από το 60 τοις εκατό των εταιρειών στην Ευρώπη αποτελούνται από οικογενειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, μόνο ένα...

Διαβάστε Περισσότερα