Selecteer een pagina

Damalion Qatar bureau

Zaken doen in Qatar

Qatar is een klein maar welvarend land in het Midden-Oosten. Het land heeft een bloeiende economie, een rijk cultureel erfgoed en een luxueuze levensstijl.

Qatar staat bekend om zijn politieke stabiliteit, met een sterke en stabiele regering. Het land is lid van verschillende internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie, waardoor het zich houdt aan internationale normen.

Zaken doen in Qatar kan een lucratieve kans zijn voor buitenlandse bedrijven. Het land is gerangschikt als een van de rijkste landen ter wereld, dankzij zijn overvloedige natuurlijke hulpbronnen, waaronder olie en gas. Het biedt ook talrijke voordelen voor bedrijven die zich in de regio willen vestigen.

Samengevat biedt Qatar een reeks voordelen voor bedrijven die zich in de regio willen vestigen, waaronder de strategische ligging, het bedrijfsvriendelijke klimaat, de politieke stabiliteit en de hoge levenskwaliteit.

Voordelen van zakendoen in Qatar

 • Qatar biedt een bedrijfsvriendelijk klimaat met een laag belastingtarief en gestroomlijnde bedrijfsvoorschriften. De regering heeft ook verschillende initiatieven genomen om buitenlandse investeringen aan te moedigen, waaronder de invoering van een nieuwe investeringswet.
 • Qatar heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Het land staat ook bekend om zijn hoge levenskwaliteit, met uitstekende gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.
 • Qatar heeft een multiculturele samenleving en een diverse bevolking. Deze diversiteit heeft bijgedragen tot een levendig en dynamisch bedrijfsklimaat dat mensen met verschillende achtergronden verwelkomt en omarmt.
 • Qatar is strategisch gelegen tussen Azië, Europa en Afrika, waardoor het een ideale locatie is voor bedrijven die hun activiteiten in de regio willen uitbreiden. De ligging van het land maakt het ook tot een toegangspoort tot de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en het Midden-Oosten in ruimere zin.
 • Qatar heeft zwaar geïnvesteerd in infrastructuur en faciliteiten om zijn groeiende economie te ondersteunen. Het land heeft transport-, telecommunicatie- en gezondheidszorgsystemen van wereldklasse, evenals moderne en goed uitgeruste industrie- en bedrijventerreinen.
 • Qatar heeft een hoog opgeleide beroepsbevolking, met een focus op het ontwikkelen van lokaal talent om de economische groei van het land te ondersteunen. Het land trekt ook geschoolde buitenlandse werknemers uit de hele wereld aan.
 • Qatar is een stabiel en vreedzaam land, met een gunstig ondernemingsklimaat en een laag misdaadcijfer. De regering wil de economische groei ondersteunen en buitenlandse investeringen naar het land halen.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtsstelsel van Qatar is gebaseerd op een combinatie van islamitisch recht, Egyptisch burgerlijk recht en Frans burgerlijk recht.

Het rechtssysteem van het land staat onder toezicht van het ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van wetten en voorschriften, de rechtspraak en de werking van het rechtssysteem volgens de islamitische beginselen.

De islamitische wet is de primaire bron van wetgeving in Qatar en wordt gebruikt om de civiele wetten en regels te interpreteren.

Qatar heeft ook een duaal rechtssysteem bestaande uit burgerlijke rechtbanken en sharia-rechtbanken.

Civiele rechtbanken behandelen civiele en commerciële geschillen, terwijl sharia-rechtbanken zaken behandelen die verband houden met familierecht en persoonlijke status.

Buitenlandse investeringen in Qatar

Qatar staat open voor buitenlandse investeringen en heeft verschillende initiatieven genomen om buitenlandse bedrijven aan te trekken. De regering heeft verschillende vrije zones en investeringsstimulansen ingesteld en de bedrijfsvoorschriften gestroomlijnd om het voor buitenlandse investeerders gemakkelijker te maken zich in het land te vestigen.

Buitenlandse investeerders kunnen in Qatar in een groot aantal sectoren investeren, waaronder energie, onroerend goed en financiën.

En volgens de Qatarese wet op buitenlandse investeringen kunnen buitenlandse investeerders in de meeste sectoren van de nationale economie investeren als zij een Qatarese partner hebben die ten minste 51% van het kapitaal van de joint venture bezit en het bedrijf is opgericht in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de handelsondernemingen.

Buitenlandse investeerders kunnen zich ook vestigen in een van de vrije zones van het land, zoals het Qatar Financial Centre (QFC) of het Qatar Science & Technology Park (QSTP). Deze vrije zones bieden een reeks stimulansen en voordelen voor buitenlandse investeerders.

Entiteitskeuze in Qatar

Buitenlandse investeerders die zaken willen doen in Qatar hebben verschillende mogelijkheden om hun bedrijfsactiviteiten in het land te vestigen.

De meest populaire bedrijfsstructuren in Qatar zijn:

Qatar Limited Liability Company (LLC)

Een LLC is een afzonderlijke juridische entiteit en biedt beperkte aansprakelijkheidsbescherming aan zijn eigenaars in Qatar.

Kenmerken

 • Een LLC vereist minimaal twee aandeelhouders
 • Zij kan tot 50 aandeelhouders hebben.
 • Buitenlandse investeerders kunnen maximaal 49% van een LLC bezitten, terwijl de overige 51% in handen is van Qatarese onderdanen of bedrijven in Qatarese handen.
 • Een LLC is een afzonderlijke juridische entiteit, zodat het contracten kan aangaan, gedagvaard of aangeklaagd kan worden, en eigendommen in eigen naam kan bezitten.

Joint Venture in Qatar

Een joint venture is een afzonderlijke juridische entiteit en biedt de eigenaars ervan een beperkte aansprakelijkheidsbescherming.

Kenmerken

 • De Qatarese partner moet ten minste 51% van de joint venture bezitten, terwijl de buitenlandse investeerder maximaal 49% mag bezitten.
 • Een joint venture moet worden geregistreerd bij het ministerie van Handel en Industrie.
 • Er moet ook een joint venture-overeenkomst zijn waarin de voorwaarden van het partnerschap zijn vastgelegd.

Vrije zone bedrijf in Qatar

Buitenlandse investeerders kunnen ook een bedrijf in een van de vrije zones van het land vestigen. Een bedrijf in een vrije zone is een aparte juridische entiteit en biedt 100% buitenlands eigendom, belastingvrijstellingen en gestroomlijnde regelgeving.

Kenmerken

 • Het is een aparte juridische entiteit die 100% buitenlands eigendom biedt.
 • Bedrijven in vrije zones zijn gevestigd in aangewezen vrije zones, zoals het Qatar Financial Centre (QFC) of het Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Bedrijven in een vrije zone bieden belastingvrijstellingen, gestroomlijnde regelgeving en andere prikkels voor buitenlandse investeerders.

Vestiging in Qatar

Een bijkantoor is geen afzonderlijke juridische entiteit en is volledig eigendom van een buitenlandse onderneming.

Kenmerken

 • Een bijkantoor moet een Qatarese agent aanwijzen die als contactpersoon met de plaatselijke autoriteiten optreedt en de plaatselijke voorschriften naleeft.
 • Een bijkantoor kan zakelijke activiteiten in Qatar verrichten, maar is beperkt tot de activiteiten die in zijn commerciële registratie zijn gespecificeerd.
 • Het wordt door de Qatarese regering niet beschouwd als een permanente vestiging.
 • Het moet worden goedgekeurd door het ministerie van Economie en Handel.

Bij het kiezen van een bedrijfsstructuur in Qatar is het ook belangrijk om juridisch en zakelijk advies in te winnen bij deskundigen om ervoor te zorgen dat de lokale regelgeving wordt nageleefd en om mogelijke risico’s te minimaliseren. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BANKEN

Qatar heeft een goed ontwikkeld banksysteem dat wordt gereguleerd door de Centrale Bank van Qatar (QCB), die verantwoordelijk is voor het handhaven van de monetaire stabiliteit en het toezicht op de banksector in het land. De QCB is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van het monetaire beleid, het uitgeven van valuta en het reguleren van financiële instellingen in Qatar.

De belangrijkste kenmerken van bankieren in Qatar zijn:

Bankdiensten

De banken van Qatar bieden een volledig scala aan bankdiensten, waaronder spaar- en betaalrekeningen, leningen, creditcards, vreemde valuta en beleggingsproducten. Veel banken bieden ook online en mobiel bankieren aan voor extra gemak.

Islamitisch Bankieren

Islamitisch bankieren is een populaire vorm van bankieren in Qatar, met verschillende islamitische banken die in het land actief zijn. Islamitische banken werken volgens de islamitische wetgeving, die de betaling of ontvangst van rente (riba) en de financiering van zaken die als haram (verboden) worden beschouwd, verbiedt.

Banken in Qatar

De banksector in Qatar wordt gedomineerd door lokale banken, maar er zijn ook verschillende internationale banken actief in het land, die een reeks diensten verlenen aan zowel particulieren als bedrijven.

De banken van Qatar hebben sterke kredietratings, met veel banken die een A-rating of hoger krijgen van internationale ratingbureaus.

De banken van Qatar bieden ook een reeks diensten in vreemde valuta aan, waaronder rekeningen in vreemde valuta en wisseldiensten.

Financieel Centrum

Het Qatar Financial Centre (QFC) is een financieel centrum in Doha dat een reeks financiële diensten aanbiedt, waaronder bankieren, vermogensbeheer en verzekeringen. Het QFC wordt gereguleerd door de QFC Authority, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de ontwikkeling en regulering van het QFC.

Een bankrekening openen in Qatar

Om een bankrekening in Qatar te openen, hetzij persoonlijk, hetzij voor een in Qatar gevestigd bedrijf, moeten aanvragers een verblijfsvergunning hebben. Aanvragers moeten ook enkele extra documenten overleggen, waaronder een fotokopie van hun paspoort, verblijfsvisum, twee foto’s en een brief van hun werkgever waarin het bedrag wordt vermeld dat maandelijks naar de rekening zal worden overgemaakt. En in het geval van nieuw opgerichte bedrijven in Qatar is een Certificate of Incorporation nodig voor het openen van een bankrekening.

Zodra dit alles beschikbaar is, zal het openen van een bankrekening eenvoudig zijn.

In het algemeen is het banksysteem in Qatar goed geregeld en stabiel, met een scala aan diensten voor zowel particulieren als bedrijven.

IMMIGRATIE

Hoge levensstandaard, belastingvrij inkomen, culturele diversiteit, veiligheid en zekerheid, en een prachtige natuurlijke omgeving. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van een verhuizing naar Qatar.

En als u van plan bent naar Qatar te verhuizen en er te gaan wonen, moet u een actuele verblijfsvergunning hebben, waarmee u zich ook legaal kunt laten erkennen.

Een verblijfsvergunning voor Qatar krijgen

Als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Qatar, zijn er verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van uw omstandigheden. Hier zijn enkele manieren om verblijf in Qatar te verkrijgen:

 • Arbeidsvisum: dit is voor personen die een baan hebben aangeboden gekregen van een Qatarese onderneming. De werkgever van de aanvrager kan zijn verblijf in Qatar sponsoren door middel van een werkvisum. Dit visum is doorgaans geldig voor de duur van de arbeidsovereenkomst en kan zo nodig worden verlengd.
 • Business Visa: dit is voor investeerders of bedrijfseigenaren. Met dit visum kan de aanvrager Qatar binnenkomen en er gedurende een bepaalde periode verblijven om zakelijke activiteiten te verrichten.
 • Familievisum: dit type visum is voor personen die familieleden hebben die inwoners of burgers van Qatar zijn. Met dit visum kan de betrokkene zich bij zijn/haar familieleden in Qatar voegen en er voor een bepaalde periode verblijven.
 • Pensioenvisum: dit is voor personen die ouder zijn dan 60 jaar en een bepaald minimum maandinkomen hebben. Met dit visum kan iemand in Qatar wonen en genieten van de voorzieningen als gepensioneerde.
 • Vastgoedvisum: dit is voor personen die onroerend goed bezitten in Qatar. Dit visum staat de aanvrager toe voor een bepaalde periode in Qatar te verblijven en is meestal gekoppeld aan de eigendom van een specifiek onroerend goed.

Om residentie in Qatar te verkrijgen, moet u aan bepaalde eisen voldoen en documentatie verstrekken om uw aanvraag te ondersteunen. Het is aanbevolen dat u de hulp inroept van een professional om u te helpen bij het proces. Neem nu contact op met uw Damalion experts en laten we u helpen.

BELASTINGREGIME

Qatar heeft een belastingvriendelijk regime zonder inkomstenbelasting of sociale zekerheid.

Het land hanteert een territoriaal belastingstelsel, wat betekent dat een persoon in Qatar belastingplichtig is als hij broninkomsten uit Qatar heeft gegenereerd, ongeacht zijn fiscale woonplaats.

Hier volgt een overzicht van het belastingstelsel in Qatar

Vennootschapsbelasting

Qatar heeft een vast vennootschapsbelastingtarief van 10% op de winst van bedrijven die in het land actief zijn. Deze belasting geldt voor zowel Qatarese als buitenlandse bedrijven, hoewel er enkele vrijstellingen en stimulansen zijn voor bepaalde industrieën en activiteiten.

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

Het standaard BTW-tarief in Qatar is 5%. Op de meeste goederen en diensten, waaronder invoer, wordt btw geheven, maar er zijn enkele vrijstellingen en nultarieven, zoals voor gezondheidszorg en onderwijs.

Roerende voorheffing

Qatar heeft geen bronbelasting op dividenden of rentebetalingen, maar wel op bepaalde soorten royalty’s die aan niet-ingezetenen worden betaald.

Accijns

Qatar heeft een accijns ingevoerd op bepaalde goederen die schadelijk worden geacht voor de gezondheid of het milieu, zoals tabak en energiedranken. De accijnstarieven variëren naar gelang van het soort product.

Qatar Belastingverdragen

Qatar heeft verschillende belastingverdragen met andere landen ondertekend om dubbele belastingheffing te voorkomen en grensoverschrijdende investeringen te bevorderen.

Qatar heeft belastingverdragen ondertekend met meer dan 80 landen, waaronder Azerbeidzjan, Armenië, Barbados, België, Belarus, China, Cuba, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Guernsey, Hongkong, Indonesië, India, Italië, Japan, Jordanië, Korea, Libanon, Macedonië, Mexico, Maleisië, Marokko, Nepal, Portugal, Pakistan, Rusland, Roemenië, Senegal, San Marino, de Seychellen, Sri Lanka, Singapore, Zuid-Korea, Zwitserland, Syrië, Turkije, Tunesië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Oekraïne, Venezuela en Jemen.

Deze belastingverdragen beogen in het algemeen een kader te bieden voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen Qatar en het andere land inzake belastingaangelegenheden en regels vast te stellen voor de belasting van inkomsten en winsten uit grensoverschrijdende activiteiten.

Enkele van de belangrijkste bepalingen van deze belastingverdragen omvatten regels voor het bepalen van de fiscale woonplaats van personen en ondernemingen, de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de verdragsluitende staten en het voorkomen van belastingontduiking en -ontwijking.

Het is belangrijk op te merken dat het belastingregime in Qatar aan verandering onderhevig is, en bedrijven moeten gekwalificeerde belastingdeskundigen raadplegen om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke belastingwetten en -regels worden nageleefd. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Qatar heeft een sterk wettelijk kader voor de bescherming en handhaving van IP-rechten, en de regering wil innovatie en creativiteit bevorderen door deze rechten effectief te beschermen.

De bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in Qatar worden geregeld door een reeks wetten en voorschriften, waaronder:

 • Wet nr. 7 van 2002 betreffende handelsmerken, handelsnamen, geografische aanduidingen en industriële ontwerpen,
 • Wet nr. 9 van 2002 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
 • Wet nr. 30 van 2006 betreffende octrooien en industriële ontwerpen, en
 • Wet nr. 26 van 2005 betreffende de bescherming van handelsgeheimen en knowhow.

De soorten bescherming van intellectuele eigendom (IP) die in Qatar beschikbaar zijn, omvatten:

Handelsmerken

 • Een handelsmerk is een teken of symbool dat de goederen of diensten van een onderneming onderscheidt van die van een andere onderneming.
 • De belangrijkste voorwaarden om een handelsmerk in Qatar te laten registreren zijn dat het uniek moet zijn en niet in strijd met de openbare orde.
 • Handelsmerken worden geregistreerd bij het Trademark Office van het MEC (Ministry of Commerce) in Qatar.
 • In Qatar kunnen handelsmerken bij het ministerie van Handel en Industrie worden geregistreerd voor 10 jaar, en hernieuwbaar voor verdere periodes van 10 jaar.

Octrooien

 • Een octrooi is een wettelijk monopolie dat aan een uitvinder wordt verleend voor een nieuwe en nuttige uitvinding.
 • Om in Qatar in aanmerking te komen, moet een octrooi nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten, industrieel toepasbaar zijn en niet in strijd zijn met de openbare orde.
 • Octrooien worden geregistreerd bij het octrooibureau van het MEC.
 • In Qatar kunnen octrooien gedurende 20 jaar vanaf de datum van indiening worden geregistreerd, mits jaarlijkse vernieuwingstaksen worden betaald.

Industriële ontwerpen

 • Een industrieel ontwerp is het ornamentele of esthetische aspect van een product, zoals de vorm, de kleur of de textuur ervan.
 • In Qatar kunnen industriële ontwerpen worden geregistreerd bij het ministerie van Handel en Industrie.
 • Industriële modellen kunnen voor 5 jaar worden ingeschreven en kunnen telkens met 5 jaar worden verlengd tot maximaal 25 jaar.

Copyright

 • Het auteursrecht beschermt originele literaire, artistieke en wetenschappelijke werken, waaronder boeken, muziek, schilderijen en software.
 • In Qatar wordt het auteursrecht automatisch beschermd vanaf het moment dat het werk is gecreëerd, en registratie is niet vereist.
 • Auteursrechthebbenden kunnen hun werken echter laten registreren bij het ministerie van Cultuur en Sport om het eigendom te bewijzen en de handhaving van hun rechten te vergemakkelijken.
 • Auteursrechtelijke bescherming in Qatar geldt voor het leven van de auteur en 50 kalenderjaren na zijn dood, en kan niet worden verlengd.

Handelsgeheimen

 • Een handelsgeheim is vertrouwelijke informatie die een bedrijf een concurrentievoordeel geeft, zoals klantenlijsten en marketingstrategieën.
 • In Qatar worden bedrijfsgeheimen beschouwd als eigendom van de eigenaar.
 • In Qatar kunnen bedrijfsgeheimen worden beschermd op grond van Wet nr. 26 van 2005 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen en knowhow.
 • Er is geen verjaringstermijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in Qatar.

Qatar biedt krachtige bescherming voor een breed scala van intellectuele eigendomsrechten, en bedrijven die in het land actief zijn moeten stappen ondernemen om hun IP activa te beschermen door hun handelsmerken, octrooien en industriële ontwerpen te registreren en hun handelsgeheimen strikt geheim te houden.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

Arbeid en werkgelegenheid in Qatar worden geregeld door Arbeidswet nr. 14 van 2004, zoals gewijzigd bij Wet nr. 13 van 2017, en de uitvoeringsbepalingen daarvan. De arbeidswet bepaalt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in het land, met inbegrip van bepalingen inzake aanwerving, arbeidsvoorwaarden, lonen, verlof, ontslag en geschillenbeslechting.

De belangrijkste bepalingen van de Arbeidswet omvatten:

Arbeidsovereenkomsten

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers schriftelijke arbeidsovereenkomsten te verstrekken, die bijzonderheden moeten bevatten zoals de aard van het werk, de duur van de overeenkomst en de beloning. De contracten moeten in het Arabisch zijn opgesteld en kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur zijn.

In Qatar zijn er twee belangrijke soorten arbeidsovereenkomsten:

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin de begin- en einddatum van de arbeidsperiode zijn vastgelegd. Dit type contract wordt meestal gebruikt voor projectwerk of tijdelijke functies. De looptijd van een overeenkomst van beperkte duur mag niet langer zijn dan 5 jaar, en kan met een of meer periodes worden verlengd, maar de totale looptijd mag niet langer zijn dan 9 jaar.
 • Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd: Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst zonder vaste einddatum. Dit type contract wordt gewoonlijk gebruikt voor vaste posities in Qatar. Een contract van onbepaalde duur kan door beide partijen worden opgezegd, maar er is een opzegtermijn vereist. De opzegtermijn wordt bepaald door de lengte van het dienstverband van de werknemer, met een minimum opzegtermijn van één week voor werknemers met minder dan 5 jaar dienst, en tot 2 maanden voor werknemers met meer dan 15 jaar dienst.

Zowel overeenkomsten voor bepaalde als voor onbepaalde tijd moeten schriftelijk worden aangegaan en moeten de arbeidsvoorwaarden bevatten, zoals de taken, de werktijden, de beloning en de verlofrechten.

Arbeidsvergoeding, rechten en voordelen in Qatar

 • Werktijden: de standaardwerkweek in Qatar is 48 uur, en de werktijden mogen niet meer dan 8 uur per dag bedragen, behalve in gevallen waarin het werk noodzakelijk is om verlies of een ernstig ongeval te voorkomen. De werknemers hebben recht op één vrije dag per week, en wel op vrijdag, de officiële rustdag.
 • Lonen: de Arbeidswet stelt minimumlonen vast voor verschillende bedrijfstakken, en werkgevers zijn verplicht hun werknemers ten minste het minimumloon te betalen.
 • Jaarlijks verlof: werknemers hebben recht op een jaarlijks verlof van 3 weken voor de eerste 5 dienstjaren en 4 weken voor meer dan 5 dienstjaren.
 • Ziekteverlof: werknemers hebben recht op betaald ziekteverlof gedurende maximaal 2 weken per jaar.
 • Zwangerschapsverlof: vrouwelijke werknemers in Qatar hebben recht op 50 dagen betaald zwangerschapsverlof, dat voor of na de geboorte van het kind kan worden opgenomen.
 • Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband: werknemers die ten minste één jaar bij hun werkgever in dienst zijn geweest, hebben recht op uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband, waaronder een gratificatie en andere voordelen zoals een vliegticket en huisvestingstoelage.
 • Ziektekostenverzekering: werkgevers in Qatar zijn verplicht hun werknemers een ziektekostenverzekering aan te bieden, die medische en tandheelkundige voordelen kan omvatten.
 • Huisvesting en onderwijs: sommige werkgevers kunnen hun werknemers als onderdeel van hun werkgelegenheidspakket huisvesting of een huisvestingstoelage aanbieden. Sommige werkgevers verstrekken ook schooltoelagen voor werknemers met kinderen die in Qatar naar school gaan.
 • Pensioen: werknemers die ten minste 5 jaar bij hun werkgever in dienst zijn geweest, hebben recht op een pensioen, dat wordt verstrekt door het Qatar Pension Fund.

Beëindiging van het dienstverband

Werkgevers kunnen werknemers om verschillende redenen ontslaan, zoals ontslag of slechte prestaties, maar zij moeten een opzegtermijn in acht nemen en een geldige reden opgeven voor de beëindiging. Werknemers die zonder reden worden ontslagen, kunnen recht hebben op een vergoeding.

Bovendien moeten werkgevers in Qatar zich houden aan de Arbeidswet en de uitvoeringsbepalingen daarvan, die de minimumnormen voor arbeidsvoorwaarden vastleggen. Sommige werkgevers bieden echter extra voordelen om werknemers aan te trekken en te behouden.

Dus, overweegt u de Qatarese markt te betreden?

Damalion helpt buitenlandse rechtspersonen bij het opzetten van een bedrijf in Qatar. Naast het helpen van klanten bij het opzetten van een bedrijf in Qatar, bieden wij ook diverse integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer in het hele land.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen om van uw bedrijf in Qatar een succes te maken, neem dan vandaag nog contact met ons op.

5 + 4 =

Meer weten over Damalion Qatar Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.