Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσίες διάρθρωσης αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων

Οι εμπειρογνώμονες της Damalion βοηθούν θεσμικούς, επαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο Λουξεμβούργο. Σας βοηθάμε να βρείτε και να δημιουργήσετε τα κατάλληλα επενδυτικά οχήματα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προτιμήσεις σας.
Οι ευκαιρίες που προσφέρει το Λουξεμβούργο το έχουν καταστήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή τοποθεσία για διεθνή επενδυτικά οχήματα ακινήτων.

Για παράδειγμα, οι επενδυτές μπορούν να συστήσουν το αμοιβαίο κεφάλαιο ακινήτων τους με τη μορφή του SIF (“Ειδικό επενδυτικό κεφάλαιο”), της λουξεμβουργιανής ετερόρρυθμης εταιρείας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα (SCS ή SCSp) ή του RAIF (αποθεματικό εναλλακτικό επενδυτικό κεφάλαιο).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι διαπιστευμένοι επαγγελματίες μας διαθέτουν εκτεταμένη και μακροχρόνια εμπειρία με τις λουξεμβουργιανές εταιρείες ειδικού σκοπού των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων με τη μορφή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με τη μορφή SICAV/F ή SCS(p) και τα Λουξεμβουργιανά Επιτηρημένα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (RAIF). Και θα είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να μεταβιβάσουμε αυτή την πολύτιμη εμπειρία στους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Βοήθεια στη δημιουργία οχήματος αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων και παροχή βοήθειας σε συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης εγγράφων, της αναθεώρησης της συμφωνίας και της παροχής βοήθειας σε υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων.

Παρουσίαση των πελατών σε παρόχους υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και συμβάλλουν στην παροχή νομικών και εταιρικών υπηρεσιών υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων.

Παροχή συμβουλών για θέματα που σχετίζονται με την οδηγία ΟΕΕ και παροχή βοήθειας για την πλήρωση κανονιστικών διατάξεων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες διάρθρωσης αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.