Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσίες διάρθρωσης κεφαλαίων κρυπτογράφησης

Η Damalion είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με βαθιά εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τους κύριους κανόνες που αφορούν τον τομέα αυτό.

Η διαπιστευμένη και επαγγελματική μας ομάδα παρέχει συμβουλές σχετικά με τη σύσταση κρυπτογραφικών ταμείων στο Λουξεμβούργο και την επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην αλυσίδα μπλοκ. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους διεθνείς πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν μια εξατομικευμένη στρατηγική για τη δημιουργία ενός οχήματος επενδυτικών κεφαλαίων κρυπτογράφησης στο Λουξεμβούργο και στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες μας

  • Παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη για τους πελάτες πριν και μετά τη σύσταση του οχήματος κεφαλαίου
  • Βοηθάμε στη σύνταξη και/ή στην αναθεώρηση της τεκμηρίωσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και συμβουλεύουμε για θέματα που σχετίζονται με την οδηγία ΟΕΕ.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες συμμόρφωσης και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για το σύνολο του ταμείου.
  • Βοηθάμε στο συντονισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και οργανώνουμε την εγκατάσταση και τη συνεχή κεντρική διαχείριση του ταμείου.
  • Βοηθάμε στην πλοήγηση στη σειρά των κανονισμών για τα κρυπτονομίσματα, τη νομοθετική τους θέση και τις απαραίτητες δραστηριότητες για να συμμορφωθεί το ταμείο με τους τοπικούς νόμους.
  • Παρέχουμε συμβουλές στους φορείς προώθησης, στους επενδυτές και στους διαχειριστές κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας κεφαλαίων, ώστε να επωφεληθούν από το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο του Λουξεμβούργου.
  • Βοηθάμε στη δημιουργία κρυπτογραφικού ταμείου που επενδύει σε κρυπτογραφικά νομίσματα, μάρκες και αποκεντρωμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης.
  • Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας στην αγορά για να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας.

Οι εμπειρογνώμονες της Damalion μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το άνοιγμα ενός επενδυτικού ταμείου κρυπτογράφησης ή την ίδρυση οποιουδήποτε άλλου τύπου εταιρείας στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες μεγάλες δικαιοδοσίες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες διάρθρωσης κρυπτογραφικών κεφαλαίων;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.