בחרו עמוד

שולחן כתיבה Damalion Chile

עושים עסקים בצ’ילה

צ’ילה פועלת כרפובליקה יחידה, עם סמכויות הממשל והשלטון בידי נשיא הרפובליקה. המדינה מחולקת לחמישה עשר אזורים, אשר לאחר מכן מחולקים לקומונות מנהליות מקומיות. צ’ילה מקפידה על מסורת הרפובליקה החזקה והחוקה הפוליטית האסטרטגית שלה.

בעשורים האחרונים צ’ילה נהנית מיציבות פוליטית, כאשר נשיא הרפובליקה מונה באמצעות בחירות דמוקרטיות. הקונגרס הלאומי וסגני הסנאט נושאים בתפקידי חקיקה ונבחרים גם באופן דמוקרטי.

עשיית עסקים היא שצ’ילה הופכת במהירות לאופציה אטרקטיבית עבור משקיעים ותאגידים זרים. המדינה מציגה סביבה עסקית דינמית שכן אזרחיה מקבלים זכות לחופש כלכלי מוחלט. החקיקה והמסגרת הכלכלית שלה הפכו אותה לסביבה ידידותית לעסק בקרב משקיעים בינלאומיים. גופים זרים ומשקיעים פרטיים יכולים להקים את העסק שלהם די בקלות בצ’ילה.

מערכת החוק

שיטת המשפט הרווחת בצ’ילה מעוצבת על פי שיטת המשפט הצרפתית והספרדית. הקוד האזרחי משנת 1985 משמש מודל לממשלות אחרות במרכז ודרום אמריקה. ישנה רשימה ארוכה של קודים וחוקים שנאכפים כיום בצ’ילה. צווי בית המשפט נחשב תקף רק עבור מקרים ספציפיים שלגביהם הם ניתנים. צ’ילה דורגה במקום ה-23 מתוך 168 המדינות והטריטוריות לפי מדד תפיסות השחיתות של Transparency International לשנת 2015.

המסגרת המשפטית של צ’ילה זוכה לתמיכה ממערכת משפט עצמאית המורכבת מבית המשפט העליון, בית המשפט לערעורים ושופטי הערכאה הראשונה. ישנם גם שופטים אזרחיים, פליליים ועבודה שיעמדו בראש תיקים כאלה. בוררי סעד הם גם אספקה ליישוב סכסוכים אזרחיים ומסחריים.

מערכת בנקאית

הבנק המרכזי של צ’ילה ממלא תפקיד אוטונומי בקביעת הריבית המוניטרית של המדינה. מחובתו של הבנק המרכזי לשמור על שיעור אינפלציה נמוך לאורך זמן. המוסד שואף לשיעור של 3% אינפלציה, בטווח של ±1%.

צ’ילה נהנית מכלכלה פתוחה, כאשר בנקים מנצלים חידושים טכניים ומקושרים ישירות למערכות מידע והפעלה בינלאומיות. קיימים שני מוסדות פיננסיים עיקריים בשוק הצ’יליאני. ראשית, בנקים מסחריים המציעים לבעלי חשבונות מגוון רחב של פתרונות בנקאיים. שנית, מוסדות פיננסיים עם היצע מוגבל ומוגבלים לפעולות הייצוא והיבוא, חיתום ושירותים פיננסיים אחרים.

הבנק המרכזי של צ’ילה מחזיק גם בזכויות להתערב בשוק כדי להסדיר את שערי המט”ח . באחריותו הבלעדית של הבנק המרכזי לנתח ולהעריך את הסביבה הפיננסית והמקרו-כלכלית של המדינה. הם גם אחראים לפרסום דוח המדיניות המוניטרית של המדינה מדי רבעון כדי לדון במגמות האחרונות ובהחלטות שהתקבלו לגבי הריבית המוניטרית.

השקעות זרות בצ’ילה

משקיע זר המעוניין להקים עסקים בצ’ילה חייב לבקש אישור מהסוכנות לקידום השקעות זרות תוך 15 ימים מיום הרישום. התעודה תאפשר להם לקבל גישה למערכות המשמשות להשקעות זרות ישירות.

לתעודה שהונפקה למשקיע זר, בין אם זה אזרח פרטי או ישות משפטית, יש את הזכויות הבאות:

 • זכות לשלוח הון מועבר ורווחים נטו מהשקעות בחו”ל, בהינתן כל חובות המס מתקיימים.
 • זכות לגשת לשוק חליפין רשמי לסידור מטבעות שבהם ההשקעות נקובות.
 • זכות לפטור ממס מכירה ושירות על יבוא טובין, בהינתן מתקיימים כל דרישות היבוא.
 • הזכות לאי-אפליה, תוך כפופה לחוקים המקובלים החלים על משקיעים מקומיים.

משקיעים פרטיים ומוסדיים שאינם צ’ילה יכולים לעשות עסקים בצ’ילה באמצעות האסטרטגיות הבאות:

 • מינוי נציג

נציג יפעל מטעמו ויישא בסיכון של המנהל הזר לביצוע עסקאות עסקיות.

 • רישום סוכנות או סניף של ישות משפטית זרה

גורם זר חייב למנות סוכן להקמת סניף בצ’ילה. כל המסמכים חייבים להיות באישור נוטריוני כדין ומתורגם לספרדית.

 • הקמת חברה על ידי מניות

הקמת חברה באמצעות מניות חייבת להיות בעלת מניות אחד בלבד על מנת שהיא תעשה עסקים באופן חוקי בצ’ילה.

 • הקמת תאגיד או שותפות, בהם נדרש שיהיה שותף או בעל מניות

תאגיד או שותפות בצ’ילה עם דרישה של לפחות שני שותפים או בעלי מניות, ניתן להקים עם שותף או בעל מניות אחד או יותר.

 • ניתן להקים מפעל בודד כחברה בערבון מוגבל

מיזם יחיד באחריות מוגבלת הוא ייחודי בכך שהנכסים וההתחייבויות שלו נפרדים לחלוטין מזה של היחיד. חייב להיות רק אדם אחד, מקומי או זר, שיכול להקים מיזם יחיד באחריות מוגבלת.

סוגי רכב לעסקים

חברה באחריות מוגבלת (SRL)

מאפיינים עיקריים

 • בשימוש הנפוץ ביותר על ידי משקיעים זרים בצ’ילה.
 • אחריות החברים מוגבלת להון המניות שלהם.
 • הפסדי שותפות אינם מקוזזים על ידי הכנסה של שותפים אחרים.

שותפים

 • מינימום 2, מקסימום 59.
 • מומס אוטומטית אם יש רק שותף אחד.
 • ישויות משפטיות זרות יכולות להיות שותפים.

מסגרת רגולטורית

 • לא כפוף לפיקוח של רשויות רגולטוריות או סוכנויות ציבוריות בצ’ילה.
 • אינם מחויבים לפרסם חשבונות.
 • המקור העיקרי לרגולציה ניתן למצוא בחוק 3,918, קוד המסחר של צ’ילה והקוד האזרחי של צ’ילה.
 • ניתן למצוא ממשל תאגידי בתקנון החברה.

תהליך התאגדות

 • התאגדה באמצעות שטר משותפיה באמצעות ייפוי כוח.
 • שטר חייב להכיל תקנון שיש לפרסם בעיתון הרשמי ולרשום במרשם המסחר.
 • על כל השותפים להסכים פה אחד לכל שינוי בתקנון, כגון שינוי שותפים, מטרה עסקית וסמכויות הניהול.

הַנהָלָה

 • תקנון השותפות מכתיב את אופן ניהול השותפות.
 • סמכויות ניהול המופעלות על ידי שותף אחד או יותר. דירקטוריון רשאי לקבל על עצמו את התפקיד של צד שלישי.

עיר בירה

 • הון מניות מינימלי מוגדר בתקנון השותפות.
 • אין דרישות לסכום מינימלי.
 • תרומות הון עשויות להיות במזומן, רכוש, טכנולוגיה או שירותים הניתנים לשותפות.
 • ניתן להגדיל או להקטין את ההון רק לאחר הסכמת כל השותפים וכפי שתוקנו בשטר השותפות.

מגבלות אחריות

 • אחריות שותפים מוגבלת לסכום התרומות ההון שלהם, אלא אם צוין אחרת בשטר השותפות.

חלוקת רווחים והלוואות לשותפים

 • ניתן לשלם רווחים שנתיים לשותף מבלי להחזיר את ההפסדים מהפסדים קודמים.
 • הלוואות לשותפים נחשבות כחלוקת רווחים.

תאגיד או חברה בע”מ (SA)

 • לפי החוק הצ’יליאני, תאגיד יכול להיות פתוח, ציבורי, פרטי, סגור או תאגיד מיוחד.
 • תאגיד הוא ציבורי במקרים הבאים:

– הנפקת מניות לציבור בהתאם לחוק שוק ניירות ערך (חוק 18.045)

– יש לפחות 500 בעלי מניות ולפחות 10% מההון המונפק מוחזק על ידי 100 מבעלי המניות

בעלי המניות לכל הפחות.

מקור הרגולציה

 • תאגידים ציבוריים בשליטת ועדת השוק הפיננסי (CMF).
 • נסחר בבורסה, מפרסם לכל בעלי המניות דו”ח שנתי ודוחות כספיים מבוקרים מדי שנה.
 • תאגידים ציבוריים חייבים לחלק לפחות 30% מהרווח הנקי אלא אם כל בעלי המניות הסכימו אחרת.
 • כללים אלה אינם חלים על תאגידים פרטיים.

בעלי מניות

 • נדרשים לפחות שני בעלי מניות.
 • תאגיד מפורק אוטומטית עם בעל מניות אחד בלבד.

דירקטורים והנהלה

 • דירקטוריון דואג לניהול.
 • בדירקטוריון חייבים להיות שלושה דירקטורים לפחות עבור תאגידים פרטיים וחמישה לפחות עבור תאגידים ציבוריים.
 • דירקטורים יכולים להיות מכל לאום.
 • בחירה לדירקטוריון חייבת להתקיים אחת לשלוש שנים.
 • מועצת המנהלים יכולה להיבחר מחדש.
 • דירקטוריון רשאי להאציל סמכויות ניהול למנהל, עוזר מנהל, עורכי דין וחברי דירקטוריון.

הִתגַשְׁמוּת

 • התאגדה באמצעות שטר המכיל תקנון של התאגיד.
 • יש לפרסם את תקציר התקנון בכתב העת הרשמי וברישום המסחר.
 • שם החברה חייב להכיל את המילים, ראשי התיבות של Sociedad Anonima או SA.

עיר בירה

 • אין חובה להון מניות מינימלי.
 • ההון הנדרש מחולק למניות. מניות ניתנות להעברה ללא הגבלות למעט מקרים מסוימים, כגון אלו המפורטים בהסכם בעל המניות של חברה.
 • אחריותם של בעלי המניות בחברה בע”מ מוגבלת לסכום חלוקת ההון שלהם.
 • נקבע בתקנון שלה ויכול להיות במזומן, בעין או ברכוש.
 • לא ניתן להנפיק מניות כתשלום עבור שירות אישי או עבור התאגדות של התאגיד.
 • יש לשלם את ההון במלואו תוך שלוש שנים.
 • ניתן להגדיל או להקטין את ההון במהלך האסיפה הכללית ולאחר אישור רשות המסים.

דיבידנדים

 • החברה לא יכולה לשלם דיבידנדים עד לקיזוז הפסדים משנים קודמות.

העברת מניות

 • הדירקטוריון אינו יכול להגביל או לעצור את העברת מניות והוא חל גם על תאגידים ציבוריים.

Joint Stock Company (SpA)

 • רכב עסקי חדש זוכה לפטרונות של משקיעים בשל הגמישות שלו.
 • מאפשר לבעל המניות היחיד 100% ממניות החברה.
 • זהו שילוב של חברה בע”מ (SA) וחברה בע”מ (SRL), הנשלטות על ידי תקנון החברה שלה והוראות המפורטות בקוד המסחרי.
 • מציע גמישות רגולטורית רבה יותר, מה שהופך אותו לאחד מכלי העסק הפופולריים ביותר בקרב משקיעים זרים וישויות משפטיות.

הִתגַשְׁמוּת

 • התאגדה באמצעות שטר ציבורי או על ידי נציג אחד או שניים בעקבות הסכם פרטי שנמסר כדין על ידי נוטריון ציבורי.
 • יש לפרסם את עומק ההתאגדות בעיתון הרשמי ולהגיש לרישום המסחרי עם רישום הנכס בשטח השיפוט שממנו תוקם חברה או תעשה עסקים ממנה.

בעלי מניות

 • SpA יכול להתאגד עם בעל מניות בודד, מקומי או זר, כמו גם אנשים פרטיים.

הוֹן מְנָיוֹת

 • ההון מחולק למניות, כאשר בעלי המניות אחראים רק עד לסכום התרומות ההון שלהם.
 • יש לשלם את ההון של SpA במלואו בתוך חמש שנים מיום ההתאגדות.
 • במקרה שחברה לא תצליח לרשום את מלוא ההון שלה, הוא יופחת להון ששולם בפועל.
 • אין דרישות הון מינימליות בהקמת SpA.
 • ניתן לשלם הון במזומן, בסוגי נכסים או בתרומה מסוגי נכסים אחרים. הנכסים חייבים להיות מוערכים על ידי בעלי המניות שלו.
 • הנפקת מניות כצורת פיצוי לבעל מניות אסורה בהחלט.

הַנהָלָה

 • בעלי המניות נדרשים לגבש דרך ניהול, באמצעות הדירקטוריון או מנהלי חברה מואצלים.
 • מכירת מניות אינה מצריכה אישור מראש או אישור משאר בעלי המניות, אלא אם תקנון החברה כולל בבירור הסכם המגביל מכירה והעברת מניות.

חברה באחריות מוגבלת אישית (EIRL)

 • ישות משפטית בעלת אופי מסחרי עם נכסים ייחודיים מאלה של בעליה.
 • אינו מצריך השתתפות של צד שלישי.
 • נשלט על ידי קוד המסחר של צ’ילה.
 • יכול לבצע פעילויות אזרחיות ומסחריות, למעט פעילויות ביטוח ובנקאות.
 • נכסים מוגבלים לסכום הנקוב בשטר.
 • הבעלים אחראי באופן אישי עד לתרומת ההון.
 • החברה אחראית בהיקף של כל נכסיה.
 • במהלך ההתאגדות על החברה לציין פעילות ספציפית וענף בו תפעל.

משרד מייצג

 • חברה זרה רשאית לבסס נוכחות בצ’ילה, שבה המבנה המשפטי שלה יכול לבצע את מטרתה רק בדרך ישירה לצ’ילה.
 • לא ישות משפטית נפרדת מחברת האם.
 • חברה זרה אחראית לזיכויים של הנציגות של צ’ילה.
 • כל נכסי הסוכנות כפופים לחוק הצ’יליאני.
 • ההקמה מתחילה בהאצלת נציג או סוכן, באמצעות ייפוי כוח כללי.
 • סוכן האחראי על יצירת נציגות באמצעות רישום נוטריון.
 • כל המסמכים חייבים להיות מתורגמים לספרדית.
 • שטר תקציר הוגש למרשם המסחר ולעתון הרשמי.
 • כל ההכנסה שמקורה בצ’ילה, חייבת להיקבע על פי מיקום המשרד, ובהתאם לרישומי היתרה החשבונאית.

גיבוש והתאגדות

 • ההתאגדות מתחילה בקבלת מספר זיהוי מס ממינהל המס.
 • החברה נדרשת לבצע דוחות מס חודשיים החל מהחודש שלאחר הרישום.
 • התאגדה באמצעות שטר שבוצע על ידי נוטריון.

הַנהָלָה

 • ההנהלה מופקדת בידי דירקטוריון, אשר בתורו יכול למנות מנהל ונושאי משרה אחרים המבוססים בצ’ילה.
 • אין הגבלות על הלאום של דירקטורים או מנהלים.

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 • בהתאם לחוק התאגיד משנת 1981, על הדירקטורים לנקוט את אותה חריצות וזהירות כמו שאדם סביר יעשה בניהול חברה.
 • הדירקטורים נושאים באחריות משותפת לנזק שנגרם לחברה או לבעלי המניות, כמו גם התנהגות פסולה מכוונת או מעשה רשלנות.

אחריות חברת האם

 • חברת האם אינה אחראית לחובות החברות הבנות שלה בצ’ילה.
 • עם זאת, כבעלת מניות, היא אחראית לתרומות שלא שולמו להון המניות.

דיווח

 • כל שינוי בתקנון החברה חייב להיעשות בהתאם לאותם הרכבים של רישום והתאגדות.
 • אין צורך להכין או להגיש חשבונות ודוחות שנתיים בפני מרשם המסחר.

עבודה, תעסוקה והגירה

 • מעסיקים ועובדים כפופים לחוק העבודה.
 • תהליך הגיוס חייב להיעשות בצורה הוגנת ומצפונית ללא אפליה נגד צבע, מין, גזע, אמהות, מצב משפחתי, השתייכות לאיגוד, דת, מעמד פוליטי, סוציו-אקונומי, מוצא יליד, מחלות, נטייה מינית ושפה.
 • כל המגבלות חלות על חברות המעסיקות 25 עובדים או יותר.

כללים סטנדרטיים על חוזה עבודה

 • חוזה עבודה הוא הסכם הדדי שיש לספק תוך שבועיים לאחר שהעובד החל את תפקידו בעבודה. במקרה של חוזים לעבודה או שירותים ספציפיים פחות מ-30 יום, יש להציג חוזה חמישה ימים לאחר תחילת עבודתו של עובד.

אשרות תעסוקה, עבודה ואישורי מגורים

הדרכים הבאות של זר יכול להיכנס ולהשיג תושבות בצ’ילה, עבורן יש לקבל ויזה מתאימה:

תיירים

 • הכניסה בעיקר למטרות פנאי, ספורט או בריאות בלבד.
 • אין כוונה לעשות עסקים או להשקיע בצ’ילה.
 • גולים עם ויזת תייר יכולים לשהות במדינה עד 90 יום.

מגורים זמניים

 • עשוי להיות מוענק עבור חוזה עבודה, המאפשר לזר לנהל עסקים או להתקבל לעבודה בצ’ילה.
 • ניתן לחדש ויזה ללא הגבלת זמן עד שנתיים.
 • זרים שחיו בצ’ילה שנתיים עשויים לקבל תושבות קבע עם חידושם.
 • זרים בעלי קשרים משפחתיים, עניין במדינה ששהותם נחשבת מועילה או מועילה למדינה.
 • ניתן להרחיב את הויזה לשאר בני המשפחה.
 • בעל ויזה רשאי לבצע כל פעילות עסקית ללא הגבלה.
 • אנשי מקצוע מיומנים זרים יכולים לקבל מגורים זמניים לפי אישור של גורמים משפטיים לאומיים וקבוצות בינלאומיות המוכרות על ידי צ’ילה.

משטר מיסוי

 • חברות שאינן תושבות או שאינן תושבות בצ’ילה חייבות במס במקור על הכנסה שמקורה בצ’ילה בשיעור של 35%.
 • התעריף הסטנדרטי לתמלוגים הוא 15% ו-30%.
 • הריבית על הלוואות שניתנו על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים זרים היא 4%.
 • חלוקת רווחים על ידי חברה צ’יליאנית בעלת מוסד קבע לגופים וליחידים שאינם תושבי צ’ילה תוערך בניכוי מס במקור של 35%.
 • סניפים יחויבו במס על הכנסה ברחבי העולם בהתאם לחוק 20.630 מספטמבר 2012.
 • סניפים רשאים לתבוע הקלה במסגרת אמנות מיסוי כפל רלוונטיות של מדינת המוצא וצ’ילה.
 • מס החברות החל מה-1 בינואר 2012 הוא 20% על ההכנסה העולמית נטו שנצברה במהלך כל שנת כספים.
 • מס ערך מוסף של 19% על יבוא, מכירה חוזרת של מיטלטלין, נדל”ן מסויים ושירותים מסוימים.
 • יש לשלם מס בולים על הסכמי אשראי ומסמכים מסוימים. החל מ-1 בינואר 2013, מס בולים הוא 0.033% מסכום ההלוואה הקרן לחודש.
 • הסכמי אשראי ומסמכים כפופים למס של 0.166% מסכום קרן ההלוואה אם יש לשלם על פי דרישה או פעולות אשראי של ראיות ניתנות לתשלום לאחר פקיעת התקופה הקבועה שסוכמה קודם לכן.
 • שיעור הרישוי העירוני מוערך בין 0.25% ל-0.5% מהנכסים נטו של משלם המסים עבור כל פעילות מקצועית, ייצורית, מסחרית, תעשייתית ואחרת שלישונית או משנית.

דיבידנדים

 • דיבידנדים המשולמים מוערכים ב-35% ניכוי מס במקור.
 • דיבידנדים המתקבלים מחו”ל מוכרים כהכנסה רגילה וממוסים בהתאם.
 • יחולו פטורים על דיבידנדים שיתקבלו בהתאם לכל אמנה רלוונטית למיסוי כפל.

ריבית ששולמה

 • ריבית המשולמת לתושבי חוץ מוערכת ב-35% ניכוי מס במקור.

תמלוגים של קניין רוחני (IP) ששולמו

 • תמלוגי IP המשולמים לבעלי מניות תאגידים זרים כפופים לניכוי מס במקור של 30%.
 • ניתן להפחית את התעריף ב-15% עבור דגמי שימוש, פטנטים, עיצובים תעשייתיים, שרטוטים, טופוגרפיות של מעגלים משולבים. ופריסות.
 • 15% ניכוי מס במקור על תוכנות מחשב, למעט תמלוגים המשולמים בחו”ל בגין שימוש בתוכנה סטנדרטית, יהיו פטורים ממס החל מה-1 בינואר 2013.

כללי תמחור העברה

 • כל העסקאות בין חברה צ’יליאנית לבין חברה זרה או חברה בת חייבות להתבצע בטווח זרוע.
 • רשויות המס יכולות להעריך את שווי השוק ולחייב מסים על השווי המוערך.
 • כללי תמחור העברה חלים על פעולות חברות חוצות גבולות בהתאם לחוק 20.630.

אמנת כפל מס

 • נכון לעכשיו, צ’ילה חתמה על אמנות בינלאומיות למניעת מיסוי כפול על פי מודל ה-OECD.
 • לצ’ילה יש הסכמים שנחתמו עם סך של 24 מדינות, כולל מדינות שכנות באמריקה הלטינית, כגון ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, אקוודור, פרו, פרגוואי, כמו גם קנדה, דרום קוריאה, קרואטיה, דנמרק, בלגיה, ניו זילנד, פורטוגל, תאילנד, מלזיה, אירלנד, בריטניה ועוד רבות אחרות.
 • חתמו על אמנות כפל מס עם ארצות הברית, רוסיה ואוסטרליה, אך טרם נכנסו לתוקף.

השולחן של Damalion Chile עשוי מאנשי מקצוע מוסמכים שעוזרים לך להתחיל את ההשקעה הזרה שלך בצ’ילה. אנו עוזרים לך לרשום את החברה הצ’יליאנית שלך, להיכנס לשוק הצ’יליאני, לנהל משא ומתן על החוזים המסחריים שלך, למצוא שותפים מקומיים חדשים ולייעל את המיסוי על ההשקעה הזרה שלך.

צור קשר עם דלפק Damalion Chile שלנו עכשיו.

רוצה לדעת עוד על עשיית עסקים בצ'ילה עם Damalion?

Damalion מציעה לך ייעוץ בהתאמה אישית הניתן על ידי מומחים תפעוליים ישירים בתחומים המאתגרים את העסק שלך.

אנו ממליצים לך למסור מידע במיטבו, על מנת שנוכל להכשיר את דרישתך ולחזור אליך תוך 8 השעות הקרובות.