Επιλογή Σελίδας

Στην εποχή που ζούμε, η παρουσία πολυεθνικών είναι επιτακτική ανάγκη για να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες προσωπικής και επιχειρηματικής σας ανάπτυξης. Η επέκταση σε νέες αγορές αποτελεί πλέον απαίτηση, καθώς σας επιτρέπει να εξερευνήσετε μεγαλύτερες ευκαιρίες εκτός της ζώνης άνεσής σας. Το άνοιγμα ενός διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού είναι μια έξυπνη απόφαση, καθώς βοηθά στη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβάνοντας ξένα νομίσματα, μετοχές και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό σας. Η διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό παίζει ζωτικό ρόλο στον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σας σχεδιασμό.

Οι καινοτομίες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς αποτελούνται από έναν περίπλοκο ιστό εγχώριων και ξένων σχέσεων και συναλλαγών. Τα εξελιγμένα άτομα και οι οργανισμοί κατανοούν την ανάγκη δημιουργίας μιας μεγάλης ποικιλίας ξένων επιλογών, με τους διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς να είναι ένας από αυτούς. Για λόγους προστασίας περιουσιακών στοιχείων και διατήρησης του πλούτου, το άνοιγμα λογαριασμού ξένης τράπεζας προσφέρει συνολικά υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης.

Επωφεληθείτε από τη διεθνή τραπεζική σταθερότητα

Η τοποθέτηση των χρηματοοικονομικών σας περιουσιακών στοιχείων σε λογαριασμό ξένης τράπεζας που διαχειρίζεται μια τράπεζα με καλή θέση που βρίσκεται σε μια οικονομικά σταθερή χώρα εξασφαλίζει εξαιρετική υποστήριξη και επενδυτικές λύσεις. Εάν ζείτε σε μια πολιτικά φορτισμένη και οικονομικά ασταθή χώρα, η μεταφορά των χρημάτων σας σε δικαιοδοσίες με γνωστά τραπεζικά συστήματα θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους.

Τα νόμιμα μέτρα κρατικής παρέμβασης σε ορισμένες χώρες που έχουν τη μορφή δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, εθνικοποίησης των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και διάσωσης μπορούν να θέσουν τα χρηματοοικονομικά σας περιουσιακά στοιχεία σε μεγάλο κίνδυνο. Μια ασταθής οικονομία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον συσσωρευμένο πλούτο σας. Αυτά τα ζητήματα που επικρατούν σε επιλεγμένο αριθμό χωρών ενθαρρύνουν περισσότερα φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μια χώρα χαμηλού κινδύνου για αποτελεσματική φύλαξη.

Πνευματική ηρεμία

Το άνοιγμα ενός λογαριασμού ξένης τράπεζας θα σας δώσει την ελευθερία και την ευελιξία να δομήσετε τα οικονομικά σας όπως θέλετε. Το να έχετε τη δυνατότητα να προστατεύετε τα περιουσιακά σας στοιχεία με αυστηρά μέτρα θα σας προσφέρει ηρεμία, γνωρίζοντας ότι η ξένη τράπεζά σας έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και τη διατήρηση της περιουσίας σας .

Ο συνδυασμός του διεθνούς τραπεζικού σας λογαριασμού με τη δημιουργία ξένων επενδύσεων θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Επιλέγοντας μια διεθνή τράπεζα με ισχυρό ιστορικό ασφάλειας και εξουσιοδοτημένο διαχειριστή κεφαλαίων στην περιοχή που προτιμάτε, μπορείτε να αναπτύξετε και να διατηρήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία μακροπρόθεσμα.

Πλήρης έλεγχος των περιουσιακών σας στοιχείων

Έχοντας έναν ξένο τραπεζικό λογαριασμό με το όνομά σας ή τον οργανισμό σας θα κρατήσει την περιουσία σας μακριά από πιθανούς διαδίκους και αδίστακτους χαρακτήρες. Ενώ οι εγχώριες τράπεζες προσφέρουν εργαλεία προστασίας περιουσιακών στοιχείων και διατήρησης του πλούτου, η μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σας στο εξωτερικό είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να τα κρατήσετε όσο πιο μακριά από μια εξαιρετικά ευάλωτη θέση και σε μια υψίστης ασφαλείας θέση. Η μεταφορά των χρημάτων σας σε διαφορετική δικαιοδοσία αντί να τα μεταφέρετε σε μια δομή οντότητας είναι μια πιο αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των οικονομικών σας.

Επιλέγοντας πού θα τοποθετήσετε τα χρήματά σας, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο χωρίς να διατρέχετε προσωπικά κίνδυνο . Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πιο δύσκολο για τους πιστωτές και τους διαδίκους να αναζητήσουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από το εξωτερικό από εκείνα που εδρεύουν στη χώρα σας. Εάν επιλέξετε με σύνεση, ενδέχεται να λάβετε ακόμη και ενισχυμένη προστασία περιουσιακών στοιχείων από τη δικαιοδοσία που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε μια χώρα με ευνοϊκούς νομικούς κανόνες, εάν ο στόχος σας είναι να χτίσετε τον πλούτο σας μέσω της επιχείρησής σας.

Βέλτιστη απόδοση και απόρρητο

Η προστασία και η διατήρηση των περιουσιακών σας στοιχείων θα εξαρτηθεί από τους ισχύοντες κανόνες μιας ξένης τράπεζας για την απόδοση και το απόρρητο. Υπάρχουν πολλές χώρες που είναι δημοφιλείς για την ικανότητά τους να παρέχουν υψηλό βαθμό προστασίας στους κατόχους ξένων τραπεζικών λογαριασμών. Η έξυπνη χρήση ξένων τραπεζικών λογαριασμών θα κρατήσει τα οικονομικά σας ιδιωτικά και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των πιστωτών και παρόμοιων οντοτήτων.

Μεγάλη ποικιλία οικονομικών προνομίων

Η διατήρηση του πλούτου δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της ασφάλειας των περιουσιακών σας στοιχείων. Αφορά επίσης την αύξηση του πλούτου σας μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Οι ξένες τράπεζες προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια από αυτά που προσφέρει η εγχώρια τράπεζά σας. Εάν θέλετε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου υψηλού επιτοκίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με το ποια τράπεζα στο εξωτερικό εγγυάται τα καλύτερα προνόμια. Εάν ο πληθωρισμός είναι πρωταρχικό μέλημα στη χώρα σας, συνιστάται να συνεργαστείτε με έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να περιορίσετε τις επιλογές σας σε ξένες τράπεζες με γενναιόδωρα επιτόκια. Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ποικιλία επενδυτικών προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας ανοίγοντας έναν διεθνή τραπεζικό λογαριασμό.

Το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να είναι μια πιο κουραστική διαδικασία σε σύγκριση με το άνοιγμα ενός εγχώριου λογαριασμού ταμιευτηρίου. Ωστόσο, αν κοιτάξετε τα πολλά οφέλη του, θα συνειδητοποιήσετε ότι η πρώιμη προετοιμασία ξεπερνά το να χρειάζεται να χάσετε τα οικονομικά σας περιουσιακά στοιχεία λόγω έλλειψης οικονομικού προγραμματισμού. Αναπτύξτε και διατηρήστε την κληρονομιά και τον πλούτο σας ανοίγοντας έναν λογαριασμό ξένης τράπεζας σήμερα.

Εδώ στο Damalion, έχουμε πολυετή εμπειρία στη διατήρηση του πλούτου και στην προστασία περιουσιακών στοιχείων στο Λουξεμβούργο και σε άλλους γνωστούς οικονομικούς κόμβους. Έχουμε ελεγχθεί προσωπικά επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών, δικηγόρων και άλλων παρόχων υπηρεσιών που θα εργαστούν για να σας παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια για το άνοιγμα και τη διαχείριση ενός ξένου τραπεζικού λογαριασμού. Οι ειδικοί μας στο Damalion ενημερώνονται για τις πρόσφατες αλλαγές στη διεθνή αρτοποιία στο Λουξεμβούργο και σε άλλες δικαιοδοσίες. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στο Damalion για να μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό ξένης τράπεζας σήμερα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.