Επιλογή Σελίδας

Η Special Limited Partnership (SCSp) του Λουξεμβούργου είναι ένα ευέλικτο όχημα που χρησιμοποιείται από τους ιδρυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων για να κατέχουν ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως hedge funds, ακίνητα, ιδιωτικά κεφάλαια, συλλεκτικά αντικείμενα, κρυπτονομίσματα και πολλά άλλα. Οι Special Limited Partnerships (SCSp) στο Λουξεμβούργο είναι ένα δημοφιλές εναλλακτικό επενδυτικό μέσο λόγω της μη ρυθμιζόμενης φύσης και της εύκολης διαδικασίας εγκατάστασης που μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.