Επιλογή Σελίδας

Η Soparfi (Société de Participations Financières) είναι μια μη ελεγχόμενη εμπορική εταιρεία που διέπεται από τις γενικές διατάξεις της κοινής νομοθεσίας του Λουξεμβούργου και το γενικό φορολογικό καθεστώς. Θεωρείται εξαιρετικό όχημα επένδυσης ή/και εκμετάλλευσης καθώς μπορεί να χωρέσει πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κινητά και ακίνητα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους επενδυτές, καθώς κάθε νομικό ή ιδιωτικό πρόσωπο μπορεί να επενδύσει σε ένα Soparfi.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.