Vælg en side

Soparfi (Société de Participations Financières) er et ureguleret kommercielt selskab, der er underlagt de generelle bestemmelser i luxembourgsk almindelig lovgivning og almindelig skatteordning. Det anses for at være et fremragende investerings- og/eller opbevaringskøretøj, da det kan rumme alle typer aktiver, såvel som løsøre og fast ejendom. Der er ingen begrænsninger med hensyn til investorer, da enhver juridisk enhed eller privatperson kan investere i en Soparfi.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.