Vælg en side

Damalion Bolivia skrivebord

Forretningsvirksomhed i Bolivia

Velkommen til Bolivia! Det sydamerikanske land med et stort potentiale for investeringer og vækst.

Bolivia har for nylig vakt interesse blandt udenlandske investorer og iværksættere. Landet har en enestående position i Sydamerika på grund af sine forbindelser til de fleste af kontinentets lande. Det er også en populær destination for virksomheder, der ønsker at afprøve umættede markeder.

Bolivia giver mange muligheder og fordele for iværksættere, der ønsker at komme ind på det latinamerikanske marked. Landet kan ses som en bro, der forbinder andre latinamerikanske lande. Og med hensyn til investeringer er der ingen begrænsninger på udenlandske investeringer eller kontrol med udenlandsk valuta.

At starte en virksomhed i Bolivia er en meget interessant mulighed for mange investorer og iværksættere, da landet har oplevet mere handel og forbedrede forretningsmuligheder.

Generelt er Bolivia et godt sted at drive forretning med en venlig og imødekommende forretningskultur, potentielle markedsmuligheder og en ung, veluddannet arbejdsstyrke.

Fordele ved at drive forretning i Bolivia

 • Bolivias økonomi er vokset støt i løbet af det seneste årti, og det har skabt et gunstigt miljø for virksomheder, der kan trives.
 • Bolivia har rigelige naturressourcer såsom naturgas, mineraler og frugtbare landbrugsarealer, hvilket giver muligheder for investeringer i minedrift, energi og landbrug.
 • Bolivia har rimeligt lave leveomkostninger og en ung, veluddannet arbejdsstyrke, som er rimeligt billig sammenlignet med andre lande i regionen.
 • Den bolivianske regering har gennemført politikker for at tiltrække udenlandske investeringer, herunder skatteincitamenter, strømlinede processer for virksomhedsregistrering og investeringsbeskyttelse.
 • Bolivia er centralt placeret i Sydamerika, og det har givet nem adgang til et stort marked med over 300 millioner mennesker i nabolande som Brasilien, Argentina, Chile, Paraguay og Peru.
 • Bolivia har en infrastruktur under udvikling med gode vej- og flyforbindelser til nabolandene. Internettet og telekommunikationsnettene forbedres også, hvilket gør det lettere at drive forretning på afstand.
 • Bolivia har et uudnyttet markedspotentiale med en voksende middelklasse og en stor befolkning af unge mennesker, som bliver mere og mere teknisk kyndige. Dette giver virksomhederne mulighed for at tilbyde innovative produkter og tjenester.
 • Bolivia er medlem af MERCOSUR, hvilket betyder, at landet har adgang til den store økonomiske blok i den sydlige del af kontinentet. Bolivia er også en del af Verdenshandelsorganisationen og andre traktater med sydamerikanske lande, som muliggør fri bevægelighed for varer og arbejdskraft.

Generelt set tilbyder Bolivia et gunstigt erhvervsmiljø med en strategisk beliggenhed, støtte fra regeringen, en voksende økonomi og et potentiale for turisme.

RETSSYSTEM

Bolivia har et retssystem, der er baseret på civilret. Den bolivianske forfatning er landets højeste lov og fastlægger de bolivianske borgeres grundlæggende rettigheder og pligter. Forfatningen fastlægger også magtfordelingen mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt.

Det bolivianske retssystem er baseret på kodekser, som er omfattende og systematiske samlinger af love, f.eks. den civile kodeks, handelsloven, straffeloven og arbejdsloven. Disse kodekser opdateres løbende for at afspejle ændringer i det juridiske miljø.

Det bolivianske retsvæsen er uafhængigt og består af en højesteret, departementale domstole og lavere distriktsdomstole.

Udenlandske investeringer i Bolivia

Udenlandske investeringer i Bolivia har været støt stigende i de seneste år, da landet har et gunstigt erhvervsklima og tilbyder forskellige incitamenter til udenlandske investorer.

For at fremme udenlandske investeringer har den bolivianske regering oprettet investeringsfremmende agenturer, såsom Pro Bolivia og Investment Promotion Agency, som skal hjælpe udenlandske investorer med at navigere i de lovgivningsmæssige rammer og identificere investeringsmuligheder.

Udenlandske investorer kan også eje 100 % af deres virksomheder i Bolivia uden begrænsninger for hjemtagning af overskud eller kapital. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er visse sektorer, hvor udenlandsk ejerskab er begrænset eller forbudt, f.eks. inden for medie- og forsvarsindustrien. Lokale og udenlandske investorer kan også være underlagt regulering, hvis de er involveret i minedrift, olie, gas, elektricitet, transport, telekommunikation, spil og agroindustri.

Generelt set giver udenlandske investeringer i Bolivia mulighed for et højt investeringsafkast, og den bolivianske regering støtter udenlandske investeringer og har gennemført politikker, der gør det lettere for udenlandske investorer at drive forretning i landet.

Valg af enhed i Bolivia

Bolivia tilbyder flere forskellige forretningsstrukturer, som er tilgængelige for investorer og iværksættere, der ønsker at drive forretning i landet. De mest almindelige virksomhedsstrukturer i Bolivia omfatter:

Individuelt ejet virksomhed (Empresa Unipersonal)

Dette er den enkleste form for virksomhedsstruktur i Bolivia. Det er en selskabsform, der ejes af en enkelt person.

Funktioner

 • Den ejes og drives af en enkelt person, som er ansvarlig for alle forretningsmæssige beslutninger og forpligtelser.
 • Denne struktur er nem at oprette og vedligeholde, men den beskytter ikke personlige aktiver.
 • Der er ingen juridisk skelnen mellem ejeren og virksomheden.

Selskab (Sociedad Anonima eller S.A.)

Et selskab er en juridisk enhed, der ejes af aktionærer og ledes af en bestyrelse.

Funktioner

 • Denne struktur giver ejerne beskyttelse af begrænset ansvar og kan rejse kapital gennem salg af aktier.
 • Selskaber er mere komplekse at oprette og vedligeholde og kræver flere juridiske og finansielle forpligtelser.
 • Ledelsen varetages af selskabets bestyrelse, som bestod af tre til tolv personer.
 • Den kan oprettes på to måder, enten ved en enkelt handling eller ved offentlig tegning af aktier.

Aktieselskab med begrænset ansvar – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

Et LLC er en virksomhedsstruktur, der giver ejerne begrænset ansvarsbeskyttelse.

Funktioner

 • Den kan have mellem to og femogtyve partnere.
 • Det er nemt at oprette og vedligeholde, og ejerne er ikke personligt ansvarlige for virksomhedens gæld eller forpligtelser.
 • Kapitalandele skal også være indbetalt fuldt ud på tidspunktet for selskabets stiftelse.
 • Det ledes af medlemmerne, og medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for LLC’s gæld og forpligtelser.

Partnerskab

Dette er en virksomhedsstruktur, hvor to eller flere personer eller enheder går sammen om at drive en virksomhed.

Funktioner

 • Der findes to typer af partnerskaber i Bolivia: komplementære partnerskaber og kommanditselskaber.
 • I et komplementarselskab deler alle partnere overskud og tab ligeligt
 • I et kommanditselskab er begge komplementarer ansvarlige for ledelsen af virksomheden, mens kommanditisterne kun hæfter for den kapital, de har investeret.
 • Partnerskaber er nemme at oprette og vedligeholde, men de beskytter ikke personlige aktiver.

Filial (Sucursal)

En filial er en udvidelse af en udenlandsk virksomhed i Bolivia.

Funktioner

 • Denne struktur gør det muligt for udenlandske virksomheder at drive forretning i Bolivia uden at skulle oprette en separat juridisk enhed.
 • Filialer er underlagt de samme juridiske og finansielle forpligtelser som lokale virksomheder.
 • Den udenlandske virksomhed er ansvarlig for al gæld og alle forpligtelser, som filialen i Bolivia har pådraget sig.
 • Det er juridisk repræsenteret og har ledelsesmæssig uafhængighed i de aktiviteter, der er etableret af moderselskabet.

Det anbefales, at enkeltpersoner rådfører sig med en lokal advokat eller revisor, før de starter en virksomhed i Bolivia, for at sikre, at alle lovkrav overholdes. Hvis du er interesseret i at starte en virksomhed i Bolivia, kan du kontakte din Damalion-ekspert nu.

BANK

Banksystemet i Bolivia anses for at være stabilt og velreguleret. Dette banksystem består af en række forskellige finansielle institutioner, herunder forretningsbanker, udviklingsbanker, mikrofinansieringsinstitutioner og sparekasser og lånekooperativer.

Nogle af de vigtigste træk ved banksystemet i Bolivia omfatter:

Centralbanken

Den bolivianske centralbank (BCB) er ansvarlig for at regulere banksektoren og for at styre landets pengepolitik. Den fastsætter kapitalkrav, gennemfører regelmæssige revisioner og overvåger bankernes aktiviteter for at sikre, at banklove og -regler overholdes.

Typer af banker

Der findes forskellige typer banker i Bolivia, herunder forretningsbanker, udviklingsbanker, sparekasser og lånebanker samt mikrofinansieringsbanker. Disse banker tilbyder en række banktjenester til privatpersoner, virksomheder og offentlige enheder, herunder opsparingskonti, checkkonti, lån, kreditkort, bankoverførsler og valutaveksling.

Åbning af en bankkonto i Bolivia

For at åbne en bankkonto i Bolivia skal du have status som midlertidigt bosiddende i landet. Derudover skal du også bruge dit ID-kort for udlændinge, dit pas, bevis for en indkomst, en adresse i landet og et første indskud.

Når du opfylder ovenstående betingelser, kan du åbne enten en checkkonto, en opsparingskonto eller et tidsindskud.

Med det rette papirarbejde er det ikke svært at åbne en bankkonto i Bolivia, men det kan være lidt svært at vælge den rette bank til din virksomhed. Derudover skal du have et klart kendskab til det papirarbejde, du skal udfylde, valutakurser og valutaveksling og andre vigtige detaljer. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

INDVANDRING

Hvis du beslutter dig for at flytte til Bolivia, enten af forretningsmæssige årsager eller på grund af den passende livsstil, skal du gøre det på lovlig vis og få et opholdstilladelse.

Bopælstype i Bolivia

Bolivia tilbyder flere muligheder for at opnå opholdstilladelse, herunder følgende:

 • Arbejdsvisum: Hvis du får tilbudt et job i Bolivia, kan du ansøge om et arbejdsvisum. Dette visum kræver et jobtilbud fra en boliviansk arbejdsgiver, og arbejdsgiveren skal dokumentere, at han ikke har kunnet finde en boliviansk statsborger til stillingen.
 • Investeringsvisum: Dette visum er for velhavende personer, som foretager en betydelig investering i Bolivia. Dette visum kræver en bestemt minimumsinvestering og kan bruges til at starte en virksomhed eller foretage andre investeringer (inden for alle sektorer) i landet.
 • Pensionistvisum: Hvis du er over 50 år og har en bestemt månedlig minimumsindkomst, kan du ansøge om et pensionistvisum. Dette visum giver dig mulighed for at bo i Bolivia uden at skulle have en arbejdstilladelse.
 • Familievisum: Hvis du har familiemedlemmer, der er bolivianske statsborgere eller fastboende, kan du være berettiget til et familievisum. Dette visum giver dig mulighed for at bo i Bolivia sammen med dine familiemedlemmer.

Studievisum: Hvis du planlægger at studere i Bolivia, kan du ansøge om et studievisum. Dette visum er gyldigt i den periode, du studerer, og kræver bevis for indskrivning på en anerkendt uddannelsesinstitution.

Permanent opholdstilladelse i Bolivia

Hvis du planlægger at flytte permanent til Bolivia, kan du få et permanent opholdsvisum efter at have boet i landet i 2 år. Det giver dig mulighed for at bo i Bolivia i en ubegrænset periode.

For at ansøge om opholdstilladelse i Bolivia skal du fremlægge flere dokumenter, så det anbefales, at du rådfører dig med en professionel, der kan hjælpe dig med at navigere i ansøgningsprocessen og sikre, at alle nødvendige dokumenter er i orden. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

SKATTEORDNING

Skattemyndighed

Skattemyndigheden i Bolivia er den nationale skattemyndighed (Servicio de Impuestos Nacionales eller SIN). Det er en decentraliseret enhed under Økonomi- og finansministeriet og er ansvarlig for at indsamle og forvalte skatteindtægter i landet.

SIN er ansvarlig for administrationen af skattesystemet i Bolivia, hvilket omfatter opkrævning af skatter, revision af skatteydere og håndhævelse af skattelove og -regler. Den giver også skatteoplysninger og uddannelse til skatteyderne og offentligheden.

Skattemæssigt opholdssted

Som skattemæssigt hjemmehørende i Bolivia er en person generelt underlagt beskatning af sin indkomst på verdensplan. Dette omfatter indkomst fra beskæftigelse, forretningsaktiviteter, investeringer og andre kilder.

Ikke-residente personer beskattes derimod kun af deres indkomst fra kilder i Bolivia, f.eks. lejeindtægter fra ejendomme i Bolivia eller indkomst fra arbejde udført i landet.

I Bolivia bestemmes skattemæssigt opholdssted på grundlag af en persons fysiske tilstedeværelse i landet. En person anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i Bolivia, hvis han/hun er fysisk til stede i Bolivia i 183 dage eller mere om året.

Typer af skatter og afgifter

I Bolivia er der flere forskellige typer skatter, som privatpersoner og virksomheder kan blive pålagt at betale. Her er en oversigt over de vigtigste afgiftstyper og de tilhørende satser:

 • Indkomstskat: Denne skat pålægges fysiske personer og virksomheder på grundlag af deres indkomst. Den nuværende skattesats for fysiske personer er progressiv og varierer fra 0 % til 13 % afhængigt af indkomstniveauet. For virksomheder er skattesatsen 25 % af deres nettoindkomst.
 • Moms (merværdiafgift): Moms er en afgift på merværdien i hvert enkelt produktions- og distributionsled af varer og tjenesteydelser. Den nuværende standardmomssats i Bolivia er 13 %.
 • Punktafgift: Denne afgift opkræves på specifikke varer som f.eks. tobak, alkohol, benzin og køretøjer. Punktafgiftssatserne varierer afhængigt af produkttypen. F.eks. er afgiften på benzin i øjeblikket på ca. 40 %, mens afgiften på cigaretter er på ca. 150 %.
 • Kommunale skatter: De lokale myndigheder i Bolivia har ret til at opkræve skatter på ejendom og andre lokale aktiviteter. Disse skatter varierer afhængigt af stedet og kan omfatte ejendomsskatter, køretøjsskatter og erhvervsskatter.
 • Skat på finansielle transaktioner: Denne skat opkræves på finansielle transaktioner, herunder bankoverførsler og hævning af penge i pengeautomater. Den nuværende afgiftssats er på 0,3 % af transaktionsbeløbet.
 • Stempelafgift: Denne afgift pålægges juridiske dokumenter som f.eks. kontrakter og aftaler. Den nuværende stempelafgiftssats er på 3 % af transaktionsværdien.

Bemærk, at disse skattesatser og -typer kan ændre sig med tiden, og at nogle skatter kan være omfattet af fritagelser eller fradrag, afhængigt af omstændighederne.

Indberetning af skatter og sanktioner

Skatteydere i Bolivia skal indsende selvangivelser hvert år. Fristen for at indsende selvangivelser er typisk i april eller maj hvert år. Hvis du ikke betaler skat eller indsender selvangivelser til tiden, kan det medføre bøder og renter.

Dobbeltskatteaftaler

Bolivia har underskrevet flere skatteaftaler med andre lande for at undgå dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse.

De forskellige typer skatteaftaler, som Bolivia har indgået med andre lande, omfatter:

 • Aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning (DBA’er): Disse aftaler har til formål at undgå dobbeltbeskatning af den samme indkomst ved at fastsætte regler for, hvordan indkomst beskattes, når den tjener i et land af en person med bopæl i et andet land.
 • Aftaler om udveksling af skatteoplysninger (TIEA’er): Disse aftaler har til formål at fremme udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne i forskellige lande for at forhindre skatteunddragelse og fremme overholdelsen af skattelovgivningen.
 • Gensidig administrativ bistand i skattesager (MAATM): Disse aftaler har til formål at yde gensidig administrativ bistand mellem skattemyndighederne i forskellige lande for at fremme overholdelsen af skattelovgivningen og forhindre skatteunddragelse.

De specifikke vilkår og betingelser i disse skatteaftaler kan variere afhængigt af det pågældende land og den pågældende type aftale.

Bolivia har underskrevet skatteaftaler med følgende lande: Argentina, Brasilien, Canada, Kina, Chile, Cuba, Danmark, Ecuador, Frankrig, Finland, Frankrig, Finland, Italien, Indien, Japan, Canada, Mexico, Norge, Holland, Paraguay, Portugal, Peru, Rusland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Sydkorea, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA, Uruguay, Venezuela.

Skatteordningen i Bolivia er kompleks, og det anbefales, at enkeltpersoner og virksomheder søger råd hos en kvalificeret skatteekspert for at sikre overholdelse af skattelovgivningen og -reglerne.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret (IP) i Bolivia er reguleret af den bolivianske lov om intellektuel ejendomsret, som blev vedtaget i 1992 og er blevet ændret flere gange siden da.

Den bolivianske lov om intellektuel ejendomsret indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige former for intellektuel ejendomsret, herunder:

Patenter

 • Patenter beskytter opfindelser, f.eks. nye produkter eller processer, i en begrænset periode.
 • For at være patenterbar skal en opfindelse være ny, ikke indlysende og kunne anvendes industrielt.
 • En patenthaver kan håndhæve sine rettigheder ved at anlægge et søgsmål om genoprettelse.
 • I Bolivia udstedes patenter af det bolivianske kontor for intellektuel ejendomsret (SENAPI) i 20 år fra ansøgningsdatoen.

Varemærker

 • Varemærker beskytter særprægede tegn, f.eks. logoer eller varemærker, som bruges til at skelne varer eller tjenesteydelser på markedet.
 • For at kunne registreres skal et varemærke have særpræg og må ikke forvirre forbrugerne med eksisterende varemærker.
 • En varemærkeindehaver kan håndhæve sine rettigheder ved at indbringe en sag for den kompetente myndighed.
 • I Bolivia er varemærkerne registreret hos SENAPI og er gyldige i 10 år, som kan forlænges i yderligere 10-årsperioder.

Ophavsrettigheder

 • Ophavsrettigheder beskytter originale værker af forfatterskab, såsom litterære, kunstneriske og musikalske værker.
 • I Bolivia tildeles ophavsret automatisk ved skabelsen af et værk og kræver ikke registrering. Det anbefales dog at registrere ophavsretligt beskyttede værker hos SENAPI for at lette håndhævelsen i tilfælde af krænkelse.
 • Ophavsretten i Bolivia er beskyttet af en resolution udstedt af det bolivianske ophavsretsregister.
 • Ophavsretlig beskyttelse gælder i ophavsmandens levetid plus 50 år efter dennes død.

Industrielle design

 • Industrielle mønstre beskytter produkters visuelle udseende, f.eks. et produkts form, udformning eller udsmykning.
 • For at kunne registreres skal et industrielt design være nyt og have individuel karakter.
 • I Bolivia registreres industrielle mønstre hos SENAPI og er gyldige i 10 år, som kan forlænges i yderligere 5-årige perioder.

Håndhævelse af IP-rettigheder i Bolivia kan være en udfordring, og det anbefales at søge juridisk rådgivning hos en kvalificeret IP-advokat, hvis du har brug for at beskytte dine IP-rettigheder i landet.

ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Arbejds- og beskæftigelseslovgivningen i Bolivia er reguleret af arbejdsloven (Codigo del Trabajo), som blev vedtaget i 1939 og er blevet ændret flere gange siden da. Arbejdsloven fastsætter arbejdsgivernes og arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser samt procedurerne for arbejdstvister og kollektive forhandlinger.

Håndhævelsen af arbejds- og beskæftigelseslovgivningen i Bolivia henhører under ministeriet for arbejde og social velfærd, som har beføjelse til at undersøge klager over overtrædelser af arbejdsretten og pålægge arbejdsgivere, der overtræder loven, sanktioner.

De vigtigste elementer i Bolivias arbejds- og beskæftigelseslovgivning omfatter:

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter skal være skriftlige og angive ansættelsesvilkårene, herunder kontraktens varighed, løn og fordele. Kontrakterne kan være tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede, og arbejdsgiverne skal udlevere en kopi af kontrakten til de ansatte.

I Bolivia findes der to hovedtyper af ansættelseskontrakter: tidsbegrænsede kontrakter og tidsubegrænsede kontrakter.

 • Tidsbegrænsede kontrakter: Det er ansættelseskontrakter, der har en bestemt varighed, f.eks. seks måneder eller et år. Tidsbegrænsede kontrakter anvendes typisk til midlertidigt eller sæsonbetonet arbejde eller til specifikke projekter eller opgaver. Kontrakten ophører automatisk ved udløbet af den fastsatte varighed, medmindre den fornyes eller forlænges efter fælles aftale mellem parterne.
 • Ubestemte kontrakter: Det er ansættelseskontrakter, der ikke har en bestemt varighed og fortsætter, indtil de opsiges af enten arbejdsgiveren eller den ansatte. Tidsubegrænsede kontrakter anvendes typisk til fastansættelse. Arbejdsgivere er forpligtet til at udlevere en skriftlig ansættelseskontrakt til medarbejdere, der ansættes på ubestemt tid.

Der findes også andre typer af arbejdsordninger i Bolivia, som ikke nødvendigvis betragtes som ansættelseskontrakter, f.eks. aftaler om selvstændige entreprenører eller vikararbejde.

Beskæftigelseskompensation, rettigheder og ydelser i Bolivia

 • Mindsteløn: Regeringen fastsætter en mindsteløn, som arbejdsgiverne skal betale deres ansatte. Mindstelønnen revideres hvert år og justeres om nødvendigt for at afspejle ændringer i leveomkostningerne.
 • Arbejdstid: standardarbejdsugen i Bolivia er 48 timer med højst otte timer om dagen. Arbejdsgiverne skal give de ansatte mindst én fridag om ugen. Medarbejdere, der arbejder mere end otte timer om dagen eller 48 timer om ugen, har ret til overtidsbetaling.
 • Social sikring: Arbejdsgiverne skal bidrage til det nationale sociale sikringssystem, som giver ydelser som f.eks. sundhedspleje, pensioner og invaliditetsforsikring.
 • Fagforeninger: Arbejdstagere har ret til at danne og melde sig ind i fagforeninger, og arbejdsgiverne er forpligtet til at forhandle med fagforeningerne om f.eks. løn og arbejdsvilkår.
 • Ferie og helligdage: Medarbejderne har ret til betalt ferie og helligdage, som varierer afhængigt af anciennitet. F.eks. har ansatte, der har arbejdet i mindre end et år, ret til 15 dages betalt ferie, mens ansatte, der har arbejdet i mere end fem år, har ret til 30 dages betalt ferie. Medarbejderne har også ret til betalte helligdage.
 • Sygeorlov: ansatte, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade, har ret til sygeorlov. Sygeorloven afhænger af tjenestetidens længde, men ligger typisk mellem 10 og 60 dage om året.
 • Barselsorlov: Kvindelige arbejdstagere har ret til 12 ugers betalt barselsorlov, som under visse omstændigheder kan forlænges med op til seks uger.

Ophør af ansættelsesforhold og fratrædelsesgodtgørelse

Arbejdsgivere kan opsige en medarbejders kontrakt med en begrundelse, f.eks. ved forseelse eller dårlig præstation. Medarbejdere, der opsiges uden grund, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, som beregnes på grundlag af anciennitet og medarbejderens løn.

Arbejdsgiverne kan også tilbyde deres ansatte yderligere fordele som f.eks. sygeforsikring, livsforsikring eller pensionsordninger. Disse ydelser er dog ikke obligatoriske i henhold til boliviansk lovgivning.

Ønsker du at komme ind på dette latinamerikanske marked?

Kontakt dine Damalion-eksperter nu. Vi hjælper udenlandske juridiske enheder med at oprette en virksomhed i Bolivia, og derudover tilbyder vi forskellige integrerede forretningsløsninger, herunder overholdelse af lovgivningen, administration af enheder, regnskab, beskatning, lønsumsafregning og meget mere i hele landet.

Hvis du vil vide mere om vores tjenester, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomhed i Bolivia til en succes, kan du kontakte dine Damalion-eksperter i dag.

 

4 + 14 =

Vil du vide mere om Damalion Bolivia Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.