Vælg en side

Damalion Costa Rica skrivebord

Forretningsvirksomhed i Costa Rica

Costa Rica er kendt for sit fremragende erhvervsklima, der er baseret på en fremtrædende demokratisk tradition og økonomisk stabilitet, og Costa Rica er et land, der er engageret i økonomisk vækst og social udvikling, hvilket har styret økonomien i retning af diversificering.

Costa Rica er blandt de højeste i Latinamerikas indeks for politisk stabilitet, landet har haft årtier med økonomisk stabilitet i hele demokratiet, og det har også en gunstig geografisk placering i Amerika.

Alle disse og et par andre incitamenter er nogle af grundene til, at udenlandske investorer og iværksættere fortsat er tiltrukket af landet.

Fordele ved at drive forretning i Costa Rica

 • Costa Rica har en handelspolitik, der letter og konsoliderer landets integration i den internationale økonomi – det er meget fordelagtigt for investorer
 • Med en ung, kvalificeret og tosproget arbejdsstyrke, en læse- og skrivefærdighed på over 97 % og gratis undervisning har Costa Rica et af de stærkeste uddannelsessystemer i hele den latinamerikanske region.
 • Costa Rica har en høj livskvalitet og er også et af de sikreste lande i Latinamerika med et fremragende sundhedssystem.
 • Costa Rica er en bro, der forbinder Amerika – Syd-, Nord- og Mellemamerika. Det har også adgang til både Stillehavet og Caribien, og det giver logistikløsninger til importører og eksportører.
 • Costa Rica har en stabil regering og demokratiske traditioner, hvilket har gjort landet til en førende aktør i den latinamerikanske region for international handel.
 • Costa Rica har ingen restriktioner for geninvesteringer, og landet har også opnået internationale standarder for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Costa Rica er desuden ofte kendt for sin bæredygtige udvikling og venlige miljøpolitik, hvilket har gjort landet til et af de ideelle lande til at investere i bæredygtighed.
RETSSYSTEM

Det costaricanske retssystem kan kategoriseres som en romersk-germansk retsstil, der hovedsageligt stammer fra den napoleonske kodeks. Det er en nøje anerkendelse af det civilretlige system og ikke et føderalt system.

Dens politiske og juridiske struktur omfatter tre hovedgrene: Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Valg af enhed i Costa Rica

Selv om der kan være visse nominelle restriktioner afhængigt af det særlige investeringsområde, f.eks. investeringer i havområder, er der i Costa Rica ingen restriktioner for udenlandske investeringer. Der er heller ingen begrænsninger for at gøre forretninger med visse lande.

Iværksættere og investorer, der ønsker at drive forretning, skal oprette en virksomhed i Costa Rica. I det følgende beskrives de vigtigste typer af virksomhedsstrukturer, som investorer kan etablere i Costa Rica:

 • Corporation (Sociedad Anónima),
 • Aktieselskab med begrænset ansvar (Sociedad de Responsabilidad Limitada),
 • Kommanditselskab (Sociedad en Comandita Simple),
 • Almindeligt partnerskab (Sociedad en Nombre Colectivo),
 • Individuelt selskab med begrænset ansvar (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada),
 • Aktieselskab (Sociedad en Comandita por Acciones) og
 • Joint Venture (Sociedades de Hecho) (dette er ikke udtrykkeligt medtaget i Costa Ricas lov, men accepteres som gyldigt for erhvervsforeninger).

De mest almindelige er:

Sociedad Anonima (anonymt selskab)

Dette er den mest anvendte selskabsstruktur i Costa Rica. Det svarer til et selskab i USA.

Funktioner

 • Det kræver mindst to aktionærer, tre bestyrelsesmedlemmer og en resident agent for at kunne oprettes.
 • Den kan have et hvilket som helst kapitalbeløb fordelt på så mange aktier, som investor har brug for.
 • Dens aktier er kendetegnet ved fysiske dokumenter, og mere end én af dem kan være indeholdt i et certifikat.
 • Dens juridiske repræsentanter er ansvarlige for alle handlinger, der er foretaget i strid med selskabets og aktionærernes interesser.
 • Det kræver tre selskabsbøger og tre regnskabsbøger.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Selskab for begrænset ansvar)

Denne virksomhedsstruktur er en enklere form end Sociedad Anónima og kan sammenlignes med et limited liability company i USA.

Funktioner

 • Det kræver kun to personer som aktionærer, ingen bestyrelse, og der kræves normalt ingen resident agent for at oprette selskabet.
 • Dens aktier kan ikke overdrages til andre end aktionærer uden forudgående godkendelse fra de øvrige aktionærer.
 • Forvaltningen kræver kun én person (lederen).

Filialer

Enhver udenlandsk enhed kan oprette en filial i Costa Rica, som er en udvidelse af et udenlandsk selskab.

Funktioner

 • Det betragtes som det samme som moderselskabet og udfører moderselskabets funktioner, men kan fungere uafhængigt
 • Det skal have en registreret adresse i Costa Rica
 • Moderselskabet skal registrere en aktionæroverenskomst i Costa Ricas nationale register.
 • Den skal udpege en juridisk repræsentant i landet for virksomhedens aktiviteter.

Er du interesseret i virksomhedsregistrering i Costa Rica? Kontakt din Damalion-ekspert nu.

BANK

Centralbanken

Costa Ricas centralbank (BCCR – Banco Central de Costa Rica) er Costa Ricas centralbank.

BCCR er en uafhængig institution, hvis hovedformål er at bevare den nationale valutas eksterne og interne stabilitet og garantere dens frie omregning til andre valutaer. Ud over at levere banktjenester til den costaricanske regering og finansielle institutioner, fremmer den også et stabilt system for finansiel effektivitet og formidling.

Kommercielle banker

Det costaricanske finanssystem består af flere banker, herunder to statsejede og 11 private forretningsbanker, en arbejderbank og en statsejet realkreditbank, som alle er under tilsyn af tilsynsmyndigheden for finansielle institutioner (SUGEF – Superintendencia General de Entidades Financieras), som igen er en delvis uafhængig afdeling af centralbanken.

SUGEF har også til opgave at sikre stabilitet, soliditet og effektiv drift af det nationale finansielle system.

Bankkonto i Costa Rica

Hvis du overvejer at flytte til og bo i Costa Rica på længere sigt, vil en bankkonto være et godt aktiv. Det sparer dig for en masse økonomisk ansvar og giver dig samtidig økonomisk bekvemmelighed.

For at åbne en bankkonto i Costa Rica skal du starte processen med at vælge en passende bank og bankkonto. Bankerne i Costa Rica er opdelt i to sektorer: statsejede og private banker. Og hvilken bank du vælger, afhænger af dine krav og din situation, da politikken for, hvem der kan åbne en bankkonto i Costa Rica, varierer fra bank til bank, f.eks. kræver de costaricanske privatbanker, at du skal have boet i landet i et bestemt tidsrum, før du kan åbne en konto.

Når du har valgt den rette bank og konto, skal du forberede de nødvendige dokumenter, som varierer fra bank til bank i Costa Rica.

Hvis du er bosiddende i Costa Rica, skal du normalt have legitimation, et minimumsindskud, dokumentation for adresse, dokumentation for indkomst og tre måneders kontoudtog fra din nuværende bank. Bemærk, at der er gebyrer for visse finansielle transaktioner, og hvis du er udlænding uden opholdstilladelse, kan Costa Ricas banker sætte grænser for din konto.

Har du brug for hjælp til at åbne en bankkonto i Costa Rica? Kontakt din Damalion-ekspert nu.

INDVANDRING

Costa Rica anses ofte for at være et af verdens lykkeligste lande, og det har fået mange udlændinge til at vælge at bosætte sig i landet. Spektakulære strande, en behagelig livsstil og en venlig lokalbefolkning er alle med til at gøre landet populært, og det har fået mange udlændinge til at indvandre dertil. Men som udlænding, der ønsker at indvandre og bo i dette smukke land, skal du have en opholdstilladelse.

Costa Rica opholdstilladelse

Alle udlændinge, der ønsker at opholde sig i Costa Rica i en periode på over 90 dage, skal have en opholdstilladelse i Costa Rica, uanset nationalitet. Denne opholdstilladelse gør det muligt for indehaveren at opholde sig i landet i længere tid med henblik på at arbejde, gå på pension eller for at flytte sammen med en slægtning, blandt andet.

Typer af opholdstilladelser i Costa Rica

Midlertidig:

En midlertidig opholdstilladelse i Costa Rica udstedes til personer, der ønsker at opholde sig midlertidigt i Costa Rica, og som regel med det formål at få permanent opholdstilladelse. Underkategorierne af midlertidige opholdstilladelser i Costa Rica omfatter:

 • Pensionado (for pensionister)
 • Rentista (for rentiers)
 • Inversionista (for investorer)
 • For arbejdstagere (specialiserede selvstændige arbejdstagere og arbejdstagere i forbindelse med afhængighed)
 • For videnskabsmænd, fagfolk eller praktikanter og specialiserede teknikere samt for
 • Atleter og religiøse arbejdere

Permanent:

denne tilladelse udstedes enten til personer, der har et familiemedlem fra Costa Rica, som er blodsforbundet, eller til personer, der har boet i Costa Rica i mindst tre år med en midlertidig opholdstilladelse.

Costa Rica opholdstilladelser til pensionister, pensionister og investorer

Blandt de midlertidige opholdstilladelser er de mest almindeligt udstedte visa Pensionado (til pensionister), Rentista (til pensionister) og Inversionista (til investorer).

 • Opholdsvisum for pensionado i Costa Rica

For at være berettiget til denne type visum skal ansøgeren tjene et vist minimumsbeløb om måneden fra en pensionsordning eller pensionskilde, og det skal udbetales i Costa Rica.

 • Rentista opholdsvisum i Costa Rica

For at kvalificere sig til denne type visum skal ansøgeren bevise, at han/hun har en stabil indkomst på et bestemt beløb om måneden fra en ekstern kilde (f.eks. investering) og vil fortsætte med at have den i mindst to år. For at få opholdstilladelse som rentista skal ansøgeren også bevise sin fortsatte indkomst hvert femte år.

 • Opholdsvisum for inversionista i Costa Rica

For at komme i betragtning til denne type visum skal ansøgeren investere mindst 200.000 USD i Costa Rica, enten i en virksomhed i drift, fast ejendom eller projekter af føderal interesse.

Status som fastboende udlænding i Costa Rica

Efter to års midlertidigt ophold i Costa Rica kan en udlænding ansøge om permanent opholdstilladelse og i sidste ende statsborgerskab. Der kan også søges om permanent opholdstilladelse i Costa Rica, hvis udlændingene gifter sig med en costaricansk statsborger eller har familiemedlemmer i første grad, som er costaricanske statsborgere.

SKATTEORDNING

Den primære myndighed i skattespørgsmål er finansministeriet, og denne myndighed er opdelt i den generelle toldadministration og den generelle skatteadministration.

Enhver juridisk enhed, der er etableret i Costa Rica, alle fysiske personer med bopæl i Costa Rica og alle faste driftssteder eller filialer i Costa Rica er skattepligtige. Men beskatning af fysiske personer i Costa Rica er baseret på territorialprincippet. Det betyder, at kun indtægter fra costaricanske kilder er indkomstskattepligtige. Skatteyderne skal ikke betale skat af deres socialsikringsindkomst, investeringsindkomst, pension osv.

Typer af skat i Costa Rica

 • Personlig indkomstskat

Personlig indkomstskat (Impuesto de Renta) opkræves på indkomst fra erhvervsaktiviteter, der udføres i Costa Rica. Denne skat vedrører kun personer, der har et arbejde eller en virksomhed i Costa Rica. Skattesatsen er progressiv og ligger mellem 0-25 %.

 • Selskabsskat

Denne skat gjaldt for virksomheder, der genererede overskud i Costa Rica og fra costaricanske kilder. Selskabsskatten i Costa Rica er på 30 %.

 • Kapitalvindingsskat

Kapitalgevinster ved salg af aktiver i Costa Rica beskattes med en sats på 15 %.

 • Kildeskat

Indtægter og rentebetalinger i Costa Rica pålægges kildeskat med en sats på 15 %, mens royalties pålægges en sats på 25 %.

 • Merværdiafgift (moms)

Moms i Costa Rica opkræves på alt salg af varer og tjenesteydelser i landet. Standardsatsen er 13 %, men der er en nedsat sats på 4 %, 2 % og 1 % på visse varer og tjenesteydelser. Moms i Costa Rica skal indberettes i løbet af de første 15 dage i hver måned.

 • Ejendomsskat

Der er ejendomsskat (jord, bygninger og andre permanente konstruktioner) i Costa Rica, som opkræves med 0,25 % af den vurderede værdi, som fastsættes af de kommunale myndigheder.

 • Ejendomsoverdragelsesafgift i Costa Rica

Denne skat i Costa Rica opkræves ved overdragelsen af ejendommen og udgør 1,5 % af ejendommens skatteværdi.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Costa Rica har ikke et stort netværk af dobbeltbeskatningsaftaler, bortset fra med Tyskland, Mexico og Spanien.

Nogle af dem, f.eks. Mexico, er under forhandling og er endnu ikke trådt i kraft.

På den anden side har Costa Rica underskrevet aftaler om udveksling af skatteoplysninger med følgende jurisdiktioner: Argentina, Canada, Danmark, Australien, Ecuador, Færøerne, Finland, El Salvador, Frankrig, Grønland, Guatemala, Guernsey, Holland, Honduras, Island, Norge, Norge, Sydafrika, Mexico, Nicaragua, Sydkorea, Spanien, Sverige og Canada.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Costa Rica har forpligtet sig til at beskytte intellektuel ejendomsret og har formået at styrke de globale standarder for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Den følger standardpraksis med hensyn til kompleksitet, omkostninger og de skridt, der er nødvendige for at opretholde beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Landet anerkender også de vigtigste multilaterale konventioner og traktater om beskyttelse og håndhævelse af patenter, varemærker, ophavsrettigheder og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder. Costa Rica er medlem af WIPO (Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret) og gennemfører alle de aftaler og traktater, som landet har underskrevet.

Nogle af de rettigheder, der anerkendes og beskyttes af Costa Ricas lovgivning om intellektuel ejendomsret, omfatter følgende:

Patenter

 • Et patent giver eneret til en opfindelse og giver licenser til tredjeparter, der godkender brugen af opfindelsen.
 • Patenter udstedes til nye opfindelser, der har et kreativt niveau og kan anvendes industrielt.
 • Med hensyn til patentbeskyttelse af opfindelser er Costa Rica medlem af patentsamarbejdstraktaten.
 • Registret for industriel ejendomsret er den myndighed, der er berettiget til at registrere patenter i Costa Rica.
 • Beskyttelsestiden for et patent i Costa Rica er 20 år.

Varemærker

 • Et varemærke er et tegn, der adskiller varer eller tjenesteydelser, der leveres af en person eller virksomhed, fra andre varer eller tjenesteydelser i samme klasse.
 • Varemærker må ikke skabe forvirring i forhold til et andet varemærke, der allerede er registreret. Den må heller ikke være generisk med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, som den omfatter.
 • For at beskytte varerne eller tjenesteydelserne skal de være varemærkede. Varemærker i Costa Rica registreres hos varemærkeafdelingen i registret for industriel ejendomsret.
 • Varemærker i Costa Rica er beskyttet i ti år, og beskyttelsen kan fornyes.

Registrerede mønstre

 • Industrielt design henviser til tegninger eller modeller, som kan være linjer og farver eller modeller.
 • Registret for industriel ejendomsret er den myndighed, der kan registrere industrielle mønstre i Costa Rica.
 • Design er forsikret i fem år, men ikke-registrerede design er ikke beskyttet.

ophavsret

 • Ophavsretten i Costa Rica omfatter litterære og kunstneriske værker, herunder bøger, film, musik, skuespil, romaner osv.
 • Ophavsretten beskytter ophavsmanden eller ejeren af rettighederne til disse kunstneriske værker.
 • Ophavsrettigheder anerkendes til forfattere alene på grund af aspekter af deres skabelse.
 • Ophavsrettigheder omfatter moralske rettigheder og patrimoniale rettigheder og registreres af Costa Ricas offentlige register i ophavsretsregistret.
 • Ophavsretlig beskyttelse har en varighed på 70 år fra ophavsmandens død.
ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Ansættelsesretten er underlagt Costa Ricas arbejds- og socialministerium, men den centrale lovgivning, der regulerer ansættelsesforhold i landet, er arbejdsloven. Arbejdskodeksen omfatter alle ansættelsesforhold, der er gældende i Costa Rica, og de rettigheder, som arbejdstagerne har i henhold til arbejdskodeksen, kan ikke frafaldes.

Typer af ansættelseskontrakter i Costa Rica

Ansættelseskontrakter er obligatoriske i Costa Rica. Disse kontrakter skal være affattet på det lokale sprog. Den skal også indeholde vilkårene for medarbejderens betaling, fordele og krav om opsigelse.

De vigtigste typer ansættelseskontrakter i Costa Rica er følgende:

 • Ubestemt ansættelseskontrakt: Denne type kontrakt har en ubestemt varighed og ophører først, når arbejdsgiveren og arbejdstageren er enige herom, eller når en af dem har ret til at opsige aftalen ensidigt.
 • Tidsbegrænset kontrakt: Denne type ansættelseskontrakt oprettes for en begrænset periode og kun under omstændigheder, der kræver en sådan aftale. Denne type kontrakt kan højst løbe i et år.

Beskæftigelsesfordele i Costa Rica

 • Arbejdstid: Arbejdsdagene i Costa Rica er opdelt i dagvagter (8 timer om dagen; 48 timer om ugen), nattevagter (6 timer om dagen; 36 timer om ugen) og blandede vagter (7 timer om dagen; 42 timer om ugen).

Visse medarbejdere kan arbejde længere end de maksimale otte timer om dagen, men bør ikke arbejde mere end 12 timer om dagen.

Medarbejderne kan arbejde over, men arbejdsgiverne må højst kræve fire timers overarbejde pr. dag. Der skal betales ekstra i løbet af tiden.

Orlov i henhold til costaricansk arbejdsret

 • Barsels- og fædreorlov: Gravide medarbejdere får 4 måneders betalt barselsorlov (en måned før barnets fødsel og tre måneder efter). Denne periode kan forlænges efter anmodning fra en registreret læge. Der er ingen obligatorisk fædreorlov i Costa Rica, men fædre, der arbejder i den offentlige sektor, har otte dages betalt fædreorlov.
 • Ferie: Ifølge Costa Ricas arbejdslovgivning har de ansatte to ugers ferie for hver 50 ugers ansættelse. Disse feriedage skal være almindelige arbejdsdage.
 • Sygeorlov: Længden af sygeorloven er fastsat af socialsikringsfonden (kendt som Caja – dette system giver også ansatte gratis sundhedspleje, invalidepensioner, sygeorlov og pensionsydelser), og den er baseret på den ansattes sygdom. Denne socialsikringsfond dækker halvdelen af lønnen i de første tre feriedage, og arbejdsgiveren dækker resten. Men fra og med den fjerde dag vil fonden dække 60 % af medarbejderens løn, og arbejdsgiveren vil ikke være juridisk forpligtet til at tage sig af resten.
 • Sorg: Der findes ingen specifik lov om sorgorlov i Costa Rica. Dette skal forhandles mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Opsigelse af en ansættelse i Costa Rica skal være begrundet. Og hvis medarbejdere afskediges uden grund, har de ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Er du klar til at komme ind på det costaricanske marked?

Din Damalion-ekspert er her for dig. Vi tilbyder integreret markedsadgang og yderligere støtte til investorer, iværksættere og virksomheder i hele verden og ikke kun i Latinamerika.

Vi leverer også flere integrerede forretningsløsninger, herunder compliance, entitetsstyring, regnskab, beskatning, lønsumsstyring og meget mere i hele verden.

Hvis du vil vide mere om vores tjenester og om, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomhed i Costa Rica til en succes, så kontakt os i dag.

4 + 9 =

Vil du vide mere om Damalion Costa Rica Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.