Vælg en side

Damalion Qatar skrivebord

At drive forretning i Qatar

Qatar er et lille, men velstående land i Mellemøsten. Landet har en blomstrende økonomi, en rig kulturarv og en luksuriøs livsstil.

Qatar er kendt for sin politiske stabilitet med en stærk og stabil regering. Landet er medlem af flere internationale organisationer, herunder FN og Verdenshandelsorganisationen, hvilket sikrer, at det overholder internationale standarder.

At drive forretning i Qatar kan være en lukrativ mulighed for udenlandske virksomheder. Landet er blevet rangeret som et af de rigeste lande i verden takket være dets rigelige naturressourcer, herunder olie og gas. Det giver også mange fordele for virksomheder, der ønsker at etablere sig i regionen.

Sammenfattende kan man sige, at Qatar tilbyder en række fordele for virksomheder, der ønsker at etablere sig i regionen, herunder den strategiske beliggenhed, det erhvervsvenlige miljø, den politiske stabilitet og den høje livskvalitet.

Fordele ved at drive forretning i Qatar

 • Qatar tilbyder et erhvervsvenligt miljø med en lav skattesats og strømlinede forretningsregler. Regeringen har også gennemført flere initiativer for at fremme udenlandske investeringer, herunder indførelsen af en ny investeringslov.
 • Qatar har en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Landet er også kendt for sin høje livskvalitet med fremragende sundhedspleje, uddannelse og infrastruktur.
 • Qatar har et multikulturelt samfund og en mangfoldig befolkning. Denne mangfoldighed har været med til at skabe et levende og dynamisk erhvervsmiljø, som byder folk med forskellig baggrund velkommen og omfavner dem.
 • Qatar er strategisk placeret mellem Asien, Europa og Afrika, hvilket gør det til et ideelt sted for virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter i regionen. Landets beliggenhed gør det også til en port til Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC) og Mellemøsten i bredere forstand.
 • Qatar har investeret massivt i infrastruktur og faciliteter for at støtte sin voksende økonomi. Landet har transport-, telekommunikations- og sundhedssystemer i verdensklasse samt moderne og veludstyrede industri- og erhvervsparker.
 • Qatar har en højt kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke med fokus på at udvikle lokale talenter for at støtte landets økonomiske vækst. Landet tiltrækker også dygtige udstationerede arbejdstagere fra hele verden.
 • Qatar er et stabilt og fredeligt land med et gunstigt erhvervsklima og en lav kriminalitetsprocent. Regeringen er fast besluttet på at støtte den økonomiske vækst og tiltrække udenlandske investeringer til landet.
RETSSYSTEM

Qatars retssystem er baseret på en kombination af islamisk lov, egyptisk civilret og fransk civilret.

Landets retssystem overvåges af justitsministeriet, som er ansvarligt for at udarbejde love og regler, administrere retssystemet og sikre, at retssystemet fungerer efter islamiske principper.

Islamisk lov er den primære kilde til lovgivning i Qatar og anvendes til at fortolke civile love og bestemmelser.

Qatar har også et dobbelt retssystem bestående af civile domstole og shariadomstole.

Civile domstole behandler civile og kommercielle tvister, mens shariadomstole behandler sager vedrørende familieret og personlig status.

Udenlandske investeringer i Qatar

Qatar er åbent for udenlandske investeringer og har gennemført flere initiativer for at tiltrække udenlandske virksomheder til landet. Regeringen har oprettet adskillige frizoner og investeringsincitamenter og har strømlinet erhvervsreglerne for at gøre det lettere for udenlandske investorer at etablere sig i landet.

Udenlandske investorer kan investere i en lang række sektorer i Qatar, herunder energi, fast ejendom og finans.

Og i henhold til Qatars lov om udenlandske investeringer kan udenlandske investorer investere i de fleste sektorer i den nationale økonomi, hvis de har en qatarisk partner, der ejer mindst 51 % af joint venture-virksomhedens kapital, og hvis virksomheden er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om kommercielle selskaber.

Udenlandske investorer kan også etablere sig i en af landets frizoner, f.eks. Qatar Financial Centre (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP). Disse frizoner tilbyder en række incitamenter og fordele til udenlandske investorer.

Valg af enhed i Qatar

Udenlandske investorer, der ønsker at drive forretning i Qatar, har flere muligheder for at etablere deres forretning i landet.

De mest populære virksomhedsstrukturer i Qatar er:

Qatar Limited Liability Company (LLC)

Et LLC er en separat juridisk enhed og giver begrænset ansvarsbeskyttelse til dets ejere i Qatar.

Funktioner

 • Et LLC kræver mindst to aktionærer
 • Det kan have op til 50 aktionærer.
 • Udenlandske investorer kan eje op til 49 % af et LLC, mens de resterende 51 % ejes af statsborgere fra Qatar eller Qatari-ejede virksomheder.
 • Et LLC er en separat juridisk enhed, så det kan indgå kontrakter, sagsøge eller blive sagsøgt og eje ejendom i sit navn.

Joint venture i Qatar

Et joint venture er en separat juridisk enhed og giver ejerne begrænset ansvarsbeskyttelse.

Funktioner

 • Den qatarske partner skal eje mindst 51 % af joint venture-selskabet, mens den udenlandske investor kan eje op til 49 %.
 • Et joint venture skal være registreret hos handels- og industriministeriet
 • Der skal også foreligge en joint venture-aftale, som beskriver vilkårene for partnerskabet.

Frizone-selskab i Qatar

Udenlandske investorer kan også oprette et frizoneselskab i en af landets frizoner. En frizonevirksomhed er en separat juridisk enhed og tilbyder 100 % udenlandsk ejerskab, skattefritagelser og strømlinede regler.

Funktioner

 • Det er en separat juridisk enhed, der tilbyder 100 % udenlandsk ejerskab.
 • Frizonevirksomheder er placeret i udpegede frizoner, såsom Qatar Financial Centre (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Frizonevirksomheder tilbyder skattefritagelser, strømlinede regler og andre incitamenter til udenlandske investorer.

Filial i Qatar

En filial er ikke en separat juridisk enhed og er fuldt ud ejet af en udenlandsk virksomhed.

Funktioner

 • En filial skal udpege en qatarisk agent, der skal fungere som kontaktperson for de lokale myndigheder og overholde de lokale regler.
 • Et filialkontor kan udøve forretningsaktiviteter i Qatar, men er begrænset til de aktiviteter, der er angivet i dets handelsregistrering.
 • Den qatariske regering betragter den ikke som et fast driftssted.
 • Det skal være godkendt af Økonomi- og handelsministeriet

Når du vælger en virksomhedsstruktur i Qatar, er det også vigtigt at søge juridisk og forretningsmæssig rådgivning fra eksperter for at sikre overholdelse af lokale regler og minimere potentielle risici. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

BANK

Qatar har et veludviklet banksystem, der reguleres af Qatars centralbank (QCB), som er ansvarlig for at opretholde den monetære stabilitet og føre tilsyn med banksektoren i landet. QCB er også ansvarlig for at fastlægge pengepolitikken, udstede valuta og regulere de finansielle institutioner i Qatar.

De vigtigste funktioner i forbindelse med bankvirksomhed i Qatar omfatter:

Banktjenester

Qatars banker tilbyder en bred vifte af banktjenester, herunder opsparingskonti og løbende konti, lån, kreditkort, valutahandel og investeringsprodukter. Mange banker tilbyder også online- og mobilbanktjenester for at gøre det endnu mere bekvemt.

Islamisk bankvirksomhed

Islamisk bankvirksomhed er en populær bankform i Qatar, og der findes flere islamiske banker i landet. Islamiske banker arbejder i henhold til islamisk lov, som forbyder betaling eller modtagelse af renter (riba) og finansiering af forretninger, der anses for at være haram (forbudte).

Banker i Qatar

Banksektoren i Qatar er domineret af lokale banker, men der er også flere internationale banker i landet, som tilbyder en række tjenester til både privatpersoner og virksomheder.

Qatars banker har stærke kreditvurderinger, og mange banker har fået en rating på A eller højere fra internationale kreditvurderingsbureauer.

Qatars banker tilbyder også en række tjenester i udenlandsk valuta, herunder konti i udenlandsk valuta og valutavekslingstjenester.

Finansielt center

Qatar Financial Centre (QFC) er et finanscenter i Doha, der tilbyder en række finansielle tjenester, herunder bankvirksomhed, kapitalforvaltning og forsikring. QFC reguleres af QFC Authority, som er ansvarlig for at føre tilsyn med udviklingen og reguleringen af QFC.

Åbning af en bankkonto i Qatar

For at åbne en bankkonto i Qatar, uanset om det er en personlig konto eller en konto for en virksomhed, der er etableret i Qatar, skal ansøgerne have en opholdstilladelse. Ansøgerne skal også fremlægge nogle ekstra dokumenter, herunder en fotokopi af deres pas, opholdstilladelse, to fotografier og et brev fra deres arbejdsgiver med angivelse af det beløb, der vil blive overført til kontoen hver måned. Og i tilfælde af nyetablerede virksomheder i Qatar skal de have et Certificate of Incorporation for at kunne åbne en bankkonto.

Når alle disse oplysninger er tilgængelige, er det nemt at åbne en bankkonto.

Generelt set er banksystemet i Qatar velreguleret og stabilt med en række tjenester til rådighed for både privatpersoner og virksomheder.

INDVANDRING

Høj levestandard, skattefri indkomst, kulturel mangfoldighed, tryghed og sikkerhed og smukke naturomgivelser. Dette er blot nogle af de mange fordele ved at flytte til Qatar.

Og hvis du planlægger at flytte til og bo i Qatar, skal du have en gældende opholdstilladelse, som også gør det muligt for dig at anerkende dig selv lovligt.

Få opholdstilladelse i Qatar

Hvis du er interesseret i at få opholdstilladelse i Qatar, er der flere muligheder, afhængigt af dine omstændigheder. Her er nogle af de måder, du kan få opholdstilladelse i Qatar på:

 • Beskæftigelsesvisum: Dette visum er for personer, der har et jobtilbud fra en qatarisk virksomhed. Ansøgerens arbejdsgiver kan sponsorere hans/hendes ophold i Qatar gennem et arbejdsvisum. Dette visum er typisk gyldigt i hele ansættelseskontraktens gyldighedsperiode og kan forlænges efter behov.
 • Erhvervsvisum: Dette er for investorer eller virksomhedsejere. Dette visum giver ansøgeren ret til at rejse ind og opholde sig i Qatar i en bestemt periode for at udføre forretningsaktiviteter.
 • Familievisum: Denne type visum er for personer, der har familiemedlemmer, som er bosiddende eller statsborgere i Qatar. Dette visum giver den pågældende mulighed for at slutte sig til sine familiemedlemmer i Qatar og opholde sig i en bestemt periode.
 • Pensionistvisum: Dette er for personer, der er over 60 år og har en bestemt månedlig minimumsindkomst. Dette visum giver den pågældende mulighed for at bo i Qatar og nyde godt af landets bekvemmeligheder som pensionist.
 • Ejendomsvisum: Dette visum er for personer, der ejer en ejendom i Qatar. Dette visum giver ansøgeren ret til at bo i Qatar i en bestemt periode og er typisk knyttet til ejerskabet af en bestemt ejendom.

For at få opholdstilladelse i Qatar skal du opfylde visse krav og fremlægge dokumentation til støtte for din ansøgning.Det anbefales, at du søger hjælp hos en professionel person, der kan hjælpe dig med at navigere i processen. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

SKATTEORDNING

Qatar har en skattevenlig ordning uden personlig indkomstskat eller socialsikringsskat.

Landet opererer med et territorialt skattesystem, hvilket betyder, at en person er skattepligtig i Qatar, hvis vedkommende har genereret kildeindtægter fra Qatar, uanset hvor vedkommende er skattemæssigt hjemmehørende.

Her er en oversigt over skatteordningen i Qatar

Selskabsskat

Qatar har en fast selskabsskat på 10 % af overskuddet fra virksomheder, der opererer i landet. Denne skat gælder for både qatariske og udenlandske virksomheder, selv om der er nogle fritagelser og incitamenter for visse industrier og aktiviteter.

Merværdiafgift (moms)

Qatars standardsats for moms er 5 %. Der opkræves moms på de fleste varer og tjenesteydelser, herunder import, men der er visse undtagelser og nulsatser, f.eks. på sundhedsydelser og uddannelse.

Kildeskat

Qatar har ingen kildeskat på udbytte eller renter, men har dog en kildeskat på visse typer royalties, der betales til ikke-residente personer.

Punktafgift

Qatar har indført en punktafgift på visse varer, der anses for at være skadelige for sundheden eller miljøet, f.eks. tobak og energidrikke. Punktafgiftssatserne varierer afhængigt af produkttypen.

Qatar Skatteaftaler

Qatar har underskrevet flere skatteaftaler med andre lande for at undgå dobbeltbeskatning og fremme grænseoverskridende investeringer.

Qatar har underskrevet skatteaftaler med mere end 80 lande, herunder Aserbajdsjan, Armenien, Barbados, Belgien, Belarus, Kina, Cuba, Kroatien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Guernsey, Hongkong, Indonesien, Indien, Italien, Japan, Jordan, Korea, Kroatien, Libanon, Makedonien, Tyskland og Hviderusland, Mexico, Malaysia, Marokko, Nepal, Nepal, Portugal, Pakistan, Rusland, Rumænien, Senegal, San Marino, Seychellerne, Sri Lanka, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Tunesien, Det Forenede Kongerige, USA, Ukraine, Venezuela og Yemen.

Disse skatteaftaler har generelt til formål at skabe en ramme for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem Qatar og det andet land om skatterelaterede spørgsmål og fastlægge regler for beskatning af indkomst og overskud fra grænseoverskridende aktiviteter.

Nogle af de vigtigste bestemmelser i disse skatteaftaler omfatter regler for fastlæggelse af fysiske personers og selskabers skattemæssige hjemsted, fordeling af beskatningsrettigheder mellem de kontraherende stater og forebyggelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Det er vigtigt at bemærke, at skatteordningen i Qatar kan ændres, og virksomheder bør rådføre sig med kvalificerede skatteeksperter for at sikre overholdelse af alle gældende skattelove og -regler. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Qatar har en stærk retlig ramme for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og regeringen er forpligtet til at fremme innovation og kreativitet gennem effektiv beskyttelse af disse rettigheder.

Beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IP) i Qatar er reguleret af en række love og bestemmelser, herunder:

 • Lov nr. 7 af 2002 om varemærker, handelsnavne, geografiske betegnelser og industrielle design,
 • Lov nr. 9 af 2002 om ophavsret og beslægtede rettigheder,
 • lov nr. 30 af 2006 om patenter og industrielle mønstre og
 • Lov nr. 26 af 2005 om beskyttelse af forretningshemmeligheder og knowhow.

De typer af beskyttelse af intellektuel ejendomsret (IP), der findes i Qatar, omfatter:

Varemærker

 • Et varemærke er et tegn eller symbol, der adskiller en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds varer eller tjenesteydelser.
 • De vigtigste betingelser for at et varemærke kan blive godkendt til registrering i Qatar er, at det skal være unikt og ikke må være i strid med den offentlige orden.
 • Varemærkerne registreres hos varemærkekontoret i MEC (handelsministeriet) i Qatar.
 • I Qatar kan varemærker registreres i handels- og industriministeriet i 10 år og kan forlænges i yderligere 10 år.

Patenter

 • Et patent er et juridisk monopol, der gives til en opfinder for en ny og nyttig opfindelse.
 • For at komme i betragtning i Qatar skal et patent være nyt, have opfindelseshøjde, kunne anvendes industrielt og ikke være i strid med den offentlige orden.
 • Patenterne registreres hos patentmyndigheden i MEC.
 • I Qatar kan patenter registreres i 20 år fra ansøgningsdatoen, idet der skal betales årlige fornyelsesgebyrer.

Industrielle design

 • Et industrielt design er det dekorative eller æstetiske aspekt af et produkt, f.eks. dets form, farve eller tekstur.
 • I Qatar kan industrielle design registreres hos handels- og industriministeriet
 • Industrielle mønstre kan registreres for 5 år, der kan forlænges med yderligere perioder på 5 år og op til højst 25 år.

ophavsret

 • Ophavsretten beskytter originale litterære, kunstneriske og videnskabelige værker, herunder bøger, musik, malerier og software.
 • I Qatar er ophavsretlig beskyttelse automatisk fra det øjeblik, hvor værket er skabt, og registrering er ikke påkrævet.
 • Ophavsrettighedshavere kan dog registrere deres værker hos Kultur- og sportsministeriet for at dokumentere deres ejerskab og lette håndhævelsen af deres rettigheder.
 • Ophavsretlig beskyttelse i Qatar gælder i ophavsmandens levetid og 50 kalenderår efter hans død og kan ikke fornyes.

Handelshemmeligheder

 • En forretningshemmelighed er fortrolige oplysninger, der giver en virksomhed en konkurrencefordel, f.eks. kundelister og markedsføringsstrategier.
 • I Qatar anses forretningshemmeligheder for at tilhøre ejeren af dem.
 • I Qatar kan forretningshemmeligheder beskyttes i henhold til lov nr. 26 fra 2005 om beskyttelse af forretningshemmeligheder og knowhow.
 • Der er ingen forældelsesfrist for beskyttelse af forretningshemmeligheder i Qatar.

Qatar yder en solid beskyttelse af en lang række intellektuelle ejendomsrettigheder, og virksomheder, der opererer i landet, bør tage skridt til at beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder ved at registrere deres varemærker, patenter og industrielle design og ved at opretholde streng fortrolighed omkring deres forretningshemmeligheder.

ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Arbejdskraft og beskæftigelse i Qatar er reguleret af arbejdslov nr. 14 fra 2004, som ændret ved lov nr. 13 fra 2017, og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Arbejdsloven fastsætter arbejdsgivernes og arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser i landet, herunder bestemmelser om ansættelse, arbejdsvilkår, løn, ferie, opsigelse og tvistbilæggelse.

De vigtigste bestemmelser i arbejdsloven omfatter:

Ansættelseskontrakter

Arbejdsgiverne skal udstede skriftlige ansættelseskontrakter til deres ansatte, som skal indeholde oplysninger om f.eks. arbejdets art, kontraktens varighed og lønnen. Kontrakterne skal være affattet på arabisk og kan være tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede.

I Qatar findes der to hovedtyper af ansættelseskontrakter:

 • tidsbegrænsede ansættelseskontrakter: En tidsbegrænset ansættelseskontrakt er en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, hvor der er angivet en start- og slutdato for ansættelsesperioden. Denne type kontrakt bruges ofte til projektbaseret arbejde eller midlertidige stillinger. En tidsbegrænset kontrakt bør ikke have en varighed på over 5 år, og den kan forlænges med en eller flere perioder, men den samlede varighed bør ikke overstige 9 år.
 • Ubegrænset tidsbegrænsede ansættelseskontrakter: En tidsubegrænset kontrakt er en ansættelseskontrakt uden fast slutdato. Denne type kontrakt anvendes ofte til faste stillinger i Qatar. En tidsubegrænset kontrakt kan opsiges af begge parter, men der kræves et opsigelsesvarsel. Opsigelsesperioden afhænger af medarbejderens anciennitet, med mindst en uges varsel for medarbejdere med mindre end 5 års anciennitet og op til 2 måneders varsel for medarbejdere med mere end 15 års anciennitet.

Både tidsbegrænsede og tidsubegrænsede kontrakter bør være skriftlige og bør indeholde ansættelsesvilkårene, f.eks. arbejdsopgaver, arbejdstid, løn og ret til ferie.

Beskæftigelseskompensation, rettigheder og fordele i Qatar

 • Arbejdstid: standardarbejdsugen i Qatar er 48 timer, og arbejdstiden bør ikke overstige 8 timer om dagen, undtagen i tilfælde, hvor arbejdet er nødvendigt for at forhindre et tab eller en alvorlig ulykke. Medarbejderne har ret til én fridag om ugen, som skal være fredag, som er den officielle hviledag.
 • Lønninger: Arbejdsloven fastsætter mindstelønsatser for forskellige brancher, og arbejdsgiverne er forpligtet til at betale deres ansatte mindst mindstelønnen.
 • Årlig ferie: Medarbejderne har ret til en årlig ferie på 3 uger i de første 5 års tjeneste og 4 uger for mere end 5 års tjeneste.
 • Sygeorlov: Medarbejdere har ret til betalt sygeorlov i op til 2 uger om året.
 • Barselsorlov: Kvindelige ansatte i Qatar har ret til 50 dages betalt barselsorlov, som kan tages før eller efter barnets fødsel.
 • Ydelser ved fratræden: Ansatte, der har været ansat i mindst et år hos deres arbejdsgiver, har ret til ydelser ved fratræden, som kan omfatte en gratifikation og andre ydelser som f.eks. flyrejse og boligtillæg.
 • Sygesikring: Arbejdsgivere i Qatar er forpligtet til at tilbyde deres ansatte en sygeforsikring, som kan omfatte læge- og tandlægeydelser.
 • Bolig og uddannelse: Nogle arbejdsgivere kan tilbyde deres ansatte en bolig eller en boligydelse som en del af deres ansættelsespakke. Nogle arbejdsgivere kan også give uddannelsestillæg til ansatte med børn, der går i skole i Qatar.
 • Pensionsydelser: Medarbejdere, der har været ansat i mindst 5 år hos deres arbejdsgiver, har ret til pension, som udbetales af Qatar Pension Fund.

Ansættelsesophør

Arbejdsgivere kan opsige medarbejdere af forskellige årsager, f.eks. afskedigelse eller dårlige resultater, men de skal give et varsel og en gyldig grund til opsigelsen. Ansatte, der opsiges uden grund, kan have ret til en godtgørelse.

Desuden skal arbejdsgivere i Qatar overholde arbejdsloven og gennemførelsesbestemmelserne hertil, som fastsætter minimumsstandarderne for ansættelsesydelser. Nogle arbejdsgivere kan dog tilbyde yderligere fordele for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Overvejer du at gå ind på det qatariske marked?

Damalion hjælper udenlandske juridiske enheder med at oprette en virksomhed i Qatar. Ud over at hjælpe kunden med at opbygge en virksomhed i Qatar tilbyder vi også forskellige integrerede forretningsløsninger, herunder overholdelse af lovgivningen, administration af enheder, regnskab, beskatning, lønadministration og meget mere i hele landet.

Hvis du vil vide mere om vores tjenester, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomhed i Qatar til en succes, så kontakt os i dag.

4 + 8 =

Vil du vide mere om Damalion Qatar Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.