Select Page

Damalion Katari kirjutuslaud

Äritegevus Kataris

Katar on väike, kuid jõukas riik, mis asub Lähis-Idas. Riigil on õitsev majandus, rikkalik kultuuripärand ja luksuslik elustiil.

Katar on tuntud oma poliitilise stabiilsuse, tugeva ja stabiilse valitsuse poolest. Riik on mitme rahvusvahelise organisatsiooni, sealhulgas ÜRO ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige, mis tagab rahvusvaheliste standardite järgimise.

Kataris äritegevus võib olla välisriikide ettevõtetele tulus võimalus. Riik on tänu oma rikkalikele loodusvaradele, sealhulgas naftale ja gaasile, üks maailma rikkamaid riike. Samuti pakub see mitmeid eeliseid ettevõtetele, kes soovivad piirkonnas tegutseda.

Kokkuvõttes pakub Katar mitmeid eeliseid ettevõtetele, kes soovivad piirkonnas tegutseda, sealhulgas strateegiline asukoht, ärisõbralik keskkond, poliitiline stabiilsus ja kõrge elukvaliteet.

Kataris äritegevuse eelised

 • Katar pakub ettevõtlussõbralikku keskkonda, kus on madal maksumäär ja lihtsustatud ärieeskirjad. Valitsus on rakendanud ka mitmeid algatusi välisinvesteeringute soodustamiseks, sealhulgas uue investeerimisseaduse kehtestamine.
 • Katar on üks kiiremini kasvavaid majandusi maailmas. Riik on tuntud ka oma kõrge elukvaliteedi, suurepärase tervishoiu, hariduse ja infrastruktuuri poolest.
 • Katar on mitmekultuuriline ühiskond ja mitmekesine elanikkond. Selline mitmekesisus on aidanud luua elavat ja dünaamilist ärikeskkonda, mis tervitab ja võtab vastu erineva taustaga inimesi.
 • Katar asub strateegiliselt Aasia, Euroopa ja Aafrika vahel, mis teeb selle ideaalseks asukohaks ettevõtetele, kes soovivad oma tegevust piirkonnas laiendada. Riigi asukoht muudab selle ka väravaks Pärsia lahe koostöönõukogule (GCC) ja Lähis-Idale laiemalt.
 • Katar on investeerinud palju infrastruktuuri ja rajatistesse, et toetada oma kasvavat majandust. Riigis on maailmatasemel transpordi-, telekommunikatsiooni- ja tervishoiusüsteemid ning kaasaegsed ja hästi varustatud tööstus- ja ettevõtluspargid.
 • Kataril on kõrge kvalifikatsiooniga ja haritud tööjõud, kes keskendub riigi majanduskasvu toetamiseks kohalike talentide arendamisele. Riik meelitab ka kvalifitseeritud võõrtööjõudu kogu maailmast.
 • Katar on stabiilne ja rahumeelne riik, kus on soodne ärikliima ja madal kuritegevuse määr. Valitsus on võtnud endale kohustuse toetada majanduskasvu ja meelitada riiki välisinvesteeringuid.
JURIIDILINE SÜSTEEM

Katari õigussüsteem põhineb islami õiguse, Egiptuse tsiviilõiguse ja Prantsuse tsiviilõiguse kombinatsioonil.

Riigi õigussüsteemi üle teostab järelevalvet justiitsministeerium, mis vastutab seaduste ja määruste koostamise, õigusemõistmise ja selle eest, et õigussüsteem toimiks islami põhimõtete kohaselt.

Islami õigus on Kataris peamine õigusallikas ning seda kasutatakse tsiviilseaduste ja -määruste tõlgendamiseks.

Kataris on ka kahesugune kohtusüsteem, mis koosneb tsiviilkohtutest ja šariaadikohtutest.

Tsiviilkohtud tegelevad tsiviil- ja kaubandusvaidlustega, šariaadikohtud aga perekonnaõiguse ja perekonnaseisuga seotud küsimustega.

Välisinvesteeringud Kataris

Katar on avatud välisinvesteeringutele ja on rakendanud mitmeid algatusi, et meelitada riiki välismaiseid ettevõtteid. Valitsus on loonud mitmeid vabatsoone ja investeerimissoodustusi ning lihtsustanud ärieeskirju, et välisinvestorite jaoks oleks lihtsam riigis tegutseda.

Välisinvestorid saavad Kataris investeerida paljudesse sektoritesse, sealhulgas energeetika, kinnisvara ja rahandus.

Katari välisinvesteeringute seaduse kohaselt võivad välisinvestorid investeerida enamikku riigi majandussektoritesse, kui neil on Katari partner, kellele kuulub vähemalt 51% ühisettevõtte kapitalist ja ettevõte on asutatud kooskõlas äriühingute seaduse sätetega.

Välisinvestorid võivad end sisse seada ka mõnes riigi vabatsoonis, näiteks Katari finantskeskuses (QFC) või Katari teadus- ja tehnoloogiapargis (QSTP). Need vabatsoonid pakuvad välisinvestoritele mitmesuguseid soodustusi ja soodustusi.

Üksuse valik Kataris

Välisinvestoritel, kes soovivad Kataris äri ajada, on mitu võimalust oma äritegevuse rajamiseks riigis.

Kataris on kõige populaarsemad ettevõtlusstruktuurid:

Katari piiratud vastutusega äriühing (LLC)

OÜ on eraldiseisev juriidiline isik ja pakub Kataris oma omanikele piiratud vastutuse kaitset.

Omadused

 • OÜ vajab vähemalt kahte osanikku
 • Sellel võib olla kuni 50 aktsionäri.
 • Välisinvestorid võivad omada kuni 49% OÜst, ülejäänud 51% kuulub Katari kodanikele või Katari omanduses olevatele äriühingutele.
 • OÜ on eraldiseisev juriidiline isik, seega võib ta sõlmida lepinguid, kaevata või olla kohtusse kaevatud ning omada oma nimel vara.

Ühisettevõte Kataris

Ühisettevõte on eraldiseisev juriidiline isik ja pakub oma omanikele piiratud vastutuse kaitset.

Omadused

 • Katari partner peab omama vähemalt 51% ühisettevõttest, samas kui välisinvestor võib omada kuni 49%.
 • Ühisettevõte peab olema registreeritud kaubandus- ja tööstusministeeriumis.
 • Samuti peab tal olema ühisettevõtte leping, milles kirjeldatakse partnerluse tingimusi.

Katari vabatsooni ettevõte

Välisinvestorid võivad samuti asutada vabatsooni ettevõtte mõnes riigi vabatsoonis. Vabatsooni äriühing on eraldi juriidiline isik ja pakub 100% välisomandit, maksuvabastusi ja lihtsustatud eeskirju.

Omadused

 • See on eraldi juriidiline isik, mis pakub 100% välisomandit.
 • Vabatsooni ettevõtted asuvad määratud vabatsoonides, näiteks Katari finantskeskuses (QFC) või Katari teadus- ja tehnoloogiapargis (QSTP).
 • Vabatsoonide ettevõtted pakuvad välisinvestoritele maksuvabastusi, lihtsustatud eeskirju ja muid stiimuleid.

Filiaal Kataris

Filiaal ei ole eraldiseisev juriidiline isik ja kuulub täielikult välisriigi äriühingule.

Omadused

 • Filiaal peab määrama Katari esindaja, kes on kontaktisikuks kohalike ametiasutustega ja järgib kohalikke eeskirju.
 • Filiaal võib tegutseda Kataris äritegevusega, kuid see on piiratud tema äriregistris määratletud tegevusega.
 • Katari valitsus ei loe seda alaliseks asutuseks.
 • See peab olema majandus- ja kaubandusministeeriumi poolt heaks kiidetud.

Katari ettevõtlusstruktuuri valimisel on oluline küsida ekspertidelt õigus- ja ärinõustamist, et tagada vastavus kohalikele eeskirjadele ja minimeerida võimalikke riske. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega ja laske meil aidata.

PANGAANDUS

Kataril on hästi arenenud pangandussüsteem, mida reguleerib Katari keskpank (QCB), mis vastutab rahapoliitilise stabiilsuse säilitamise ja riigi pangandussektori järelevalve eest. QCB vastutab ka rahapoliitika kehtestamise, raha emiteerimise ja Katari finantsasutuste reguleerimise eest.

Katari panganduse põhijooned on järgmised:

Pangateenused

Katari pangad pakuvad kõiki pangateenuseid, sealhulgas hoiu- ja arvelduskontosid, laene, krediitkaarte, valuutavahetust ja investeerimistooteid. Paljud pangad pakuvad mugavuse suurendamiseks ka online- ja mobiilipangateenuseid.

Islami pangandus

Islamipangandus on Kataris populaarne pangandusviis, riigis tegutseb mitu islamipanka. Islamipangad tegutsevad islami õiguse alusel, mis keelab intressi (riba) maksmise või saamise ning haramiks (keelatud) peetavate ettevõtete rahastamise.

Pangad Kataris

Katari pangandussektoris domineerivad kohalikud pangad, kuid riigis tegutsevad ka mitmed rahvusvahelised pangad, mis pakuvad erinevaid teenuseid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Katari pankadel on head krediidireitingud, paljud pangad on saanud rahvusvahelistelt reitinguagentuuridelt A või kõrgema reitingu.

Katari pangad pakuvad ka mitmesuguseid valuutateenuseid, sealhulgas valuutakontosid ja valuutavahetusteenuseid.

Finantskeskus

Katari finantskeskus (QFC) on Dohas asuv finantskeskus, mis pakub erinevaid finantsteenuseid, sealhulgas pangandus-, varahaldus- ja kindlustusteenuseid. QFC-d reguleerib QFC asutus, mis vastutab QFC arendamise ja reguleerimise järelevalve eest.

Pangakonto avamine Kataris

Pangakonto avamiseks Kataris, olgu see siis isiklik või Kataris asutatud ettevõtte jaoks, peab taotlejal olema elamisluba. Taotlejad peavad esitama ka mõned lisadokumendid, sealhulgas fotokoopia oma passist, elamisviisa, kaks fotot ja tööandja kirja, milles on märgitud igakuiselt kontole kantav rahasumma. Kataris äsja asutatud ettevõtete puhul on pangakonto avamiseks vaja asutamistunnistust.

Kui kõik need on olemas, on pangakonto avamine lihtne.

Üldiselt on Katari pangandussüsteem hästi reguleeritud ja stabiilne ning pakub mitmesuguseid teenuseid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

IMMIGRATSIOONI

Kõrge elatustase, maksuvaba sissetulek, kultuuriline mitmekesisus, turvalisus ja turvalisus ning kaunis looduskeskkond. Need on vaid mõned Katari kolimise paljudest eelistest.

Ja kui te kavatsete Katari kolida ja seal elada, peab teil olema kehtiv elamisluba, mis võimaldab teil end ka seaduslikult tunnustada.

Katari residentsuse saamine

Kui olete huvitatud Kataris elamisloa saamisest, on sõltuvalt teie olukorrast mitmeid võimalusi. Siin on mõned viisid, kuidas saada elamisluba Kataris:

 • Tööviisa: see on mõeldud isikutele, kellel on tööpakkumine Katari ettevõttelt. Taotleja tööandja võib sponsoreerida tema elamist Kataris tööviisa kaudu. See viisa kehtib tavaliselt töölepingu kehtivusaja jooksul ja seda saab vajaduse korral pikendada.
 • Ettevõtlusviisa: see on mõeldud investoritele või ettevõtte omanikele. See viisa võimaldab taotlejal siseneda Katari ja viibida seal äritegevusega tegelemiseks kindlaksmääratud aja jooksul.
 • Pereviisa: seda tüüpi viisa on mõeldud isikutele, kelle pereliikmed on Katari elanikud või kodanikud. See viisa võimaldab isikul ühineda oma pereliikmetega Kataris ja viibida seal kindlaksmääratud aja jooksul.
 • Pensionäride viisa: see on mõeldud isikutele, kes on üle 60-aastased ja kellel on konkreetne minimaalne igakuine sissetulek. See viisa võimaldab isikul elada Kataris ja nautida selle mugavusi pensionärina.
 • Kinnisvaraviisa: see on mõeldud üksikisikutele, kes omavad Kataris kinnisvara. See viisa võimaldab taotlejal elada Kataris kindlaksmääratud aja jooksul ja on tavaliselt seotud konkreetse kinnisvara omamisega.

Selleks, et saada elamisluba Kataris, peate vastama teatavatele nõuetele ja esitama dokumendid, mis toetavad teie taotlust.Soovitatav on pöörduda professionaali poole, kes aitab teil selles protsessis orienteeruda. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega ja aitame.

MAKSUREŽIIM

Kataril on maksusõbralik režiim, mis ei sisalda üksikisiku tulumaksu ega sotsiaalkindlustusmaksu.

Riigis kehtib territoriaalne maksusüsteem, mis tähendab, et füüsiline isik on Kataris maksukohustuslane, kui ta on saanud tulu Katarist, sõltumata tema maksuresidentsusest.

Siin on ülevaade Katari maksukorraldusest.

Ettevõtte tulumaks

Kataris on ettevõtte tulumaksumäär 10%, mis kehtib riigis tegutsevate ettevõtete teenitud kasumile. Seda maksu kohaldatakse nii Katari kui ka välisriikide ettevõtete suhtes, kuigi teatavatele tööstusharudele ja tegevustele on ette nähtud mõned erandid ja soodustused.

Käibemaks (käibemaks)

Katari käibemaksu standardmäär on 5%. Käibemaksu kohaldatakse enamikule kaupadele ja teenustele, sealhulgas impordile, kuid on olemas mõned erandid ja nullmääraga kaubad, näiteks tervishoiu ja haridus.

Kinnipeetav maks

Kataris ei ole dividendide või intressimaksete puhul kinnipeetavat maksu, kuid mitteresidentidele makstavate teatud liiki litsentsitasude puhul on kehtestatud kinnipeetav maks.

Aktsiisimaks

Katar on kehtestanud aktsiisimaksu teatavatele kaupadele, mida peetakse tervisele või keskkonnale kahjulikuks, näiteks tubakale ja energiajookidele. Aktsiisimäärad erinevad sõltuvalt toote tüübist.

Katari maksulepingud

Katar on sõlminud mitmeid maksulepinguid teiste riikidega, et vältida topeltmaksustamist ja edendada piiriüleseid investeeringuid.

Katar on sõlminud maksulepingud enam kui 80 riigiga, sealhulgas Aserbaidžaani, Armeenia, Barbados, Belgia, Valgevene, Hiina, Kuuba, Horvaatia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Guernsey, Hongkong, Indoneesia, India, Itaalia, Jaapan, Jordaania, Korea, Liibanon, Makedoonia, Prantsusmaa, Valgevene, Mehhiko, Malaisia, Maroko, Nepal, Portugal, Pakistan, Venemaa, Rumeenia, Senegal, San Marino, Seišellid, Sri Lanka, Singapur, Lõuna-Korea, Šveits, Süüria, Türgi, Tuneesia, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Ukraina, Venezuela ja Jeemen.

Nende maksulepingute eesmärk on üldjuhul luua raamistik Katari ja teise riigi vaheliseks koostööks ja teabevahetuseks maksuküsimustes ning kehtestada piiriülesest tegevusest saadud tulu ja kasumi maksustamise eeskirjad.

Mõned nende maksulepingute põhisätted hõlmavad eeskirju füüsiliste isikute ja äriühingute maksuresidentsuse kindlaksmääramiseks, maksustamisõiguste jaotamist lepinguriikide vahel ning maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vältimist.

Oluline on märkida, et Katari maksukorraldus võib muutuda ja ettevõtted peaksid konsulteerima kvalifitseeritud maksuspetsialistidega, et tagada vastavus kõigile kohaldatavatele maksuseadustele ja -määrustele. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega ja laske meil aidata.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kataril on tugev õigusraamistik intellektuaalomandi õiguste kaitseks ja jõustamiseks ning valitsus on pühendunud innovatsiooni ja loovuse edendamisele nende õiguste tõhusa kaitse kaudu.

Intellektuaalomandi õiguste kaitset ja jõustamist Kataris reguleerivad mitmed seadused ja määrused, sealhulgas:

 • 2002. aasta seadus nr 7 kaubamärkide, ärinimede, geograafiliste tähiste ja tööstusdisainilahenduste kohta,
 • 2002. aasta seadus nr 9 autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta,
 • 2006. aasta seadus nr 30 patentide ja tööstusdisainilahenduste kohta ja
 • 2005. aasta seadus nr 26 ärisaladuse ja oskusteabe kaitse kohta.

Kataris on olemas järgmised intellektuaalomandi (IP) kaitse liigid:

Kaubamärgid

 • Kaubamärk on märk või sümbol, mis eristab ühe ettevõtte kaupu või teenuseid teise ettevõtte omadest.
 • Peamised tingimused kaubamärgi registreerimiseks Kataris on, et see oleks ainulaadne ja ei oleks vastuolus avaliku korraga.
 • Kaubamärgid registreeritakse Katari kaubandusministeeriumi (MEC) kaubamärgiametis.
 • Kataris võib kaubamärke registreerida kaubandus- ja tööstusministeeriumis 10 aastaks ning neid võib pikendada veel 10 aastaks.

Patendid

 • Patent on seaduslik monopol, mis antakse leiutajale uue ja kasuliku leiutise eest.
 • Kataris peab patent olema uus, sisaldama leiutustasandit, olema tööstuslikult rakendatav ja ei tohi olla vastuolus avaliku korraga.
 • Patendid registreeritakse patendiametis MECis.
 • Kataris võib patente registreerida 20 aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast, kusjuures iga-aastaseid pikendamislõivusid tuleb maksta.

Tööstusdisainid

 • Tööstusdisain on toote dekoratiivne või esteetiline aspekt, näiteks kuju, värv või tekstuur.
 • Kataris võib tööstusdisainilahendusi registreerida kaubandus- ja tööstusministeeriumis.
 • Tööstusdisainilahendusi võib registreerida 5 aastaks, mida saab pikendada veel 5 aastaks ja maksimaalselt 25 aastaks.

Autoriõigus

 • Autoriõigus kaitseb originaalseid kirjanduslikke, kunstilisi ja teaduslikke teoseid, sealhulgas raamatuid, muusikat, maale ja tarkvara.
 • Kataris on autoriõiguslik kaitse automaatne alates teose loomisest ja registreerimine ei ole nõutav.
 • Autoriõiguste omanikud võivad siiski oma teoseid registreerida kultuuri- ja spordiministeeriumis, et tõendada omandiõigust ja hõlbustada oma õiguste jõustamist.
 • Kataris kehtib autoriõiguse kaitse autori eluaeg ja 50 kalendriaastat pärast tema surma ning seda ei saa uuendada.

Ärisaladused

 • Ärisaladus on konfidentsiaalne teave, mis annab ettevõttele konkurentsieelise, näiteks klientide nimekirjad ja turundusstrateegiad.
 • Kataris peetakse ärisaladusi nende omaniku omandiks.
 • Kataris võib ärisaladusi kaitsta 2005. aasta seaduse nr 26 (ärisaladuste ja oskusteabe kaitse kohta) alusel.
 • Kataris ei ole ärisaladuse kaitse aegumistähtaega.

Katar pakub tugevat kaitset paljudele intellektuaalomandi õigustele ning riigis tegutsevad ettevõtted peaksid võtma meetmeid oma intellektuaalomandi varade kaitsmiseks, registreerides oma kaubamärgid, patendid ja tööstusdisainilahendused ning säilitades rangelt ärisaladuste konfidentsiaalsuse.

TÖÖ JA TÖÖHÕIVE

Katari töö- ja tööhõivet reguleerib 2004. aasta tööseadus nr 14, mida on muudetud 2017. aasta seadusega nr 13, ja selle rakendusmäärused. Tööseadus sätestab tööandjate ja töötajate õigused ja kohustused riigis, sealhulgas sätted, mis on seotud töölevõtmise, töötingimuste, palkade, puhkuse, töölepingu lõpetamise ja vaidluste lahendamisega.

Tööseaduse põhisätted on järgmised:

Töölepingud

Tööandjad on kohustatud esitama töötajatele kirjalikud töölepingud, mis peavad sisaldama selliseid üksikasju nagu töö iseloom, lepingu kestus ja töötasu. Lepingud peaksid olema araabia keeles ja võivad olla tähtajalised või tähtajatu.

Kataris on kaks peamist töölepingutüüpi:

 • Tähtajalised töölepingud: Tähtajaline tööleping on tähtajaline tööleping, milles on kindlaks määratud tööperioodi algus- ja lõppkuupäev. Seda tüüpi lepingut kasutatakse tavaliselt projektipõhise töö või ajutiste ametikohtade puhul. Tähtajalise lepingu kestus ei tohiks ületada 5 aastat ja seda võib pikendada ühe või mitu korda, kuid selle kogukestus ei tohiks ületada 9 aastat.
 • Tähtajatu töölepingud: Tähtajatu tööleping on tähtajatu tööleping. Seda tüüpi lepingut kasutatakse Kataris tavaliselt alaliste ametikohtade puhul. Tähtajatu lepingu võib kumbki pool lõpetada, kuid sellest tuleb ette teatada. Etteteatamistähtaeg sõltub töötaja tööstaažist, kusjuures vähem kui 5-aastase tööstaažiga töötajate puhul on etteteatamistähtaeg vähemalt üks nädal ja üle 15-aastase tööstaažiga töötajate puhul kuni 2 kuud.

Nii tähtajalised kui ka tähtajatu töölepingud peaksid olema kirjalikud ja sisaldama töötingimusi, näiteks tööülesandeid, tööaega, töötasu ja puhkuseõigusi.

Töötasu, õigused ja hüvitised Kataris

 • Tööaeg: Kataris on tavaline töönädal 48 tundi ja tööaeg ei tohiks ületada 8 tundi päevas, välja arvatud juhul, kui töö on vajalik kahju või tõsise õnnetuse vältimiseks. Töötajatel on õigus ühele puhkepäevale nädalas, mis peaks olema reede, ametlik puhkepäev.
 • Palgad: tööseadus sätestab erinevate tööstusharude miinimumpalga määrad ja tööandjad on kohustatud maksma oma töötajatele vähemalt miinimumpalka.
 • Põhipuhkus: töötajatel on õigus saada põhipuhkust 3 nädalat esimese 5 tööaasta jooksul ja 4 nädalat üle 5 tööaasta jooksul.
 • Haiguspuhkus: töötajatel on õigus saada tasulist haiguspuhkust kuni 2 nädalat aastas.
 • Rasedus- ja sünnituspuhkus: Kataris on naistöötajatel õigus 50 päeva tasulisele rasedus- ja sünnituspuhkusele, mida võib võtta enne või pärast lapse sündi.
 • Teenistuse lõppemise hüvitised: töötajatel, kes on tööandja juures töötanud vähemalt ühe aasta, on õigus saada teenistuse lõppemise hüvitisi, mis võivad hõlmata lisatasu ja muid hüvitisi, nagu lennupiletid ja eluasemetoetus.
 • Ravikindlustus: Katari tööandjad on kohustatud pakkuma oma töötajatele ravikindlustust, mis võib hõlmata arsti- ja hambaravihüvitisi.
 • Eluase ja haridus: mõned tööandjad võivad pakkuda oma töötajatele eluaset või eluasemetoetust kui osa töövõtupaketist. Mõned tööandjad võivad anda ka õppetoetusi töötajatele, kelle lapsed käivad Kataris koolis.
 • Pensionihüvitised: töötajatel, kes on tööandjas töötanud vähemalt 5 aastat, on õigus pensionile, mida maksab Katari pensionifond.

Töölepingu lõpetamine

Tööandjad võivad töötajaid koondada erinevatel põhjustel, näiteks koondamise või halva töö tulemuslikkuse tõttu, kuid nad peavad sellest ette teatama ja esitama mõjuva põhjuse töölepingu lõpetamiseks. Töötajatel, kelle tööleping lõpetatakse ilma põhjuseta, võib olla õigus saada hüvitist.

Lisaks peavad Katari tööandjad järgima tööseadust ja selle rakendusmäärusi, milles on sätestatud töötasu miinimumnõuded. Mõned tööandjad võivad siiski pakkuda lisahüvitisi, et meelitada ja hoida töötajaid.

Kas te mõtlete siseneda Katari turule?

Damalion abistab välismaiseid juriidilisi isikuid ettevõtte asutamisel Kataris. Lisaks sellele, et aitame kliendil luua ettevõtte Kataris, pakume ka mitmesuguseid terviklikke ärilahendusi, sealhulgas vastavust, üksuste haldamist, raamatupidamist, maksustamist, palgaarvestuse toetust ja palju muud kogu riigis.

Kui soovite rohkem teada saada meie teenuste kohta ja sellest, kuidas me saame aidata teil oma Katari ettevõtte edukaks muutmisel, võtke meiega juba täna ühendust.

2 + 13 =

Tahad rohkem teada Damalion Qatar Deski kohta?

Damalion pakub teile kohandatud nõuandeid, mida annavad otse teie äri väljakutsuvate valdkondade eksperdid.

Soovitame teil anda teavet parimal viisil, et saaksime teie nõudmist kvalifitseerida ja järgmise 8 tunni jooksul teie poole pöörduda.