Välj en sida

Damalion Qatar skrivbord

Att göra affärer i Qatar

Qatar är ett litet men välmående land i Mellanöstern. Landet har en blomstrande ekonomi, ett rikt kulturarv och en lyxig livsstil.

Qatar är känt för sin politiska stabilitet med en stark och stabil regering. Landet är medlem i flera internationella organisationer, bland annat FN och Världshandelsorganisationen, vilket garanterar att landet följer internationella normer.

Att göra affärer i Qatar kan vara en lukrativ möjlighet för utländska företag. Landet har rankats som ett av världens rikaste länder tack vare sina rikliga naturresurser, inklusive olja och gas. Det erbjuder också många fördelar för företag som vill etablera sig i regionen.

Sammanfattningsvis erbjuder Qatar en rad fördelar för företag som vill etablera sig i regionen, bland annat ett strategiskt läge, en företagsvänlig miljö, politisk stabilitet och hög livskvalitet.

Fördelar med att göra affärer i Qatar

 • Qatar erbjuder en företagsvänlig miljö med en låg skattesats och förenklade regler för företag. Regeringen har också genomfört flera initiativ för att uppmuntra utländska investeringar, bland annat genom att införa en ny investeringslag.
 • Qatar har en av världens snabbast växande ekonomier. Landet är också känt för sin höga livskvalitet med utmärkt sjukvård, utbildning och infrastruktur.
 • Qatar har ett mångkulturellt samhälle och en mångskiftande befolkning. Denna mångfald har bidragit till att skapa en levande och dynamisk företagsmiljö som välkomnar och omfamnar människor med olika bakgrund.
 • Qatar har ett strategiskt läge mellan Asien, Europa och Afrika, vilket gör det till en idealisk plats för företag som vill utöka sin verksamhet i regionen. Landets läge gör det också till en inkörsport till Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och Mellanöstern i stort.
 • Qatar har gjort stora investeringar i infrastruktur och anläggningar för att stödja sin växande ekonomi. Landet har transport-, telekommunikations- och hälsovårdssystem i världsklass samt moderna och välutrustade industri- och företagsparker.
 • Qatar har en högkvalificerad och välutbildad arbetskraft och fokuserar på att utveckla lokala talanger för att stödja landets ekonomiska tillväxt. Landet lockar också till sig kvalificerad utländsk arbetskraft från hela världen.
 • Qatar är ett stabilt och fredligt land med ett gynnsamt affärsklimat och låg brottslighet. Regeringen har åtagit sig att stödja den ekonomiska tillväxten och locka utländska investeringar till landet.
RÄTTSLIGT SYSTEM

Qatars rättssystem bygger på en kombination av islamisk lag, egyptisk civilrätt och fransk civilrätt.

Landets rättssystem övervakas av justitieministeriet, som ansvarar för att utarbeta lagar och förordningar, för att skipa rättvisa och för att se till att rättssystemet följer islamiska principer.

Islamisk lag är den främsta källan till lagstiftning i Qatar och används för att tolka civilrättsliga lagar och bestämmelser.

Qatar har också ett dubbelt domstolssystem som består av civila domstolar och shariadomstolar.

Civilrättsliga domstolar tar hand om civila och kommersiella tvister, medan shariadomstolar tar hand om frågor som rör familjerätt och personlig status.

Utländska investeringar i Qatar

Qatar är öppet för utländska investeringar och har genomfört flera initiativ för att locka utländska företag till landet. Regeringen har inrättat flera frizoner och investeringsincitament och har förenklat affärsreglerna för att göra det lättare för utländska investerare att etablera sig i landet.

Utländska investerare kan investera i ett stort antal sektorer i Qatar, inklusive energi, fastigheter och finans.

Enligt Qatars lag om utländska investeringar kan utländska investerare investera i de flesta sektorer av den nationella ekonomin om de har en qatarisk partner som innehar minst 51 % av kapitalet i samriskföretaget och om företaget har bildats i enlighet med bestämmelserna i lagen om handelsbolag.

Utländska investerare kan också etablera sig i någon av landets frizoner, till exempel Qatar Financial Centre (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP). Dessa frizoner erbjuder en rad incitament och fördelar för utländska investerare.

Val av enhet i Qatar

Utländska investerare som vill göra affärer i Qatar har flera olika alternativ för att etablera sin verksamhet i landet.

De mest populära företagsstrukturerna i Qatar är:

Qatar Limited Liability Company (LLC)

Ett LLC är en separat juridisk enhet och erbjuder ett begränsat ansvarsskydd för ägarna i Qatar.

Funktioner

 • Ett LLC kräver minst två aktieägare.
 • Det kan ha upp till 50 aktieägare.
 • Utländska investerare kan äga upp till 49 procent av ett LLC, medan resterande 51 procent ägs av qatariska medborgare eller qatariska företag.
 • Ett LLC är en separat juridisk enhet och kan därför ingå avtal, stämma eller bli stämd och äga egendom i sitt namn.

Samriskföretag i Qatar

Ett joint venture är en separat juridisk enhet och ger ägarna ett begränsat ansvarsskydd.

Funktioner

 • Den qatariska partnern måste äga minst 51 procent av samriskföretaget, medan den utländska investeraren kan äga upp till 49 procent.
 • Ett samriskföretag måste registreras hos handels- och industriministeriet.
 • Det måste också finnas ett avtal om ett gemensamt företag som beskriver villkoren för partnerskapet.

Företag i frizon i Qatar

Utländska investerare kan också etablera ett frizonsföretag i en av landets frizoner. Ett företag i en frizon är en separat juridisk enhet och erbjuder 100 % utländskt ägande, skattebefrielse och förenklade regler.

Funktioner

 • Det är en separat juridisk enhet som erbjuder 100 % utländskt ägande.
 • Företag i frizoner är belägna i utsedda frizoner, t.ex. Qatar Financial Centre (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Företag i frizoner erbjuder skattebefrielse, förenklade regler och andra incitament för utländska investerare.

Kontor i Qatar

Ett filialkontor är inte en separat juridisk enhet och ägs helt och hållet av ett utländskt företag.

Funktioner

 • Ett filialkontor måste utse en qatarisk agent som ska fungera som kontaktperson med lokala myndigheter och följa lokala bestämmelser.
 • Ett filialkontor kan bedriva affärsverksamhet i Qatar men är begränsat till den verksamhet som anges i dess handelsregistrering.
 • Den katariska regeringen betraktar det inte som en permanent inrättning.
 • Det måste vara godkänt av ekonomi- och handelsministeriet.

När du väljer en företagsstruktur i Qatar är det också viktigt att söka juridisk rådgivning och affärsrådgivning från experter för att se till att de lokala bestämmelserna följs och minimera eventuella risker. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

BANK

Qatar har ett välutvecklat banksystem som regleras av Qatars centralbank (QCB), som ansvarar för att upprätthålla monetär stabilitet och övervaka banksektorn i landet. QCB ansvarar också för att fastställa penningpolitiken, ge ut valuta och reglera finansinstitut i Qatar.

Viktiga funktioner för bankverksamhet i Qatar är bland annat:

Banktjänster

Qatars banker erbjuder ett komplett utbud av banktjänster, inklusive spar- och checkkonton, lån, kreditkort, valutaväxling och investeringsprodukter. Många banker erbjuder också online- och mobiltjänster för ökad bekvämlighet.

Islamisk bankverksamhet

Islamisk bankverksamhet är en populär form av bankverksamhet i Qatar och flera islamiska banker är verksamma i landet. Islamiska banker arbetar enligt islamisk lag, som förbjuder betalning eller mottagande av ränta (riba) och finansiering av verksamheter som anses vara haram (förbjudna).

Banker i Qatar

Banksektorn i Qatar domineras av lokala banker, men det finns också flera internationella banker som är verksamma i landet och som erbjuder en rad olika tjänster till både privatpersoner och företag.

Qatars banker har en hög kreditvärdighet, och många banker har fått kreditbetyg på A eller högre av internationella kreditvärderingsinstitut.

Qatars banker erbjuder också en rad tjänster i utländsk valuta, inklusive konton i utländsk valuta och valutaväxlingstjänster.

Finansiellt centrum

Qatar Financial Centre (QFC) är ett finansiellt centrum i Doha som erbjuder en rad finansiella tjänster, inklusive bankverksamhet, kapitalförvaltning och försäkringar. QFC regleras av QFC Authority, som ansvarar för att övervaka utvecklingen och regleringen av QFC.

Öppna ett bankkonto i Qatar

För att öppna ett bankkonto i Qatar, oavsett om det är för privatpersoner eller för ett företag som är etablerat i Qatar, måste du ha ett uppehållstillstånd. De sökande måste också tillhandahålla några extra dokument, bland annat en fotokopia av passet, ett uppehållstillstånd, två fotografier och ett brev från arbetsgivaren med uppgift om hur mycket pengar som kommer att överföras till kontot varje månad. När det gäller nyetablerade företag i Qatar krävs ett Certificate of Incorporation för att öppna ett bankkonto.

När alla dessa är tillgängliga är det enkelt att öppna ett bankkonto.

På det hela taget är banksystemet i Qatar välreglerat och stabilt, med en rad tjänster tillgängliga för både privatpersoner och företag.

INVANDRING

Hög levnadsstandard, skattefri inkomst, kulturell mångfald, trygghet och säkerhet samt vacker natur. Detta är bara några av de många fördelarna med att flytta till Qatar.

Om du planerar att flytta till och bo i Qatar måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd, vilket gör det möjligt för dig att erkänna dig som laglig medborgare.

Att få uppehållstillstånd i Qatar

Om du är intresserad av att få uppehållstillstånd i Qatar finns det flera alternativ beroende på dina omständigheter. Här är några sätt att få uppehållstillstånd i Qatar:

 • Arbetsvisum: Detta är för personer som har ett jobberbjudande från ett qatariskt företag. Den sökandes arbetsgivare kan sponsra hans/hennes bosättning i Qatar genom en arbetsvisering. Visumet är vanligtvis giltigt så länge anställningsavtalet gäller och kan förnyas vid behov.
 • Affärsvisum: Detta är för investerare eller företagsägare. Denna visering ger den sökande rätt att resa in och vistas i Qatar under en bestämd period för att bedriva affärsverksamhet.
 • Familjevisum: Denna typ av visum är för personer som har familjemedlemmar som är bosatta eller medborgare i Qatar. Denna visering gör det möjligt för individen att ansluta sig till sina familjemedlemmar i Qatar och stanna under en bestämd period.
 • Pensionärsvisum: Detta är för personer som är över 60 år och har en viss lägsta månadsinkomst. Med denna visering kan man bo i Qatar och njuta av dess bekvämligheter som pensionär.
 • Fastighetsvisum: Detta är för personer som äger en fastighet i Qatar. Denna visering ger den sökande rätt att bo i Qatar under en viss tid och är vanligtvis kopplad till ägandet av en viss fastighet.

För att få uppehållstillstånd i Qatar måste du uppfylla vissa krav och tillhandahålla dokumentation för att stödja din ansökan.Det rekommenderas att du tar hjälp av en professionell person som kan hjälpa dig att navigera i processen. Kontakta dina Damalion-experter nu så hjälper vi dig.

SKATTEREGIM

Qatar har ett skattevänligt system utan personlig inkomstskatt eller socialförsäkringsskatt.

Landet tillämpar ett territoriellt skattesystem, vilket innebär att en person är skattskyldig i Qatar om han eller hon har genererat källinkomster från Qatar, oavsett var han eller hon är skattemässigt bosatt.

Här är en översikt över skattesystemet i Qatar.

Företagsskatt

Qatar har en fast bolagsskatt på 10 % på vinster som genereras av företag som är verksamma i landet. Skatten gäller både qatariska och utländska företag, även om det finns vissa undantag och incitament för vissa branscher och verksamheter.

Mervärdesskatt (moms)

Qatars standardmoms är 5 %. Mervärdesskatt tillämpas på de flesta varor och tjänster, inklusive import, men det finns vissa undantag och nolltaxerade varor, t.ex. hälso- och sjukvård och utbildning.

Källskatt

Qatar har ingen källskatt på utdelningar eller räntebetalningar, även om landet har en källskatt på vissa typer av royalties som betalas ut till personer som inte är bosatta i landet.

Punktskatt

Qatar har infört en punktskatt på vissa varor som anses vara skadliga för hälsan eller miljön, t.ex. tobak och energidrycker. Punktskattesatserna varierar beroende på produkttyp.

Qatar Skatteavtal

Qatar har undertecknat flera skatteavtal med andra länder för att undvika dubbelbeskattning och främja gränsöverskridande investeringar.

Qatar har undertecknat skatteavtal med mer än 80 länder, däribland Azerbajdzjan, Armenien, Barbados, Belgien, Vitryssland, Kina, Kuba, Kroatien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Guernsey, Hongkong, Indonesien, Indien, Italien, Japan, Jordanien, Korea, Libanon och Makedonien, Mexiko, Malaysia, Marocko, Nepal, Portugal, Pakistan, Ryssland, Rumänien, Senegal, San Marino, Seychellerna, Sri Lanka, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Syrien, Turkiet, Tunisien, Storbritannien, USA, Ukraina, Venezuela och Jemen.

Dessa skatteavtal syftar i allmänhet till att skapa en ram för samarbete och informationsutbyte mellan Qatar och det andra landet i skatterelaterade frågor och fastställa regler för beskattning av inkomster och vinster som härrör från gränsöverskridande verksamhet.

Några av de viktigaste bestämmelserna i dessa skatteavtal är regler för att fastställa fysiska personers och företags skatterättsliga hemvist, fördelning av beskattningsrättigheter mellan de avtalsslutande staterna och förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande.

Det är viktigt att notera att skattesystemet i Qatar kan komma att förändras, och företag bör rådgöra med kvalificerade skatteexperter för att säkerställa att alla tillämpliga skattelagar och bestämmelser följs. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

IMMATERIELL EGENDOM

Qatar har en stark rättslig ram för skydd och tillämpning av immateriella rättigheter, och regeringen har åtagit sig att främja innovation och kreativitet genom ett effektivt skydd av dessa rättigheter.

Skyddet och tillämpningen av immateriella rättigheter i Qatar regleras av en rad lagar och förordningar, bland annat:

 • Lag nr 7 från 2002 om varumärken, handelsnamn, geografiska beteckningar och industriella mönster,
 • Lag nr 9 från 2002 om upphovsrätt och närstående rättigheter,
 • Lag nr 30 från 2006 om patent och industriella mönster, och
 • Lag nr 26 från 2005 om skydd av affärshemligheter och know-how.

De typer av immaterialrättsligt skydd som finns tillgängliga i Qatar är bland annat:

Varumärken

 • Ett varumärke är ett tecken eller en symbol som skiljer ett företags varor eller tjänster från ett annat företags varor eller tjänster.
 • De viktigaste villkoren för att ett varumärke ska godkännas för registrering i Qatar är att det ska vara unikt och att det inte får stå i strid med den allmänna ordningen.
 • Varumärken registreras hos varumärkeskontoret vid MEC (handelsministeriet) i Qatar.
 • I Qatar kan varumärken registreras hos handels- och industriministeriet för tio år och kan förnyas för ytterligare tio år.

Patent

 • Ett patent är ett juridiskt monopol som beviljas en uppfinnare för en ny och användbar uppfinning.
 • För att komma i fråga i Qatar måste ett patent vara nytt, innefatta en uppfinningshöjd, kunna tillämpas industriellt och inte strida mot den allmänna ordningen.
 • Patent registreras hos patentmyndigheten vid MEC.
 • I Qatar kan patent registreras i 20 år från och med ansökningsdagen, med förbehåll för årliga förnyelseavgifter.

Industriell formgivning

 • Industriell design är den dekorativa eller estetiska aspekten av en produkt, t.ex. dess form, färg eller struktur.
 • I Qatar kan industriella mönster registreras hos handels- och industriministeriet.
 • Industriella mönster kan registreras för fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år, upp till högst 25 år.

Upphovsrätt

 • Upphovsrätten skyddar litterära, konstnärliga och vetenskapliga originalverk, inklusive böcker, musik, målningar och programvara.
 • I Qatar är det upphovsrättsliga skyddet automatiskt från det ögonblick då verket skapas, och det krävs ingen registrering.
 • Upphovsrättsinnehavare kan dock registrera sina verk hos kultur- och idrottsministeriet för att bevisa att de äger dem och för att underlätta tillämpningen av deras rättigheter.
 • Upphovsrättsskyddet i Qatar gäller under upphovsmannens livstid och 50 kalenderår efter hans död och kan inte förnyas.

Affärshemligheter

 • En affärshemlighet är konfidentiell information som ger ett företag en konkurrensfördel, t.ex. kundlistor och marknadsföringsstrategier.
 • I Qatar betraktas affärshemligheter som ägarens egendom.
 • I Qatar kan affärshemligheter skyddas enligt lag nr 26 från 2005 om skydd av affärshemligheter och know-how.
 • Det finns ingen preskriptionstid för skydd av affärshemligheter i Qatar.

Qatar erbjuder ett starkt skydd för ett brett spektrum av immateriella rättigheter och företag som är verksamma i landet bör vidta åtgärder för att skydda sina immateriella tillgångar genom att registrera sina varumärken, patent och industriella mönster och upprätthålla sträng sekretess för sina affärshemligheter.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Arbete och anställning i Qatar regleras av arbetslagen nr 14 från 2004, ändrad genom lag nr 13 från 2017, och dess tillämpningsföreskrifter. I arbetslagen fastställs arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter i landet, inklusive bestämmelser om rekrytering, arbetsvillkor, löner, ledighet, uppsägning och tvistlösning.

Viktiga bestämmelser i arbetslagen är bland annat följande:

Anställningsavtal

Arbetsgivarna är skyldiga att ge sina anställda skriftliga anställningsavtal, som måste innehålla uppgifter om arbetets art, avtalets längd och lönen. Avtalen ska vara på arabiska och kan vara tidsbegränsade eller obestämda.

I Qatar finns det två huvudtyper av anställningsavtal:

 • Anställningsavtal på begränsad tid: Ett tidsbegränsat anställningsavtal är ett tidsbegränsat anställningsavtal där anställningsperiodens start- och slutdatum anges. Denna typ av kontrakt används ofta för projektbaserat arbete eller tillfälliga anställningar. Ett tidsbegränsat kontrakt bör inte vara längre än fem år och kan förnyas för en eller flera perioder, men den totala löptiden bör inte överstiga nio år.
 • Anställningsavtal på obegränsad tid: Ett tillsvidareanställningsavtal är ett anställningsavtal utan fast slutdatum. Den här typen av kontrakt används ofta för fasta anställningar i Qatar. Ett avtal på obegränsad tid kan sägas upp av endera parten, men det krävs uppsägning. Uppsägningstiden bestäms av den anställdes tjänstgöringstid, med minst en veckas uppsägningstid för anställda med mindre än 5 års tjänstgöring och upp till 2 månaders uppsägningstid för anställda med mer än 15 års tjänstgöring.

Både tidsbegränsade och tillsvidareanställningar ska vara skriftliga och innehålla anställningsvillkoren, t.ex. arbetsuppgifter, arbetstid, lön och rätt till ledighet.

Ersättning, rättigheter och förmåner i Qatar

 • Arbetstid: Standardarbetstiden i Qatar är 48 timmar per vecka och arbetstiden bör inte överstiga 8 timmar per dag, utom i de fall då arbetet är nödvändigt för att förhindra en förlust eller en allvarlig olycka. Arbetstagarna har rätt till en ledig dag per vecka, som bör vara fredagen, den officiella vilodagen.
 • Löner: I arbetslagen fastställs minimilöner för olika branscher, och arbetsgivarna är skyldiga att betala sina anställda minst minimilönen.
 • Årlig semester: De anställda har rätt till årlig semester på 3 veckor för de första 5 åren av tjänstgöring och 4 veckor för mer än 5 år av tjänstgöring.
 • Sjukledighet: Anställda har rätt till betald sjukledighet i upp till två veckor per år.
 • Moderskapsledighet: Kvinnliga arbetstagare i Qatar har rätt till 50 dagars betald moderskapsledighet, som kan tas ut före eller efter barnets födelse.
 • Ersättningar vid tjänsteavslutning: Anställda som har arbetat minst ett år hos sin arbetsgivare har rätt till ersättningar vid tjänsteavslutning, som kan omfatta en gratifikation och andra förmåner, t.ex. flyg- och bostadsbidrag.
 • Sjukförsäkring: Arbetsgivare i Qatar är skyldiga att erbjuda sina anställda en sjukförsäkring, som kan omfatta sjukvård och tandvård.
 • Bostad och utbildning: Vissa arbetsgivare kan erbjuda sina anställda bostad eller bostadsbidrag som en del av anställningspaketet. Vissa arbetsgivare kan också ge utbildningsbidrag till anställda med barn som går i skola i Qatar.
 • Pensionsförmåner: Anställda som har varit anställda i minst fem år hos sin arbetsgivare har rätt till en pension som betalas ut av Qatars pensionsfond.

Uppsägning av anställning

Arbetsgivare kan säga upp anställda av olika skäl, t.ex. uppsägning eller dåliga prestationer, men de måste ge besked om uppsägning och ange en giltig orsak till uppsägningen. Anställda som sägs upp utan orsak kan ha rätt till ersättning.

Dessutom är arbetsgivare i Qatar skyldiga att följa arbetslagen och dess tillämpningsföreskrifter, där minimistandarderna för anställningsförmåner fastställs. Vissa arbetsgivare kan dock erbjuda ytterligare förmåner för att attrahera och behålla anställda.

Tänker du gå in på den qatariska marknaden?

Damalion hjälper utländska juridiska personer att starta ett företag i Qatar. Förutom att hjälpa kunden att bygga upp ett företag i Qatar erbjuder vi också olika integrerade affärslösningar, inklusive efterlevnad, hantering av enheter, redovisning, beskattning, lönesupport och mycket mer i hela landet.

Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att göra ditt företag i Qatar framgångsrikt, kontakta oss redan idag.

3 + 2 =

Vill du veta mer om Damalion Qatar Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.