Välj en sida

Strukturering av hedgefonder

Våra ackrediterade och erfarna experter ger internationella kunder råd om olika kategorier av reglerade och oreglerade investeringsstrukturer som kan användas för att starta en hedgefond i Luxemburg och utomlands.

Luxemburg är det dominerande europeiska centret för alternativa fonder och har en stark ställning för hedgefonder. Landet erbjuder en mängd olika reglerade och oreglerade strukturer som kan användas för att starta en hedgefond. Dessa inkluderar SLP (Special Limited Partnership), RAIF (Reserved Alternative Investment Fund), SIF (Specialised Investment Fund) och SICAR (Risk Capital Investment Company).

Hur vi kan hjälpa till

Vi kan hjälpa investerare som är intresserade av att starta en hedgefond i Luxemburg att hitta lämpliga investeringsinstrument som passar deras specifika preferenser. Vi tittar noga på kundernas affärsmål och erbjuder den bästa lösningen.

Våra tjänster

  • Vi ger råd och hjälp med att strukturera fonder enligt den luxemburgska fondlagstiftningen.
  • Vi kan hjälpa till med att omvandla hedgefondstrategier till UCITS-kompatibla strukturer.
  • Vi ger råd och hjälp i frågor som rör efterlevnad av AIFMD och hävstångseffekter.
  • Vi hjälper till med due diligence och avtalsförhandlingar.
  • Vi hjälper till med att utarbeta dokumentationen för fonderna och tillhandahåller dessutom juridiska tjänster och företagsstöd under hela fondens livscykel.

Vill du veta mer om strukturering av hedgefonder?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.