Välj en sida

Damalion Bolivia skrivbord

Att göra affärer i Bolivia

Välkommen till Bolivia! Ett sydamerikanskt land med stor potential för investeringar och tillväxt.

Bolivia har nyligen väckt intresse bland utländska investerare och entreprenörer. Landet har en unik ställning i Sydamerika tack vare sina förbindelser med de flesta av kontinentens länder. Det är också en populär destination för företag som vill testa omättade marknader.

Bolivia erbjuder många möjligheter och fördelar för företagare som vill ta sig in på den latinamerikanska marknaden. Landet kan ses som en bro som förbinder andra latinamerikanska länder. När det gäller investeringar finns det inga begränsningar för utländska investeringar eller kontroller av utländsk valuta.

Att starta ett företag i Bolivia är en mycket intressant möjlighet för många investerare och entreprenörer eftersom landet har fått mer handel och förbättrade affärsmöjligheter.

På det hela taget är Bolivia ett utmärkt land att göra affärer i, med en vänlig och välkomnande företagskultur, potentiella marknadsmöjligheter och en ung, välutbildad arbetskraft.

Fördelar med att göra affärer i Bolivia

 • Bolivias ekonomi har vuxit stadigt under det senaste decenniet, vilket har skapat en gynnsam miljö för företag att blomstra.
 • Bolivia har rikliga naturresurser som naturgas, mineraler och bördiga jordbruksmarker, vilket ger möjligheter till investeringar i gruv-, energi- och jordbrukssektorerna.
 • Bolivia har en relativt låg levnadskostnad och en ung, välutbildad arbetskraft som är relativt billig jämfört med andra länder i regionen.
 • Den bolivianska regeringen har genomfört politiska åtgärder för att locka till sig utländska investeringar, bland annat skatteincitament, förenklade processer för företagsregistrering och investeringsskydd.
 • Bolivia har ett centralt läge i Sydamerika, vilket har gett enkel tillgång till en stor marknad med över 300 miljoner människor i grannländer som Brasilien, Argentina, Chile, Paraguay och Peru.
 • Bolivia har en utvecklad infrastruktur med goda väg- och flygförbindelser till grannländerna. Internet och telekommunikationsnäten förbättras också, vilket gör det lättare att göra affärer på distans.
 • Bolivia har en outnyttjad marknadspotential med en växande medelklass och en stor grupp unga människor som blir alltmer tekniskt kunniga. Detta ger företagen möjlighet att erbjuda innovativa produkter och tjänster.
 • Bolivia är medlem i Mercosur, vilket innebär att landet har tillgång till det stora ekonomiska blocket i den södra delen av kontinenten. Bolivia ingår också i Världshandelsorganisationen och andra avtal med sydamerikanska länder som möjliggör fritt flöde av varor och arbetskraft.

På det hela taget erbjuder Bolivia ett gynnsamt företagsklimat med ett strategiskt läge, statligt stöd, en växande ekonomi och turistpotential.

RÄTTSLIGT SYSTEM

Bolivia har ett rättssystem som bygger på civilrätt. Den bolivianska konstitutionen är landets högsta lag och fastställer de bolivianska medborgarnas grundläggande rättigheter och skyldigheter. I konstitutionen fastställs också maktfördelningen mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten.

Det bolivianska rättssystemet bygger på lagböcker, som är omfattande och systematiska sammanställningar av lagar, t.ex. civillagen, handelslagen, strafflagen och arbetslagen. Dessa koder uppdateras ständigt för att återspegla förändringar i den rättsliga miljön.

Det bolivianska rättsväsendet är oberoende och består av en högsta domstol, departementsdomstolar och lägre distriktsdomstolar.

Utländska investeringar i Bolivia

Utländska investeringar i Bolivia har ökat stadigt under de senaste åren, eftersom landet har ett gynnsamt företagsklimat och erbjuder olika incitament för utländska investerare.

För att uppmuntra utländska investeringar har den bolivianska regeringen inrättat organ för investeringsfrämjande, t.ex. Pro Bolivia och Investment Promotion Agency, för att hjälpa utländska investerare att navigera i regelverket och identifiera investeringsmöjligheter.

Utländska investerare får också äga 100 procent av sina företag i Bolivia, utan restriktioner för hemtagning av vinster eller kapital. Det är dock viktigt att notera att det finns vissa sektorer där utländskt ägande är begränsat eller förbjudet, t.ex. inom medie- och försvarsindustrin. Lokala och utländska investerare kan också bli föremål för reglering om de är involverade i gruv-, olje-, gas-, el-, transport-, telekommunikations-, spel- och jordbruksindustrin.

På det hela taget erbjuder utländska investeringar i Bolivia möjligheter till hög avkastning, och den bolivianska regeringen stöder utländska investeringar och har genomfört en politik som gör det lättare för utländska investerare att göra affärer i landet.

Val av enhet i Bolivia

Bolivia erbjuder flera olika företagsstrukturer som är tillgängliga för investerare och entreprenörer som vill göra affärer i landet. De vanligaste företagsstrukturerna i Bolivia är följande:

Individuellt ägt företag (Empresa Unipersonal)

Detta är den enklaste formen av företagsstruktur i Bolivia. Det är en företagsform som ägs av en enda person.

Funktioner

 • Det ägs och drivs av en enda person som är ansvarig för alla affärsbeslut och åtaganden.
 • Denna struktur är lätt att inrätta och underhålla men skyddar inte personliga tillgångar.
 • Det finns ingen juridisk skillnad mellan ägaren och företaget.

Företag (Sociedad Anonima eller S.A.)

Ett företag är en juridisk enhet som ägs av aktieägare och leds av en styrelse.

Funktioner

 • Denna struktur ger ägarna ett begränsat ansvarsskydd och kan anskaffa kapital genom försäljning av aktier.
 • Det är mer komplicerat att bilda och upprätthålla ett företag och det krävs fler juridiska och ekonomiska skyldigheter.
 • Förvaltningen är ett ansvar för företagets styrelse, som består av tre till tolv personer.
 • Den kan bildas på två sätt, antingen genom en enda handling eller genom offentlig teckning av aktier.

Limited Liability Company – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

Ett LLC är en företagsstruktur som ger ägarna ett begränsat ansvarsskydd.

Funktioner

 • Det kan ha mellan två och tjugofem delägare.
 • Det är lätt att starta och underhålla, och ägarna är inte personligen ansvariga för företagets skulder eller åtaganden.
 • Kapitalandelarna måste också vara helt betalda vid tidpunkten för bolagets bildande.
 • Det förvaltas av medlemmarna och medlemmarna är inte personligen ansvariga för LLC:s skulder och åtaganden.

Partnerskap

Detta är en företagsstruktur där två eller flera personer eller enheter går samman för att driva ett företag.

Funktioner

 • Det finns två typer av partnerskap i Bolivia: allmänna partnerskap och kommanditbolag.
 • I ett öppet bolag delar alla delägare lika på vinster och förluster.
 • I ett kommanditbolag är båda bolagsmännen ansvariga för ledningen av företaget, medan kommanditdelägarna endast är ansvariga för det kapital de har investerat.
 • Det är lätt att bilda och upprätthålla ett partnerskap, men det skyddar inte personliga tillgångar.

Filial (Sucursal)

En filial är en förlängning av ett utländskt företag i Bolivia.

Funktioner

 • Denna struktur gör det möjligt för utländska företag att bedriva verksamhet i Bolivia utan att behöva etablera en separat juridisk enhet.
 • Filialer omfattas av samma rättsliga och ekonomiska skyldigheter som lokala företag.
 • Det utländska företaget är ansvarigt för alla skulder och förpliktelser som filialen i Bolivia har.
 • Det har juridisk representation och är ledningsmässigt oberoende i den verksamhet som moderbolaget har etablerat.

Det rekommenderas att enskilda personer rådgör med en lokal advokat eller revisor innan de startar ett företag i Bolivia för att säkerställa att alla juridiska krav uppfylls. Om du är intresserad av att starta ett företag i Bolivia kan du kontakta din Damalion-expert nu.

BANK

Banksystemet i Bolivia anses vara stabilt och välreglerat. Banksystemet består av en rad olika finansinstitut, däribland affärsbanker, utvecklingsbanker, mikrofinansieringsinstitut och spar- och lånekooperativ.

Några av de viktigaste inslagen i Bolivias banksystem är följande:

Centralbanken

Bolivias centralbank (BCB) ansvarar för att reglera banksektorn och för landets penningpolitik. Den fastställer kapitalkrav, genomför regelbundna revisioner och övervakar bankernas verksamhet för att se till att banklagar och -förordningar följs.

Typer av banker

Det finns olika typer av banker som är verksamma i Bolivia, bland annat affärsbanker, utvecklingsbanker, spar- och lånebanker och mikrofinansieringsbanker. Dessa banker erbjuder en rad olika banktjänster till privatpersoner, företag och offentliga organ, inklusive sparkonton, checkkonton, lån, kreditkort, banköverföringar och valutaväxling.

Öppna ett bankkonto i Bolivia

För att öppna ett bankkonto i Bolivia måste du ha status som tillfälligt bosatt. Dessutom behöver du ditt ID-kort för utlänningar, ditt pass, bevis på inkomst, en adress i landet och en första insättning.

När du uppfyller ovanstående villkor kan du öppna antingen ett checkkonto, ett sparkonto eller en tidsbunden insättning.

Med rätt papper är det inte svårt att öppna ett bankkonto i Bolivia, men det kan vara lite svårt att välja rätt bank för ditt företag. Dessutom behöver du ha en tydlig kunskap om de papper som du ska fylla i, valutakurser och växling och andra viktiga detaljer. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

INVANDRING

Om du bestämmer dig för att flytta till Bolivia, antingen för att göra affärer eller för att leva en lämplig livsstil, måste du göra det på ett lagligt sätt och skaffa ett visum för bosättning.

Typ av uppehållstillstånd i Bolivia

Bolivia erbjuder flera alternativ för att få uppehållstillstånd, bland annat följande:

 • Arbetsvisum: Om du erbjuds ett jobb i Bolivia kan du ansöka om ett arbetsvisum. För detta visum krävs ett jobberbjudande från en boliviansk arbetsgivare, och arbetsgivaren måste visa att de inte har kunnat hitta en boliviansk medborgare för tjänsten.
 • Investeringsvisum: Detta visum är avsett för personer med högt nettoförmögenhet som gör en betydande investering i Bolivia. Denna visering kräver en viss minimiinvestering och kan användas för att starta ett företag eller göra andra investeringar (inom vilken sektor som helst) i landet.
 • Pensionärsvisum: Om du är över 50 år och har en viss lägsta månadsinkomst kan du ansöka om ett pensionärsvisum. Med denna visering kan du bo i Bolivia utan att behöva ett arbetstillstånd.
 • Familjevisum: Om du har familjemedlemmar som är bolivianska medborgare eller permanent bosatta kan du vara berättigad till ett familjevisum. Med denna visering kan du bo i Bolivia tillsammans med dina familjemedlemmar.

Studentvisum: Om du planerar att studera i Bolivia kan du ansöka om ett studentvisum. Visumet är giltigt under hela studietiden och kräver bevis på att du är inskriven vid en erkänd utbildningsinstitution.

Permanent uppehållstillstånd i Bolivia

Om du planerar att flytta permanent till Bolivia kan du få ett visum för permanent bosättning efter att ha bott i landet i två år. Detta gör det möjligt för dig att bo i Bolivia på obestämd tid.

För att ansöka om uppehållstillstånd i Bolivia måste du tillhandahålla flera dokument, så det rekommenderas att du konsulterar en professionell person som kan hjälpa dig att navigera i ansökningsprocessen och se till att alla nödvändiga dokument är i ordning. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

SKATTEREGIM

Skattemyndighet

Skattemyndigheten i Bolivia är den nationella skattemyndigheten (Servicio de Impuestos Nacionales eller SIN). Det är en decentraliserad enhet under ekonomi- och finansministeriet och ansvarar för att samla in och förvalta skatteintäkter i landet.

SIN ansvarar för förvaltningen av skattesystemet i Bolivia, vilket inkluderar skatteuppbörd, revision av skattebetalare och kontroll av efterlevnaden av skattelagar och -förordningar. Den tillhandahåller också skatteinformation och utbildning till skattebetalare och allmänheten.

Skattemässigt hemvist

Som skattemässig bosatt i Bolivia beskattas en privatperson i allmänhet på sina inkomster över hela världen. Detta inkluderar inkomster från arbete, affärsverksamhet, investeringar och andra källor.

Icke-residenter beskattas däremot endast för inkomster som härrör från källor i Bolivia, t.ex. hyresintäkter från egendom som finns i Bolivia eller inkomster från arbete som utförs i landet.

I Bolivia bestäms skatterättsligt hemvist utifrån en persons fysiska närvaro i landet. En person anses vara skattemässigt bosatt i Bolivia om han eller hon är fysiskt närvarande i Bolivia under 183 dagar eller mer under ett år.

Typer av skatter

I Bolivia finns det flera olika typer av skatter som privatpersoner och företag kan behöva betala. Här är en översikt över de viktigaste typerna av skatter och deras motsvarande skattesatser:

 • Inkomstskatt: Denna skatt tas ut av privatpersoner och företag på grundval av deras inkomster. Den nuvarande skattesatsen för privatpersoner är progressiv och varierar mellan 0 % och 13 % beroende på inkomstnivå. För företag är skattesatsen 25 % på deras nettointäkter.
 • Mervärdesskatt (moms): Mervärdesskatt: Mervärdesskatt är en skatt på mervärdet i varje produktions- och distributionsled av varor och tjänster. Den nuvarande standardmomssatsen i Bolivia är 13 %.
 • Punktskatt: Denna skatt tas ut på specifika varor, t.ex. tobak, alkohol, bensin och fordon. Punktskattesatserna varierar beroende på produkttyp. Exempelvis är skatten på bensin för närvarande cirka 40 procent, medan skatten på cigaretter är cirka 150 procent.
 • Kommunala skatter: Kommunerna i Bolivia har rätt att ta ut skatter på egendom och annan lokal verksamhet. Dessa skatter varierar beroende på plats och kan omfatta fastighetsskatt, fordonsskatt och skatt på kommersiell verksamhet.
 • Skatt på finansiella transaktioner: Denna skatt tas ut på finansiella transaktioner, inklusive banköverföringar och uttag från bankomater. Den nuvarande skattesatsen är 0,3 % av transaktionsbeloppet.
 • Stämpelskatt: Denna skatt tas ut på juridiska dokument, t.ex. kontrakt och avtal. Den nuvarande stämpelskatten är 3 % av transaktionsvärdet.

Observera att dessa skattesatser och typer av skatter kan ändras med tiden, och att vissa skatter kan vara föremål för undantag eller avdrag beroende på omständigheterna.

Skattedeklaration och påföljder

Skattebetalare i Bolivia måste lämna in skattedeklarationer varje år. Tidsfristen för att lämna in skattedeklarationer är vanligtvis i april eller maj varje år. Om du inte betalar skatt eller lämnar in skattedeklarationer i tid kan det leda till straffavgifter och räntekostnader.

Dubbelskatteavtal

Bolivia har undertecknat flera skatteavtal med andra länder för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt.

Bolivia har undertecknat olika typer av skatteavtal med andra länder:

 • Avtal om undvikande av dubbelbeskattning: Dessa avtal är utformade för att undvika dubbelbeskattning av samma inkomst genom att fastställa regler för hur inkomst beskattas när den tjänas i ett land av en person som är bosatt i ett annat land.
 • Avtal om utbyte av skatteinformation (Tax Information Exchange Agreements, TIEA): Dessa avtal är utformade för att främja informationsutbyte mellan skattemyndigheter i olika länder för att förhindra skatteflykt och främja efterlevnad av skattelagstiftningen.
 • Ömsesidigt administrativt bistånd i skattefrågor (MAATM): Dessa avtal syftar till att ge ömsesidigt administrativt bistånd mellan skattemyndigheter i olika länder för att främja efterlevnaden av skattelagstiftningen och förhindra skatteflykt.

De specifika villkoren i dessa skatteavtal kan variera beroende på vilket land som är inblandat och vilken typ av avtal det rör sig om.

Bolivia har undertecknat skatteavtal med följande länder: Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Chile, Kuba, Danmark, Ecuador, Frankrike, Finland, Tyskland, Italien, Indien, Japan, Mexiko, Norge, Nederländerna, Paraguay, Portugal, Peru, Ryssland, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, USA, Uruguay, Venezuela.

Skattesystemet i Bolivia är komplext och det rekommenderas att privatpersoner och företag söker råd hos en kvalificerad skatteexpert för att säkerställa att skattelagstiftningen och -bestämmelserna följs.

IMMATERIELL EGENDOM

Skyddet av immateriella rättigheter i Bolivia regleras av den bolivianska lagen om immateriella rättigheter, som antogs 1992 och har ändrats flera gånger sedan dess.

Den bolivianska lagen om immateriella rättigheter föreskriver skydd av olika typer av immateriella rättigheter, bland annat:

Patent

 • Patent skyddar uppfinningar, t.ex. nya produkter eller processer, under en begränsad period.
 • För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den vara ny, inte uppenbar och kunna användas industriellt.
 • En patentinnehavare kan få sina rättigheter tillgodosedda genom att väcka talan om återkallelse.
 • I Bolivia beviljas patent av den bolivianska myndigheten för immateriella rättigheter (SENAPI) i 20 år från ansökningsdagen.

Varumärken

 • Varumärken skyddar särskiljande tecken, t.ex. logotyper eller varumärken, som används för att särskilja varor eller tjänster på marknaden.
 • För att ett varumärke ska kunna registreras måste det vara särskiljande och får inte förvirra konsumenterna med befintliga varumärken.
 • En varumärkesinnehavare kan genomföra sina rättigheter genom att väcka talan hos den behöriga myndigheten.
 • I Bolivia registreras varumärken hos SENAPI och är giltiga i tio år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tioårsperioder.

Upphovsrätt

 • Upphovsrätten skyddar originalverk av författarskap, t.ex. litterära, konstnärliga och musikaliska verk.
 • I Bolivia beviljas upphovsrätt automatiskt när verket skapas och kräver ingen registrering. Det rekommenderas dock att registrera upphovsrättsskyddade verk hos SENAPI för att underlätta verkställandet vid intrång.
 • Upphovsrätten i Bolivia skyddas av ett beslut som utfärdats av det bolivianska upphovsrättsregistret.
 • Upphovsrättsskyddet gäller under upphovsmannens livstid och 50 år efter dennes död.

Industriell formgivning

 • Industriella mönster skyddar produkters visuella utseende, t.ex. produktens form, utformning eller utsmyckning.
 • För att kunna registreras måste en industriell formgivning vara ny och ha en individuell karaktär.
 • I Bolivia registreras industriella mönster hos SENAPI och är giltiga i tio år, med möjlighet till förlängning i ytterligare femårsperioder.

Det kan vara en utmaning att upprätthålla immateriella rättigheter i Bolivia, och det rekommenderas att söka juridisk rådgivning från en kvalificerad IP-advokat om du behöver skydda dina immateriella rättigheter i landet.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Arbets- och anställningslagstiftningen i Bolivia regleras av arbetslagen (Codigo del Trabajo), som antogs 1939 och har ändrats flera gånger sedan dess. I arbetslagen fastställs arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter samt förfaranden för arbetstvister och kollektivavtalsförhandlingar.

Ansvaret för att upprätthålla arbets- och sysselsättningslagstiftningen i Bolivia ligger hos ministeriet för arbete och social välfärd, som har befogenhet att utreda klagomål om brott mot arbetslagstiftningen och utdöma straff för arbetsgivare som bryter mot lagen.

De viktigaste inslagen i Bolivias arbets- och anställningslagstiftning är följande:

Anställningsavtal

Anställningsavtalen måste vara skriftliga och ange anställningsvillkoren, inklusive avtalets längd, lön och förmåner. Avtalen kan vara tidsbegränsade eller obestämda och arbetsgivaren måste ge arbetstagarna en kopia av avtalet.

I Bolivia finns det två huvudtyper av anställningsavtal: visstidsanställningar och tillsvidareanställningar.

 • Visstidsanställningar: Detta är anställningsavtal som har en bestämd varaktighet, t.ex. sex månader eller ett år. Visstidsanställningar används vanligtvis för tillfälligt eller säsongsbetonat arbete eller för specifika projekt eller uppgifter. Avtalet upphör automatiskt vid utgången av den angivna löptiden, om det inte förnyas eller förlängs genom överenskommelse mellan parterna.
 • Kontrakt på obestämd tid: Detta är anställningsavtal som inte har någon bestämd varaktighet och som fortsätter tills de sägs upp av antingen arbetsgivaren eller den anställde. Kontrakt på obestämd tid används vanligtvis för fast anställning. Arbetsgivare är skyldiga att ge ett skriftligt anställningsavtal till anställda som anställs på obestämd tid.

Det finns också andra typer av arbetsarrangemang i Bolivia som kanske inte betraktas som anställningsavtal, t.ex. avtal med oberoende entreprenörer eller tillfälligt arbete.

Ersättning, rättigheter och förmåner i Bolivia

 • Minimilön: regeringen fastställer en minimilön som arbetsgivarna måste betala sina anställda. Minimilönen ses över årligen och justeras vid behov för att återspegla förändringar i levnadskostnaderna.
 • Arbetstid: Standardarbetstiden i Bolivia är 48 timmar per vecka, med högst åtta timmar per dag. Arbetsgivarna är skyldiga att ge arbetstagarna minst en ledig dag i veckan. Anställda som arbetar mer än åtta timmar per dag eller 48 timmar per vecka har rätt till övertidsersättning.
 • Social trygghet: Arbetsgivarna är skyldiga att bidra till det nationella socialförsäkringssystemet, som tillhandahåller förmåner som hälso- och sjukvård, pensioner och invaliditetsförsäkringar.
 • Fackföreningar: Arbetstagare har rätt att bilda och gå med i fackföreningar, och arbetsgivare är skyldiga att förhandla med fackföreningar om frågor som löner och arbetsvillkor.
 • Semester och helgdagar: De anställda har rätt till betald semester och helgdagar, som varierar beroende på hur länge de varit anställda. Till exempel har anställda som har arbetat mindre än ett år rätt till 15 dagars betald semester, medan anställda som har arbetat mer än fem år har rätt till 30 dagars betald semester. De anställda har också rätt till betalda helgdagar.
 • Sjukledighet: Anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada har rätt till sjukledighet. Sjukfrånvaron beror på tjänstgöringens längd, men varierar vanligtvis mellan 10 och 60 dagar per år.
 • Moderskapsledighet: Kvinnliga arbetstagare har rätt till 12 veckors betald moderskapsledighet, som under vissa omständigheter kan förlängas med upp till sex veckor.

Uppsägning av anställning och avgångsvederlag

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd av motiverade skäl, t.ex. om han eller hon har misskött sig eller presterat dåligt. Anställda som sägs upp utan orsak har rätt till avgångsvederlag, som beräknas på grundval av tjänstgöringstiden och den anställdes lön.

Arbetsgivarna kan också erbjuda sina anställda ytterligare förmåner, t.ex. sjukförsäkring, livförsäkring eller pensionsplaner. Dessa förmåner är dock inte obligatoriska enligt boliviansk lag.

Vill ni gå in på den latinamerikanska marknaden?

Kontakta dina Damalion-experter nu. Vi hjälper utländska juridiska personer att etablera ett företag i Bolivia, och utöver detta erbjuder vi olika integrerade affärslösningar, inklusive efterlevnad, förvaltning av enheter, redovisning, beskattning, lönesupport och mycket mer i hela landet.

Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att göra ditt företag i Bolivia framgångsrikt, kontakta Damalions experter redan idag.

 

14 + 3 =

Vill du veta mer om Damalion Bolivia Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.