Zaznacz stronę

Damalion Boliwia biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Boliwii

Witamy w Boliwii! Południowoamerykański kraj o dużym potencjale inwestycyjnym i rozwojowym.

Boliwia w ostatnim czasie wzbudza zainteresowanie zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. Kraj ten cieszy się wyjątkową pozycją w Ameryce Południowej ze względu na połączenia z większością państw tego kontynentu. Jest to również popularny kierunek dla firm, które chcą sprawdzić nienasycone rynki.

Boliwia daje wiele możliwości i korzyści dla przedsiębiorców chcących wejść na rynek Ameryki Łacińskiej. Kraj ten może być postrzegany jako most łączący inne kraje Ameryki Łacińskiej. A jeśli chodzi o inwestycje, to nie ma ograniczeń w inwestycjach zagranicznych ani kontroli walutowych.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Boliwii jest bardzo interesującą możliwością dla wielu inwestorów i przedsiębiorców, ponieważ naród ten odnotował więcej handlu i lepsze możliwości biznesowe.

Ogólnie rzecz biorąc, Boliwia to świetne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, z przyjazną i gościnną kulturą biznesową, potencjalnymi możliwościami rynkowymi oraz młodą, wykształconą siłą roboczą.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Boliwii

 • Gospodarka Boliwii w ciągu ostatniej dekady stale się rozwijała, co zapewniło korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw.
 • Boliwia posiada bogate zasoby naturalne, takie jak gaz ziemny, minerały i żyzne ziemie dla rolnictwa, co stwarza możliwości dla inwestycji w sektorach górnictwa, energetyki i rolnictwa.
 • Boliwia ma dość niskie koszty życia i młodą, wykształconą siłę roboczą, która jest dość tania w porównaniu z innymi krajami regionu.
 • Rząd Boliwii wdrożył politykę mającą na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, w tym zachęty podatkowe, usprawnione procesy rejestracji działalności gospodarczej oraz ochronę inwestycji.
 • Boliwia jest centralnie położona w Ameryce Południowej, co zapewniło jej łatwy dostęp do dużego, ponad 300-milionowego rynku w krajach sąsiednich, takich jak Brazylia, Argentyna, Chile, Paragwaj i Peru.
 • Boliwia ma rozwijającą się infrastrukturę, dobre połączenia drogowe i lotnicze z sąsiednimi krajami. Poprawia się również Internet i sieci telekomunikacyjne, co ułatwia prowadzenie biznesu na odległość.
 • Boliwia ma niewykorzystany potencjał rynkowy, z rosnącą klasą średnią i dużą populacją młodych ludzi, którzy stają się coraz bardziej świadomi technologii. Stwarza to możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie oferowania innowacyjnych produktów i usług.
 • Boliwia jest członkiem MERCOSUR, co oznacza, że ma dostęp do wielkiego bloku gospodarczego w południowej części kontynentu. Boliwia jest również częścią Światowej Organizacji Handlu i innych traktatów z krajami Ameryki Południowej, które umożliwiają swobodny przepływ towarów i siły roboczej.

Ogólnie rzecz biorąc, Boliwia oferuje korzystne środowisko biznesowe dzięki strategicznej lokalizacji, wsparciu rządu, rozwijającej się gospodarce i potencjałowi turystycznemu.

SYSTEM PRAWNY

Boliwia ma system prawny, który opiera się na prawie cywilnym. Konstytucja Boliwii jest najwyższym prawem kraju i ustanawia podstawowe prawa i obowiązki obywateli Boliwii. Konstytucja ustanawia również podział władzy pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Boliwijski system prawny opiera się na kodeksach, które są obszernymi i systematycznymi kompilacjami ustaw, takich jak Kodeks Cywilny, Kodeks Handlowy, Kodeks Karny, Kodeks Pracy. Kodeksy te są stale aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w środowisku prawnym.

Boliwijskie sądownictwo jest niezależne i składa się z Sądu Najwyższego, Sądów Departamentalnych oraz niższych sądów okręgowych.

Inwestycje zagraniczne w Boliwii

Inwestycje zagraniczne w Boliwii w ostatnich latach stale rosną, ponieważ kraj ten ma korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i oferuje różne zachęty dla inwestorów zagranicznych.

Aby zachęcić do inwestycji zagranicznych, rząd Boliwii powołał agencje promocji inwestycji, takie jak Pro Bolivia i Investment Promotion Agency, które pomagają inwestorom zagranicznym w poruszaniu się po środowisku regulacyjnym i identyfikowaniu możliwości inwestycyjnych.

Inwestorzy zagraniczni mogą również posiadać 100% swoich przedsiębiorstw w Boliwii, bez ograniczeń dotyczących repatriacji zysków lub kapitału. Należy jednak zauważyć, że istnieją pewne sektory, w których własność zagraniczna jest ograniczona lub zabroniona, np. w mediach i przemyśle obronnym. Również inwestorzy lokalni i zagraniczni mogą podlegać regulacjom, jeśli są zaangażowani w przemysł górniczy, naftowy, gazowy, elektryczny, transportowy, telekomunikacyjny, hazardowy i rolniczy.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje zagraniczne w Boliwii oferują możliwości wysokich zwrotów z inwestycji, a rząd Boliwii wspiera inwestycje zagraniczne i wdrożył politykę ułatwiającą inwestorom zagranicznym prowadzenie działalności w kraju.

Wybór podmiotu w Boliwii

Boliwia oferuje kilka struktur biznesowych, które są dostępne dla inwestorów i przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w tym kraju. Do najczęściej spotykanych struktur biznesowych w Boliwii należą:

Spółka będąca własnością indywidualną (Empresa Unipersonal)

Jest to najprostsza forma struktury biznesowej w Boliwii. Jest to forma firmy, której właścicielem jest jedna osoba.

Cechy

 • Jej właścicielem i operatorem jest jedna osoba, która odpowiada za wszystkie decyzje biznesowe i zobowiązania.
 • Struktura ta jest łatwa do założenia i utrzymania, ale nie chroni majątku osobistego.
 • Nie ma prawnego rozróżnienia między właścicielem a przedsiębiorstwem.

Spółka (Sociedad Anonima lub S.A.)

Korporacja jest osobą prawną, która jest własnością akcjonariuszy i jest zarządzana przez zarząd.

Cechy

 • Struktura ta zapewnia swoim właścicielom ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością i może pozyskiwać kapitał poprzez sprzedaż udziałów.
 • Korporacje są bardziej skomplikowane w założeniu i utrzymaniu oraz wymagają więcej zobowiązań prawnych i finansowych.
 • Za zarządzanie odpowiada zarząd korporacji, w skład którego wchodziło od trzech do dwunastu osób.
 • Może być ukonstytuowana na dwa sposoby, albo przez jeden akt, albo przez publiczną subskrypcję akcji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

LLC jest strukturą biznesową, która zapewnia swoim właścicielom ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością.

Cechy

 • Może mieć od dwóch do dwudziestu pięciu partnerów.
 • Jest łatwa do założenia i utrzymania, a właściciele nie odpowiadają osobiście za długi i zobowiązania firmy.
 • Udziały kapitałowe muszą być również w całości opłacone w momencie zakładania spółki.
 • Jest ona zarządzana przez jej członków, a członkowie nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania LLC.

Partnerstwo

Jest to struktura biznesowa, w której dwie lub więcej osób lub podmiotów łączy się w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Cechy

 • W Boliwii istnieją dwa rodzaje spółek: spółki jawne i spółki komandytowe.
 • W spółce jawnej wszyscy wspólnicy dzielą się zyskami i stratami po równo
 • W spółce komandytowej obaj komplementariusze są odpowiedzialni za zarządzanie przedsiębiorstwem, a komandytariusze odpowiadają tylko za wysokość zainwestowanego przez siebie kapitału.
 • Spółki osobowe są łatwe do założenia i utrzymania, ale nie chronią majątku osobistego.

Oddział (Sucursal)

Oddział jest przedłużeniem działalności firmy zagranicznej w Boliwii.

Cechy

 • Struktura ta pozwala firmom zagranicznym prowadzić działalność w Boliwii bez konieczności zakładania odrębnego podmiotu prawnego.
 • Oddziały podlegają tym samym obowiązkom prawnym i finansowym co firmy lokalne.
 • Firma zagraniczna jest odpowiedzialna za wszystkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez oddział w Boliwii.
 • Posiada reprezentację prawną i cieszy się niezależnością zarządczą w zakresie działalności założonej przez jednostkę dominującą.

Zaleca się, aby przed założeniem działalności gospodarczej w Boliwii osoby fizyczne skonsultowały się z lokalnym prawnikiem lub księgowym w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi. Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej w Boliwii, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.

BANKING

System bankowy w Boliwii jest uważany za stabilny i dobrze uregulowany. Ten system bankowy składa się z różnych instytucji finansowych, w tym banków komercyjnych, banków rozwoju, instytucji mikrofinansowych oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Niektóre kluczowe cechy systemu bankowego w Boliwii obejmują:

Bank Centralny

Boliwijski Bank Centralny (BCB) jest odpowiedzialny za regulację sektora bankowego i zarządzanie polityką pieniężną kraju. Ustala wymogi kapitałowe, przeprowadza regularne audyty i monitoruje działalność banków w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami bankowymi.

Rodzaje banków

W Boliwii działają różne rodzaje banków, w tym banki komercyjne, banki rozwoju, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i banki mikrofinansowe. Banki te oferują szereg usług bankowych dla osób fizycznych, firm i podmiotów rządowych, w tym rachunki oszczędnościowe, rachunki czekowe, pożyczki, karty kredytowe, przelewy bankowe i wymianę walut.

Otwarcie rachunku bankowego w Boliwii

Aby otworzyć konto bankowe w Boliwii, należy posiadać status rezydenta tymczasowego. Oprócz tego potrzebny będzie jeszcze dowód osobisty obcokrajowca, paszport, potwierdzenie dochodów, adres w kraju oraz wpłata początkowa.

Gdy spełnisz powyższe warunki, wtedy możesz otworzyć rachunek czekowy, rachunek oszczędnościowy lub lokatę terminową.

Mając odpowiednie formalności, nie jest trudno otworzyć konto bankowe w Boliwii, ale wybór odpowiedniego banku dla Twojej firmy może być nieco trudny. Ponadto, musisz mieć jasną wiedzę na temat formalności, które będziesz wypełniać, kursów walut i wymiany oraz innych istotnych szczegółów. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

IMMIGRACJA

Jeśli zdecydujesz się przenieść do Boliwii, albo dla biznesu lub jego odpowiedniego stylu życia, jesteś upoważniony do zrobienia tego w legalny sposób i uzyskać wizę rezydenta.

Typ rezydencji w Boliwii

Boliwia oferuje kilka opcji uzyskania rezydencji, w tym:

 • Wiza pracownicza: jeśli otrzymasz ofertę pracy w Boliwii, możesz ubiegać się o wizę pracowniczą. Wiza ta wymaga oferty pracy od boliwijskiego pracodawcy, a pracodawca musi przedstawić dowód, że nie był w stanie znaleźć obywatela Boliwii na dane stanowisko.
 • Wiza inwestycyjna: przeznaczona jest dla osób o wysokich dochodach, które dokonują znacznych inwestycji w Boliwii. Wiza ta wymaga określonej minimalnej inwestycji i może być wykorzystana do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub dokonania innych inwestycji (w dowolnym sektorze) w kraju.
 • Wiza emerytalna: jeśli masz ponad 50 lat i określony minimalny dochód miesięczny, możesz ubiegać się o wizę emerytalną. Wiza ta pozwala na zamieszkanie w Boliwii bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę.
 • Wiza rodzinna: jeśli masz członków rodziny, którzy są obywatelami Boliwii lub stałymi rezydentami, możesz kwalifikować się do wizy rodzinnej. Wiza ta pozwala na zamieszkanie w Boliwii wraz z członkami rodziny.

Wiza studencka: jeśli planujesz studiować w Boliwii, możesz ubiegać się o wizę studencką. Ta wiza jest ważna na czas studiów i wymaga dowodu zapisania się do uznanej instytucji edukacyjnej.

Stały pobyt w Boliwii

Jeśli planujesz przenieść się na stałe do Boliwii, możesz uzyskać wizę stałego pobytu po 2 latach mieszkania w tym kraju. Dzięki temu będziesz mógł zamieszkać w Boliwii na czas nieokreślony.

Aby ubiegać się o pobyt w Boliwii, będziesz musiał dostarczyć kilka dokumentów, dlatego zaleca się konsultację z profesjonalistą, który pomoże Ci poruszać się po procesie aplikacji i upewnić się, że wszystkie niezbędne dokumenty są w porządku. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

REŻIM PODATKOWY

Organ podatkowy

Organem podatkowym w Boliwii jest Krajowa Służba Podatkowa (Servicio de Impuestos Nacionales lub SIN). Jest to zdecentralizowana jednostka podlegająca Ministerstwu Gospodarki i Finansów Publicznych, odpowiedzialna za zbieranie i zarządzanie dochodami podatkowymi w kraju.

SIN jest odpowiedzialny za administrowanie systemem podatkowym w Boliwii, co obejmuje pobieranie podatków, kontrolę podatników oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów i regulacji podatkowych. Zapewnia również informacje i edukację podatkową dla podatników i społeczeństwa.

Rezydencja podatkowa

Jako rezydent podatkowy w Boliwii, osoba fizyczna podlega zasadniczo opodatkowaniu od swoich światowych dochodów. Dotyczy to dochodów uzyskanych z zatrudnienia, działalności gospodarczej, inwestycji i innych źródeł.

Z kolei nierezydenci są opodatkowani tylko od dochodów pochodzących ze źródeł znajdujących się w Boliwii, takich jak dochody z wynajmu nieruchomości położonych w Boliwii lub dochody uzyskane z pracy wykonywanej na terenie kraju.

W Boliwii rezydencja podatkowa jest określana na podstawie fizycznej obecności osoby fizycznej w kraju. Osoba fizyczna jest uważana za rezydenta podatkowego w Boliwii, jeśli jest fizycznie obecna w Boliwii przez 183 lub więcej dni w roku.

Rodzaje podatków

W Boliwii istnieje kilka rodzajów podatków, do których płacenia mogą być zobowiązane osoby fizyczne i firmy. Oto przegląd głównych rodzajów podatków i odpowiadających im stawek:

 • Podatek dochodowy: podatek ten nakładany jest na osoby fizyczne i firmy w oparciu o ich dochody. Obecna stawka podatkowa dla osób fizycznych jest progresywna i wynosi od 0% do 13% w zależności od poziomu dochodów. Dla firm stawka podatkowa to płaskie 25% od dochodu netto.
 • Value Added Tax (VAT): VAT to podatek od wartości dodanej na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów i usług. Obecnie podstawowa stawka VAT w Boliwii wynosi 13%.
 • Podatek akcyzowy: podatek ten jest nakładany na określone towary, takie jak tytoń, alkohol, benzyna i pojazdy. Stawki podatku akcyzowego są różne w zależności od rodzaju wyrobu. Na przykład podatek od benzyny wynosi obecnie około 40%, natomiast od papierosów około 150%.
 • Podatki komunalne: władze lokalne w Boliwii są upoważnione do nakładania podatków od nieruchomości i innych działań lokalnych. Podatki te różnią się w zależności od lokalizacji i mogą obejmować podatki od nieruchomości, podatki od pojazdów oraz podatki od działalności gospodarczej.
 • Podatek od transakcji finansowych: podatek ten jest pobierany od transakcji finansowych, w tym przelewów bankowych i wypłat z bankomatów. Aktualna stawka podatku wynosi 0,3% od kwoty transakcji.
 • Stamp Duty: podatek ten nakładany jest na dokumenty prawne, takie jak kontrakty i umowy. Obecna stawka opłaty skarbowej wynosi 3% wartości transakcji.

Należy pamiętać, że te stawki i rodzaje podatków mogą się zmieniać w czasie, a niektóre podatki mogą podlegać zwolnieniom lub odliczeniom w zależności od okoliczności.

Składanie deklaracji podatkowych i kary

Podatnicy w Boliwii są zobowiązani do corocznego składania deklaracji podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych przypada zazwyczaj na kwiecień lub maj każdego roku. Brak zapłaty podatku lub złożenia zeznania podatkowego w terminie może skutkować naliczeniem kar i odsetek.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Boliwia podpisała kilka umów podatkowych z innymi krajami, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiec uchylaniu się od płacenia podatków.

Do różnych rodzajów umów podatkowych, które Boliwia podpisała z innymi krajami, należą:

 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA): umowy te mają na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu poprzez określenie zasad opodatkowania dochodu uzyskanego w jednym kraju przez rezydenta innego kraju.
 • Umowy o wymianie informacji podatkowych (TIEA): umowy te mają na celu wspieranie wymiany informacji między organami podatkowymi w różnych krajach w celu zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i wspierania przestrzegania przepisów podatkowych.
 • Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach podatkowych (MAATM): umowy te mają na celu zapewnienie wzajemnej pomocy administracyjnej między organami podatkowymi w różnych krajach w celu promowania przestrzegania przepisów podatkowych i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

Szczegółowe warunki tych umów podatkowych mogą się różnić w zależności od kraju, którego dotyczą i rodzaju umowy.

Kraje, z którymi Boliwia podpisała umowy podatkowe to: Argentyna, Brazylia, Kanada, Chiny, Chile, Kuba, Dania, Ekwador, Francja, Finlandia, Niemcy, Włochy, Indie, Japonia, Meksyk, Norwegia, Holandia, Paragwaj, Portugalia, Peru, Rosja, Korea Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela

System podatkowy w Boliwii jest złożony i zaleca się, aby osoby fizyczne i firmy korzystały z porad wykwalifikowanego specjalisty ds. podatkowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ochrona własności intelektualnej w Boliwii jest regulowana boliwijską ustawą o własności intelektualnej, która została uchwalona w 1992 r. i od tego czasu była kilkakrotnie zmieniana.

Boliwijska ustawa o własności intelektualnej przewiduje ochronę różnych rodzajów IP, w tym:

Patenty

 • Patenty chronią wynalazki, takie jak nowe produkty lub procesy, przez określony czas.
 • Aby wynalazek mógł zostać opatentowany, musi być nowy, nieoczywisty i nadający się do przemysłowego zastosowania.
 • Właściciel patentu może dochodzić swoich praw w drodze powództwa o rewindykację.
 • W Boliwii patenty są przyznawane przez boliwijski Urząd Własności Intelektualnej (SENAPI) na 20 lat od daty zgłoszenia.

Znaki towarowe

 • Znaki towarowe chronią charakterystyczne oznaczenia, takie jak logo lub nazwy marek, które są używane do wyróżniania towarów lub usług na rynku.
 • Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany, musi mieć charakter odróżniający i nie może wprowadzać w błąd konsumentów w stosunku do istniejących znaków towarowych.
 • Właściciel znaku towarowego może realizować swoje prawa w drodze powództwa przed właściwym organem.
 • W Boliwii znaki towarowe są rejestrowane w SENAPI i są ważne przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 10-letnie okresy.

Prawa autorskie

 • Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła autorskie, takie jak utwory literackie, artystyczne i muzyczne.
 • W Boliwii prawa autorskie są przyznawane automatycznie po stworzeniu utworu i nie wymagają rejestracji. Zaleca się jednak rejestrację utworów chronionych prawem autorskim w SENAPI, aby ułatwić egzekwowanie prawa w przypadku jego naruszenia.
 • Prawo autorskie w Boliwii jest chronione uchwałą przyznaną przez Boliwijski Rejestr Praw Autorskich.
 • Ochrona praw autorskich trwa przez cały okres życia autora plus 50 lat po jego śmierci.

Projekty przemysłowe

 • Wzory przemysłowe chronią wizualny wygląd produktów, taki jak kształt, konfiguracja lub ornamentacja produktu.
 • Aby wzór przemysłowy mógł zostać zarejestrowany, musi być nowy i mieć indywidualny charakter.
 • W Boliwii wzory przemysłowe są rejestrowane w SENAPI i są ważne przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 5-letnie okresy.

Egzekwowanie praw własności intelektualnej w Boliwii może stanowić wyzwanie, dlatego w celu ochrony praw własności intelektualnej w tym kraju zaleca się zasięgnięcie porady prawnej u wykwalifikowanego prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Prawo pracy i zatrudnienia w Boliwii reguluje Kodeks Pracy (Codigo del Trabajo), który został uchwalony w 1939 roku i od tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, a także procedury dotyczące sporów pracowniczych i negocjacji zbiorowych.

Za egzekwowanie prawa pracy i zatrudnienia w Boliwii odpowiedzialne jest Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które ma uprawnienia do badania skarg na łamanie prawa pracy i nakładania kar na pracodawców, którzy naruszają prawo.

Do najważniejszych cech prawa pracy i zatrudnienia w Boliwii należą:

Umowy o pracę

Umowy o pracę muszą mieć formę pisemną i określać warunki zatrudnienia, w tym czas trwania umowy, wynagrodzenie i świadczenia. Umowy mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony, a pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia pracownikom kopii umowy.

W Boliwii istnieją dwa główne rodzaje umów o pracę: umowy na czas określony i umowy na czas nieokreślony.

 • Umowy na czas określony: są to umowy o pracę, które mają określony czas trwania, np. sześć miesięcy lub jeden rok. Umowy na czas określony są zazwyczaj wykorzystywane do pracy tymczasowej lub sezonowej, lub do realizacji konkretnych projektów lub zadań. Umowa kończy się automatycznie po upływie określonego czasu trwania, chyba że zostanie odnowiona lub przedłużona za zgodą stron.
 • Umowy na czas nieokreślony: są to umowy o pracę, które nie mają określonego czasu trwania i trwają do momentu ich rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika. Umowy na czas nieokreślony są zazwyczaj stosowane w przypadku stałego zatrudnienia. Pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia pisemnej umowy o pracę pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony.

W Boliwii istnieją również inne rodzaje ustaleń dotyczących pracy, które mogą nie być uznane za umowy o pracę, takie jak umowy z niezależnym wykonawcą lub praca tymczasowa.

Odszkodowania za pracę, uprawnienia i świadczenia w Boliwii

 • Płaca minimalna: rząd ustala minimalną płacę, którą pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom. Płaca minimalna podlega corocznej weryfikacji i w razie potrzeby jest dostosowywana do zmian w kosztach utrzymania.
 • Czas pracy: standardowy tydzień pracy w Boliwii wynosi 48 godzin, maksymalnie osiem godzin dziennie. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom minimum jednego dnia wolnego w tygodniu. Pracownicy, którzy pracują więcej niż osiem godzin dziennie lub 48 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny.
 • Ubezpieczenia społeczne: pracodawcy są zobowiązani do płacenia składek na krajowy system ubezpieczeń społecznych, który zapewnia takie świadczenia jak opieka zdrowotna, emerytury i ubezpieczenia od niepełnosprawności.
 • Związki zawodowe: pracownicy mają prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, a pracodawcy są zobowiązani do negocjowania ze związkami takich spraw jak płace i warunki pracy.
 • Urlop i wakacje: pracownicy mają prawo do płatnego urlopu i wakacji, które różnią się w zależności od stażu pracy. Przykładowo, pracownicy, którzy przepracowali mniej niż rok mają prawo do 15 dni płatnego urlopu, natomiast pracownicy, którzy przepracowali więcej niż pięć lat mają prawo do 30 dni płatnego urlopu. Pracownicy mają również prawo do płatnych dni wolnych od pracy.
 • Zwolnienie lekarskie: pracownicy, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub urazu, mają prawo do zwolnienia lekarskiego. Wysokość zwolnienia lekarskiego zależy od stażu pracy, ale zazwyczaj wynosi od 10 do 60 dni rocznie.
 • Urlop macierzyński: pracownicy płci żeńskiej mają prawo do 12 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, który w pewnych okolicznościach można przedłużyć o maksymalnie sześć tygodni.

Rozwiązanie stosunku pracy i odprawa emerytalna

Pracodawcy mogą rozwiązać umowę z pracownikiem z powodu przyczyny, takiej jak niewłaściwe zachowanie lub słabe wyniki. Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę bez podania przyczyny, mają prawo do odprawy, która jest obliczana na podstawie stażu pracy i wynagrodzenia pracownika.

Pracodawcy mogą również oferować dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie lub plany emerytalne. Świadczenia te nie są jednak obowiązkowe w prawie boliwijskim.

Czy chcecie wejść na ten latynoamerykański rynek?

Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz. Pomagamy zagranicznym podmiotom prawnym w zakładaniu działalności w Boliwii, a ponadto zapewniamy różne integralne rozwiązania biznesowe, w tym zgodność, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych w całym kraju.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu przez Twoją firmę w Boliwii, skontaktuj się z ekspertami Damalion już dziś.

 

4 + 7 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Bolivia Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.