Zaznacz stronę
Formacja spółki

JESTEŚMY

NIEZALEŻNA FIRMA KONSULTINGOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

– Dedykowany do doskonałości –

We are looking for hotels for sale (USA, West/Eastern Europe) on behalf of international investors. Contact us if you have opportunities: contact@damalion.com

Nasza niezależna ekspertyza

ZGODNOŚĆ I RYZYKO

Nasi eksperci wykorzystują swoją solidną wiedzę na temat regulacji prawnych, aby zoptymalizować zarządzanie zgodnością i ryzykiem operacyjnym.

GLOBALNE DORADZTWO

Ponieważ stawiamy Twoje potrzeby na pierwszym miejscu, nasza niezależność i przejrzystość sprawia, że Twoje doświadczenie jest najlepsze.

STRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Nasi eksperci przewidują przyszłe wydarzenia, aby zaoferować Państwu efektywne i dopasowane do potrzeb struktury, które działają

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Nasze niezależne kierownictwo i zarządzanie zapewnia bezstronne stanowiska bez wpływów, dzięki czemu Twój biznes będzie pewny siebie.

Przedsiębiorstwo prywatne

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub firmy rodzinne korzystają z naszego doświadczenia w zakresie organicznego wzrostu i trwałego tworzenia wartości.

Fundusze

W przypadku projektów związanych z funduszami, dedykowani eksperci wykorzystują swoją kluczową wiedzę i indywidualne doświadczenie, aby utrzymać cykl życia funduszu na właściwej ścieżce.

Instytucje

W Damalion’s, z dumą wspieramy instytucje w ich zaangażowaniu w ulepszanie naszej społeczności poprzez kulturę innowacji.

Biura rodzinne

Krytyczne myślenie jest naszym DNA, a nasi eksperci są z Tobą, aby utrzymać interesy Twojej rodziny na ścieżce trwałego sukcesu.

360° Niezależna ekspertyza

Damalion opiera się na zasadzie, że niezależnie od sposobu zorganizowania struktury, z lub bez ludzkiej interwencji, organizacja ta prędzej czy później doświadczy krytycznych punktów bólu, które wpłyną negatywnie na jej model biznesowy lub samo istnienie.

I, ta organizacja odzyska pełną sprawność, albo nie, albo po prostu zniknie. Obecnie intensywne regulacje prawne stanowią wyzwanie dla przyzwyczajeń i istniejącej architektury każdego podmiotu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Bezkonfliktowa obsługa klienta

Jak radzimy sobie z konfliktem interesów w przypadku zleceń eksperckich?

Eksperci zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki wykraczających poza ich obowiązki prawne wynikające z mandatów.

Zobowiązanie to ma zastosowanie przed przyjęciem zlecenia, w trakcie i po wykonaniu zlecenia.

Eksperci są również zachęcani do zgłaszania i odrzucania wszelkich misji, które mogą nie być zgodne z ich własnym wewnętrznym kodeksem etycznym, niezależnie od tego, jakie są wymogi prawne określone przez ich zawód.

Procesy, polityki i procedury


Narażenie na ryzyko regulacyjne może być zwiększone przez, na przykład:
– Słabe lub przestarzałe procedury i kontrole zarządzania ryzykiem
– Nieprzestrzeganie ustalonych procedur zarządzania ryzykiem i kontroli
– nawet nieodpowiednie szkolenie w zakresie ról, odpowiedzialności i obowiązków.
Takie sytuacje mogą wystąpić szybciej, niż komukolwiek, nawet najbardziej obeznanemu w temacie oddziałowi wewnętrznemu, może się wydawać.

Nasi niezależni eksperci będą informować Państwa na bieżąco o tym, jak odpowiednio zarządzać rosnącymi obowiązkami, takimi jak:
– posiadanie odpowiedniej kontroli wewnętrznej i systemów informacyjnych
– Udowodnienie, że działają w sposób bezpieczny i należyty
– Ocena tego, jak dobrze Twoja polityka komunikuje wytyczne Governance, aby osiągnąć Twoje cele i wdrożyć Twoje wymagania.
– Kontrola efektywnej realizacji procesów, śledzenie potencjalnych niedociągnięć, które mogą negatywnie wpłynąć na poziom świadczonych usług.

Celem takiej misji będzie ciągłe doskonalenie Państwa organizacji w zakresie następujących aktywów:
– przekazywanie jasnej linii uprawnień i odpowiedzialności za monitorowanie wewnętrznych zainteresowanych stron w zakresie przestrzegania polityk
– uzyskiwanie bezpośrednich, użytecznych raportów, które będą terminowe i dokładne, tak aby strategiczna taktyka mogła być w razie potrzeby skorygowana
– ocena procedur ochrony i zarządzania majątkiem
– podnosząc swoją zgodność z prawem i najnowszymi regulacjami jako przewagę konkurencyjną.

Zgodność z przepisami

Zrozumienie naszego podejścia może upewnić Państwa, że Damalion jest właściwym partnerem, który zaoferuje Państwu elastyczną i odpowiednią ekspertyzę.

Identyfikujemy i kwalifikujemy Państwa potrzeby, aby mieć pewność, że wymagany poziom ekspertyzy jest proporcjonalny do poziomu stresu regulacyjnego, z którym muszą sobie Państwo radzić.

Jest to pomocne nie tylko w zapewnieniu Ci opłacalnej niezależnej linii obrony, ale także w pielęgnowaniu efektywności Twojej organizacji.

Naszą propozycją wartości jest dostarczenie Państwu naszego doświadczenia jako siły napędowej Państwa stałego wzrostu oraz naszego zaufania jako źródła Państwa trwałego sukcesu.

Damalion oferuje Państwu dostęp do sprawdzonych, niezależnych konsultantów, którzy wykorzystują swoje dotychczasowe doświadczenia operacyjne, pozytywne lub negatywne, swoją wiedzę kapitałową, aby zapewnić Państwu doskonałe rezultaty, których potrzebują Państwo do osiągnięcia swoich celów biznesowych.

Koncentrujemy się na “Najlepszych praktykach” i jesteśmy zaangażowani w kulturę ciągłego doskonalenia, aby dzielić się z naszymi klientami ryzykiem i czerwonymi flagami, które należy ograniczyć. Bezstronna metodologia Uzyskujemy analityczne zrozumienie potrzeb klienta i jego globalnego środowiska, aby ocenić cele strategiczne, opracować taktyczną mapę drogową, dzięki której nasi upoważnieni eksperci mogą koordynować działania z własnymi zespołami klienta w celu osiągnięcia konkretnych i skutecznych rezultatów. Porozmawiajmy o twoich projektach…

Zgodność i ryzyko

Wnosimy zaangażowanie, którego motorem są wyniki i wzrost. Dzielimy się ambicjami firmy, które wynikają z głębokiego zrozumienia strategii, opracowania taktycznej mapy drogowej, zaangażowania zespołu oraz koordynacji działań wokół konkretnych i osiągalnych celów.

Porozmawiajmy o Twoich projektach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu wartości z Damalion?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.
Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.

Polecane wiadomości i spostrzeżenia