Zaznacz stronę

Damalion Maroko biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Maroku

Maroko, afrykański kraj o zróżnicowanej historii, w którym istniały różne imperia, był jednym z najbardziej zaawansowanych i rozwiniętych rynków w Afryce.

Kraj ten cieszy się stabilnością polityczną, idealnym położeniem i solidną infrastrukturą, z szybko rozwijającą się gospodarką i przyspieszonym procesem reform politycznych, gospodarczych i społecznych.

Maroko jest ważną szansą rynkową dla zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów z wielu powodów. Ogromna klasa konsumentów, silny wzrost gospodarczy i udane wdrożenie programów restrukturyzacji finansowej wspieranych przez Bank Światowy sprawiły, że kraj ten stał się bardzo atrakcyjny dla inwestorów.

A będąc bramą do kontynentu afrykańskiego, kraj ten oferuje wiele możliwości dla inwestorów i przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność w Maroku.

Ogólnie rzecz biorąc, Maroko oferuje korzystne środowisko biznesowe dla inwestorów zagranicznych, z szeregiem korzyści, które sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Maroku

 • W ostatnich latach Maroko odnotowuje stały wzrost gospodarczy, a rząd wdrożył kilka reform gospodarczych mających na celu promowanie inwestycji i pobudzenie wzrostu.
 • Maroko znajduje się na skrzyżowaniu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, co sprawiło, że jest to idealne miejsce dla firm chcących uzyskać dostęp do tych rynków.
 • Maroko podpisało kilka umów o wolnym handlu z kilkoma krajami, co sprawiło, że stało się atrakcyjną lokalizacją dla firm chcących uzyskać dostęp do tych rynków.
 • Siła robocza w kraju jest młoda, aktywna i wykwalifikowana, infrastruktura również jest solidnie rozwinięta.
 • Maroko wprowadziło również szereg reform mających na celu poprawę otoczenia biznesowego, w tym uproszczenie procedur zakładania działalności gospodarczej oraz ustanowienie punktu kompleksowej obsługi dla inwestorów zagranicznych.
 • Rząd marokański wprowadził szereg zachęt i ulg podatkowych w celu sprowadzenia inwestorów zagranicznych, takich jak zwolnienia podatkowe i wsparcie finansowe dla projektów inwestycyjnych.
SYSTEM PRAWNY

System prawny w Maroku oparty jest na mieszance prawa islamskiego, francuskiego prawa cywilnego i tradycyjnego prawa marokańskiego. System prawny w Maroku jest systemem dualnym, z odrębnym systemem sądowym dla spraw świeckich i religijnych.

Maroko posiada system sądów świeckich oparty na francuskim systemie prawa cywilnego, system sądów religijnych oparty na prawie islamskim, Trybunał Konstytucyjny odpowiedzialny za interpretację konstytucji, Sąd Administracyjny, który rozpatruje spory związane z kwestiami administracyjnymi oraz Sąd Pracy odpowiedzialny za rozpatrywanie sporów związanych z pracą i zatrudnieniem.

Inwestycje zagraniczne w Maroku

Maroko aktywnie zachęca do inwestycji zagranicznych. W celu dalszego promowania tego zjawiska Maroko zatwierdziło szereg środków i przepisów prawnych mających na celu uproszczenie procedur i zapewnienie odpowiednich warunków do rozpoczęcia i zakończenia projektu. Środki te obejmują zachęty finansowe i zwolnienia podatkowe przewidziane w kodeksie inwestycyjnym oraz regionalne centra inwestycyjne utworzone w celu wspierania projektów.

Również zagraniczne i krajowe podmioty prywatne mogą zakładać i posiadać przedsiębiorstwa w Maroku.

Formy prawne w Maroku

Maroko oferuje kilka struktur biznesowych, z których przedsiębiorcy mogą wybierać przy zakładaniu firmy. Oto najczęściej spotykane struktury biznesowe w Maroku:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Entreprise Individuelle)

Jest to najprostsza struktura biznesowa w Maroku.

Cechy

 • Jest własnością i jest zarządzany przez jedną osobę
 • Właściciel ma pełną kontrolę nad biznesem
 • Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie jej długi i zobowiązania.

Spółka (Société en Nom Collectif)

Jest to marokańska struktura biznesowa, w której dwie lub więcej osób dzieli się własnością i zarządzaniem firmą.

Cechy

 • Partnerzy odpowiadają solidarnie za długi i zobowiązania spółki.
 • Partnerzy dzielą się własnością i odpowiedzialnością za zarządzanie, a także zyskami i stratami.

Spółka komandytowa (Société en Commandite Simple)

Jest ona podobna do spółki osobowej, ale ma dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy, którzy zarządzają firmą i odpowiadają solidarnie za jej długi i zobowiązania oraz komandytariuszy, którzy wnoszą kapitał i mają ograniczoną odpowiedzialność.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

SARL jest strukturą biznesową Maroka, która oferuje ochronę ograniczonej odpowiedzialności dla swoich właścicieli, co oznacza, że właściciele odpowiadają tylko za kwotę kapitału, którą wnieśli do firmy.

Cechy

 • Jest to osoba prawna posiadająca osobowość prawną.
 • SARL wymagają co najmniej dwóch udziałowców.
 • SARL oferuje ograniczoną ochronę odpowiedzialności swoim właścicielom, którzy są nazywani “associés”.
 • Nie ma ograniczeń w zakresie minimalnego kapitału zakładowego.
 • SARL wymagają co najmniej dwóch wspólników i mają maksymalnie 50 wspólników.
 • Jej dyrektor(ka) nie musi być rezydentem w Maroku ani posiadać udziałów w tej firmie.

Spółka akcyjna (Société Anonyme – SA)

Marokańska spółka akcyjna to struktura biznesowa, w której własność jest podzielona na akcje, które mogą być nabywane i sprzedawane przez inwestorów.

Cechy

 • Udziałowcy nie odpowiadają osobiście za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa.
 • Spółki SA wymagają co najmniej trzech akcjonariuszy.
 • Własność spółki SA podzielona jest na akcje, które sprzedawane są inwestorom.
 • Posiada swobodę przenoszenia i zbywalności akcji
 • Akcjonariusze mają ograniczoną odpowiedzialność i nie odpowiadają za długi spółki ponad swoją inwestycję.
 • Należy wyznaczyć audytora.

Uproszczona Spółka Akcyjna (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS jest marokańską c strukturą biznesową, która oferuje swoim właścicielom ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością.

Cechy

 • SAS-y mogą być tworzone z jednym udziałowcem
 • SAS oferuje swoim akcjonariuszom ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością.

Oddział

Oddział jest spółką utworzoną przez zagraniczną spółkę macierzystą i jest traktowany jako odrębny podmiot prawny.

Cechy

 • Oddział jest uważany za rozszerzenie firmy macierzystej w Maroku.
 • Jednostka macierzysta przejmuje pełną odpowiedzialność za działalność i zobowiązania oddziału.
 • Firmy zagraniczne muszą zarejestrować się w marokańskim rejestrze handlowym przed założeniem oddziału w Maroku.
 • Firmy zagraniczne muszą wyznaczyć lokalnego przedstawiciela w Maroku.
 • Spółka macierzysta musi zapewnić wystarczające środki finansowe na wsparcie działalności oddziału.

Aby założyć swoją firmę w Morroco, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.

BANKING

Chociaż bankowość w Maroku jest już dobrze rozwinięta i odgrywa kluczową rolę w gospodarce tego kraju, Maroko kontynuuje renowację swojego systemu bankowego.

Maroko System bankowy

Marokański system bankowy składa się z dwóch rodzajów banków: banków komercyjnych i wyspecjalizowanych instytucji kredytowych. Bank Al-Maghrib jest bankiem centralnym Maroka, który nadzoruje politykę pieniężną kraju, a także ustala standardy adekwatności kapitałowej, zarządzania ryzykiem i ochrony konsumentów.

Usługi bankowe

Banki marokańskie oferują spektrum usług dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, w tym rachunki oszczędnościowe, rachunki czekowe, ubezpieczenia i produkty inwestycyjne.

Marokańskie banki ułatwiają również transakcje międzynarodowe poprzez kompatybilne relacje bankowe z bankami na całym świecie oraz świadczą usługi wymiany walut.

Ponadto w Maroku dostępna jest bankowość islamska, a różne banki oferują produkty i usługi zgodne z zasadami szariatu.

Otwarcie konta bankowego w Maroku

Dla imigrantów, otwarcie konta bankowego w Maroku jest idealne, aby obsługiwać swoje finanse na długi pobyt w tym kraju. Zaoszczędzisz też sporo pieniędzy na opłatach za zmianę waluty i będziesz miał swoje finanse w garści.

Ogólnie rzecz biorąc, otwarcie konta bankowego w Maroku jest stosunkowo prostym procesem, chociaż konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od banku i rodzaju konta.

Proces otwierania konta bankowego w Maroku rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego rodzaju konta bankowego. Następnie należy wypełnić formularz wniosku i dostarczyć wymagane dokumenty, które obejmują dowód tożsamości, dowód adresu, kopię zezwolenia na pobyt i dowód dochodów.

Nie trzeba być mieszkańcem Maroka, aby otworzyć konto bankowe, ale nie można otworzyć konta w dirhamach, jeśli nie jest się legalnym mieszkańcem kraju.

Otwarcie konta bankowego w Maroku jest dość łatwe, ale bariera językowa może być utrudnieniem, jeśli nie mówisz płynnie po francusku, arabsku lub darija. Zaleca się więc skorzystanie z pomocy profesjonalisty, np. firmy Damalion.

IMMIGRACJA

Czy to bogata i różnorodna historia różnych imperiów, spektakularne góry i pustynie, czy też różne możliwości biznesowe? Jest wiele powodów, aby uczynić Maroko swoim domem. Jak w każdym innym kraju pełnym możliwości, aby przenieść się i mieszkać w Maroku, trzeba uzyskać pozwolenie na pobyt.

Zezwolenia na pobyt w Maroku

Pobyt w Maroku jest możliwy na podstawie wizy turystycznej i wizy długoterminowej. Wiza turystyczna przeznaczona jest dla osób, które planują pobyt w kraju nie dłużej niż 90 dni, natomiast wiza długoterminowa wydawana jest osobom, które chcą pozostać w Maroku na dłużej.

Maroko wizy długoterminowe

Marokańskie wizy długoterminowe umożliwiają posiadaczom ubieganie się o Kartę Pobytu (Carte de Séjour) w uprawnionych służbach marokańskiego Generalnego Dyrektoriatu Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiza długoterminowa Maroko dzieli się na wiele podtypów, takich jak:

 • Wiza pracownicza: ten typ wizy wydawany jest obcokrajowcom, którzy znajdą pracę w Maroku. Aby uzyskać ten rodzaj wizy, wnioskodawca musi mieć ofertę pracy od firmy w Maroku, a firma będzie musiała dostarczyć mu niezbędne dokumenty do wsparcia aplikacji wizowej.
 • Wiza studencka: ten rodzaj wizy wydawany jest obcokrajowcom, którzy chcą studiować w marokańskiej instytucji edukacyjnej. Wnioskodawcy będą musieli zostać przyjęci do uznanej instytucji edukacyjnej w Maroku i przedstawić dowód zapisu.
 • Wiza inwestycyjna: ten rodzaj wizy przeznaczony jest dla wnioskodawców, którzy planują zainwestować w marokański biznes. Wnioskodawcy będą musieli przedstawić dowód inwestycji oraz biznesplan dla projektu.
 • Wiza emerytalna: przeznaczona jest dla osób powyżej 55 roku życia, które posiadają stałe źródło dochodu. Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód dochodów emerytalnych oraz zaświadczenie o niekaralności z policji.

Family Reunification Visa: wydawana jest obcokrajowcom chcącym dołączyć do członka rodziny mieszkającego w Maroku. Wnioskodawca musi dostarczyć dowód pokrewieństwa oraz niezbędne dokumenty potwierdzające wniosek.

Stały pobyt w Maroku

Cudzoziemcy mogą otrzymać marokański pobyt stały po odnowieniu swojej karty pobytu po raz trzeci i uzyskaniu 10-letniego pozwolenia. Pierwsza karta będzie ważna przez rok, druga przez pięć lat, a trzecia przez 10 lat.

REŻIM PODATKOWY

Marokański system podatkowy obejmuje zarówno podatki bezpośrednie, jak i pośrednie. Podatki są nakładane przez rząd, a organizacja odpowiedzialna za politykę podatkową w kraju nosi nazwę “General Management of Taxes”.

Główne podatki w Maroku

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Maroku wynosi 31%. Podatek ten jest nakładany na światowe dochody spółek będących rezydentami, instytucji publicznych i innych osób prawnych oraz na dochody uzyskane w Maroku przez spółki niebędące rezydentami.

 • Podatek od wartości dodanej (VAT)

Stawka podatku VAT w Maroku wynosi 20%. Podatek VAT jest pobierany przy sprzedaży towarów i usług, a jego płatnikiem jest konsument. Istnieje obniżona stawka 7% na określone produkty konsumpcyjne, 10% na niektóre produkty spożywcze, napoje i specyficzne dla branży hotelarskiej oraz 14% na pozostałe produkty.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek ten dotyczy dochodów i zysków osób fizycznych i spółek osobowych, które nie wybrały podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku w Maroku wynosi od 0% do 38% i jest pobierana od światowych dochodów marokańskich rezydentów.

 • Podatek potrącany u źródła

Podatek ten jest pobierany od określonych płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów, a jego stawka różni się w zależności od rodzaju płatności.

 • Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest pobierany od nieruchomości w Maroku, a jego stawka różni się w zależności od wartości nieruchomości.

Umowy podatkowe

Maroko podpisało umowy podatkowe z wieloma krajami, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiec uchylaniu się od płacenia podatków. Te umowy podatkowe określają zasady ustalania, który kraj ma prawo do opodatkowania różnych rodzajów dochodów, a także zapewniają wymianę informacji między organami podatkowymi.

Niektóre z kluczowych cech umów podatkowych Maroka obejmują ulgę w zakresie podwójnego opodatkowania, obniżenie podatku u źródła, podatek od zysków kapitałowych oraz wymianę informacji.

Niektóre z krajów, z którymi Maroko podpisało umowy podatkowe, to Francja, Hiszpania, Włochy, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Marokański system podatkowy jest nieco złożony i wymaga starannego planowania i przestrzegania przepisów, dlatego ważne jest, aby podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Maroku zasięgnąć profesjonalnej porady, aby zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi i regulacjami. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Maroko posiada kompleksowy system regulacyjny i legislacyjny w zakresie ochrony własności intelektualnej, który jest zgodny z normami międzynarodowymi. Kraj przeprowadził kilka ustaw i regulacji w celu ochrony kilku rodzajów własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i wzory przemysłowe.

Ponadto Maroko jest sygnatariuszem kilku umów międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej, w tym Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

Maroko uznaje kilka rodzajów praw własności intelektualnej, które są chronione przez ustawy i rozporządzenia. Oto główne rodzaje praw własności intelektualnej w Maroku:

Znaki towarowe

 • Znaki towarowe to znaki, symbole lub słowa używane do odróżnienia produktów lub usług jednej firmy od drugiej.
 • Znaki towarowe są chronione na mocy marokańskiego prawa własności przemysłowej w Maroku.
 • Prawo przewiduje rejestrację znaków towarowych, a także ogranicza używanie podobnych lub porównywalnych znaków towarowych, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd.
 • Naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego w Maroku może być karalne na mocy prawa karnego lub cywilnego Maroka.
 • Ochrona znaku towarowego w Maroku jest ważna przez kilka lat od daty zgłoszenia i może być przedłużana bezterminowo na kolejne okresy po tym czasie.

Patenty

 • Patent to ochrona prawna przyznawana wynalazkowi, który spełnia określone wymagania, takie jak nowość i możliwość przemysłowego zastosowania.
 • Patenty w Maroku są chronione na mocy marokańskiego prawa patentowego.
 • Ustawa przewiduje rejestrację patentów, a także określa wymogi dotyczące zdolności patentowej oraz prawa właścicieli patentów.
 • Prawa patentowe w Maroku mogą być dobrowolnie przeniesione na osoby trzecie, ale przeniesienie musi być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, aby mogło być skuteczne wobec osób trzecich.
 • W Maroku okres ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty zgłoszenia.

Prawa autorskie

 • Prawa autorskie to ochrona prawna przyznawana autorom oryginalnych utworów, takich jak dzieła literackie i artystyczne.
 • Prawo autorskie przyznaje twórcy dwa podstawowe prawa: prawo własności i prawo etyczne.
 • Prawa autorskie są chronione zgodnie z marokańskim prawem autorskim.
 • Ustawa zapewnia ochronę utworów literackich i artystycznych, a także określa prawa właścicieli praw autorskich.
 • W Maroku ochrona praw autorskich trwa przez całe życie autora plus 50 lat po jego śmierci.

Wzory przemysłowe

 • Wzór przemysłowy to ochrona prawna przyznana wyglądowi wizualnemu produktu lub jego ornamentacji.
 • W Maroku wzory przemysłowe są chronione na mocy marokańskiego prawa własności przemysłowej.
 • Ustawa przewiduje rejestrację wzorów przemysłowych, a także określa prawa właścicieli wzorów przemysłowych.
 • Ochrona wzorów przemysłowych w Maroku jest ważna przez 5 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużana na maksymalnie cztery kolejne okresy po 5 lat.

Egzekwowanie praw własności intelektualnej (IP)

Rząd Maroka utworzył wyspecjalizowany sąd, Sąd Gospodarczy, do rozpatrywania sporów dotyczących własności intelektualnej. Sąd jest uprawniony do wydawania nakazów, nakazu zniszczenia towarów naruszających prawo oraz przyznania odszkodowania posiadaczowi praw.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Prawo pracy w Maroku, które jest wyjątkowo dopasowane do stylu życia tego kraju, zostało ukształtowane przez wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest uważane za liberalne i łatwe do przestrzegania.

Marokańskie prawo pracy i zatrudnienia regulowane jest przez Kodeks Pracy, który reguluje prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Umowy o pracę w Maroku

Umowy o pracę w Maroku są dość istotne, ponieważ stosunki pracy w Maroku muszą być określone poprzez pisemną umowę, która podsumowuje warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy i prawa do urlopu.

W Maroku istnieje wiele rodzajów umów o pracę, które mogą być stosowane przez pracodawców w zależności od charakteru pracy i okresu stosunku pracy.

Oto główne rodzaje umów o pracę w Maroku:

 • Umowy na czas nieokreślony: ten rodzaj umów o pracę jest najczęściej spotykany w Maroku i stosowany przy zatrudnieniu na stałe. Są one bezterminowe i nie mają ustalonego czasu trwania.
 • Umowy na czas określony: te rodzaje umów o pracę są stosowane w przypadku pracy tymczasowej lub sezonowej, lub gdy pracodawca potrzebuje zatrudnić kogoś do określonego projektu lub zadania. Tego typu umowy mają określony czas trwania.
 • Umowy na część etatu: te rodzaje umów o pracę są stosowane w przypadku pracowników, którzy pracują w wymiarze mniejszym niż standardowy pełny wymiar czasu pracy w Maroku. Pracownicy zatrudnieni na podstawie tego typu umowy mają prawo do takich samych przywilejów i świadczeń jak pracownicy etatowi, ale na zasadzie proporcjonalności.

W Maroku istnieją również umowy na okres próbny, umowy o praktykę oraz umowy o staż.

Korzyści z zatrudnienia w Maroku

W Maroku pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom szeregu świadczeń, które zostały podsumowane w Kodeksie Pracy. Oto niektóre z głównych świadczeń pracowniczych, które są zapewniane pracownikom w Maroku:

 • Czas pracy: standardowy czas pracy w Maroku wynosi 44 godziny tygodniowo, maksymalnie 10 godzin dziennie. Pracownicy mają prawo do minimum jednego dnia wolnego w tygodniu. Pracownicy podlegają również nadgodzinom, które podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.
 • Ubezpieczenie społeczne: Marokańscy pracodawcy muszą w imieniu swoich pracowników wnosić składki do systemu ubezpieczeń społecznych, który zapewnia takie świadczenia jak opieka zdrowotna, emerytury i ubezpieczenia od niepełnosprawności.
 • Płatny urlop: oprócz kilku płatnych świąt państwowych każdego roku, w tym islamskich świąt Eid al-Fitr i Eid al-Adha. Pracownicy mają prawo do corocznego płatnego urlopu po sześciu miesiącach ciągłej pracy u tego samego pracodawcy.
 • Urlop macierzyński i ojcowski: Marokańskie prawo pracy oferuje 14 tygodni urlopu macierzyńskiego dla nowych matek, a Ojcowie mają prawo do 3 dni urlopu ojcowskiego.
 • Zwolnienie lekarskie: Marokańscy pracownicy są uprawnieni do zwolnienia lekarskiego, jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pokrycia mają 54 dni składek.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Marokańscy pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę: Marokańscy pracodawcy muszą mieć prawny powód do rozwiązania umowy z pracownikiem. Pracownikom, z którymi rozwiązano umowę bez podania przyczyny, przysługuje odprawa.

Czy chcesz wejść na ten rynek krajów Afryki Północnej i czerpać z niego korzyści?

Eksperci z Damalion mogą pomóc. Mamy doświadczenie, które pozwala nam poprowadzić klientów w budowaniu firmy w Maroku. Zapewniamy również rozwiązania biznesowe, w tym compliance, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Maroku

11 + 15 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalionie Maroko Deska?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.