Zaznacz stronę

Usługi strukturyzacji długu prywatnego i pożyczek bezpośrednich

Jako startup lub już istniejący biznes, finansowanie jest niezbędne do skalowania. Istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na dalszy rozwój firmy, ale większość z nich wiąże się zwykle z dodatkowymi warunkami i pewnymi trudnościami. Aby ułatwić sprawę, bezpośredni pożyczkodawcy zaproponowali atrakcyjną alternatywę: pożyczki prywatne dla zadłużonych.

Dług prywatny nie angażuje banków ani rynków kapitałowych i jest znacznie bardziej przyjazny i reagujący na wyzwania całego sektora niż pożyczki udzielane przez konwencjonalne instytucje bankowe.

Przed przejściem do prywatnego pożyczania długów, konsultacja z doradcą finansowym może zwiększyć szanse, że podejmiesz najlepszą decyzję. A znalezienie uprawnionego doradcy finansowego nie musi być trudne. Twój ekspert Damalion jest tu dla Ciebie. Jesteśmy niezależną firmą doradczą, która dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Każdy rodzaj pożyczki może być podstępny, więc ważne jest, aby zrozumieć jak najwięcej, zanim przejdziesz do przodu z nim.

Dług prywatny

Dług prywatny to pożyczki, które z reguły udzielane są przez inwestorów pozabankowych. Private Debt oferuje elastyczne, niezależne od banków finansowanie dłużne, dla szerokiego zakresu branż, wielkości firm i powodów finansowania.

Prywatne wierzytelności zapewniają dostosowane do potrzeb i elastyczne rozwiązania finansowe, a także szybką realizację. Nie są też wymagane ani banki, ani rynki kapitałowe i są wygodne dla średnich firm o niższym ratingu.

W zależności od prowadzonej działalności istnieje wiele rodzajów opcji zadłużenia prywatnego do wyboru:

 • Direct lending: koncentruje się głównie na udzielaniu pożyczek prywatnym firmom z rynku średniego.
 • Distressed debt: odnosi się do pozyskiwania papierów dłużnych spółek przeżywających pewnego rodzaju stres finansowy lub operacyjny.
 • Sytuacje szczególne: są to inwestycje dłużne lub strukturyzowane inwestycje kapitałowe dokonywane w celu uzyskania kontroli nad przedsiębiorstwem.
 • Dług typu mezzanine: jest to rodzaj długu podporządkowanego z wbudowanymi instrumentami kapitałowymi. Jest to połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego.
 • Dług infrastrukturalny: ten fundusz dłużny jest tworzony w celu pożyczania pieniędzy na finansowanie budowy ważnych potrzeb społecznych i gospodarczych.
 • Dług na nieruchomościach: jest on powszechnie ustanawiany przez prywatnego zarządcę długu i wspierany przez jego inwestorów, a jego celem jest zazwyczaj nabycie nieruchomości.
 • Dług wysokiego ryzyka: charakteryzuje pożyczki udzielane małym przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju, zwykle w połączeniu z ustaleniami dotyczącymi kapitału własnego.

Niezależnie od rodzaju finansowania, którego wymagasz, najlepszym sposobem na znalezienie finansowania jest tworzenie sieci i łączenie się z inwestorami wszelkiego rodzaju.
Niezależnie od tego, co uważasz za właściwe dla swojej firmy, Twój ekspert Damalion może pomóc w nawiązaniu właściwego połączenia.

Nasze usługi

 • Opracowujemy rozwiązania w zakresie finansowania dla firm i pomagamy klientom rozwijać ich działalność.
 • Pomagamy nie tylko w znalezieniu idealnego dostawcy wierzytelności prywatnych, ale także w modyfikacji finansowania do wymagań Państwa firmy.
 • Posiadamy wiedzę na temat prywatnych rynków kapitałowych, która posłużyła nam jako platforma rozwoju usług doradczych i rozwiązań pomagających firmom w ich potrzebach finansowych.
 • Nasze rozwiązania w zakresie finansowania i usługi doradcze mają na celu pomoc firmom w poszerzeniu ich dostępu do kapitału w celu stymulowania wzrostu i budowania wartości.

Poświęcamy czas na zrozumienie modeli biznesowych i celów strategicznych naszych klientów, aby zapewnić im optymalne rozwiązanie kapitałowe.

Nasze usługi doradztwa w zakresie wierzytelności dla inwestorów
Oprócz opracowywania rozwiązań w zakresie finansowania dla firm, eksperci Damalion doradzają również bezpośrednim kredytodawcom, biurom rodzinnym, firmom ubezpieczeniowym, prywatnym kredytodawcom oraz inwestorom mezzanine, jak również innym inwestorom instytucjonalnym w szerokim zakresie transakcji związanych z kredytami prywatnymi i strukturyzowanym kapitałem, w tym m.in:

 • Pierwszy zastaw
 • Unitranche
 • Stretch Senior
 • Kredyty terminowe i obligacje pod drugim zastawem
 • Wieczyste i umarzalne uprzywilejowane
 • Kapitał własny
 • Antresola
 • Udziały mniejszościowe

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie dla udziałowców przedsiębiorstw zarówno z perspektywy głównego kredytodawcy, jak i doradcy strategicznego. Działamy we wszystkich głównych branżach, w tym w usługach biznesowych, opiece zdrowotnej, handlu elektronicznym, energetyce, usługach finansowych, rozrywce, infrastrukturze, produkcji, przemyśle naftowym i gazowym, farmacji i nieruchomościach.

Dostarczamy porady skoncentrowane na rozwiązaniach, pomimo trudnej sytuacji panującej obecnie na rynku.

Nasze transakcje obejmują finansowanie przejęć, wykupy lewarowane, refinansowanie, rekapitalizację, kapitał wzrostowy oraz finansowanie oparte na aktywach.

Rozumiemy wyzwania stojące przed sektorem wierzytelności prywatnych, co pozwala nam lepiej pomagać naszym klientom i dostarczać im pozytywne rezultaty biznesowe.

Skontaktuj się z ekspertami Damalionu już dziś, aby uzyskać konsultację w sprawie rozwiązania problemu zadłużenia.

Chcesz wiedzieć więcej o usługach strukturyzacji długu prywatnego i Direct lending?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.