Zaznacz stronę

Damalion Australia biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Australii

Oceniana jako jedna z najbogatszych na świecie, Australia zapewnia stabilne, łatwe, mało ryzykowne środowisko do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Australia to rozwinięta gospodarka, która daje szereg możliwości inwestycyjnych w różnych branżach. Oprócz strategicznego położenia w regionie Azji i Pacyfiku, który jest rosnącym i dynamicznym rynkiem, kraj ten posiada prężnie rozwijającą się gospodarkę z bogactwem zasobów naturalnych.

Australia jest oceniana jako jedno z najłatwiejszych miejsc na świecie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Posiada również jedną z najsilniejszych i najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie i jest dominującym centrum finansowym w regionie Azji i Pacyfiku.

Niewiele przeszkód w wejściu na rynek, szereg ram prawnych i korporacyjnych oraz doskonała kultura biznesowa czynią ten kraj atrakcyjnym dla firm chcących się rozwijać. Region uzyskał również ocenę kredytową “Potrójne A” od najlepszych biur kredytowych, co pozycjonuje go jako gospodarkę o niskim ryzyku.

Ogólnie rzecz biorąc, Australia oferuje korzystne środowisko biznesowe dla inwestorów zagranicznych, z szeregiem korzyści, które sprawiają, że jest to atrakcyjna lokalizacja do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Australii

Australia to rozwinięta i stabilna gospodarka, która oferuje szereg korzyści dla firm chcących założyć lub rozszerzyć swoją działalność. Oto kilka kluczowych zalet prowadzenia działalności gospodarczej w Australii:

  • Australia ma silną i stabilną gospodarkę z wysokim PKB na mieszkańca, niską inflacją i niską stopą bezrobocia. Kraj ten jest również wysoko oceniany przez Bank Światowy pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Australia ma wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, z silnym naciskiem na innowacje i technologie. Kraj ten charakteryzuje się również wysokim standardem życia, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla wykwalifikowanych pracowników.
  • Australia posiada nowoczesną i wydajną infrastrukturę, z dobrze rozwiniętymi sieciami transportowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Dzięki temu firmy mogą w łatwy sposób łączyć się z klientami i dostawcami w całym kraju i poza nim.
  • Rząd australijski wprowadził szereg polityk wspierających rozwój biznesu i innowacji, w tym zachęty podatkowe, dotacje i programy finansowania. Rząd oferuje również pomoc dla firm chcących rozszerzyć działalność na rynki międzynarodowe.
  • Gospodarka Australii jest stabilna, z silną praworządnością, przejrzystymi przepisami i niskim poziomem korupcji. Kraj ten ma dobrze rozwinięty system finansowy i jest siedzibą jednych z największych na świecie banków i instytucji finansowych.
  • Gospodarka Australii jest zróżnicowana pod względem wielu branż. Daje to inwestorom szereg możliwości inwestowania w różne sektory.
  • Australia ma stabilne środowisko polityczne, z silną demokracją i tradycją pokojowego przekazywania władzy. Rząd oferuje również pomoc dla firm chcących rozszerzyć działalność na rynki międzynarodowe.
SYSTEM PRAWNY

Australia ma dobrze rozwinięty system prawny, który zapewnia stabilne i przewidywalne środowisko biznesowe. System prawny w Australii oparty jest na systemie common law, który jest podobny do systemów prawnych w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, z High Court of Australia jako ostatecznym sądem apelacyjnym.

Niektóre kluczowe cechy australijskiego systemu prawnego obejmują Konstytucję Australii, która określa ramy dla rządu federalnego i jego uprawnień, prawa federalne i stanowe, system sądowy, prawo zwyczajowe i podział władzy.

Ponadto australijski system prawny zapewnia silną ochronę własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów i praw autorskich.

Inwestycje zagraniczne

Australia jest popularnym miejscem dla inwestycji zagranicznych, z szeregiem możliwości w różnych branżach, jest ogólnie przyjazna bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (FDI) i ma dobrze ustalone ramy dla inwestycji zagranicznych. Rząd Australii aktywnie promuje inwestycje zagraniczne i oferuje szereg zachęt, aby przyciągnąć inwestorów.

Inwestycje zagraniczne są regulowane przez Radę Kontroli Inwestycji Zagranicznych (FIRB), która ocenia proponowane inwestycje na podstawie szeregu kryteriów, aby zapewnić, że są one w interesie narodowym. Zgoda FIRB jest wymagana w przypadku niektórych rodzajów inwestycji, takich jak inwestycje w branżach wrażliwych lub przekraczających określony próg wartości.

Inwestycje zagraniczne są bardzo promowane, ale zezwolenie jest obowiązkowe dla określonych rodzajów inwestycji, w zależności od, między innymi, rodzaju inwestora, rodzaju inwestycji innych inwestorów zagranicznych, sektora przemysłu, wartości proponowanej inwestycji, charakteru wniosku i dodatkowego przeglądu bezpieczeństwa narodowego.

Formularze prawne w Australii

W Australii istnieje kilka różnych struktur biznesowych, z których przedsiębiorcy mogą wybierać w zależności od swoich potrzeb, celów i preferencji. Najczęściej spotykane struktury biznesowe w Australii to:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to australijska firma, której właścicielem i operatorem jest jedna osoba.

Cechy

 • Jest to najprostszy i najczęściej spotykany rodzaj struktury biznesowej w Australii.
 • To właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności, w tym długi i kwestie prawne
 • Jego właściciel zgłasza dochody i wydatki z działalności gospodarczej w swoim zeznaniu podatkowym
 • Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze.

Partnerstwo

Spółka cywilna to firma, której właścicielami i operatorami są dwie lub więcej osób, które dzielą się zyskami i stratami.

Cechy

 • Spółki osobowe mogą być jawne lub komandytowe.
 • Każdy partner jest osobiście odpowiedzialny za długi i kwestie prawne firmy
 • Partnerzy zgłaszają swój udział w dochodach spółki na swoim zeznaniu podatkowym
 • Partnerstwo powinno określać role, obowiązki i proces podejmowania decyzji przez każdego z partnerów.

Firma

Jest to odrębny od właścicieli (akcjonariuszy) podmiot prawny. Spółki mogą być spółkami własnościowymi (Pty Ltd) lub spółkami publicznymi (Ltd).

Cechy

 • Jest to odrębny podmiot prawny od swoich właścicieli (akcjonariuszy)
 • Wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność, więc ich majątek jest chroniony w przypadku problemów prawnych.
 • Musi być zarejestrowany w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC)
 • Dyrektorzy zarządzają bieżącą działalnością spółki i są odpowiedzialni za przestrzeganie zobowiązań prawnych

Zaufanie

Odnosi się to do ustaleń prawnych, w których osoba fizyczna (trustee) przechowuje i nadzoruje aktywa na rzecz innych osób (beneficjentów).

Cechy

 • Istnieje wiele rodzajów trustów, w tym trusty rodzinne i trusty uznaniowe
 • Beneficjenci otrzymują dochody i/lub wypłaty kapitałowe z funduszu powierniczego
 • Powiernik jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków prawnych i zarządzanie aktywami trustu.

Spółdzielnia

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem należącym i prowadzonym przez jej członków, którzy dzielą się zyskami i mają równe prawa głosu.

Cechy

 • Spółdzielnie mogą być zarejestrowane jako spółka, spółdzielnia lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Jej członkowie otrzymują dywidendy w zależności od stopnia zaangażowania w biznes.
 • Jej członkowie mają wpływ na zarządzanie spółdzielnią poprzez prawo głosu.

Oddział

Jest to rodzaj struktury biznesowej, w której firma zagraniczna zakłada odrębny podmiot prawny w obcym kraju w celu prowadzenia działalności.

Cechy

 • Oddział nie jest odrębnym od macierzystej firmy podmiotem prawnym.
 • Musi być zarejestrowana w Australian Securities and Investments Commission (ASIC) i musi być zgodna z Australian Corporations Act.
 • Musi używać tej samej nazwy co firma macierzysta, z dodatkiem “Australia” na końcu.
 • Musi mieć co najmniej jednego dyrektora, który jest mieszkańcem Australii.
 • Sprawozdawczość: Oddział jest zobowiązany do corocznego składania raportów finansowych do ASIC i ATO.

Wybierając strukturę biznesową w Australii, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak opodatkowanie, odpowiedzialność, kontrola i koszty bieżące. Zaleca się więc skorzystanie z profesjonalnej porady w celu określenia najbardziej odpowiedniej struktury biznesowej dla konkretnych potrzeb. Aby założyć swoją firmę w Australii, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.

BANKING

Australia ma wyrafinowany i dobrze rozwinięty system bankowy, który składa się z mieszanki banków krajowych, banków międzynarodowych, unii kredytowych i towarzystw budowlanych. I jest regulowany przez Australian Prudential Regulation Authority (APRA) i Reserve Bank of Australia (RBA).

Niektóre kluczowe cechy bankowości w Australii obejmują:

Główne banki

Australijski system bankowy jest zdominowany przez cztery główne banki, które odpowiadają za znaczną część aktywów, depozytów i zysków sektora bankowego. I chociaż cztery główne banki dominują w branży, istnieje wiele mniejszych banków, unii kredytowych i towarzystw budowlanych, które zapewniają konsumentom konkurencję i wybór.

Produkty i usługi bankowe w Australii

Australijskie banki oferują szeroką gamę produktów i usług bankowych, w tym konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, karty kredytowe, pożyczki osobiste, pożyczki mieszkaniowe i pożyczki dla firm. Banki oferują również szereg opcji bankowości cyfrowej, w tym bankowość internetową, bankowość mobilną i portfele cyfrowe.

Regulacja i ochrona konsumentów

Australijski system bankowy jest podatny na duże ramy regulacyjne, które są zbudowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i stabilności. Banki są zobowiązane do przestrzegania szeregu przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym australijskiego prawa konsumenckiego i kodeksu praktyk bankowych.

Otwarcie rachunku bankowego w Australii

Jeśli planujesz przenieść się do Australii albo dla stylu życia lub biznesu, jedną z pierwszych rzeczy, których będziesz potrzebować, jest konto bankowe, aby uporządkować swoje finanse.

Przy otwieraniu konta najważniejszymi wymogami są ważne dokumenty, a jeśli chodzi o dokumentację do konta bankowego, to banki australijskie stosują system punktowy. Jest przydzielona lista dokumentów, a każdemu z nich przypisana jest określona liczba punktów. Aby otworzyć australijskie konto bankowe, wnioskodawca musi przedstawić kilka dokumentów, które sumują się do 100 punktów. Jest to przyjęty przez rząd Australii system identyfikacji, stworzony w celu zwalczania oszustw.

W wielu przypadkach wnioskodawcy muszą dostarczyć tylko jeden podstawowy dokument tożsamości ze zdjęciem (może on być zastąpiony jedną formą podstawowego dokumentu tożsamości bez fotografii) oraz jeden dodatkowy dokument tożsamości, taki jak ostatni rachunek za media, papierowe prawo jazdy lub zawiadomienie z australijskiego urzędu podatkowego.

Po spełnieniu systemu punktowego, reszta procesu będzie bardzo prosta.

Ponadto wnioskodawcy mogą rozpocząć proces otwierania australijskiego konta bankowego online, choć zależy to od banku.

Aby zaoszczędzić sobie kilku stresów, już teraz skontaktuj się z ekspertami z Damalionu i pozwól nam pomóc.

IMMIGRACJA

Życie w Australii jest wyjątkowe. Australia to niezwykły kraj o zróżnicowanej kulturze, relaksującym stylu życia i cudach natury.

Jeśli planujesz przenieść się do Australii, istnieją konkretne kroki, które należy podjąć. Musisz uzyskać rezydenturę i formalnie wyemigrować do Australii.

Rodzaj australijskiej rezydencji

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie australijskiej rezydencji, w tym:

 • Migracja wykwalifikowana: wymaga od osoby spełnienia pewnych kryteriów kwalifikacyjnych, w tym wieku, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji edukacyjnych. Wnioskodawcy muszą również spełnić próg punktowy w teście punktowym dotyczącym wykwalifikowanej migracji.
 • Migracja rodzinna: dotyczy osób, które mają partnera, małżonka lub członka rodziny, który jest obywatelem Australii lub stałym mieszkańcem. Dotyczy to partnerów, dzieci, rodziców i niektórych innych krewnych.
 • Migracja biznesowa: jest to opcja dla osób, które chcą założyć lub zainwestować w biznes w Australii. Dotyczy to m.in. programu Business Innovation and Investment, który daje możliwości przedsiębiorcom, inwestorom i właścicielom firm.
 • Programy humanitarne i dla uchodźców: przeznaczone są dla osób, które uciekają przed prześladowaniami lub konfliktami w swoich krajach.

Inne specjalne programy obejmują Global Talent Visa Program, który zapewnia usprawnioną ścieżkę dla wysoko wykwalifikowanych osób w niektórych branżach, aby uzyskać australijski pobyt.

Stały pobyt w Australii

Australijski stały pobyt jest zatwierdzony dla niektórych posiadaczy wiz w Australii. Australia oferuje kilka programów imigracyjnych, takich jak business stream, family stream, special eligibility stream, work stream i child stream permanent visas.

Dla obcokrajowców chcących uzyskać australijską rezydencję, zaleca się skorzystanie z profesjonalnej porady i wskazówek, aby pomóc w procesie aplikacji. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

REŻIM PODATKOWY

Australijski system podatkowy jest stosunkowo prosty i przyjazny dla biznesu, z jedną krajową agencją podatkową, Australian Taxation Office (ATO), administrującą wszystkimi podatkami federalnymi.

Rezydencja podatkowa

Rząd federalny Australii ma jurysdykcję do opodatkowania rezydentów od ich światowego dochodu, a nierezydentów tylko od dochodu pochodzącego z Australii.

Ustawodawstwo australijskie zawiera pewne zasady dotyczące rezydencji w celu określenia, czy osoba fizyczna lub spółka jest rezydentem dla celów podatkowych i odpowiedniego opodatkowania.

Główne rodzaje podatków w Australii:

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem od dochodów osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Podatki dochodowe są najważniejszą formą opodatkowania w Australii i są pobierane przez rząd federalny za pośrednictwem ATO. Stawka podatku jest progresywna, co oznacza, że osoby o wyższych dochodach płacą wyższą stawkę podatku.

Podatki od osób prawnych

Podatek od osób prawnych jest płacony przez firmy i przedsiębiorstwa od ich zysku netto, ale strata firmy jest przenoszona na następny rok finansowy. Australijski podatek od osób prawnych jest pobierany według płaskiej stawki 30% (25% dla małych firm). Podatek dochodowy od osób prawnych jest płacony od zysku przedsiębiorstwa według stawki korporacyjnej i jest powszechnie dostępny do podziału, oprócz ewentualnie zachowanych zysków, które przedsiębiorstwo może przenieść na przyszłość.

Podatek od towarów i usług (GST)

Jest to podatek od dostawy większości towarów i usług w Australii. Obecna stawka GST w Australii wynosi 10%. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie GST muszą pobierać podatek w imieniu rządu i przekazywać go do ATO.

Podatek od zysków kapitałowych (CGT)

CGT to podatek od zysku osiągniętego ze sprzedaży aktywów, takich jak nieruchomości czy akcje. Podatek należy zapłacić tylko od zysku, a nie od całej ceny sprzedaży. Istnieje kilka zwolnień i ulg dostępnych w celu zmniejszenia kwoty CGT do zapłaty.

Podatek od świadczeń dodatkowych (FBT)

FBT to podatek od świadczeń niepieniężnych przekazywanych pracownikom, takich jak samochody służbowe, ubezpieczenia zdrowotne czy rozrywka. Pracodawcy są odpowiedzialni za płacenie FBT w imieniu swoich pracowników.

Superannuation

Superannuation to rodzaj podatku od dochodów, które są wpłacane na konto oszczędnościowe na emeryturę. Pracodawcy są zobowiązani do wpłacania procentu dochodów pracownika na konto superannuation.

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy to podatek od niektórych towarów, takich jak paliwo, alkohol czy tytoń. Podatek jest zawarty w cenie towaru i płaci go producent lub importer towaru.

Podatki od nieruchomości

W Australii istnieje kilka podatków od nieruchomości, w tym opłata skarbowa od zakupu nieruchomości, podatek gruntowy od nieruchomości inwestycyjnych oraz council rates od wszystkich nieruchomości.

Umowy podatkowe

Australia podpisała umowy podatkowe z kilkoma krajami, w tym z Argentyną, Indonezją, Filipinami, Arubą, Irlandią, Polską, Austrią, Wyspą Man, Rumunią, Belgią, Izraelem, Rosją, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Włochami, Samoa, Kanadą, Japonią, Singapurem, Chile, Jersey, Słowacją, Chinami, Kiribati, RPA, Wyspami Cooka, Korea, Hiszpania, Republika Czeska, Malezja, Sri Lanka, Dania, Malta, Szwecja, Fidżi, Wyspy Marshalla, Szwajcaria, Finlandia, Mauritius Tajwan, Francja, Meksyk, Tajlandia, Niemcy, Holandia, Turcja, Guernsey, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Węgry, Norwegia, Stany Zjednoczone, Indie, Papua Nowa Gwinea i Wietnam

Umowy te mają na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu, promowanie międzynarodowego handlu i inwestycji oraz zapewnienie większej pewności dla podatników.

Niektóre kluczowe cechy tych umów podatkowych w Australii obejmują unikanie podwójnego opodatkowania, wymianę informacji i środki zapobiegające unikaniu opodatkowania.

Należy pamiętać, że system podatkowy w Australii jest złożony, dlatego ważne jest, aby zasięgnąć profesjonalnej porady w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami podatkowymi.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Własność intelektualna (IP) odnosi się do wytworów umysłu i może być dowolną nazwą, tworem lub pomysłem. W Australii własność intelektualna jest chroniona przez szereg ustaw i przepisów i obejmuje wiele dziedzin, w tym znaki towarowe, patenty, prawa autorskie do wzorów i praw hodowców roślin.

W Australii kilka rodzajów praw własności intelektualnej jest uznawanych i chronionych przez prawo. Oto główne rodzaje:

Patenty

 • Patenty są przyznawane w celu ochrony wynalazków, takich jak nowe produkty lub procesy.
 • Aby uzyskać patent w Australii, wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania.
 • Patent daje właścicielowi wyłączne prawo do wytwarzania, używania i sprzedawania wynalazku przez określony czas. Długość ochrony będzie zależała od rodzaju patentu.

Znaki towarowe

 • Znaki towarowe są używane w celu odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy.
 • Znakiem towarowym może być słowo, fraza, logo lub ich kombinacja.
 • W Australii znaki towarowe można zarejestrować w IP Australia, agencji rządowej odpowiedzialnej za administrowanie prawami własności intelektualnej.
 • Znak towarowy daje właścicielowi wyłączne prawo do używania znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.
 • Znak towarowy jest zarejestrowany w IP Australia na 10 lat i jest odnawialny bezterminowo.

Copyright

 • Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła twórcze, takie jak literatura, muzyka, sztuka i programy komputerowe.
 • Ochrona praw autorskich powstaje automatycznie w momencie stworzenia utworu i daje właścicielowi wyłączne prawo do reprodukcji, publikacji i publicznego przekazywania utworu.
 • Termin ochrony praw autorskich jest różny w zależności od rodzaju utworu.

Projekty

 • Wzory chronią wygląd produktu, taki jak jego kształt, wzór lub konfiguracja.
 • Aby zostać zarejestrowanym jako wzór przemysłowy w Australii, wzór musi być nowy i charakterystyczny.
 • Rejestracja wzoru daje właścicielowi wyłączne prawo do używania, licencjonowania lub sprzedaży wzoru przez określony czas.
 • Zarejestrowany wzór daje właścicielowi wyłączne prawo do używania, licencjonowania lub sprzedaży wzoru przez okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na okres do 15 lat łącznie.

Prawa hodowcy roślin

 • Prawa hodowcy roślin (PBR) chronią nowe odmiany roślin, które są odrębne, jednolite i stabilne.
 • Prawa hodowcy roślin w Australii są chronione na mocy ustawy o prawach hodowcy roślin z 1994 roku.
 • PBR daje właścicielowi wyłączne prawo do produkcji, sprzedaży i licencjonowania odmiany przez okres 20 lat dla większości gatunków roślin lub 25 lat dla winorośli i drzew.

Tajemnice handlowe

 • Tajemnice handlowe to poufne informacje biznesowe, takie jak listy klientów i strategie cenowe, które dają przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.
 • Tajemnice handlowe w Australii są chronione na podstawie prawa zwyczajowego i prawa umów, a nie poprzez rejestrację.

System własności intelektualnej w Australii zapewnia ramy dla ochrony szerokiego zakresu kreatywnych i innowacyjnych utworów. Dlatego ważne jest, aby osoby fizyczne i przedsiębiorstwa rozumiały swoje prawa własności intelektualnej i w razie potrzeby korzystały z profesjonalnej porady w celu zapewnienia właściwej ochrony swojej własności.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Australia ma kompleksowy system prawa pracy, który jest egzekwowany przez Fair Work Ombudsman.

W Australii praca i zatrudnienie są regulowane przez kombinację przepisów federalnych i stanowych, które generalnie mają na celu ochronę praw pracowników i zapewnienie, że miejsca pracy są bezpieczne, uczciwe i sprawiedliwe.

Umowy o pracę

Umowy o pracę określają warunki zatrudnienia, w tym charakter pracy, godziny pracy, wynagrodzenie i świadczenia oraz okresy wypowiedzenia. W Australii umowy mogą być pisemne lub ustne, ale częściej spotykane są umowy pisemne.

W Australii istnieje kilka rodzajów umów o pracę, które są powszechnie stosowane. Należą do nich:

 • Permanent Employment Contract: jest to najczęściej spotykany typ umowy o pracę w Australii, gdzie pracownik jest zatrudniony na ciągły, nieokreślony czas.
 • Umowa o pracę na czas określony: jest to umowa, w której pracownik jest zatrudniony na określony czas, z ustaloną datą końcową.
 • Umowa o pracę dorywczą: jest to umowa, w której pracownik jest zatrudniany na bieżąco, bez gwarancji stałej pracy. Pracownicy dorywczy nie mają dostępu do pewnych uprawnień, takich jak płatny urlop czy wypowiedzenie, ale w ramach rekompensaty otrzymują zazwyczaj wyższą stawkę godzinową.
 • Umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin: jest to umowa, w ramach której pracownik pracuje w wymiarze mniejszym niż pełny etat, zazwyczaj w sposób regularny. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują takie same uprawnienia jak pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy na zasadzie proporcjonalności.
 • Umowa z niezależnym wykonawcą: jest to umowa, w której osoba fizyczna jest zaangażowana do wykonywania pracy dla firmy jako wykonawca pracujący na własny rachunek. Niezależni wykonawcy są odpowiedzialni za swój podatek i superannuation i nie są uprawnieni do niektórych uprawnień, takich jak płatny urlop.

Odszkodowania z tytułu zatrudnienia, uprawnienia i świadczenia w Australii obejmują:

 • Płaca minimalna: Komisja Fair Work ustala krajową płacę minimalną dla wszystkich pracowników w Australii. Płaca minimalna jest weryfikowana co roku i uwzględnia takie czynniki jak inflacja i stan gospodarki.
 • Godziny pracy: zgodnie z ustawą Fair Work Act maksymalny tydzień pracy pracownika wynosi w Australii 38 godzin ( 7,6 godzin dziennie). Ale pracodawcy mogą żądać od pracowników pracy w uzasadnionych dodatkowych godzinach (nadgodziny), która podlega dodatkowej zapłacie.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. Obejmuje to takie rzeczy jak zapewnienie szkoleń i sprzętu, przeprowadzanie ocen ryzyka oraz zgłaszanie incydentów i zagrożeń.
 • Dyskryminacja: w Australii nielegalne jest dyskryminowanie kogoś na podstawie jego rasy, płci, wieku lub innych cech osobistych. Pracodawcy mają obowiązek zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Płatny urlop roczny: pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni w ciągu roku, natomiast pracownicy dorywczy otrzymują obciążenie od swojej stawki godzinowej, aby zrekompensować brak uprawnień do płatnego urlopu.
 • Płatny urlop okolicznościowy: pracownicy mają prawo do płatnego urlopu okolicznościowego, aby zająć się członkiem rodziny lub członkiem gospodarstwa domowego, który cierpi na zagrażającą życiu chorobę lub uraz, lub który zmarł.
 • Płatny urlop rodzicielski: uprawnieni pracownicy mają prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego przez okres do 18 tygodni, w wysokości minimalnej płacy krajowej.
 • Zwolnienie lekarskie: pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Australijscy pracownicy mogą również wziąć płatny urlop, aby wesprzeć członka najbliższej rodziny, który jest chory lub znajduje się w nagłej sytuacji.
 • Superannuation: pracodawcy są zobowiązani do wpłacania minimum 10% zarobków pracownika w zwykłym czasie pracy na fundusz superannuation.
 • Workers’ Compensation: pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia workers’ compensation, aby pokryć pracowników w przypadku urazu lub choroby związanej z pracą.
 • Wypowiedzenie i odprawa: wypowiedzenie umowy o pracę musi być oparte na sprawiedliwym osądzie, więc jest zabronione z powodów takich jak rasa, płeć, wiek, lub jeśli pracownik jest nieobecny z powodu choroby lub mniej niż trzy miesiące w okresie 12 miesięcy. Pracownicy, którzy uważają, że zostali niesprawiedliwie zwolnieni, mogą złożyć skargę do Fair Work Commission. Komisja może nakazać przywrócenie do pracy lub wypłacenie odszkodowania, jeśli uzna, że zwolnienie było niesprawiedliwe.

Dodatkowe świadczenia, które mogą być negocjowane między pracodawcą a pracownikami, mogą obejmować takie rzeczy jak ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe uprawnienia do urlopu i elastyczne warunki pracy poza tym, co jest wymagane prawnie.

Czy chcesz wejść na rynek australijski?

Eksperci z Damalion mogą pomóc. Mamy doświadczenie, które pozwala nam poprowadzić klientów w budowaniu firmy, otwieraniu konta bankowego i inwestowaniu w Australii. Zapewniamy również rozwiązania biznesowe, w tym compliance, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Australii.

15 + 3 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Australia Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.