Oldal kiválasztása

Damalion Ausztrália pult

Üzleti tevékenység Ausztráliában

A világ egyik leggazdagabb országának minősített Ausztrália stabil, könnyű és alacsony kockázatú környezetet biztosít a befektetésekhez és az üzleti élethez.

Ausztrália fejlett gazdaság, amely számos befektetési lehetőséget kínál a különböző iparágakban. Amellett, hogy stratégiai szempontból az ázsiai-csendes-óceáni térségben helyezkedik el, amely egy növekvő és dinamikus piac, az ország virágzó gazdasággal és bőséges természeti erőforrásokkal rendelkezik.

Ausztrália a világ egyik legkönnyebben indítható vállalkozása. Emellett a világ egyik legerősebb és legversenyképesebb gazdaságával rendelkezik, és az ázsiai csendes-óceáni térség meghatározó pénzügyi központja.

Kevés belépési akadály, a jogi és vállalati keretek választéka, valamint a kiváló üzleti kultúra teszi vonzóvá ezt az országot a terjeszkedni kívánó vállalkozások számára. A régió emellett a legjobb hitelintézetek “Triple A” hitelminősítését is megszerezte, ami alacsony kockázatú gazdaságként pozícionálja.

Ausztrália általában véve kedvező üzleti környezetet kínál a külföldi befektetők számára, és számos olyan előnnyel rendelkezik, amelyek vonzóvá teszik az üzleti élet és a befektetés szempontjából.

Az ausztráliai üzleti tevékenység előnyei

Ausztrália fejlett és stabil gazdaság, amely számos előnyt kínál a letelepedni vagy bővíteni kívánó vállalkozások számára. Íme néhány az ausztráliai üzletkötés legfontosabb előnyei közül:

  • Ausztrália erős és stabil gazdasággal rendelkezik, magas egy főre jutó GDP-vel, alacsony inflációval és alacsony munkanélküliségi rátával. A Világbank szerint az ország az üzleti élet megkönnyítése tekintetében is magasan szerepel a rangsorban.
  • Ausztrália magasan képzett és képzett munkaerővel rendelkezik, és nagy hangsúlyt fektet az innovációra és a technológiára. Az ország magas életszínvonallal rendelkezik, ami vonzó célponttá teszi a szakképzett munkavállalók számára.
  • Ausztrália modern és hatékony infrastruktúrával rendelkezik, jól kiépített közlekedési, távközlési és energiahálózattal. Ez megkönnyíti a vállalkozások számára, hogy kapcsolatot teremtsenek az ügyfelekkel és a beszállítókkal az egész országban és azon túl.
  • Az ausztrál kormány számos politikát vezetett be a vállalkozások növekedésének és innovációjának támogatására, beleértve az adókedvezményeket, támogatásokat és finanszírozási programokat. A kormány segítséget nyújt a nemzetközi piacokon terjeszkedni kívánó vállalkozásoknak is.
  • Ausztrália gazdasága stabil, erős jogállamisággal, átlátható szabályozásokkal és alacsony korrupcióval. Az ország jól kiépített pénzügyi rendszerrel rendelkezik, és a világ néhány legnagyobb bankjának és pénzintézetének ad otthont.
  • Ausztrália gazdasága számos iparágban diverzifikált. Ez számos lehetőséget biztosít a befektetők számára a különböző ágazatokba történő befektetésre.
  • Ausztrália politikai környezete stabil, szilárd demokráciával és a hatalom békés átadásának hagyományával rendelkezik. A kormány segítséget nyújt a nemzetközi piacokon terjeszkedni kívánó vállalkozásoknak is.
JOGI RENDSZER

Ausztrália jól fejlett jogrendszerrel rendelkezik, amely stabil és kiszámítható üzleti környezetet biztosít. Ausztrália jogrendszere a common law rendszeren alapul, amely hasonló az Egyesült Királyság és Új-Zéland jogrendszeréhez, és amelynek legfelsőbb fellebbviteli bírósága az ausztrál legfelsőbb bíróság.

Az ausztrál jogrendszer néhány fő jellemzője: az ausztrál alkotmány, amely meghatározza a szövetségi kormány kereteit és hatáskörét, a szövetségi és állami törvények, a bírósági rendszer, a szokásjog és a hatalmi ágak szétválasztása.

Ezen túlmenően az ausztrál jogrendszer erős védelmet biztosít a szellemi tulajdon számára, beleértve a védjegyeket, szabadalmakat és szerzői jogokat.

Külföldi befektetések

A külföldi befektetések népszerű célpontjaként, számos iparágban kínálkozó lehetőségekkel, Ausztrália általánosságban üdvözli a közvetlen külföldi befektetéseket, és jól megalapozott keretrendszerrel rendelkezik a külföldi befektetések számára. Az ausztrál kormány aktívan támogatja a külföldi befektetéseket, és számos ösztönzőt kínál a befektetők vonzására.

A külföldi befektetéseket a Külföldi Beruházásokat Felülvizsgáló Testület (Foreign Investment Review Board, FIRB) szabályozza, amely a javasolt befektetéseket egy sor kritérium alapján értékeli annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a nemzeti érdekeknek. A FIRB jóváhagyása szükséges bizonyos típusú beruházásokhoz, például az érzékeny iparágakban vagy bizonyos értékhatárt meghaladó beruházásokhoz.

A külföldi befektetéseket erősen ösztönzik, de az engedélyezés meghatározott típusú befektetések esetében kötelező, többek között a befektető típusától, más külföldi befektetők befektetésének típusától, az iparági ágazattól, a javasolt befektetés értékétől, a javaslat jellegétől és a további nemzetbiztonsági felülvizsgálattól függően.

Jogi formák Ausztráliában

Ausztráliában számos különböző üzleti struktúra létezik, amelyek közül a vállalkozók igényeiktől, céljaiktól és preferenciáiktól függően választhatnak. A leggyakoribb üzleti struktúrák Ausztráliában a következők:

Egyéni vállalkozó

Ez egy ausztrál vállalkozás, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője egyetlen személy.

Jellemzők

 • Ez a legegyszerűbb és leggyakoribb üzleti struktúra Ausztráliában.
 • A tulajdonos felelős az üzlet minden vonatkozásáért, beleértve az adósságokat és a jogi kérdéseket is.
 • Tulajdonosa az adóbevallásában üzleti bevételeket és kiadásokat jelent be.
 • Könnyen beállítható és működtethető.

Partnerség

A társulás olyan vállalkozás, amelyet két vagy több személy tulajdonol és működtet, akik megosztják a nyereséget és a veszteséget.

Jellemzők

 • A társulások lehetnek általános vagy korlátolt felelősségű társaságok.
 • Minden partner személyesen felelős a vállalkozás adósságaiért és jogi kérdéseiért.
 • A partnerek adóbevallásukban jelentik a társasági jövedelemből rájuk eső részt.
 • A partnerségnek meg kell határoznia az egyes partnerek szerepét, felelősségét és döntéshozatali folyamatát.

Vállalat

Ez egy, a tulajdonosoktól (részvényesektől) elkülönült jogi személy. A társaságok lehetnek tulajdonosi társaságok (Pty Ltd) vagy nyilvános társaságok (Ltd).

Jellemzők

 • A tulajdonosoktól (részvényesektől) elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik.
 • A részvényesek korlátozott felelősséggel rendelkeznek, így vagyonuk jogi problémák esetén védve van.
 • Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) által nyilvántartásba kell venni.
 • Az igazgatók irányítják a társaság napi működését, és felelősek a jogi kötelezettségek betartásáért.

Bizalom

Ez olyan jogi konstrukcióra utal, amelyben egy magánszemély (vagyonkezelő) mások (kedvezményezettek) javára vagyontárgyakat tart és felügyel.

Jellemzők

 • A bizalmi vagyonkezeléseknek számos típusa létezik, beleértve a családi vagyonkezelőket és a diszkrecionális vagyonkezelőket is.
 • A kedvezményezettek jövedelem- és/vagy tőkefelosztásban részesülnek a trösztből.
 • A vagyonkezelő felelős a jogi kötelezettségeknek való megfelelésért és a vagyonkezelésért.

Szövetkezet

A szövetkezet olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosa és működtetője a tagok, akik osztoznak a nyereségen és egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

Jellemzők

 • A szövetkezeteket be lehet jegyezni társaságként, szövetkezetként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként.
 • A tagok a vállalkozásban való részvételük szintje alapján kapnak osztalékot.
 • A tagoknak szavazati jogon keresztül beleszólásuk van a szövetkezet irányításába.

Fiókiroda

Ez egy olyan típusú üzleti struktúra, amelyben egy külföldi vállalat egy különálló jogi személyt hoz létre egy külföldi országban az üzleti tevékenység folytatására.

Jellemzők

 • A fióktelep nem az anyavállalattól különálló jogi személy.
 • Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) nyilvántartásba veszi, és meg kell felelnie az ausztrál társasági törvénynek.
 • Ugyanazt a nevet kell használnia, mint az anyavállalatnak, azzal a kiegészítéssel, hogy “Ausztrália” a neve végén.
 • Legalább egy igazgatónak ausztráliai illetőségűnek kell lennie.
 • Jelentéstétel: A fióktelepnek évente pénzügyi jelentést kell benyújtania az ASIC-nek és az ATO-nak.

Az ausztráliai üzleti struktúra kiválasztásakor fontos figyelembe venni olyan tényezőket, mint az adózás, a felelősség, az ellenőrzés és a folyamatos költségek. Ezért ajánlatos szakmai tanácsot kérni, hogy meghatározhassa az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb üzleti struktúrát. Ha Ausztráliában szeretne céget alapítani, vegye fel a kapcsolatot a Damalion szakértőjével.

BANKSZÁMÍTÁS

Ausztrália kifinomult és jól fejlett bankrendszerrel rendelkezik, amely hazai bankok, nemzetközi bankok, hitelszövetkezetek és építőipari társaságok keverékéből áll. A bankot az Ausztrál Prudenciális Szabályozási Hatóság (APRA) és az Ausztrál Nemzeti Bank (RBA) szabályozza.

Az ausztráliai banki tevékenység néhány fő jellemzője:

Nagybankok

Ausztrália bankrendszerét négy nagy bank uralja, amelyek a bankszektor eszközeinek, betéteinek és nyereségének jelentős részét teszik ki. És bár a négy nagy bank uralja az ágazatot, számos kisebb bank, hitelszövetkezet és építőipari társaság van, amelyek versenyt és választási lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára.

Banki termékek és szolgáltatások Ausztráliában

Az ausztrál bankok banki termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálják, beleértve a megtakarítási számlákat, lekötött betéteket, hitelkártyákat, személyi kölcsönöket, lakáshiteleket és üzleti kölcsönöket. A bankok számos digitális banki lehetőséget is kínálnak, beleértve az online banki szolgáltatásokat, a mobil banki szolgáltatásokat és a digitális pénztárcákat.

Szabályozás és fogyasztóvédelem

Az ausztrál bankrendszer nagy szabályozási keretrendszerrel rendelkezik, amely a biztonság és stabilitás garantálására épült. A bankoknak számos fogyasztóvédelmi törvényt kell betartaniuk, beleértve az ausztrál fogyasztóvédelmi törvényt és a banki magatartási kódexet.

Bankszámlanyitás Ausztráliában

Ha azt tervezi, hogy Ausztráliába költözik akár az életmód, akár az üzlet miatt, az egyik első dolog, amire szüksége lesz, az egy bankszámla, hogy rendbe tegye a pénzügyeit.

Számlanyitáskor a legfontosabb követelmények az érvényes dokumentumok, és a bankszámlához szükséges dokumentumok esetében az ausztrál bankok pontrendszert alkalmaznak. A dokumentumok listája meghatározott számú pontot tartalmaz, és mindegyikhez meghatározott számú pont tartozik. Az ausztrál bankszámlanyitáshoz a kérelmezőnek több dokumentumot kell bemutatnia, amelyek együttesen 100 pontot érnek el. Ez az ausztrál kormány által elfogadott azonosítási rendszer, amelyet a csalás elleni küzdelem érdekében hoztak létre.

Sok esetben a kérelmezőknek csak egy elsődleges fényképes személyazonosító okmányt kell benyújtaniuk (ez helyettesíthető egyfajta elsődleges, nem fényképes személyazonosító okmánnyal), valamint egy másodlagos személyazonosító okmányt, például egy közüzemi számlát, egy papíralapú vezetői engedélyt vagy az ausztrál adóhivatal közleményét.

Ha a pontrendszer teljesül, a folyamat további része nagyon egyszerű lesz.

Ezen túlmenően a kérelmezők online is megkezdhetik az ausztrál bankszámlanyitási folyamatot, bár ez bankfüggő.

Hogy megkímélje magát néhány stressztől, csak lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

BEVÁNDORLÁS

Az ausztráliai élet egyedülálló. Ausztrália figyelemre méltó ország, sokszínű kultúrával, nyugodt életmóddal és természeti csodákkal.

Ha Ausztráliába tervezi a költözést, bizonyos lépéseket kell megtennie. Meg kell szereznie a tartózkodási engedélyt, és hivatalosan be kell vándorolnia Ausztráliába.

Az ausztrál illetőség típusa

Az ausztrál tartózkodási engedély megszerzésének számos módja van, többek között:

 • Szakképzett migráció: ehhez az egyénnek meg kell felelnie bizonyos jogosultsági kritériumoknak, beleértve az életkort, a munkatapasztalatot és az iskolai végzettséget. A kérelmezőknek el kell érniük a szakképzett migrációs ponthatárt is.
 • Családi migráció: olyan személyek számára, akiknek élettársa, házastársa vagy családtagja ausztrál állampolgár vagy állandó lakos. Ide tartoznak a partnerek, a gyermekek, a szülők és néhány más rokon.
 • Üzleti migráció: ez a lehetőség olyan magánszemélyek számára kínálkozik, akik Ausztráliában szeretnének vállalkozást alapítani vagy abba befektetni. Ez magában foglalja a vállalkozói innovációs és beruházási programot, amely lehetőségeket kínál a vállalkozók, befektetők és vállalkozói tulajdonosok számára.
 • Humanitárius és menekültprogramok: ezek olyan embereknek szólnak, akik üldöztetés vagy konfliktus elől menekülnek hazájukból.

További speciális programok közé tartozik a Globális Tehetségvízum Program, amely bizonyos iparágakban dolgozó, magasan képzett személyek számára biztosít egyszerűsített lehetőséget az ausztrál tartózkodási engedély megszerzésére.

Állandó ausztrál tartózkodási engedély

Ausztráliában bizonyos vízummal rendelkezők számára engedélyezik az ausztrál állandó tartózkodási engedélyt. Ausztrália néhány bevándorlási programot kínál, mint például a business stream, family stream, special eligibility stream, work stream és child stream állandó vízumokat.

Azoknak a külföldieknek, akik ausztrál tartózkodási engedélyt szeretnének kapni, ajánlott szakmai tanácsot és útmutatást kérniük, hogy segítséget kapjanak a kérelmezési folyamatban. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

ADÓRENDSZER

Az ausztrál adórendszer viszonylag egyszerű és vállalkozásbarát, egyetlen nemzeti adóhivatal, az Ausztrál Adóhivatal (ATO) kezeli az összes szövetségi adót.

Adóügyi illetőség

Az ausztrál szövetségi kormány hatáskörébe tartozik a rezidensek világjövedelmének megadóztatása, a nem rezidenseké pedig csak az ausztrál forrásból származó jövedelmek megadóztatása.

Az ausztrál jogszabályok tartalmaznak bizonyos szabályokat az illetőségre vonatkozóan, amelyek meghatározzák, hogy egy magánszemély vagy egy társaság adóügyi szempontból illetőséggel rendelkezik-e, és ennek megfelelően adózik-e.

Az adók főbb típusai Ausztráliában:

Jövedelemadó

A jövedelemadó a magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek jövedelmét terhelő adó. A jövedelemadó a legfontosabb adózási forma Ausztráliában, amelyet a szövetségi kormány az ATO-n keresztül szed be. Az adókulcs progresszív, ami azt jelenti, hogy a magasabb jövedelműek magasabb adókulcsot fizetnek.

Társasági adók

A társasági adót a társaságok és a vállalkozások a nettó nyereségük után fizetik, de a társaság veszteségét a következő pénzügyi évre viszik át. Az ausztrál társasági adó átalányadója 30% (kisvállalkozások esetében 25%). A társasági adót a vállalat nyeresége után a társasági adómérték szerint kell megfizetni, és az általában felosztásra rendelkezésre áll, az esetlegesen átvitt tartalékolt nyereségen felül.

Áru- és szolgáltatási adó (GST)

Ez az adó a legtöbb áru és szolgáltatás értékesítését terheli Ausztráliában. Ausztráliában a GST jelenlegi mértéke 10%. A GST-re regisztrált vállalkozásoknak a kormány nevében kell beszedniük az adót, és azt az ATO-nak kell átutalniuk.

Tőkenyereségadó (CGT)

A CGT egy vagyontárgy, például ingatlan vagy részvények eladásából származó nyereségre kivetett adó. Az adót csak a nyereség után kell fizetni, nem a teljes eladási ár után. Számos mentesség és kedvezmény áll rendelkezésre a fizetendő CGT összegének csökkentésére.

A béren kívüli juttatások adója (FBT)

Az FBT a munkavállalóknak nyújtott nem pénzbeli juttatásokat, például a céges gépkocsikat, az egészségbiztosítást és a szórakozást terhelő adó. A munkáltatók felelősek az FBT megfizetéséért a munkavállalóik nevében.

Szupernyugdíjazás

A szupernyugdíj egyfajta adó a nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett jövedelem után. A munkáltatóknak a munkavállaló jövedelmének egy bizonyos százalékát be kell fizetniük egy nyugdíjszámlára.

Jövedéki adó

A jövedéki adó bizonyos árukra, például az üzemanyagra, az alkoholra és a dohányra kivetett adó. Az adót az áruk ára tartalmazza, és azt az áruk gyártója vagy importőre fizeti.

Ingatlanadók

Ausztráliában számos ingatlanadó van, többek között az ingatlanvásárlásra kivetett bélyegilleték, a befektetési célú ingatlanokra kivetett telekadó és az összes ingatlanra kivetett tanácsi adó.

Adóegyezmények

Ausztrália számos országgal kötött adóegyezményt, többek között Argentínával, Indonéziával, a Fülöp-szigetekkel, Arubával, Írországgal, Lengyelországgal, Ausztriával, a Man-szigettel, Romániával, Belgiummal, Izraellel, Oroszországgal, a Brit Virgin-szigetekkel, Olaszországgal, Szamoával, Kanadával, Japánnal, Szingapúrral, Chilével, Jerseyvel, Szlovákiával, Kínával, Kiribatival, Dél-Afrikával és a Cook-szigetekkel, Korea, Spanyolország, Cseh Köztársaság, Malajzia, Srí Lanka, Dánia, Málta, Svédország, Fidzsi-szigetek, Marshall-szigetek, Svájc, Finnország, Mauritius, Tajvan, Franciaország, Mexikó, Thaiföld, Németország, Hollandia, Törökország, Guernsey, Új-Zéland, Egyesült Királyság, Magyarország, Norvégia, Egyesült Államok, India, Pápua Új-Guinea és Vietnam.

Ezeket az egyezményeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a kettős adóztatást, előmozdítsák a nemzetközi kereskedelmet és befektetéseket, és nagyobb biztonságot nyújtsanak az adófizetők számára.

Az ausztráliai adóegyezmények néhány fő jellemzője a kettős adóztatás elkerülése, az információcsere és az adóelkerülés elleni intézkedések.

Ne feledje, hogy az ausztrál adórendszer összetett, ezért fontos, hogy szakmai tanácsot kérjen, hogy biztosítsa az összes adókötelezettség teljesítését.

SZELLEMI TULAJDON

A szellemi tulajdon (IP) az elme alkotásaira utal, és lehet bármi, legyen az név, alkotás vagy ötlet. Ausztráliában a szellemitulajdon-jogot számos törvény és rendelet védi, és számos területre kiterjed, beleértve a védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat, formatervezési mintákat és a növénynemesítők jogait.

Ausztráliában többféle szellemi tulajdonjogot ismernek el és védenek a törvények. Íme a főbb típusok:

Szabadalmak

 • A szabadalmakat találmányok, például új termékek vagy eljárások oltalmára adják.
 • Ahhoz, hogy Ausztráliában szabadalmat kapjon egy találmány, újnak kell lennie, feltalálói tevékenységet kell tartalmaznia, és ipari alkalmazásra kell alkalmasnak lennie.
 • A szabadalom a tulajdonosnak meghatározott ideig kizárólagos jogot biztosít a találmány előállítására, felhasználására és értékesítésére. Az oltalom időtartama a szabadalom típusától függ.

Védjegyek

 • A védjegyeket arra használják, hogy megkülönböztessék az egyik kereskedő áruit vagy szolgáltatásait a másik kereskedő áruitól vagy szolgáltatásaitól.
 • A védjegy lehet szó, kifejezés, logó vagy ezek kombinációja.
 • Ausztráliában a védjegyeket az IP Australia, a szellemi tulajdonjogok kezeléséért felelős kormányzati ügynökségnél lehet bejegyeztetni.
 • A védjegy a tulajdonosnak kizárólagos jogot biztosít a védjegy használatára azon áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában, amelyekre a védjegyet bejegyezték.
 • A védjegyet az IP Australia 10 évre jegyzi be, és határozatlan ideig megújítható.

Szerzői jog

 • A szerzői jog védi az eredeti kreatív alkotásokat, például az irodalmat, a zenét, a művészetet és a számítógépes programokat.
 • A szerzői jogi védelem automatikusan keletkezik a mű létrehozásakor, és kizárólagos jogot biztosít a tulajdonosnak a mű többszörözésére, közzétételére és nyilvánossághoz közvetítésére.
 • A szerzői jogi védelem időtartama a mű típusától függően változik.

Tervek

 • A formatervezési minták a termék megjelenését, például alakját, mintáját vagy kialakítását védik.
 • Ahhoz, hogy egy formatervezési mintát Ausztráliában lajstromozni lehessen, a formatervezési mintának újnak és megkülönböztető képességűnek kell lennie.
 • A formatervezési minta lajstromozása a tulajdonosnak meghatározott ideig kizárólagos jogot biztosít a minta használatára, engedélyezésére vagy értékesítésére.
 • A lajstromozott formatervezési minta 5 évig kizárólagos jogot biztosít a tulajdonosnak a minta használatára, engedélyezésére vagy értékesítésére, amely összesen legfeljebb 15 évig meghosszabbítható.

Növénynemesítői jogok

 • A növénynemesítői jogok (PBR) olyan új növényfajtákat védenek, amelyek megkülönböztethetőek, egységesek és stabilak.
 • A növénynemesítői jogok Ausztráliában az 1994. évi növénynemesítői jogokról szóló törvény alapján állnak védelem alatt.
 • A szabadalmi oltalom a legtöbb növényfaj esetében 20 évig, szőlő és fák esetében pedig 25 évig kizárólagos jogot biztosít a tulajdonosnak a fajta termesztésére, értékesítésére és engedélyezésére.

Üzleti titkok

 • Az üzleti titok olyan bizalmas üzleti információ, például ügyféllisták és árképzési stratégiák, amelyek versenyelőnyt biztosítanak egy vállalkozásnak.
 • Az üzleti titkokat Ausztráliában a szokásjog és a szerződési jog védi, nem pedig a nyilvántartásba vétel.

Az ausztráliai szellemi tulajdonjogi rendszer keretet biztosít a kreatív és innovatív alkotások széles körének védelmére. Ezért fontos, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások tisztában legyenek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikkal, és szükség esetén forduljanak szakemberhez, hogy biztosítsák a szellemi tulajdon megfelelő védelmét.

MUNKA ÉS FOGLALKOZTATÁS

Ausztráliában átfogó munkajogi rendszer működik, amelyet a tisztességes munkaügyi ombudsman érvényesít.

Ausztráliában a munkaügyi és foglalkoztatási kérdéseket szövetségi és állami törvények kombinációja szabályozza, amelyek célja általában a munkavállalók jogainak védelme, valamint a biztonságos, tisztességes és méltányos munkahelyek biztosítása.

Munkaszerződések

A munkaszerződések meghatározzák a foglalkoztatás feltételeit, beleértve a munka jellegét, a munkaidőt, a fizetést és a juttatásokat, valamint a felmondási időt. Ausztráliában a szerződések lehetnek írásbeli vagy szóbeli szerződések, de az írásbeli szerződések gyakoribbak.

Ausztráliában többféle munkaszerződés létezik, amelyeket általában használnak. Ezek közé tartoznak:

 • Állandó munkaszerződés: ez a leggyakoribb munkaszerződés-típus Ausztráliában, amikor a munkavállalót folyamatos, határozatlan időre veszik fel.
 • Határozott idejű munkaszerződés: ez egy olyan szerződés, amelyben a munkavállalót meghatározott időre veszik fel, meghatározott végdátummal.
 • Alkalmi munkaszerződés: ez egy olyan szerződés, amelyben a munkavállalót szükség szerint alkalmazzák, a folyamatos munkavégzés garantálása nélkül. Az alkalmi munkavállalók nem jogosultak bizonyos jogosultságokra, például fizetett szabadságra és felmondási időre, de ennek ellentételezéseként általában magasabb órabért kapnak.
 • Részmunkaidős munkaszerződés: ez egy olyan szerződés, amelyben a munkavállaló a teljes munkaidőnél kevesebb órát dolgozik, általában rendszeresen. A részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottakkal arányosan azonos jogosultságokra jogosultak.
 • Független vállalkozói szerződés: ez egy olyan szerződés, amelyben egy személyt arra szerződtetnek, hogy önálló vállalkozóként munkát végezzen egy vállalkozás számára. A független vállalkozók felelősek az adójukért és a nyugdíjbiztosításért, és nem jogosultak bizonyos jogosultságokra, például fizetett szabadságra.

Ausztráliában a foglalkoztatási kompenzáció, jogosultságok és juttatások a következők:

 • Minimálbér: A Fair Work Commission állapítja meg a nemzeti minimálbért az összes ausztrál munkavállaló számára. A minimálbért évente felülvizsgálják, és figyelembe veszik az olyan tényezőket, mint az infláció és a gazdaság helyzete.
 • Munkaidő: a Fair Work Act szerint a munkavállaló heti maximális munkaideje 38 óra ( napi 7,6 óra) Ausztráliában. A munkáltatók azonban kérhetik a munkavállalókat, hogy ésszerű többletórákat (túlórát) végezzenek, amiért külön díjazás jár.
 • Munkahelyi egészség és biztonság: a munkáltatók kötelesek biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítani munkavállalóik számára. Ez olyan dolgokat foglal magában, mint a képzés és a felszerelés biztosítása, kockázatértékelések elvégzése, valamint az események és veszélyek jelentése.
 • Diszkrimináció: Ausztráliában törvénytelen valakit faji, nemi, életkori vagy egyéb személyes tulajdonságai alapján hátrányosan megkülönböztetni. A munkáltatóknak kötelességük megelőzni a munkahelyi megkülönböztetést.
 • Fizetett éves szabadság: a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók évente legalább négy hét fizetett éves szabadságra jogosultak, míg az alkalmi munkavállalók órabérükön felárat kapnak a fizetett szabadságjogosultság hiányának kompenzálására.
 • Fizetett együttérző szabadság: a munkavállalók jogosultak fizetett együttérző szabadságra, ha életveszélyes betegségben vagy sérülésben szenvedő vagy elhunyt családtagjukat vagy háztartásbeli tagjukat ápolják.
 • Fizetett szülői szabadság: a jogosult munkavállalók legfeljebb 18 hétig jogosultak fizetett szülői szabadságra, a nemzeti minimálbér összegének megfelelő összegben.
 • Betegszabadság: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak fizetett betegszabadságra. Az ausztrál munkavállalók fizetett szabadságot vehetnek ki beteg vagy vészhelyzetben lévő közvetlen családtagjuk támogatására is.
 • Túlórapénztár: a munkáltatóknak a munkavállaló rendes munkaidőben szerzett jövedelmének legalább 10%-át be kell fizetniük egy társadalombiztosítási alapba.
 • Munkavállalói kártérítés: a munkáltatóknak kötelező a munkavállalói kártérítési biztosítást nyújtaniuk, hogy a munkavállalókat munkával kapcsolatos sérülés vagy betegség esetén fedezzék.
 • Felmondás és végkielégítés: a munkaviszony megszüntetésének méltányos megítélésen kell alapulnia, így tilos például faji, nemi vagy életkori alapon, vagy ha a munkavállaló betegség miatt hiányzik, vagy ha 12 hónapon belül kevesebb mint három hónapot hiányzik. Azok a munkavállalók, akik úgy vélik, hogy tisztességtelenül bocsátották el őket, panaszt tehetnek a Fair Work Commissionnál. A Bizottság elrendelheti a visszahelyezést vagy kártérítést, ha megállapítja, hogy az elbocsátás tisztességtelen volt.

A munkáltatók és a munkavállalók között megtárgyalható további juttatások közé tartozhatnak olyan dolgok, mint az egészségbiztosítás, a további szabadságjogosultságok és a jogszabályban előírtakon túli rugalmas munkaidő-beosztás.

Be kíván lépni az ausztrál piacra?

A Damalion szakértői segíthetnek. Olyan szakértelemmel rendelkezünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleinket eligazítsuk egy vállalat létrehozásában, bankszámlanyitásban és befektetésekben Ausztráliában. Üzleti megoldásokat is kínálunk, beleértve a megfelelőséget, a jogalanyok kezelését, a könyvelést, az adózást, a bérszámfejtést és még sok mást az egész országban.

Vegye fel velünk a kapcsolatot most, hogy bejegyeztesse cégét Ausztráliában.

12 + 11 =

Szeretne többet megtudni a Damalion Australia Deskről?

A Damalion személyre szabott tanácsokat kínál, amelyek közvetlenül működő szakértők által nyújtanak olyan területeket, amelyek kihívást jelentenek az Ön vállalkozása számára.

Azt tanácsoljuk, hogy a lehető legjobb információkkal szolgáljon, hogy eleget tudjunk tenni igényének, és a következő 8 órában visszatérjünk Önhöz.