Oldal kiválasztása

Damalion Peru íróasztal

Üzleti tevékenység Peruban

Üdvözöljük Peruban, a Dél-Amerika nyugati részén fekvő, gazdag kultúrával, történelemmel és gazdasággal rendelkező országban. Peru Latin-Amerika egyik legkedvezőbb országa, ahol érdemes megfontolni a vállalkozásindítást, mert rengeteg lehetőséget kínál. Az ország gazdasága diverzifikált, és az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett.

Emellett vonzó befektetési lehetőségeket kínál különböző ágazatokban, többek között a bányászatban, a turizmusban és a megújuló energiában.

Latin-Amerika leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozik, és Peru bebizonyította a világnak, hogy érdemes befektetni.

A kormány a külföldi befektetések megkönnyítése és előmozdítása érdekében befektetésösztönző ügynökségeket hozott létre, mint például a ProInversión és a PromPerú. Vállalkozás indítása Peruban is viszonylag egyszerű és rövid időn belül megvalósítható.

Összességében Peru stabil és vonzó környezetet kínál a vállalkozások számára a befektetésekhez és a működéshez.

A perui üzleti tevékenység előnyei

 • Peru gazdasága stabil, és az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett.
 • Peru nagyszámú és képzett munkaerővel rendelkezik, erős oktatási rendszerrel, amely mérnöki, tudományos és üzleti diplomával rendelkezik.
 • Peru a külföldi befektetések vonzására irányuló politikákat vezetett be, beleértve az adókedvezményeket, a bürokratikus eljárások egyszerűsítését és a külföldi befektetések védelmét. Az ország több országgal is szabadkereskedelmi megállapodást kötött, ami lehetőséget biztosít a kereskedelem és a befektetések növelésére.
 • Peru stratégiai szempontból Dél-Amerika nyugati részén helyezkedik el, így kapu a régió más országaihoz.
 • A perui kormány aktívan ösztönzi és támogatja a külföldi befektetéseket, számos ösztönzőt és befektetésösztönző ügynökséget kínál, mint például a ProInversión és a PromPerú.
 • Peru számos növekedési lehetőséggel rendelkezik a különböző ágazatokban. Az ország olyan politikákat vezetett be, amelyek ösztönzik az innovációt és a vállalkozói szellemet, és ezáltal vonzó célponttá teszik az induló vállalkozások és technológiai cégek számára.
JOGI RENDSZER

Peru jogrendszere a polgári jogon alapul, amely a spanyol jogrendszerből származik. Ez azt is jelenti, hogy a törvények kodifikáltak és írott jogszabályokon alapulnak. A jogrendszert az Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium felügyeli, amelynek feladata a törvények igazságos és pártatlan alkalmazásának biztosítása.

A jogrendszer három ágra oszlik: végrehajtó, törvényhozó és igazságszolgáltatási ág.

 • A végrehajtó hatalmat a köztársasági elnök vezeti, akit öt évre választanak meg.
 • A törvényhozó hatalmat a köztársasági kongresszus alkotja, amely egy egykamarás testület, 130 taggal.
 • Az igazságszolgáltatási ág különböző bíróságokból és törvényszékekből áll, köztük a Legfelsőbb Bíróságból, amely az ország legfelsőbb bírósága.

A perui kormány végrehajtó, törvényhozó és igazságszolgáltatási ága egymástól függetlenül működik. Ez biztosítja a kormány demokratikus és átlátható működését, valamint a polgárok jogainak védelmét.

Külföldi befektetések Peruban

A külföldi befektetéseket Peruban általában üdvözlik és ösztönzik, és a perui kormány aktívan ösztönzi a külföldi befektetéseket a külföldi befektetések vonzására és védelmére irányuló politikák végrehajtásával.

A külföldi befektetések ösztönzése érdekében Peru számos szabadkereskedelmi megállapodást írt alá olyan országokkal, mint az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió. Ezek a szabadkereskedelmi megállapodások nagyobb piacra juttatják a befektetőket, és nagyobb jogi védelmet biztosítanak a külföldi befektetések számára.

A perui kormány különböző ösztönzőket is kínál a külföldi befektetőknek, többek között adókedvezményeket, egyszerűsített bürokratikus eljárásokat, valamint egyszerűsített eljárásokat a munkavállalási engedélyek és vízumok megszerzésére.

Összességében Peru üdvözölte és ösztönözte a külföldi befektetéseket, de a kormány engedélye nélkül a külföldi befektetők a perui határtól számított 50 kilométeres körzetben nem szerezhetnek vagy birtokolhatnak bányákat, földet, erdőt, vizet, illetve üzemanyag- és energiaforrásokat.

Jogalany-választás Peruban

Attól függően, hogy a befektetők milyen tevékenységet terveznek folytatni, többféle jogi személy létezik, amelyeket a befektetők használhatnak a perui vállalkozások alapításához. A perui társaságok főbb jogi formái a következők;

Egyéni vállalkozás (Empresa unipersonal)

Ez a legegyszerűbb perui üzleti struktúra, amely egyetlen magánszemélyt foglal magában, aki a vállalkozás tulajdonosa és működtetője.

Jellemzők

 • Egyetlen magánszemély tulajdonában és működtetésében van.
 • Egyszerű és könnyen beállítható.
 • A tulajdonos személyesen felel a vállalkozás minden adósságáért és kötelezettségéért.
 • A nyereség személyi jövedelemként adózik.

Közkereseti társaság – Sociedad Colectiva

Ez egy olyan üzleti struktúra, amelyben két vagy több magánszemély összefog egy üzleti vállalkozás megvalósítása érdekében.

Jellemzők

 • Két vagy több magánszemély tulajdonában és üzemeltetésében áll.
 • Minden partner osztozik a nyereségen és a veszteségen.
 • Minden partner személyesen felel az összes üzleti adósságért és kötelezettségért.
 • A nyereség személyi jövedelemként adózik.

Korlátolt felelősségű társaság (Sociedad en Comandita)

Ez hasonló a közkereseti társasághoz, de kétféle partnerrel: közkereseti és betéti partnerekkel.

Jellemzők

 • Legalább egy közkereseti partnerből és egy betéti társaságból áll.
 • Az általános partnerek korlátlan felelősséggel tartoznak a vállalkozás tartozásaiért és kötelezettségeiért, míg a betéti partnerek csak a befektetésük összegéig felelnek.
 • A nyereség személyi jövedelemként adózik.

Részvénytársaság (Sociedad Anónima)

Ez a leghíresebb jogi személy Peru üzleti életében, mivel viszonylag könnyű megnyitni.

Jellemzők

 • Legalább két részvényesre van szükség
 • A részvényesektől különálló jogi személy.
 • Felelőssége a hozzájárulások összegére korlátozódik.
 • Igazgatótanáccsal és vezérigazgatóval kell rendelkeznie.
 • A nyereséget vállalati szinten, majd a részvényesek között osztalékként történő felosztáskor is megadóztatják.

Korlátolt felelősségű társaság (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada)

Ez egy olyan hibrid üzleti struktúra, amely egyesíti a társaság és a társulás elemeit.

Jellemzők

 • Legalább két, legfeljebb húsz partner lehet.
 • A tulajdonosokat tagoknak nevezik, és személyesen nem felelnek az LLC adósságaiért és kötelezettségeiért.
 • Nem bocsát ki részvényeket, és a létrehozására vonatkozó követelmények megegyeznek a más társaságokra vonatkozó követelményekkel.
 • Alaptőkéje tulajdoni részesedésekre oszlik, és nem foglalható értékpapírokba.
 • Nyereségét személyi jövedelemként adóztatják.

Fióktelep (Sucursal)

A perui fióktelep egy külföldi vállalat kiterjesztése, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy jelenlétet alakítson ki Peruban anélkül, hogy külön jogi személyt kellene létrehoznia.

Jellemzők

 • Ez nem egy külföldi társaságtól különálló jogi személy.
 • A jogi címen kívül van letelepedve, és ugyanazokat a tevékenységeket végzi, mint a központi iroda.
 • Az anyavállalat által létrehozott tevékenységekben jogi képviselettel rendelkezik, és irányítási függetlenséget élvez.
 • A külföldi vállalat felel a perui fióktelep által vállalt valamennyi adósságért és kötelezettségért.
 • A fióktelepre ugyanazok az adótörvények és -szabályok vonatkoznak, mint bármely más perui vállalatra.
 • A külföldi vállalat megtartja a teljes ellenőrzést a fióktelep működése felett.

A perui üzleti struktúra kiválasztásakor fontos figyelembe venni olyan tényezőket, mint a felelősség, az adózás, az alapítás egyszerűsége és a jogi követelmények. Javasoljuk, hogy konzultáljon szakemberrel a vállalkozásának legmegfelelőbb struktúra meghatározása érdekében.

Szeretné bejegyeztetni cégét Peruban? Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőjével most.

BANKSZÁMÍTÁS

A perui bankrendszer jól szabályozott, és számos olyan pénzügyi intézményt foglal magában, amelyek számos szolgáltatást nyújtanak magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. A bankszektort a Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) szabályozza, amely a pénzügyi szektor fő szabályozó szerve.

A perui banki tevékenység néhány fő jellemzője a következő:

Központi bank

A perui központi tartalékbank (BCRP) az ország központi bankja, amely a monetáris politika szabályozásáért és a nemzeti valuta, a perui szol kibocsátásáért felelős.

Szabályozó szerv

A Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) a perui bankszektort felügyelő szabályozó szerv. Feladata a bankok, biztosítótársaságok és nyugdíjalapok felügyelete és szabályozása.

Bankok Peruban

Peruban különböző típusú bankok léteznek, köztük kereskedelmi bankok, takarékpénztárak és fejlesztési bankok. Ezek a bankok különböző típusú számlákat kínálnak, többek között megtakarítási számlákat, folyószámlákat és lekötött betéteket. Számos bank kínál online banki szolgáltatásokat és mobilbankos alkalmazásokat is.

Bankszámlanyitás Peruban

Ha azt tervezi, hogy Peruba költözik, többek között bankszámlára is szüksége lesz, ami sok pénzügyi kötelezettségtől megóvja Önt.

Számos teljes körű szolgáltatást nyújtó bank működik országszerte. A számlanyitás folyamata (akár személyes, akár üzleti) a választott banktól függ, valamint attól, hogy online vagy személyesen jelentkezik-e. A folyamat attól is függ, hogy Ön perui állampolgár-e vagy sem.

Ami a dokumentumokat illeti, szüksége lesz az útlevelére, lakcímigazolásra, perui személyi igazolványra, kitöltött jelentkezési lapra, és ritkán a munkáltatója ajánlására.

Miután beadta a jelentkezését, és benyújtotta az összes szükséges dokumentumot, a többi már nagyon egyszerű. egy napon belül meg kell tudnia nyitni a számláját, és szinte azonnal hozzáférhet hozzá. Vegye azonban figyelembe, hogy a folyamat bankonként eltérő lehet.

Ez talán úgy hangzik, de nem az, csak lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

BEVÁNDORLÁS

Mivel Peru nagyon vendégszerető, a külföldi állampolgárok sokan látogatnak ide turisztikai és rekreációs céllal, vízummentesen. Hosszabb tartózkodás esetén azonban a perui törvények előírják, hogy a külföldieknek rendelkezniük kell a megfelelő vízummal.

Peru vízum és tartózkodás

Bár Peru vízumrendszerét jelentősen átalakították, és egyes vízumtípusok eltűntek, míg mások megváltoztak, Peru még mindig könnyű bevándorlási célpont, köszönhetően az egyszerű vízumeljárásnak.

Peruban különböző típusú ideiglenes vízumok és különböző tartózkodási vízumok állnak rendelkezésre.

A leggyakoribbak közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel:

 • Munkavízum: olyan személyek számára, akiknek állásajánlatuk van Peruban.
 • Üzleti vízum: ez a vízumtípus olyan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára készült, akik vállalkozás indítását tervezik Peruban. A pályázónak olyan dokumentumokat kell benyújtania, mint például üzleti terv és a pénzügyi források igazolása.
 • Nyugdíjas vízum: ez a vízum olyan nyugdíjasoknak szól, akik Peruban terveznek élni. Ahhoz, hogy erre jogosult legyen, a kérelmezőnek igazolnia kell egy bizonyos állandó havi jövedelmet.
 • Diákvízum: olyan személyek számára, akik Peruban kívánnak tanulni.

Peru Állandó tartózkodás

Ha egy külföldi állampolgár három évig bármilyen vízumot fenntart Peruban, akkor jogosult lesz állandó tartózkodási vízumot kérelmezni, amely határozatlan idejű tartózkodási engedélyt biztosít számára. A kérelmező állampolgárságot és második útlevelet is igényelhet.

A Periuba történő bevándorlás tervezésekor a folyamat több hónapot is igénybe vehet, ezért fontos, hogy előre tervezzen, és szakember segítségét kérje. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

ADÓRENDSZER

A perui adórendszert a Nemzeti Adóigazgatási Főfelügyelet (SUNAT) irányítja, amely az adók beszedéséért és az adótörvények végrehajtásáért felelős. Az ügynökségnek továbbá jogában áll ellenőrzéseket végezni, bírságokat és büntetéseket kiszabni, valamint jogi lépéseket tenni azokkal az adófizetőkkel szemben, akik nem tesznek eleget adófizetési kötelezettségeiknek.

Peruban többféle adó létezik, többek között:

 • Jövedelemadó: a magánszemélyek és a vállalatok adóköteles jövedelmét terhelő adó. Peruban a magánszemélyek adókulcsa a jövedelmi szinttől függően 8% és 30% között mozog.
 • Társasági adó: a társasági adó mértéke 29,5%-os átalányadó a belföldi és a külföldi vállalatokra egyaránt.
 • Hozzáadottérték-adó (HÉA): az árukhoz és szolgáltatásokhoz a termelés és a forgalmazás minden egyes szakaszában hozzáadott értéket terhelő adó. Peruban az általános HÉA-kulcs 18%, bár egyes áruk és szolgáltatások mentesülnek vagy csökkentett kulcs alá tartoznak.
 • Jövedéki adó: ezt az adótípust bizonyos árukra, például alkoholra, dohányra, benzinre és luxuscikkekre vetik ki. Az adókulcs a termék típusától függően változik.
 • Ingatlanadó: ez az ingatlanvagyonra kivetett adó. Az adó mértéke 0,2% és 1% között változik, mivel az ingatlan értékétől függ, és helyenként változik.
 • Bélyegilleték: a bélyegilleték bizonyos jogi dokumentumok, például szerződések, okiratok és végrendeletek adója. Az adókulcs a dokumentum típusától függően változik.
 • Vám: az importált árukra kivetett adó. A kivetett adók az értékvám (0% és 11% között), a HÉA (16%) és a 2%-os önkormányzati promóciós adó. Az adó mértéke az áru értékén alapul, amelyhez hozzáadódnak az alkalmazandó adók és illetékek.
 • Vagyonátruházási adó: ezt az adót Peruban a városi és vidéki ingatlanok minden átruházására kivetik. Az adó mértéke 3%, az első 10 adóegység mentesül.

Kettős adóztatásról szóló szerződések

Peru számos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött más országokkal a kettős adóztatás elkerülése, valamint a nemzetközi kereskedelem és befektetések előmozdítása érdekében. Ezek az egyezmények általában szabályokat állapítanak meg annak meghatározására, hogy melyik ország jogosult bizonyos jövedelemtípusok – például osztalékok, kamatok és jogdíjak – megadóztatására, és mechanizmusokat biztosítanak az egyezményben részes országok adóhatóságai közötti viták rendezésére.

Peru számos országgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, többek között Argentínával, Belgiummal, Brazíliával, Chilével, Kanadával, Kínával, Kolumbiával, Csehországgal, Dániával, Ecuadorral, Finnországgal, Franciaországgal, Indiával, Indonéziával, Izraellel, Japánnal, Dél-Koreával, Luxemburggal, Mexikóval, Hollandiával, Norvégiával, Panamával, Fülöp-szigetekkel, Lengyelországgal, Portugáliával, Katarral, Romániával, az Orosz Föderációval, Szingapúrral, Dél-Afrikával, Spanyolországgal, Svédországgal, Svájccal, Thaifölddel, Törökországgal, Ukrajnával, az Egyesült Arab Emírségekkel, az Egyesült Királysággal, az Egyesült Államokkal, Uruguayval és Vietnammal.

Összességében a perui adórendszer viszonylag egyszerű, azonban fontos, hogy a Peruban üzleti tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalatok tisztában legyenek adózási kötelezettségeikkel és betartsák az adótörvényeket a büntetések és jogi problémák elkerülése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot a Damalion szakértőivel, és segítsünk.

SZELLEMI TULAJDON

Mivel Peru aláírta a Szellemi Tulajdon Világszervezetéről szóló szerződést és az 1996. évi értelmezési és hangfelvételi szerződést, érvényes jogszabályokkal rendelkezik, amelyek a nemzetközi normáknak megfelelően megfelelően védik a szellemi tulajdont, és olyan jogi eljárásokkal is rendelkezik, amelyek ezt az oltalmat a legtermékenyebb módon valósítják meg.

A szellemi tulajdon védelmének e típusai Peruban fontos jogi eszközöket biztosítanak a vállalkozások számára, hogy megvédjék innovációikat, kreatív munkáikat és bizalmas információikat a versenytársak általi jogosulatlan felhasználástól.

A szellemi tulajdon főbb típusai Peruban a következők:

Szabadalmak

 • A perui szabadalom a feltalálónak egy találmányra adott kizárólagos jog, amely jogot biztosít arra, hogy mások ne tudják engedély nélkül elkészíteni, felhasználni vagy értékesíteni a találmányt.
 • Szabadalmat találmányokra lehet adni, beleértve a termékeket, eljárásokat és gyártási módszereket is.
 • Peru elismeri a szabadalmi együttműködési szerződést (PCT) is, amely nemzetközi szabadalmi oltalmat biztosít.
 • A szabadalmakat a Perui Találmányok és Új Technológiák Hivatalánál lehet bejegyeztetni a Szabad Verseny és Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézeténél (INDECOPI), amely a bejelentéstől számított 20 évig kizárólagos jogokat biztosít a feltalálónak.

Védjegyek

 • A védjegy Peruban olyan megkülönböztető jel, amely azonosítja és megkülönbözteti az árukat és szolgáltatásokat a piacon. Ez lehet szó, kifejezés, logó vagy ezek kombinációja.
 • A védjegyjogosultaknak joguk van megakadályozni, hogy mások összetéveszthetően hasonló védjegyet használjanak hasonló árukra vagy szolgáltatásokra.
 • Peru rendelkezik a védjegyek és szolgáltatási védjegyek lajstromozására szolgáló rendszerrel, amelyeket a verseny és a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó nemzeti intézetnél (INDECOPI) lehet bejegyeztetni.
 • A védjegyek Peruban 10 évig védettek, és korlátlan ideig megújíthatók.

Szerzői jogok

 • Peruban a szerzői jogvédelem az eredeti irodalmi, művészeti és tudományos művekre vonatkozik, beleértve a szoftvereket is.
 • A szerzői jogtulajdonosok kizárólagos joggal rendelkeznek a többszörözésre, terjesztésre és az alkotásaikon alapuló származékos művek készítésére.
 • A szerzői jog automatikusan keletkezik a mű létrehozásakor, és a szerző életében plusz 70 évig tart.
 • A szerzői jogokat Peruban az INDECOPI-nál lehet bejegyeztetni.

Üzleti titkok

 • Az üzleti titkok olyan minősített üzleti információk, amelyek versenyelőnyt biztosítanak.
 • Peruban az üzleti titkokat az üzleti titkokról és a nyilvánosságra nem hozott információkról szóló törvény védi.
 • A perui jog szerint az üzleti titok eltulajdonítása büntetőjogi és polgári jogi szankciókkal jár.

Ipari minták

 • A perui ipari formatervezési minták egy termék esztétikai jellemzőit, például alakját, színét és textúráját védik.
 • Az ipari formatervezési mintákat a perui INDECOPI-nál kell bejegyeztetni.
 • Az ipari formatervezési minta lajstromozása kizárólagos jogot biztosít a jogosultnak arra, hogy kizárjon minden harmadik felet a lajstromozott formatervezési minta használatából.
 • Az ipari formatervezési mintaoltalom tíz évig tart, és legfeljebb 25 évig megújítható.

Végrehajtás

A szellemi tulajdon védelméért és a szellemi tulajdon védelméért felelős nemzeti intézet (INDECOPI) felelős a szellemi tulajdonra vonatkozó perui jogszabályok végrehajtásáért. A végrehajtási mechanizmusok közé tartoznak a polgári és büntetőjogi szankciók, beleértve a pénzbírságokat és a szabadságvesztést.

MUNKA ÉS FOGLALKOZTATÁS

Peruban a munka- és foglalkoztatási jogot a Munka Törvénykönyve szabályozza, amely keretet biztosít a munkáltatók és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek.

A perui munka- és foglalkoztatási jog főbb jellemzői a következők:

Munkaszerződések

A perui munkaszerződések lehetnek határozott vagy határozatlan idejűek. A szerződéseknek írásban kell készülniük, és tartalmazniuk kell bizonyos alapvető információkat, mint például a munkakör, a fizetés és a szerződés időtartama.

Peruban a munkaszerződéseknek két fő típusa van: a határozott és a határozatlan idejű munkaszerződések.

 • Határozott idejű szerződés: ez a szerződés meghatározott időtartamra szól, amelyről a munkáltató és a munkavállaló a felvételkor állapodik meg. A szerződés időtartama lehet egy adott projektre, szezonra vagy előre meghatározott időszakra szóló. Ha a szerződés időtartama lejár, a munkaviszony megszűnik. A határozott idejű szerződések megújíthatók vagy meghosszabbíthatók, de a teljes időtartam nem haladhatja meg az öt évet.
 • Határozatlan idejű szerződések: ez olyan szerződés, amelynek nincs konkrét lejárati dátuma. Ez a leggyakoribb munkaszerződés-típus Peruban. A munkaviszony mindaddig fennáll, amíg a munkáltató vagy a munkavállaló meg nem szünteti azt. A határozatlan idejű szerződéseket a munkáltató indokolt esetben vagy indokolt ok nélkül felmondhatja.

Mindkét szerződéstípust írásban kell megkötni, és tartalmaznia kell bizonyos alapvető információkat, például a munkáltató és a munkavállaló személyét, a munkakör megnevezését, a fizetést, a szerződés időtartamát és az elvégzendő munka leírását.

Munkabér, jogosultságok és juttatások Peruban

 • Minimálbér: a perui minimálbért a kormány határozza meg, és azt rendszeresen kiigazítják.
 • Munkaidő: Peruban a szokásos heti munkaidő 48 óra, a napi munkaidő pedig legfeljebb 8 óra. A túlórázás megengedett, de a rendes munkaidőnél magasabb díjazásban kell részesíteni.
 • Társadalombiztosítás: A perui munkáltatók kötelesek hozzájárulni a társadalombiztosítási rendszerhez, amely olyan ellátásokat nyújt, mint az egészségbiztosítás, a nyugdíj és a rokkantsági biztosítás.
 • Fizetett szabadság: a munkavállalók egy év folyamatos munkaviszony után jogosultak fizetett szabadságnapokra. A szabadságnapok száma a szolgálati idő hosszától függ, és évente 15 és 30 nap között mozog. A szabadságnapokon kívül a munkavállalók jogosultak fizetett nemzeti ünnepekre is.
 • Karácsonyi jutalom: A munkáltatóknak karácsonyi jutalmat kell fizetniük a munkavállalóknak, amely egy havi bérnek felel meg.
 • Egészségbiztosítás: a munkáltatók biztosíthatnak egészségbiztosítást alkalmazottaiknak, akár magánbiztosítón, akár az állami egészségügyi rendszeren keresztül.
 • Nyugdíjprogramok: a munkáltatók nyugdíjprogramokat kínálhatnak alkalmazottaiknak, hogy segítsék őket a nyugdíjcélú megtakarításokban.

Végkielégítés és végkielégítés

A munkaszerződést a munkáltató vagy a munkavállaló egyaránt felmondhatja, de a felmondás jogszerűségének biztosítása érdekében bizonyos eljárásokat kell követni. A munkáltatóknak meg kell indokolniuk a felmondást, és kötelesek lehetnek végkielégítést fizetni.

Az indoklás nélkül felmondott alkalmazottak végkielégítésre jogosultak, amelyet a szolgálati idő hossza és a munkavállaló fizetése alapján számítanak ki.

Összességében a perui munka- és foglalkoztatási jog alapvető keretet biztosít a munkavállalók jogainak védelméhez, valamint a munkáltatók és a munkavállalók közötti kapcsolat szabályozásához.

Szóval, azon gondolkodik, hogy belép a perui piacra?

A Damalion segítséget nyújt külföldi jogi személyeknek a perui vállalkozások létrehozásában. Amellett, hogy segítünk ügyfeleinknek a perui cégalapításban, különböző integrált üzleti megoldásokat is kínálunk, beleértve a megfelelőséget, a vállalatirányítást, a könyvelést, az adózást, a bérszámfejtést és még sok mást az egész országban.

Ha többet szeretne megtudni szolgáltatásainkról és arról, hogyan segíthetünk Önnek abban, hogy perui vállalkozása sikeres legyen, forduljon még ma a Damalion szakértőihez.

 

5 + 12 =

Szeretne többet megtudni a Damalion Peru Deskről?

A Damalion személyre szabott tanácsokat kínál, amelyek közvetlenül működő szakértők által nyújtanak olyan területeket, amelyek kihívást jelentenek az Ön vállalkozása számára.

Azt tanácsoljuk, hogy a lehető legjobb információkkal szolgáljon, hogy eleget tudjunk tenni igényének, és a következő 8 órában visszatérjünk Önhöz.