Zaznacz stronę

Damalion Peru biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Peru

Witamy w Peru, kraju położonym w zachodniej części Ameryki Południowej o bogatej kulturze, historii i gospodarce. Peru jest jednym z najbardziej korzystnych krajów w Ameryce Łacińskiej, aby rozważyć rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ możliwości, które oferuje, są liczne. Kraj ma zdywersyfikowaną gospodarkę, która w ciągu ostatniej dekady systematycznie się rozwijała.

Oferuje również atrakcyjne możliwości inwestycyjne w różnych sektorach, w tym w górnictwie, turystyce i energii odnawialnej.

Będąc jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Ameryce Łacińskiej, Peru udowodniło światu, że jest krajem, w który warto inwestować.

Rząd powołał agencje promocji inwestycji, takie jak ProInversión i PromPerú, w celu ułatwienia i promowania inwestycji zagranicznych. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Peru jest również stosunkowo łatwe i można to zrobić w krótkim czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, Peru oferuje stabilne i atrakcyjne środowisko dla przedsiębiorstw do inwestowania i prowadzenia działalności.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Peru

 • Peru ma stabilną gospodarkę, która w ciągu ostatniej dekady konsekwentnie się rozwijała.
 • Peru ma dużą i wykwalifikowaną siłę roboczą, z silnym systemem edukacyjnym, który produkuje absolwentów w dziedzinie inżynierii, nauki i biznesu.
 • Peru wprowadziło politykę mającą na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, w tym zachęty podatkowe, usprawnienie procedur biurokratycznych oraz ochronę inwestycji zagranicznych. Kraj podpisał umowy o wolnym handlu z kilkoma krajami, co daje możliwości zwiększenia handlu i inwestycji.
 • Peru jest strategicznie położone w zachodniej części Ameryki Południowej, co czyni je bramą do innych krajów tego regionu.
 • Rząd peruwiański aktywnie promuje i wspiera inwestycje zagraniczne, oferując szereg zachęt i agencji promujących inwestycje, takich jak ProInversión i PromPerú.
 • Peru ma wiele możliwości rozwoju w różnych sektorach. Kraj ten wdrożył politykę zachęcającą do innowacji i przedsiębiorczości, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla startupów i firm technologicznych.
SYSTEM PRAWNY

System prawny Peru oparty jest na prawie cywilnym, które wywodzi się z hiszpańskiego systemu prawnego. Oznacza to również, że prawa są skodyfikowane i oparte na spisanych ustawach. System prawny nadzorowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odpowiada za zapewnienie sprawiedliwego i bezstronnego stosowania prawa.

System prawny podzielony jest na trzy gałęzie: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

 • Na czele władzy wykonawczej stoi Prezydent Republiki, wybierany na pięcioletnią kadencję.
 • Władza ustawodawcza składa się z Kongresu Republiki, który jest organem jednoizbowym i liczy 130 członków.
 • Władza sądownicza składa się z różnych sądów i trybunałów, w tym Sądu Najwyższego, który jest najwyższym sądem w kraju.

Władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza rządu peruwiańskiego działają niezależnie od siebie. Zapewnia to demokratyczne i przejrzyste funkcjonowanie rządu oraz ochronę praw obywateli.

Inwestycje zagraniczne w Peru

Inwestycje zagraniczne są ogólnie mile widziane i zachęcane w Peru, a rząd peruwiański aktywnie zachęca do inwestycji zagranicznych poprzez wdrażanie polityki, która ma na celu przyciąganie i ochronę inwestycji zagranicznych.

Aby promować inwestycje zagraniczne, Peru podpisało kilka umów o wolnym handlu (FTA) z krajami takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska. Te umowy o wolnym handlu zapewniają inwestorom dostęp do większego rynku i oferują większą ochronę prawną dla inwestycji zagranicznych.

Rząd peruwiański oferuje również różne zachęty dla inwestorów zagranicznych, w tym ulgi podatkowe, usprawnione procedury biurokratyczne oraz uproszczone procedury uzyskiwania pozwoleń na pracę i wiz.

Ogólnie rzecz biorąc, Peru z zadowoleniem przyjęło i zachęcało do inwestycji zagranicznych, ale bez zezwolenia rządu inwestorzy zagraniczni nie mogą uzyskać ani posiadać kopalni, ziemi, lasów, wody ani źródeł paliw i energii w promieniu 50 kilometrów od granicy peruwiańskiej.

Wybór podmiotu w Peru

W zależności od działalności, którą inwestorzy planują podjąć, istnieje kilka rodzajów podmiotów prawnych, które inwestorzy mogą wykorzystać do założenia działalności gospodarczej w Peru. Główne formy prawne spółek w Peru są następujące;

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Empresa unipersonal)

Jest to najprostsza struktura biznesowa w Peru i obejmuje jedną osobę fizyczną będącą właścicielem i prowadzącą firmę.

Cechy

 • Jego właścicielem i operatorem jest jedna osoba.
 • Prosty i łatwy do skonfigurowania.
 • Właściciel odpowiada osobiście za wszystkie długi i zobowiązania firmy.
 • Zyski są opodatkowane jak dochody osobiste.

Spółka jawna – Sociedad Colectiva

Jest to struktura biznesowa, w której dwie lub więcej osób fizycznych łączy się w celu realizacji przedsięwzięcia gospodarczego.

Cechy

 • Jest ona własnością i jest prowadzona przez dwie lub więcej osób fizycznych.
 • Wszyscy partnerzy dzielą się zyskami i stratami.
 • Każdy partner odpowiada osobiście za wszystkie długi i zobowiązania biznesowe.
 • Zyski są opodatkowane jak dochody osobiste.

Spółka komandytowa (Sociedad en Comandita)

Jest to spółka podobna do spółki jawnej, ale z dwoma rodzajami wspólników: komplementariuszami i komandytariuszami

Cechy

 • Składa się z co najmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza.
 • Komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa, natomiast komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości swojej inwestycji.
 • Zyski są opodatkowane jak dochody osobiste.

Spółka akcyjna (Sociedad Anónima)

Jest to najbardziej znany typ osoby prawnej w Peru dla biznesu, ponieważ jest stosunkowo łatwy do otwarcia.

Cechy

 • Wymagane jest minimum dwóch udziałowców
 • Jest to odrębny podmiot prawny od swoich udziałowców.
 • Jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości składek.
 • Musi mieć zarząd i dyrektora generalnego.
 • Zyski są opodatkowane na poziomie korporacji, a także ponownie, gdy są wypłacane udziałowcom w formie dywidendy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada)

Jest to hybrydowa struktura biznesowa, która łączy w sobie elementy korporacji i spółki osobowej.

Cechy

 • Dopuszczalna jest obecność minimum dwóch, a maksymalnie dwudziestu partnerów.
 • Właściciele są znani jako członkowie i nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania LLC.
 • Nie emituje ona akcji, a wymogi dotyczące jej założenia są takie same jak w przypadku innych spółek.
 • Jej kapitał akcyjny jest podzielony na udziały własnościowe i nie może być ujęty w papierach wartościowych.
 • Jej zyski są opodatkowane jako dochody osób fizycznych.

Oddział (Sucursal)

Oddział w Peru jest przedłużeniem zagranicznej firmy i pozwala firmie na ustanowienie obecności w Peru bez konieczności tworzenia oddzielnego podmiotu prawnego.

Cechy

 • Nie jest to odrębny podmiot prawny od firmy zagranicznej.
 • Ma siedzibę poza adresem prawnym i realizuje te same czynności co centrala.
 • Posiada reprezentację prawną i cieszy się niezależnością zarządczą w zakresie działalności założonej przez jednostkę dominującą.
 • Firma zagraniczna jest odpowiedzialna za wszystkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez oddział w Peru.
 • Oddział podlega tym samym prawom i przepisom podatkowym, co każda inna firma w Peru.
 • Firma zagraniczna zachowuje pełną kontrolę nad działalnością oddziału.

Przy wyborze struktury biznesowej w Peru, ważne jest, aby wziąć pod uwagę czynniki takie jak odpowiedzialność, opodatkowanie, łatwość ustawienia i wymagania prawne. Zaleca się konsultację z profesjonalistą w celu określenia najbardziej odpowiedniej struktury dla Twojej firmy.

Chcesz zarejestrować swoją firmę w Peru? Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.

BANKING

System bankowy w Peru jest dobrze uregulowany i obejmuje wiele instytucji finansowych, które oferują szereg usług dla osób prywatnych i firm. Sektor bankowy jest regulowany przez Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), która jest głównym organem regulacyjnym w sektorze finansowym.

Niektóre kluczowe cechy bankowości w Peru obejmują :

Bank centralny

Central Reserve Bank of Peru (BCRP) jest bankiem centralnym kraju i odpowiada za regulację polityki pieniężnej oraz emisję waluty narodowej – peruwiańskiego Sol.

Organ regulacyjny

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) jest organem regulacyjnym, który nadzoruje sektor bankowy w Peru. Odpowiada za nadzór i regulację banków, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.

Banki w Peru

W Peru istnieją różne rodzaje banków, w tym banki komercyjne, kasy oszczędnościowe i banki rozwoju. Banki te oferują różne rodzaje kont, w tym konta oszczędnościowe, konta czekowe i lokaty terminowe. Wiele banków oferuje również usługi bankowości internetowej oraz aplikacje bankowości mobilnej.

Otwarcie rachunku bankowego w Peru

Jeśli planujesz przeprowadzić się do Peru, będziesz między innymi potrzebował konta bankowego, które uchroni Cię przed wieloma zobowiązaniami finansowymi.

W całym kraju działa kilka banków o pełnym zakresie usług. A proces otwierania konta (czy to osobistego, czy biznesowego) będzie zależał od wybranego banku oraz od tego, czy wniosek złożysz przez internet, czy osobiście. Proces ten będzie również zależał od tego, czy jesteś obywatelem Peru, czy nie.

Jeśli chodzi o dokumenty, będziesz potrzebował paszportu, dowodu adresu zamieszkania, peruwiańskiego dowodu osobistego, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz w rzadkich przypadkach rekomendacji od pracodawcy.

Po złożeniu wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów, reszta jest dość prosta. powinieneś być w stanie otworzyć swoje konto w ciągu jednego dnia i mieć do niego dostęp niemal natychmiast. Należy jednak pamiętać, że proces ten może się różnić w zależności od banku.

To może brzmieć, ale nie jest, po prostu skontaktuj się z ekspertami Damalion teraz i pozwól nam pomóc.

IMMIGRACJA

Ponieważ Peru jest bardzo gościnne, obywatele innych krajów często odwiedzają je w celach turystycznych i rekreacyjnych bez wizy. Ale na dłuższy pobyt prawo peruwiańskie określa, że obcokrajowcy powinni mieć do niego odpowiednią wizę.

Wiza i pobyt w Peru

Mimo, że nastąpiła istotna przebudowa peruwiańskiego systemu wizowego i niektóre rodzaje wiz zniknęły, a inne uległy zmianie, Peru jest nadal łatwym krajem, do którego można wyemigrować, dzięki prostemu procesowi wizowemu.

W Peru dostępne są różne rodzaje wiz tymczasowych oraz różne wizy pobytowe.

Poniżej wymieniono kilka najczęstszych z nich:

 • Wiza pracownicza: przeznaczona jest dla osób, które mają ofertę pracy w Peru.
 • Wiza biznesowa: ten rodzaj wizy przeznaczony jest dla osób o wysokim statusie majątkowym, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w Peru. Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć dokumentację, taką jak biznesplan i dowód posiadania środków finansowych.
 • Wiza emerytalna: przeznaczona jest dla emerytów, którzy planują zamieszkać w Peru. Aby się do niej zakwalifikować, wnioskodawca musi udowodnić określony stały miesięczny dochód.
 • Wiza studencka: przeznaczona jest dla osób, które planują podjąć studia w Peru.

Peru Rezydencja stała

Jeśli obcokrajowiec, utrzyma jakąkolwiek wizę w Peru przez trzy lata, stanie się uprawniony do ubiegania się o wizę stałego pobytu, która daje mu bezterminowe pozwolenie na pozostanie w kraju. Wnioskodawca będzie mógł również ubiegać się o obywatelstwo i drugi paszport.

Planując w imigracji do Periu, proces może trwać kilka miesięcy, więc ważne jest, aby zaplanować z wyprzedzeniem i szukać wsparcia profesjonalisty. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

REŻIM PODATKOWY

System podatkowy w Peru jest zarządzany przez Krajową Radę Administracji Podatkowej (SUNAT), która jest odpowiedzialna za pobieranie podatków i egzekwowanie przepisów podatkowych. Agencja ma również uprawnienia do przeprowadzania kontroli, nakładania grzywien i kar oraz podejmowania działań prawnych przeciwko podatnikom, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań podatkowych.

W Peru istnieje kilka rodzajów podatków, w tym:

 • Podatek dochodowy: jest to podatek od podlegających opodatkowaniu dochodów osób fizycznych i firm. W Peru stawka podatkowa dla osób fizycznych wynosi od 8% do 30%, w zależności od poziomu dochodów.
 • Podatek od osób prawnych: stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest płaska i wynosi 29,5% zarówno dla firm krajowych, jak i zagranicznych.
 • Podatek od wartości dodanej (VAT): jest to podatek od wartości dodanej do towarów i usług na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Standardowa stawka VAT w Peru wynosi 18%, choć niektóre towary i usługi są zwolnione z podatku lub podlegają obniżonej stawce.
 • Podatek akcyzowy: ten rodzaj podatku jest nakładany na określone towary, takie jak alkohol, tytoń, benzyna i towary luksusowe. Stawka podatku jest różna w zależności od rodzaju produktu.
 • Podatek od nieruchomości: jest to podatek od nieruchomości. Stawka waha się od 0,2% do 1%, ponieważ jest uzależniona od wartości nieruchomości i różni się w zależności od lokalizacji.
 • Opłata skarbowa: opłata skarbowa to podatek od niektórych dokumentów prawnych, takich jak umowy, akty notarialne i testamenty. Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od rodzaju dokumentu.
 • Cło: jest to podatek od importowanych towarów. W związku z tym nakładane są podatki: cło ad valorem (wynosi od 0% do 11%), VAT (16%) oraz podatek od promocji gminy w wysokości 2%. Stawka podatku jest oparta na wartości towarów, plus wszelkie obowiązujące podatki i opłaty.
 • Podatek od przeniesienia własności: podatek ten jest pobierany od wszystkich przeniesień własności nieruchomości miejskich i wiejskich w Peru. Stawka wynosi 3%, przy czym pierwsze 10 jednostek podatkowych jest zwolnione z podatku.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Peru zawarło kilka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi państwami w celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i wspierania międzynarodowego handlu i inwestycji. Umowy te zazwyczaj ustanawiają zasady ustalania, który kraj ma prawo do opodatkowania określonych rodzajów dochodów, takich jak dywidendy, odsetki i należności licencyjne, oraz zapewniają mechanizmy rozwiązywania sporów między organami podatkowymi krajów objętych umową.

Peru ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkoma krajami, w tym z Argentyną, Belgią, Brazylią, Kanadą, Chile, Chinami, Kolumbią, Republiką Czeską, Danią, Ekwadorem, Finlandią, Francją, Niemcami, Węgrami, Indiami, Indonezją, Izraelem, Włochami, Japonią, Koreą Południową, Luksemburgiem, Meksykiem, Holandią, Norwegią, Panamą, Filipinami, Polską, Portugalią, Katarem, Rumunią, Federacją Rosyjską, Singapurem, Republiką Południowej Afryki, Hiszpanią, Szwecją, Szwajcarią, Tajlandią, Turcją, Ukrainą, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Urugwajem i Wietnamem.

Ogólnie rzecz biorąc, system podatkowy w Peru jest stosunkowo prosty, jednakże ważne jest, aby osoby fizyczne i firmy prowadzące działalność w Peru były świadome swoich obowiązków podatkowych i przestrzegały przepisów podatkowych, aby uniknąć kar i problemów prawnych. Skontaktuj się z ekspertami Damalion i pomóżmy.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Będąc sygnatariuszem Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Traktatu o Interpretacji i Fonogramach z 1996 r., Peru posiada ważne ustawodawstwo, które odpowiednio chroni własność intelektualną zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także posiada procedury prawne, które sprawiają, że ochrona ta staje się rzeczywistością w najbardziej produktywny sposób.

Te rodzaje ochrony własności intelektualnej w Peru zapewniają przedsiębiorstwom ważne narzędzia prawne do ochrony ich innowacji, prac twórczych i informacji poufnych przed nieuprawnionym użyciem przez konkurentów.

Do głównych rodzajów własności intelektualnej w Peru należą:

Patenty

 • Patent w Peru to wyłączne prawo przyznane wynalazcy na wynalazek, które zapewnia prawo do uniemożliwienia innym osobom wytwarzania, używania lub sprzedawania wynalazku bez zezwolenia.
 • Patenty mogą być udzielane na wynalazki, w tym produkty, procesy i metody wytwarzania.
 • Peru uznaje również Układ o Współpracy Patentowej (PCT), który umożliwia międzynarodową ochronę patentową.
 • Patenty można zarejestrować w peruwiańskim Biurze Wynalazków i Nowych Technologii w Narodowym Instytucie Ochrony Wolnej Konkurencji i Własności Intelektualnej (INDECOPI), który przyznaje wyłączne prawa wynalazcy na 20 lat od daty zgłoszenia.

Znaki towarowe

 • Znak towarowy w Peru to charakterystyczne oznaczenie, które identyfikuje i wyróżnia towary i usługi na rynku. Może to być słowo, fraza, logo lub ich kombinacja.
 • Właściciele znaków towarowych mają prawo zapobiec używaniu przez innych łudząco podobnego znaku dla podobnych towarów lub usług.
 • Peru posiada system rejestracji znaków towarowych i usługowych, które można zarejestrować w Narodowym Instytucie Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej (INDECOPI).
 • Znaki towarowe w Peru są chronione przez 10 lat i mogą być przedłużane bezterminowo.

Prawa autorskie

 • Ochrona praw autorskich w Peru dotyczy oryginalnych utworów literackich, artystycznych i naukowych, w tym oprogramowania.
 • Właściciele praw autorskich mają wyłączne prawo do powielania, rozpowszechniania i tworzenia dzieł pochodnych na podstawie ich twórczości.
 • Prawo autorskie powstaje automatycznie z chwilą stworzenia utworu i trwa przez okres życia autora plus 70 lat.
 • Prawa autorskie w Peru można zarejestrować w INDECOPI.

Tajemnice handlowe

 • Tajemnice handlowe to niejawne informacje biznesowe, które zapewniają przewagę konkurencyjną.
 • W Peru tajemnice handlowe są chronione na mocy ustawy o tajemnicach handlowych i informacjach nieujawnionych.
 • Zgodnie z prawem peruwiańskim za przywłaszczenie tajemnicy handlowej grożą sankcje karne i cywilne.

Wzory przemysłowe

 • Wzory przemysłowe w Peru chronią estetyczne cechy produktu, takie jak jego kształt, kolor i tekstura .
 • Wzory przemysłowe muszą być zarejestrowane w INDECOPI w Peru.
 • Rejestracja wzoru przemysłowego daje jego właścicielowi wyłączne prawo do wykluczenia osób trzecich z korzystania z zarejestrowanego wzoru.
 • Ochrona wzoru przemysłowego trwa dziesięć lat i jest odnawiana na okres do 25 lat.

Egzekucja

Narodowy Instytut Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej (INDECOPI) jest odpowiedzialny za egzekwowanie prawa własności intelektualnej w Peru. Mechanizmy egzekwowania obejmują sankcje cywilne i karne, w tym grzywny i kary pozbawienia wolności.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Prawo pracy i zatrudnienia w Peru jest regulowane przez Kodeks Pracy, który stanowi ramy dla praw i obowiązków pracodawców i pracowników.

Do kluczowych cech prawa pracy i zatrudnienia w Peru należą:

Umowy o pracę

Umowy o pracę w Peru mogą być na czas określony lub nieokreślony. Umowy muszą mieć formę pisemną i muszą zawierać pewne podstawowe informacje, takie jak nazwa stanowiska, wynagrodzenie i czas trwania umowy.

W Peru istnieją dwa główne rodzaje umów o pracę: umowy na czas określony i umowy na czas nieokreślony.

 • Umowy na czas określony: jest to umowa na określony czas, który jest uzgodniony przez pracodawcę i pracownika w momencie zatrudniania. Czas trwania umowy może dotyczyć konkretnego projektu, sezonu lub z góry ustalonego okresu. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Umowy na czas określony mogą być odnawiane lub przedłużane, ale całkowity czas ich trwania nie może przekroczyć pięciu lat.
 • Umowy na czas nieokreślony: jest to umowa, która nie ma określonej daty końcowej. Jest to najczęściej spotykany rodzaj umowy o pracę w Peru. Stosunek pracy trwa do momentu jego rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika. Umowy na czas nieokreślony mogą być rozwiązane przez pracodawcę z uzasadnionych przyczyn lub bez uzasadnionych przyczyn.

Oba rodzaje umów muszą być sporządzone na piśmie i muszą zawierać pewne podstawowe informacje, takie jak tożsamość pracodawcy i pracownika, stanowisko, wynagrodzenie, czas trwania umowy oraz opis pracy, która ma być wykonana.

Rekompensata za pracę, uprawnienia i świadczenia w Peru

 • Płaca minimalna: płaca minimalna w Peru jest ustalana przez rząd i jest okresowo dostosowywana.
 • Czas pracy: standardowy tydzień pracy w Peru wynosi 48 godzin, a maksymalny dzienny czas pracy to 8 godzin. Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona, ale musi być rekompensowana wyższą stawką niż w godzinach normalnych.
 • Zabezpieczenie społeczne: Peruwiańscy pracodawcy są zobowiązani do płacenia składek na system ubezpieczeń społecznych, który zapewnia takie świadczenia jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytury i ubezpieczenie od niepełnosprawności.
 • Płatny czas wolny: pracownicy mają prawo do płatnych dni urlopu po ukończeniu jednego roku ciągłej pracy. Liczba dni urlopowych zależy od stażu pracy i wynosi od 15 do 30 dni rocznie. Oprócz dni urlopowych pracownicy mają prawo do płatnych świąt państwowych.
 • Premia świąteczna: Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania pracownikom premii świątecznej, która stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem prywatnej firmy ubezpieczeniowej lub publicznego systemu opieki zdrowotnej.
 • Plany emerytalne: pracodawcy mogą oferować swoim pracownikom plany emerytalne, aby pomóc im oszczędzać na emeryturę.

Wypowiedzenie i odprawa

Umowy o pracę mogą być rozwiązane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, ale istnieją określone procedury, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić, że rozwiązanie umowy jest zgodne z prawem. Pracodawcy muszą podać ważny powód wypowiedzenia i mogą być zobowiązani do wypłaty odprawy.

Pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę bez uzasadnionej przyczyny, przysługuje odprawa, która jest obliczana na podstawie stażu pracy i wynagrodzenia pracownika.

Ogólnie rzecz biorąc, prawo pracy i zatrudnienia w Peru zapewnia podstawowe ramy dla ochrony praw pracowników i regulowania relacji między pracodawcami i pracownikami.

Czy myślisz zatem o wejściu na rynek Peru?

Damalion pomaga zagranicznym osobom prawnym w zakładaniu działalności gospodarczej w Peru. Oprócz pomocy klientom w budowaniu firmy w Peru, zapewniamy również różne integralne rozwiązania biznesowe, w tym zgodność, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych w całym kraju.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i o tym, jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu Twojej firmy w Peru, skontaktuj się z ekspertami Damalion już dziś.

 

1 + 15 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Peru Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.