Zaznacz stronę

Damalion Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA)

Położone na Półwyspie Arabskim na Bliskim Wschodzie Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to wysoko rozwinięty kraj o zróżnicowanej gospodarce, znany ze stabilnego środowiska politycznego i gospodarczego.

ZEA mają bardzo korzystne środowisko biznesowe, które jest wspierane przez politykę pro-biznesową rządu, z przejrzystym i skutecznym systemem prawnym.

Gospodarka kraju jest w dużej mierze napędzana przez przemysł naftowy i gazowy, ale w ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana w kierunku dywersyfikacji.

Ramy prawne kraju również sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej, a ZEA zajmują wysokie miejsce w indeksie Banku Światowego “Ease of Doing Business”.

Ogólnie rzecz biorąc, ZEA są bardzo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i firm. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu biznesowemu, zachętom podatkowym i zróżnicowanej gospodarce, ZEA oferują firmom liczne możliwości wzrostu i ekspansji.

Główne zalety prowadzenia działalności gospodarczej w ZEA

 • ZEA są stabilne politycznie i mają silny system prawny, który zapewnia bezpieczne środowisko do działania dla firm.
 • ZEA mają przyjazne dla biznesu środowisko z niskimi stawkami podatkowymi, usprawnionymi procedurami rejestracji działalności gospodarczej i minimalną biurokracją.
 • ZEA mają wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, z mieszanką lokalnych i międzynarodowych talentów.
 • ZEA posiadają kilka wolnych stref, które oferują szereg korzyści dla firm, w tym 100% własności zagranicznej, zwolnienia podatkowe i usprawnione procedury rejestracji działalności.
 • W ZEA nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od osób prawnych ani podatku od wartości dodanej (VAT), co czyni je atrakcyjnym miejscem dla inwestorów chcących zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe.
 • ZEA posiadają światowej klasy infrastrukturę, w tym nowoczesne lotniska, porty morskie i sieci transportowe, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do rynków w regionie.
 • Rząd ZEA oferuje szereg zachęt inwestycyjnych, w tym zwolnienia podatkowe, dotacje i inne zachęty finansowe, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne.
 • ZEA aktywnie realizują również partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w celu rozwoju projektów infrastrukturalnych w kraju, takich jak lotniska, porty i drogi, zapewniając inwestorom możliwość udziału w tych projektach.
SYSTEM PRAWNY

System prawny ZEA jest mieszanką prawa cywilnego i prawa szariatu. ZEA mają solidne ramy prawne, a ich system prawny jest uważany za jeden z najbardziej stabilnych w regionie. System prawny składa się z kilku elementów, w tym sądów federalnych, sądów szari’a i sądów Międzynarodowego Centrum Finansowego Dubaju (DIFC).

W ZEA utworzono również wolne strefy, które rządzą się swoimi prawami i przepisami. Te wolne strefy oferują zachęty podatkowe i pozwalają na 100% własność zagraniczną.

Inwestycje zagraniczne

ZEA są przychylne bezpośrednim inwestycjom zagranicznym i podjęły szereg działań mających na celu przyciągnięcie i ułatwienie inwestycji zagranicznych w kraju. Rząd ZEA wprowadził kilka środków zachęcających do inwestycji zagranicznych, w tym Korzystne Otoczenie Biznesowe, Zachęty Inwestycyjne, Wolne Strefy, Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP) oraz Prawo dotyczące BIZ.

Podmiot zagraniczny może zaznaczyć swoją obecność w ZEA, zakładając oddział lub tworząc korporację, ale niektóre branże, takie jak bankowość, ubezpieczenia i inwestycje, podlegają regulacji.

Ogólnie rzecz biorąc, ZEA ugruntowały swoją pozycję jako wiodąca destynacja dla inwestycji zagranicznych, przyciągając inwestycje z wielu sektorów.

Podmioty gospodarcze w ZEA

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) oferują różnorodne struktury firmowe, które zostały zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby przedsiębiorstw każdej wielkości i każdego typu. Każda struktura firmy w ZEA ma swoje unikalne cechy i korzyści.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje form firmowych dostępnych w ZEA:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to firma, której właścicielem i operatorem jest jedna osoba fizyczna.

Cechy

 • Jest to najprostsza forma struktury firmy w ZEA
 • Jest własnością i jest zarządzany przez jedną osobę
 • Wymaga lokalnego agenta serwisowego
 • Odpowiedzialność właściciela jest nieograniczona

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Jest to popularna w ZEA forma struktury spółki, w której odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości kapitału, jaki zainwestowali w spółkę.

Cechy

 • Wymaga ona co najmniej dwóch akcjonariuszy
 • Pozwala na 100% własność zagraniczną
 • Odpowiedzialność jej akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości zainwestowanego przez nich kapitału
 • Posiada elastyczną strukturę zarządzania
 • Może prowadzić działalność gospodarczą na terenie ZEA

Partnerstwo

Jest to struktura firmy, w której dwie lub więcej osób dzieli się własnością i odpowiedzialnością za zarządzanie.

Cechy

 • W ZEA dostępne są dwa rodzaje spółek: spółka jawna i spółka komandytowa.
 • Dwie lub więcej osób dzieli się odpowiedzialnością za własność i zarządzanie
 • Spółka jawna: wszyscy wspólnicy ponoszą równą odpowiedzialność
 • Spółka komandytowa: jeden lub więcej partnerów ma ograniczoną odpowiedzialność
 • Wymaga lokalnego przedstawiciela serwisowego

Publiczna Spółka Akcyjna (PJSC)

PJSC to struktura spółki, która ma prawo do publicznej emisji akcji.

Cechy

 • Wymaga minimum 10 założycieli
 • Pozwala na publiczne oferowanie akcji
 • Rada Dyrektorów zarządza firmą

Spółka w wolnym obszarze celnym

Spółka z wolnej strefy jest zakładana w jednej z wielu wolnych stref w ZEA.

Cechy

 • Te wolne strefy oferują 100% własności zagranicznej
 • Oferuje zwolnienia podatkowe i inne bodźce zachęcające do inwestycji zagranicznych
 • Brak wymogu posiadania lokalnego sponsora lub agenta obsługi
 • ma łatwy proces rejestracji
 • Może prowadzić działalność gospodarczą na terenie wolnej strefy i poza granicami ZEA

Oddział

Oddział jest przedłużeniem działalności zagranicznej firmy w ZEA.

Cechy

 • Jest to przedłużenie działalności zagranicznej firmy w ZEA
 • Wymaga lokalnego sponsora lub agenta serwisowego
 • Podlega on regulacjom Ministerstwa Gospodarki i Handlu ZEA.
 • Pozwala na 100% własność zagraniczną
 • Może prowadzić działalność gospodarczą na terenie ZEA

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo jest podobne do oddziału, ale nie wolno w nim prowadzić działalności handlowej w ZEA.

Cechy

 • Jej celem jest zapewnienie wsparcia dla spółki matki.
 • Wymaga lokalnego sponsora lub agenta serwisowego

Planując założenie firmy w ZEA, przed wyborem struktury firmy warto zasięgnąć profesjonalnej porady. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz i pomóżmy.

BANKING

Bankowość w ZEA jest istotną częścią gospodarki, z solidnym systemem bankowym, który oferuje szeroki zakres usług dla osób prywatnych i korporacji.

Banki ZEA mają wysokie oceny kredytowe, co odzwierciedla siłę i stabilność sektora bankowego. Państwowy rating kredytowy kraju jest również wysoki, co oznacza stabilną i silną gospodarkę.

Niektóre ważne aspekty bankowości w ZEA obejmują:

Bank Centralny

Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) jest organem regulującym sektor bankowy w tym kraju. Odpowiada za ustalanie polityki pieniężnej, zapewnienie stabilności finansowej oraz regulację banków i innych instytucji finansowych.

Usługi bankowe

W ZEA działa kilka lokalnych i międzynarodowych banków, które oferują szeroki zakres usług bankowych, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty kredytowe, pożyczki, kredyty hipoteczne i usługi zarządzania majątkiem.

Bankowość islamska

Bankowość islamska jest również popularną opcją w ZEA, z kilkoma bankami oferującymi produkty i usługi finansowe zgodne z zasadami szariatu. Bankowość islamska przestrzega zasad prawa islamskiego i zakazuje transakcji opartych na odsetkach.

Otwarcie rachunku bankowego w ZEA

W zależności od wymagań, możesz otworzyć osobiste lub biznesowe konto bankowe w ZEA.

Aby otworzyć firmowe konto bankowe w Dubaju, konieczne będzie założenie działalności gospodarczej. A konto osobiste może być założone na nazwisko osoby fizycznej.

Aby otworzyć konto osobiste, wiza pobytowa i dowód osobisty Emirates są niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do rozpoczęcia tego procesu.

W przypadku konta biznesowego w ZEA niezbędne dokumenty obejmują m.in. ważną licencję handlową, świadectwa udziałowe, memorandum spółki, certyfikat założycielski, umowę spółki oraz podpisy wspólników.

W zależności od banku mogą być również wymagane dodatkowe dokumenty.

Nierezydenci również mogą otwierać konta bankowe, ale wymagania mogą być różne.

Bankowość w ZEA to bezpieczna i wygodna opcja dla osób prywatnych i firm, z szeroką gamą usług i opcji do wyboru.

IMMIGRACJA

Dzięki statusowi wolnemu od podatku, wysokiej jakości życia, doskonałym możliwościom rozwoju biznesu oraz stabilności gospodarczej i politycznej. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najbardziej pożądanych krajów na świecie do zamieszkania. Aby uzyskać rezydencję w ZEA, obcokrajowcy muszą ubiegać się o wizę rezydencką.

Wiza pobytowa ZEA

Wiza pobytowa ZEA to zezwolenie, które umożliwia obcokrajowcowi zamieszkanie w ZEA na dłuższy okres.

W ZEA istnieje kilka rodzajów wiz pobytowych, a są to:

 • Wiza pracownicza: jednym z najczęstszych sposobów uzyskania rezydencji w ZEA jest zatrudnienie. Osoby, którym firma w ZEA zaoferuje pracę, mogą ubiegać się o wizę pracowniczą, która pozwoli im na pobyt i pracę w tym kraju. Wiza pracownicza jest zazwyczaj wydawana na okres dwóch lub trzech lat i może być przedłużana.
 • Wiza inwestorska: osoby, które inwestują znaczną kwotę pieniędzy w firmę lub nieruchomość w ZEA mogą ubiegać się o wizę inwestorską. Kwota wymagana do uzyskania wizy inwestorskiej różni się w zależności od emiratu.
 • Wiza majątkowa: osoby posiadające nieruchomość w ZEA mogą ubiegać się o wizę majątkową, która pozwoli im na zamieszkanie w kraju. Nieruchomość musi być warta co najmniej 1 mln AED, a wiza jest zwykle ważna przez trzy lata.
 • Wiza rodzinna: osoby, które mają członka rodziny będącego mieszkańcem lub obywatelem ZEA, mogą ubiegać się o wizę rodzinną, która umożliwi im pobyt w kraju. Członek rodziny będący mieszkańcem lub obywatelem musi pełnić rolę sponsora dla osoby ubiegającej się o wizę.
 • Wiza emerytalna: ZEA oferują wizę emerytalną dla osób, które ukończyły 55 lat i spełniają określone kryteria finansowe. Wiza wymaga od wnioskodawców posiadania miesięcznego dochodu w wysokości co najmniej 20 tys. AED lub oszczędności w wysokości co najmniej 1 mln AED.

Proces uzyskania rezydencji w ZEA może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który pomoże w tym procesie. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

REŻIM PODATKOWY

ZEA mają unikalny system podatkowy, który różni się od większości innych krajów i został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla biznesu i przyciągał inwestycje zagraniczne.

W ZEA nie ma federalnego podatku dochodowego ani podatku od osób prawnych. Niektóre emiraty mogą jednak nakładać specjalne podatki na pewne rodzaje działalności, jak na przykład “podatek od dirhama turystycznego” w Dubaju od pobytów w hotelach. Ponadto niektóre spółki naftowe i gazowe oraz banki zagraniczne działające w ZEA mogą podlegać podatkowi od osób prawnych.

Brak podatku dochodowego i podatku od osób prawnych, w połączeniu z wprowadzeniem podatku VAT i akcyzy, oznacza, że rząd może generować dochody, utrzymując jednocześnie konkurencyjne i atrakcyjne środowisko biznesowe.

Główne rodzaje podatków w ZEA

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Dotyczy to większości towarów i usług, w tym żywności i napojów, elektroniki, odzieży i rozrywki. Niektóre towary i usługi są zwolnione z podatku VAT, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i nieruchomości mieszkalne. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 5%.

Podatek akcyzowy

Jest to podatek od niektórych towarów, które zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia publicznego lub środowiska. Obecna stawka podatku akcyzowego wynosi 50% na wyroby tytoniowe oraz 100% na napoje energetyczne i gazowane.

Cła

ZEA nakładają cła na towary importowane do kraju. Stawki opłat celnych są różne w zależności od rodzaju towaru i kraju pochodzenia.

Umowy podatkowe

ZEA podpisały kilka umów o podwójnym opodatkowaniu z innymi krajami, które mają na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu osób fizycznych i firm od tego samego dochodu. Umowy te zapewniają ulgi podatkowe i pomagają promować inwestycje i handel między ZEA a innymi krajami.

Niektóre ważne aspekty umów podatkowych ZEA obejmują:

 • Zakres: Umowy podatkowe ZEA zazwyczaj obejmują podatki od dochodów, w tym podatek od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych.
 • Ulga podatkowa: Umowy podatkowe ZEA zapewniają ulgi podatkowe w postaci obniżonych stawek podatku u źródła lub zwolnienia z podatku u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych rezydentom drugiego kraju objętego umową.
 • Procedura wzajemnego porozumienia (MAP): Umowy podatkowe ZEA zawierają procedurę wzajemnego porozumienia (MAP) w celu rozstrzygania sporów między organami podatkowymi umawiających się państw.
 • Rezydencja podatkowa: Umowy podatkowe ZEA zazwyczaj zawierają postanowienia dotyczące określenia rezydencji podatkowej osób fizycznych i spółek.

ZEA podpisały umowy podatkowe z ponad 100 krajami, w tym z Albanią, Armenią, Andorą, Austrią, Azerbejdżanem, Białorusią, Bangladeszem, Beninem, Belize, Bermudami, Bośnią i Hercegowiną, Belgią, Mauritiusem, Bułgarią, Chinami, Cyprem, Kanada, Czechy, Estonia, Egipt, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Nowa Gwinea, Gruzja, Gambia, Grecja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kirgistan, Kazachstan, Kenia, Liban, Nowa Zelandia, Luksemburg, Litwa, Malezja, Malta, Mongolia, Czarnogóra, Maroko, Mozambik, Mauritius, Mauretania, Meksyk, Holandia, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Filipiny, Palestyna, Polska, Portugalia, Panama, Rosja, Rumunia, Seszele, Szwajcaria, Hiszpania, Singapur, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Słowenia, Słowacja, Korea Południowa, Sudan, RPA, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Turcja, Turkmenistan, Tunezja, Urugwaj, Ukraina, Uzbekistan, Uganda, Wietnam i Jemen.

Te umowy podatkowe stanowią ważne ramy dla wspierania inwestycji i handlu transgranicznego oraz unikania podwójnego opodatkowania dochodów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ochrona własności intelektualnej (IP) stanowi istotny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej w ZEA. W związku z tym ZEA poczyniły znaczne postępy w zakresie poprawy swoich ram prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Dzięki temu Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się atrakcyjnym miejscem dla firm chcących chronić swoje prawa własności intelektualnej w regionie.

ZEA posiadają system prawny, który zapewnia ochronę różnych rodzajów własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic handlowych.

ZEA są również sygnatariuszem różnych międzynarodowych traktatów związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

W ZEA istnieje kilka rodzajów ochrony własności intelektualnej (IP). Główne rodzaje ochrony IP w ZEA to:

Patenty

 • Patent to ochrona prawna wynalazku, która zapewnia wynalazcy wyłączne prawa do korzystania, sprzedaży i udzielania licencji na wynalazek przez wyłączny okres.
 • Patent może być udzielony na nowe wynalazki, które zostały sformułowane na podstawie twórczego pomysłu lub twórczego rozwinięcia, albo stanowią poziom wynalazczy.
 • W ZEA patenty są przyznawane przez Urząd Patentowy ZEA, który reguluje ochronę patentów i jest regulowany przez Ministerstwo Gospodarki.
 • Patent jest ważny przez 20 lat od daty złożenia wniosku w ZEA.

Znaki towarowe

 • Znak towarowy to symbol, słowo lub wzór, który identyfikuje i odróżnia produkt lub usługę od innych.
 • Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany, musi być inny i nie zarejestrowany jeszcze przez inną osobę.
 • W ZEA znaki towarowe są rejestrowane w Ministerstwie Gospodarki ZEA.
 • Rejestracja znaku towarowego w ZEA jest ważna przez dziesięć lat od daty złożenia wniosku i może być przedłużona.

Prawa autorskie

 • Prawo autorskie to ochrona prawna oryginalnych dzieł twórczych, takich jak utwory literackie, artystyczne i muzyczne.
 • Prawo autorskie może istnieć w wielu różnych mediach, w tym, ale nie tylko, w mediach pisanych, słownych, fotograficznych i nagraniach muzycznych.
 • W ZEA prawa autorskie są chronione przez Prawo autorskie ZEA.
 • Ochrona praw autorskich następuje automatycznie w momencie stworzenia utworu przez autora, więc rejestracja nie jest wymagana. Ale, prawo autorskie można zarejestrować w Ministerstwie Gospodarki, aby ustalić pierwszeństwo.
 • W ZEA prawa autorskie są chronione przez okres życia autora plus 50 lat.

Wzory przemysłowe

 • Wzór przemysłowy odnosi się do cech estetycznych produktu, takich jak jego kształt, konfiguracja, wzór, ornamentyka.
 • W ZEA wzory przemysłowe są chronione przez Urząd Patentowy ZEA i są administrowane przez Ministerstwo Gospodarki.
 • Nieuprawnione wykorzystanie zarejestrowanego wzoru przemysłowego jest karalne na mocy prawa ZEA.
 • Okres ochrony zarejestrowanego wzoru wynosi w ZEA 20 lat.

Tajemnice handlowe

 • Tajemnica handlowa to każda poufna informacja, która daje firmie przewagę konkurencyjną.
 • W ZEA tajemnice handlowe są chronione na mocy prawa handlowego ZEA.

Egzekucja i rejestracja

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązują surowe przepisy mające na celu egzekwowanie praw własności intelektualnej i zapobieganie naruszeniom. Jeśli prawa własności intelektualnej zostaną naruszone, można podjąć działania prawne w celu ochrony swoich praw i uzyskania odszkodowania za szkody.

Ważne jest również, aby osoby fizyczne i firmy chroniły swoją własność intelektualną w ZEA, ponieważ naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować znaczne straty finansowe i utratę reputacji. Aby uzyskać ochronę prawną swojej własności intelektualnej w ZEA, należy zarejestrować swoje prawa w odpowiednich urzędach.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Przepisy dotyczące pracy i zatrudnienia w ZEA są regulowane przez Prawo Pracy ZEA, które nakreśla prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Prawo to jest luźno oparte na kryterium Międzynarodowej Organizacji Pracy i obowiązuje we wszystkich Emiratach. Prawo reguluje większość aspektów relacji między pracodawcą a pracownikiem, w tym godziny pracy, udogodnienia, urlopy i prawa do rozwiązania umowy.

Umowy o pracę w ZEA

Umowy o pracę w ZEA muszą mieć formę pisemną i zawierać takie szczegóły jak zakres obowiązków, wynagrodzenie i świadczenia. W umowie należy również określić czas trwania zatrudnienia, który może być określony lub nieokreślony.

W ZEA istnieją dwa główne rodzaje umów o pracę:

 • Umowy na czas określony: umowa na czas określony to umowa z określoną datą końcową. Jest on często stosowany w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego lub opartego na projekcie. Umowy te są odnawialne za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika.
 • Umowy bezterminowe: jest to umowa bez daty końcowej. Umowy te są powszechne w przypadku długoterminowego zatrudnienia i oferują pracownikom większe bezpieczeństwo pracy. W ramach umowy na czas nieokreślony każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest zróżnicowany w zależności od stażu pracy pracownika.

Oba rodzaje umów muszą mieć formę pisemną i zawierać takie szczegóły jak zakres obowiązków, wynagrodzenie i świadczenia.

Podobnie, pracownicy powinni dokładnie przejrzeć swoje umowy o pracę i zrozumieć swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy i prawa.

Wynagrodzenie za pracę, uprawnienia i świadczenia w ZEA

Świadczenia pracownicze w ZEA różnią się w zależności od rodzaju umowy o pracę, branży i pracodawcy. Oto niektóre z powszechnych świadczeń pracowniczych oferowanych przez pracodawców w ZEA:

 • Godziny pracy: prawo pracy ZEA określa, że maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 48 godzin dla dorosłych i 30 godzin dla nieletnich. W czasie Ramadanu czas pracy jest skrócony do sześciu godzin dziennie.
 • Urlop roczny: pracownicy w ZEA mają prawo do określonej liczby płatnych dni urlopu rocznego, w zależności od stażu pracy. Zazwyczaj pracownicy mają prawo do 30 dni urlopu w ciągu roku.
 • Urlop chorobowy: pracownicy w ZEA mają prawo do określonej liczby płatnych dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Liczba dni zwolnienia lekarskiego zależy od stażu pracy pracownika.
 • Urlop macierzyński: pracownicom w ZEA przysługuje 45 dni płatnego urlopu macierzyńskiego, który w pewnych okolicznościach może zostać wydłużony o dodatkowe 10 dni.
 • Gratuity: zgodnie z prawem pracy ZEA, pracownicy mają prawo do wypłaty gratyfikacji po zakończeniu pracy, która jest obliczana na podstawie długości pracy i ostatecznego wynagrodzenia pracownika.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: wielu pracodawców w ZEA oferuje swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne, które może pokryć wydatki medyczne, hospitalizację i inne koszty związane ze zdrowiem.
 • Mieszkanie: niektórzy pracodawcy zapewniają swoim pracownikom mieszkania lub dodatki mieszkaniowe, aby pomóc w pokryciu kosztów zakwaterowania w ZEA.

Rozwiązanie stosunku pracy

W ZEA pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z ważnego powodu, takiego jak niewłaściwe postępowanie lub słabe wyniki. Pracodawca musi jednak zapewnić pracownikowi wypowiedzenie i odszkodowanie, które jest uzależnione od stażu pracy pracownika.

W ZEA pracodawcy muszą zapewnić uczciwe i konkurencyjne świadczenia pracownicze, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników.

Czy myślisz zatem o wejściu na rynek ZEA?

Damalion pomaga zagranicznym podmiotom prawnym w zakładaniu działalności gospodarczej w ZEA. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam prowadzić klientów podczas czynności związanych z zakładaniem firmy w ZEA. Nasi eksperci Damalion zapewniają również różne integralne rozwiązania biznesowe, w tym zgodność, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Skontaktuj się z nami teraz, aby zarejestrować swoją firmę w ZEA.

8 + 14 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion United Arab Emirates (UAE) Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.