Velg en side

Damalion De forente arabiske emirater (UAE) skrivebord

Å gjøre forretninger i De forente arabiske emirater (UAE)

Ligger på den arabiske halvøy i Midtøsten, er De forente arabiske emirater (UAE) et høyt utviklet land med en diversifisert økonomi, kjent for sitt stabile politiske og økonomiske miljø.

De forente arabiske emirater har et svært gunstig forretningsmiljø som støttes av regjeringens pro-business-politikk, med et gjennomsiktig og effektivt rettssystem.

Landets økonomi er i stor grad drevet av olje- og gassindustrien, men det har vært et betydelig skifte mot diversifisering de siste årene.

Landets regelverk er også gunstig for næringslivet, og UAE er rangert høyt i Verdensbankens Ease of Doing Business-indeks.

Totalt sett er UAE et svært attraktivt reisemål for investorer og bedrifter. Med sitt gunstige forretningsmiljø, skatteinsentiver og mangfoldige økonomi, tilbyr UAE virksomheter mange muligheter for vekst og ekspansjon.

De viktigste fordelene ved å gjøre forretninger i UAE

 • UAE er politisk stabilt og har et sterkt rettssystem som gir et sikkert miljø for virksomheter å operere i.
 • UAE har et forretningsvennlig miljø med lave skattesatser, strømlinjeformede prosedyrer for bedriftsregistrering og minimalt med byråkratisk byråkrati.
 • UAE har en svært dyktig og utdannet arbeidsstyrke, med en blanding av lokale og internasjonale talenter.
 • UAE har flere frisoner som tilbyr en rekke fordeler til bedrifter, inkludert 100 % utenlandsk eierskap, skattefritak og strømlinjeformede prosedyrer for registrering av virksomhet.
 • UAE har ingen personlig inntektsskatt, selskapsskatt eller merverdiavgift (moms), noe som gjør det til et attraktivt reisemål for investorer som ønsker å redusere skattebyrden.
 • UAE har infrastruktur i verdensklasse, inkludert moderne flyplasser, havner og transportnettverk, noe som gjør det enkelt å gjøre forretninger og få tilgang til markeder i regionen.
 • UAE-regjeringen tilbyr en rekke investeringsinsentiver, inkludert skattefritak, subsidier og andre økonomiske insentiver for å tiltrekke utenlandske investeringer.
 • UAE har også aktivt forfulgt offentlig-private partnerskap (OPS) for å utvikle infrastrukturprosjekter i landet, som flyplasser, havner og veier, og gir muligheter for investorer til å delta i disse prosjektene.
RETTSSYSTEM

UAEs rettssystem er en blanding av sivilrett og sharialov. De forente arabiske emirater har et robust juridisk rammeverk, og dets rettssystem anses å være et av de mest stabile i regionen. Rettssystemet er sammensatt av flere komponenter, inkludert Federal Courts, Shari’a Courts og Dubai International Financial Center (DIFC) Courts.

De forente arabiske emirater har også etablert frie soner, som er styrt av deres lover og forskrifter. Disse frisonene tilbyr skatteinsentiver og tillater 100 % utenlandsk eierskap.

Utenlandsk investering

UAE er velkommen til direkte utenlandske investeringer og har tatt flere skritt for å tiltrekke og legge til rette for utenlandske investeringer i landet. UAE-regjeringen har iverksatt flere tiltak for å oppmuntre til utenlandske investeringer, inkludert gunstig forretningsmiljø, investeringsinsentiver, frisoner, offentlig-private partnerskap (OPS) og FDI-lov.

En utenlandsk enhet kan etablere sin tilstedeværelse i UAE ved å etablere en filial eller danne et selskap, men visse bransjer, som bank, forsikring og investering, er underlagt regulering.

Totalt sett har UAE etablert seg som en ledende destinasjon for utenlandske investeringer, og tiltrekker seg investeringer fra et bredt spekter av sektorer.

Forretningsenheter i UAE

 

De forente arabiske emirater (UAE) tilbyr en rekke selskapsstrukturer som er designet for å møte behovene til virksomheter av alle størrelser og typer. Hver selskapsstruktur i UAE har sine unike egenskaper og fordeler.

Følgende er de mest populære typene selskapsskjemaer som er tilgjengelige i UAE:

Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak er et selskap som eies og drives av en enkeltperson.

Egenskaper

 • Det er den enkleste formen for selskapsstruktur i UAE
 • Det eies og drives av en enkelt person
 • Det krever en lokal serviceagent
 • Eierens ansvar er ubegrenset

Limited Liability Company (LLC)

Dette er en populær form for selskapsstruktur i UAE der aksjonærenes ansvar er begrenset til mengden kapital de har investert i selskapet.

Egenskaper

 • Det krever minst to aksjonærer
 • Det åpner for 100 % utenlandsk eierskap
 • Aksjonærenes ansvar er begrenset til mengden kapital de har investert
 • Den har en fleksibel ledelsesstruktur
 • Det kan drive forretningsaktiviteter innenfor UAE

Samarbeid

Dette er en selskapsstruktur der to eller flere personer deler eierskap og ledelsesansvar.

Egenskaper

 • Det er to typer partnerskap tilgjengelig i UAE: generelt partnerskap og begrenset partnerskap.
 • To eller flere personer deler eierskap og ledelsesansvar
 • Generelt partnerskap: alle partnere deler likt ansvar
 • Kommandittselskap: en eller flere partnere har begrenset ansvar
 • Krever en lokal serviceagent

Offentlig aksjeselskap (PJSC)

En PJSC er en selskapsstruktur som har lov til å utstede offentlige aksjer.

Egenskaper

 • Det krever minimum 10 grunnleggere
 • Det åpner for offentlige aksjetilbud
 • Styret leder selskapet

Free Zone Company

Et frisoneselskap er etablert i en av de mange frisonene i UAE.

Egenskaper

 • Disse frisonene tilbyr 100 % utenlandsk eierskap
 • Den tilbyr skattefritak og andre insentiver for å oppmuntre til utenlandske investeringer
 • Ingen krav til lokal sponsor eller serviceagent
 • den har en enkel registreringsprosess
 • Det kan drive forretningsaktiviteter innenfor frisonen og utenfor UAE

Avdelingskontor

Et avdelingskontor er en forlengelse av et utenlandsk selskap i UAE.

Egenskaper

 • Det er en forlengelse av et utenlandsk selskap i UAE
 • Det krever en lokal sponsor eller serviceagent
 • Det er underlagt forskriftene til UAE Ministry of Economy and Commerce.
 • Det åpner for 100 % utenlandsk eierskap
 • Det kan drive forretningsaktiviteter innenfor UAE

Representasjonskontoret

Et representasjonskontor ligner på et avdelingskontor, men det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet i UAE.

Egenskaper

 • Formålet er å gi støtte til morselskapet.
 • Det krever en lokal sponsor eller serviceagent

Når du planlegger å etablere et selskap i UAE, er det tilrådelig å søke profesjonell råd før du velger en selskapsstruktur. Kontakt din Damalion-ekspert nå, så hjelper vi deg.

BANK

Bankvirksomhet i UAE er en viktig del av økonomien, med et robust banksystem som tilbyr et bredt spekter av tjenester til enkeltpersoner og selskaper.

UAE-banker har høy kredittvurdering, noe som gjenspeiler styrken og stabiliteten til banksektoren. Landets suverene kredittvurdering er også høy, noe som tilsier en stabil og sterk økonomi.

Noen viktige aspekter ved bankvirksomhet i UAE inkluderer:

Sentralbank

Sentralbanken i De forente arabiske emirater (UAE) er reguleringsorganet som styrer banknæringen i landet. Den er ansvarlig for å fastsette pengepolitikken, sikre finansiell stabilitet og regulere banker og andre finansinstitusjoner.

Banktjenester

Det er flere lokale og internasjonale banker som opererer i UAE, og disse bankene tilbyr et bredt spekter av banktjenester, inkludert bruks- og sparekontoer, kredittkort, lån, boliglån og formuesforvaltningstjenester.

Islamsk bankvirksomhet

Islamsk bank er også et populært alternativ i UAE, med flere banker som tilbyr Sharia-kompatible finansielle produkter og tjenester. Islamsk bank følger prinsippene i islamsk lov og forbyr rentebaserte transaksjoner.

Åpne en bankkonto i UAE

Avhengig av dine behov, kan du åpne en personlig eller forretningsbankkonto i UAE.

For å åpne en bedriftsbankkonto i Dubai, må du ha et forretningsoppsett. Og personlig konto kan åpnes under et personlig navn til en person.

For å åpne en personlig konto, et oppholdsvisum og Emirates ID-kort er viktige dokumenter du trenger for å starte denne prosessen.

For en UAE-bedriftskonto omfatter de nødvendige dokumentene blant annet en gyldig handelslisens, aksjesertifikater, selskapsmemorandum, stiftelsesbevis, vedtekter og aksjonærunderskrifter.

Ekstra dokumenter kan også kreves avhengig av banken.

Utenlandske kan også åpne bankkontoer, men kravene kan variere.

Banktjenester i UAE er et sikkert og praktisk alternativ for enkeltpersoner og bedrifter, med et bredt spekter av tjenester og alternativer å velge mellom.

INNVANDRING

Takket være sin skattefrie status, høye livskvalitet, utmerkede muligheter for næringsutvikling og økonomisk og politisk stabilitet. De forente arabiske emirater er et av de mest ettertraktede landene i verden for opphold. For å få opphold i UAE, må utenlandske statsborgere søke om visum for bosatt.

UAE oppholdsvisum

Et UAE-oppholdsvisum er en tillatelse som gjør det mulig for en utenlandsk statsborger å bo i UAE i en lengre periode.

Det finnes flere typer oppholdsvisum i UAE, og disse inkluderer:

 • Sysselsettingsvisum: en av de vanligste måtene å få opphold i UAE er gjennom ansettelse. Enkeltpersoner som blir tilbudt en jobb av et selskap i UAE kan søke om et arbeidsvisum, som vil tillate dem å oppholde seg og jobbe i landet. Sysselsettingsvisumet utstedes vanligvis for en periode på to eller tre år og kan fornyes.
 • Investorvisum: enkeltpersoner som investerer en betydelig sum penger i et UAE-selskap eller eiendom kan søke om investorvisum. Beløpet som kreves for et investorvisum varierer avhengig av emiratet.
 • Eiendomsvisum: enkeltpersoner som eier eiendom i UAE kan søke om eiendomsvisum, som vil tillate dem å oppholde seg i landet. Eiendommen må være verdt minst 1 million AED, og visumet er vanligvis gyldig i tre år.
 • Familievisum: personer som har et familiemedlem som er bosatt eller statsborger i UAE, kan søke om familievisum, som vil tillate dem å oppholde seg i landet. Familiemedlemmet som er bosatt eller statsborger må fungere som sponsor for visumsøkeren.
 • Pensjonsvisum: UAE tilbyr et pensjonistvisum for personer som er over 55 år og oppfyller visse økonomiske kriterier. Visumet krever at søkere har en månedlig inntekt på minst 20 000 AED, eller sparing på minst 1 million AED.

Prosessen med å få opphold i De forente arabiske emirater kan være kompleks og tidkrevende, så det anbefales å søke hjelp fra en profesjonell for å hjelpe deg med å navigere i prosessen. Kontakt din Damalion-ekspert nå og la oss hjelpe.

SKATTESTYM

UAE har et unikt skatteregime som skiller seg fra de fleste andre land og er designet for å være forretningsvennlig og tiltrekke utenlandske investeringer.

Det er ingen føderal inntektsskatt eller selskapsskatt i UAE. Men noen emirater kan pålegge spesifikke skatter på visse typer virksomheter, for eksempel Dubais “Tourism Dirham Tax” på hotellopphold. I tillegg kan enkelte olje- og gasselskaper og utenlandske banker som opererer i UAE være underlagt selskapsskatt.

Mangelen på inntekts- og selskapsskatt, kombinert med innføring av merverdiavgift og særavgift, gjør at staten kan generere inntekter samtidig som de opprettholder et konkurransedyktig og attraktivt næringsmiljø.

De viktigste skattetypene i UAE

Merverdiavgift (mva.)

Dette gjelder de fleste varer og tjenester, inkludert mat og drikke, elektronikk, klær og underholdning. Noen varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift, for eksempel helsetjenester, utdanning og boligeiendommer. Gjeldende momssats er 5 %.

Avgiftsavgift

Dette er en avgift på enkelte varer som anses som skadelige for folkehelsen eller miljøet. Gjeldende avgiftssats er 50 % på tobakksvarer og 100 % på energidrikker og kullsyreholdige drikker.

Tollavgifter

De forente arabiske emirater pålegger toll på varer importert til landet. Tollsatsene varierer avhengig av varetype og opprinnelsesland.

Skatteavtaler

De forente arabiske emirater har signert flere dobbeltbeskatningsavtaler med andre land, som er utformet for å forhindre at enkeltpersoner og selskaper beskattes to ganger på samme inntekt. Disse avtalene gir skattelettelser og bidrar til å fremme investeringer og handel mellom UAE og andre land.

Noen viktige aspekter ved UAE skatteavtaler inkluderer:

 • Dekning: UAE-skatteavtaler dekker vanligvis skatt på inntekt, inkludert selskapsskatt, individuell inntektsskatt og kildeskatt på utbytte, renter og royalties.
 • Skattelettelser: UAE-skatteavtaler gir skattelettelser i form av reduserte kildeskattesatser eller fritak fra kildeskatt på utbytte, renter og royalties utbetalt til innbyggere i det andre traktatlandet.
 • Gjensidig avtale-prosedyre (MAP): UAE-skatteavtaler inkluderer en gjensidig avtale-prosedyre (MAP) for å løse tvister mellom skattemyndighetene i de kontraherende statene.
 • Skattemessig bosted: UAE-skatteavtaler inkluderer vanligvis bestemmelser for å bestemme skattemessig bosted for enkeltpersoner og selskaper.

UAE har signert skatteavtaler med over 100 land, inkludert Albania, Armenia, Andorra, Østerrike, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bangladesh, Benin, Belize, Bermuda, Bosnia-Hercegovina, Belgia, Mauritius, Bulgaria, Kina, Kypros, Canada, Tsjekkia Republikken, Estland, Egypt, Etiopia, Finland, Fiji, New Guinea, Georgia, Gambia, Hellas, Tyskland, Hong Kong, India, Indonesia, Irland, Japan, Kirgystan, Kasakhstan, Kenya, Libanon, New Zealand, Luxembourg, Litauen, Malaysia , Malta, Mongolia, Montenegro, Marokko, Mosambik, Mauritius, Mauritania, Mexico, Nederland, Nigeria, New Zealand, Pakistan, Filippinene, Palestina, Polen, Portugal, Panama, Russland, Romania, Seychellene, Sveits, Spania, Singapore, Senegal , Serbia, Sri Lanka, Slovenia, Slovakia, Sør-Korea, Sudan, Sør-Afrika, Syria, Tadsjikistan, Thailand, Tyrkia, Turkmenistan, Tunisia, Uruguay, Ukraina, Usbekistan, Uganda, Vietnam og Jemen.

Disse skatteavtalene gir et viktig rammeverk for å fremme investeringer og handel på tvers av landegrensene, og for å unngå dobbeltbeskatning av inntekt.

ÅNDSVERK

Beskyttelse av intellektuell eiendom (IP) er et viktig aspekt ved å gjøre forretninger i UAE. Med hensyn til dette har UAE gjort betydelige fremskritt i å forbedre sitt juridiske rammeverk for IP-beskyttelse. Og dette har gjort UAE til et attraktivt reisemål for bedrifter som ønsker å beskytte sine IP-rettigheter i regionen.

UAE har et juridisk system som sørger for beskyttelse av ulike typer IP, inkludert patenter, varemerker, opphavsrettigheter og forretningshemmeligheter.

De forente arabiske emirater har også undertegnet ulike internasjonale traktater knyttet til IP-beskyttelse, inkludert Paris-konvensjonen for beskyttelse av industriell eiendom, og Bern-konvensjonen for beskyttelse av litterære og kunstneriske verk.

Det er flere typer beskyttelse av intellektuell eiendom (IP) tilgjengelig i UAE. De viktigste typene IP-beskyttelse i UAE er:

Patenter

 • Et patent er en juridisk beskyttelse for en oppfinnelse som gir oppfinneren eksklusive rettigheter til å bruke, selge og lisensiere oppfinnelsen for en eksklusiv periode.
 • Et patent kan gis til nye oppfinnelser som enten er formulert fra en kreativ idé eller kreativ forbedring, eller danner et oppfinnsomt trinn.
 • I UAE er patenter gitt av UAE Patent Office, som regulerer beskyttelsen av patenter og er regulert av økonomidepartementet.
 • Et patent er gyldig i 20 år fra datoen for innleveringssøknaden i UAE.

Varemerker

 • Et varemerke er et symbol, ord eller design som identifiserer og skiller et produkt eller en tjeneste fra andres.
 • For å kunne registreres må et varemerke være annerledes og ennå ikke registrert av en annen person.
 • I UAE er varemerker registrert hos UAE Ministry of Economy.
 • Varemerkeregistrering i UAE er gyldig i ti år fra søknadsdatoen og kan fornyes.

Opphavsrett

 • En opphavsrett er en juridisk beskyttelse for originale kreative verk, for eksempel litterære, kunstneriske og musikalske verk.
 • Opphavsrett kan eksistere i et stort utvalg medier, inkludert, men ikke begrenset til, skriftlige medier, verbale medier, fotografiske medier og musikalske opptak.
 • I UAE er opphavsretten beskyttet av UAE Copyright Law.
 • Opphavsrettsbeskyttelse inntrer automatisk ved opphavsmannens opprettelse av verket, så registrering er ikke pålagt. Men en opphavsrett kan registreres hos Økonomidepartementet for å etablere prioritet.
 • I UAE er opphavsretten beskyttet i hele forfatterens liv pluss 50 år.

Industriell design

 • En industriell design refererer til de estetiske egenskapene til et produkt, for eksempel dets form, konfigurasjon, mønster eller ornamentikk.
 • I UAE er industridesign beskyttet av UAE Patent Office og administreres av økonomidepartementet.
 • Uautorisert bruk av et registrert industridesign er straffbart i henhold til UAE-loven.
 • Beskyttelsestiden for et registrert design er 20 år i UAE.

Forretningshemmeligheter

 • En forretningshemmelighet er all konfidensiell informasjon som gir et selskap et konkurransefortrinn.
 • I UAE er forretningshemmeligheter beskyttet under UAEs kommersielle lov.

Håndhevelse og registrering

UAE har strenge lover på plass for å håndheve IP-rettigheter og forhindre brudd. Hvis dine IP-rettigheter blir krenket, kan du ta rettslige skritt for å beskytte rettighetene dine og søke erstatning for skader.

Det er også viktig for enkeltpersoner og selskaper å beskytte sin IP i De forente arabiske emirater, ettersom krenkelse av IP-rettigheter kan resultere i betydelig økonomisk skade og omdømmeskade. For å få juridisk beskyttelse for din IP i UAE, må du registrere rettighetene dine hos relevante myndigheter.

ARBEID OG SYSSELSE

Arbeids- og sysselsettingsbestemmelser i De forente arabiske emirater er styrt av UAEs arbeidslov, som skisserer rettighetene og pliktene til både arbeidsgivere og ansatte.

Denne loven er løst etablert på den internasjonale arbeidsorganisasjonens kriterium og gjelder i alle Emiratene. Loven regulerer de fleste aspekter av arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold, inkludert arbeidstimer, fasiliteter, permisjoner og oppsigelsesrettigheter.

Arbeidskontrakter i UAE

Ansettelseskontrakter i UAE må være skriftlige og inneholde detaljer som stillingsbeskrivelse, lønn og fordeler. Avtalen skal også angi varigheten av ansettelsesforholdet, som enten kan være tidsbestemt eller på ubestemt tid.

Det er to hovedtyper av arbeidskontrakter i UAE:

 • Tidsbegrensede kontrakter: en tidsbestemt kontrakt er en kontrakt med en bestemt sluttdato. Det brukes ofte for kortsiktige eller prosjektbaserte ansettelser. Disse kontraktene kan fornyes etter gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Ubegrensede kontrakter: dette er en kontrakt uten sluttdato. Disse kontraktene er vanlige for langtidsansettelser og gir mer jobbsikkerhet for ansatte. Under en ubegrenset kontrakt kan hver av partene si opp kontrakten med varsel, som varierer avhengig av hvor lenge den ansatte har ansatt.

Begge typer kontrakter må være skriftlige og inneholde detaljer som stillingsbeskrivelse, lønn og goder.

På samme måte bør ansatte gjennomgå arbeidskontraktene sine nøye og forstå sine rettigheter og plikter i henhold til kontrakten og loven.

Arbeidskompensasjon, rettigheter og fordeler i UAE

Ansettelsesfordeler i UAE varierer avhengig av type arbeidskontrakt, bransje og arbeidsgiver. Her er noen av de vanlige sysselsettingsfordelene som tilbys av arbeidsgivere i UAE:

 • Arbeidstid: UAEs arbeidslov fastsetter at den maksimale arbeidstiden per uke er 48 timer for voksne og 30 timer for mindreårige. Under Ramadan reduseres arbeidstiden til seks timer per dag.
 • Årlig permisjon: ansatte i UAE har rett til et visst antall betalte årlige feriedager, avhengig av tjenestelengden. Vanligvis har ansatte rett til 30 dagers årlig ferie per år.
 • Sykefravær: ansatte i UAE har rett til et visst antall betalte sykefraværsdager per år. Antall sykefraværsdager avhenger av arbeidstiden til den ansatte.
 • Fødselspermisjon: Kvinnelige ansatte i UAE har rett til 45 dagers betalt fødselspermisjon, som kan forlenges med ytterligere 10 dager under visse omstendigheter.
 • Drikkepenger: i henhold til UAEs arbeidslov har ansatte rett til en drikkepenger ved slutten av tjenesten, som beregnes basert på tjenestens lengde og den ansattes sluttlønn.
 • Helseforsikring: mange arbeidsgivere i UAE tilbyr helseforsikringsfordeler til sine ansatte, som kan dekke medisinske utgifter, sykehusinnleggelse og andre helserelaterte kostnader.
 • Bolig: Noen arbeidsgivere gir sine ansatte bolig- eller bostøtte for å hjelpe til med å dekke kostnadene ved overnatting i UAE.

Oppsigelse

I De forente arabiske emirater kan en arbeidsgiver si opp en ansatts kontrakt av en gyldig grunn, for eksempel feil oppførsel eller dårlig ytelse. Arbeidsgiver skal imidlertid gi arbeidstakeren oppsigelse og kompensasjon, som avgjøres av arbeidstakerens tjenestetid.

I UAE må arbeidsgivere sikre at de gir rettferdige og konkurransedyktige sysselsettingsfordeler for å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte.

Så tenker du på å gå inn i UAE-markedet?

Damalion bistår utenlandske juridiske enheter med å etablere en virksomhet i UAE. Vi har ekspertisen og erfaringen som gjør at vi kan veilede kunder under aktiviteten med å etablere et selskap i UAE. Våre Damalion-eksperter tilbyr også ulike integrerte forretningsløsninger, inkludert overholdelse, enhetsadministrasjon, regnskap, skattlegging, lønnsstøtte og mange flere over hele De forente arabiske emirater.

Kontakt oss nå for å registrere ditt firma i UAE.

14 + 7 =

Vil du vite mer om Damalion De forente arabiske emirater (UAE) Desk?

Damalion tilbyr deg skreddersydde råd fra direkte operative eksperter på feltene som utfordrer virksomheten din.

Vi anbefaler deg å gi informasjon på sitt beste, slik at vi kan kvalifisere kravet ditt og gå tilbake til deg i løpet av de neste åtte timene.